Dokument & lagar (1 908 träffar)

EU-nämndens skriftliga samråd 2014/15

Skriftligt samråd med EU-nämnden gällande rådets beslut rörande restriktiva åtgärder Iran Samrådet avslutades den 30 juni. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Ingen avvikande mening har anmälts.

2015-06-30

EU-nämndens skriftliga samråd 2014/15

Skriftligt samråd med EU-nämnden gällande dels rådets beslut rörande ändring av beslut om EU:s polisuppdrag för de palestinska territorierna och dels beslut om ändring av gemensam åtgärd om inrättande av EU:s gränsövervakningsuppdrag för gränsövergångsstället i Fafah Samrådet avslutades den 25 juni. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Ingen avvikande mening har anmälts.

2015-06-25

EU-nämndens skriftliga samråd 2014/15

Skriftligt samråd med EU-nämnden om troliga A-punkter vecka 26 Samrådet avslutades den 23 juni. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Ingen avvikande mening har anmälts.

2015-06-23

EU-nämndens skriftliga samråd 2014/15

Skriftligt samråd med EU-nämnden gällande förslag till svenska ståndpunkter för dp. 8 bankstrukturreformer och dp. 12 kapitalmarknadsunionen inför Ekofin Samrådet avslutades den 18 juni. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. AM V Följande kommentar inkom från Vänsterpartiet: Dagordningspunkt 8 bankstrukturreformer

2015-06-18

EU-nämndens skriftliga samråd 2014/15

Skriftligt samråd med EU-nämnden om troliga A-punkter vecka 24 komplettering Samrådet avslutades den 15 juni. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Ingen avvikande mening har anmälts.

2015-06-15

EU-nämndens skriftliga samråd 2014/15

Skriftligt samråd med EU-nämnden gällande annotering inför skriftligt förfarande i rådet rörande Portugals ansökan om att göra förtida återbetalning till IMF Samrådet avslutades den 26 februari. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Ingen avvikande mening har

2015-02-26

EU-nämndens skriftliga samråd 2014/15

Skriftligt samråd med EU-nämnden gällande annotering inför rådsbeslut om förlängning och ändring EUTM Somalia Samrådet avslutades den 25 februari. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Ingen avvikande mening har anmälts.

2015-02-25

EU-nämndens skriftliga samråd 2014/15

Skriftligt samråd med EU-nämnden gällande två annoteringar inför skriftligt förfarande i Rådet rörande sanktioner Iran listningsmotiveringar samt notifieringsbrev och notis Samrådet avslutades den 24 februari. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Ingen avvikande mening har anmälts.

2015-02-24

EU-nämndens skriftliga samråd 2014/15

Skriftligt samråd med EU-nämnden gällande två annoteringar inför skriftligt förfarande i Rådet rörande restriktiva åtgärder Iran samt listningsmotiveringar, notifieringsbrev och notiser inom ramen för terroristlistan CP931 Samrådet avslutades den 20 februari. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Ingen avvikande mening har anmälts.

2015-02-20

EU-nämndens skriftliga samråd 2014/15

Skriftligt samråd med EU-nämnden om troliga A-punkter vecka 8 komplettering Samrådet avslutades den 20 februari. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Ingen avvikande mening har anmälts.

2015-02-20

EU-nämndens skriftliga samråd 2014/15

Skriftligt samråd med EU-nämnden gällande annotering från UD inför antagande av rådsbeslut om restriktiva åtgärder Zimbabwe och Somalia Samrådet avslutades den 18 februari. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Ingen avvikande mening har anmälts.

2015-02-18

EU-nämndens skriftliga samråd 2014/15

Skriftligt samråd med EU-nämnden om troliga A-punkter vecka 8 Samrådet avslutades den 16 februari. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Ingen avvikande mening har

2015-02-16

EU-nämndens skriftliga samråd 2014/15

Skriftligt samråd med EU-nämnden gällande från UD inkommen annotering inför rådets justering av listningsmotiveringar, godkännande av brev m.m. inom ramen för restriktiva åtgärder Ukraina Samrådet avslutades den 13 februari. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Ingen avvikande mening har anmälts.

2015-02-13

EU-nämndens skriftliga samråd 2014/15

Skriftligt samråd med EU-nämnden om troliga A-punkter vecka 7 komplettering Samrådet avslutades den 13 februari. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Ingen avvikande mening har

2015-02-13

EU-nämndens skriftliga samråd 2014/15

Skriftligt samråd med EU-nämnden om troliga A-punkter vecka 7 Samrådet avslutades den 9 februari. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. AM V Avvikande mening har anmälts av Vänsterpartiet enligt följande: Vänsterpartiet anmäler avvikande mening om EU-kommissionens arbetsprogram med hänvisning till vår reservation

2015-02-09

EU-nämndens skriftliga samråd 2014/15

Skriftligt samråd med EU-nämnden om troliga A-punkter vecka 19 Samrådet avslutades den 7 maj. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. AM V Avvikande mening har anmälts av Vänsterpartiet enligt följande: CORERPER l Punkt 13 Vänsterpartiet avviker på punkt 13 rörande Internationella energistadgan International

2015-05-07

EU-nämndens skriftliga samråd 2014/15

Skriftligt samråd med EU-nämnden gällande två annoteringar inför rådets beslut rörande restriktiva åtgärder Sydsudan och Centralafrikanska republiken Samrådet avslutades den 6 maj. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Ingen avvikande mening har anmälts.

2015-05-06

EU-nämndens skriftliga samråd 2014/15

Skriftligt samråd med EU-nämnden om troliga A-punkter vecka 18 Samrådet avslutades den 4 maj. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Ingen avvikande mening har anmälts.

2015-05-04

EU-nämndens skriftliga samråd 2014/15

Skriftligt samråd med EU-nämnden gällande annotering inför rådets godkännande av ändrade listningsmotiveringar och prenotifieringsnotis inom ramen för restriktiva åtgärder Syrien Samrådet avslutades den 28 april. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Ingen avvikande mening har anmälts.

2015-04-28

EU-nämndens skriftliga samråd 2014/15

Skriftligt samråd med EU-nämnden om troliga A-punkter vecka 17 Samrådet avslutades den 24 april. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Ingen avvikande mening har anmälts.

2015-04-24