Dokument & lagar (2 träffar)

Register 1899:Ku

1 Förteckning å konstitutionsutskottets utlåtanden och memorial vid 1899 års lagtima riksdag. N:o Datum. Dess behandling uti Anmärkningar. memorialets rubrik. Första Kammaren. Andra Kammaren. 1. I anledning af väckt motion om ändring af 52 regeringsformen samt 10, 20, 32, 33, 34, 37 och 45 riksdags-ordningen. 14

1899-01-01

Register 1899:Ku (pdf, 302 kB)

Register 1893:Ku

1 ttftfclÖ Hl:t iI, i/ jf Förteckning å konstitutionsutskottets utlåtanden och memorial vid 1893 års lagtima riksdag. N:0. Utlåtandets eller Datum. Dess behandling hos Anmärkningar. memorialets rubrik. Första Kammaren. Andra Kammaren. 1. I anledning af väckt motion om ändrad ly-delse af 52 regerings-formen och 33

1893-01-01

Register 1893:Ku (pdf, 2963 kB)