Dokument & lagar (6 063 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1175 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

PAGE 2 Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1156 av Margareta Cederfelt M Vitryssland, fråga 2016/17:1203 av Tina Acketoft L Övergrepp mot regimkritiker i Belarus samt fråga 2016/17:1175 av Hans Linde V Den ökade repressionen i Vitryssland/Belarus Margareta Cederfelt har frågat

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Hans Linde (V)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1175 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1171 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

2017-04-12 Ju2017/03167/ POL Ju2017 03168/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på frågor 2016/17:1170 Inre utlänningskontroll och 2016/17:1171 Antalet inre utlänningskontroller av Johan Forssell M Johan Forssell har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att verka för att fler

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Johan Forssell (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1171 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1170 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

2017-04-12 Ju2017/03167/ POL Ju2017 03168/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på frågor 2016/17:1170 Inre utlänningskontroll och 2016/17:1171 Antalet inre utlänningskontroller av Johan Forssell M Johan Forssell har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att verka för att fler

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Johan Forssell (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1170 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1168 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Ju2017/03128/POL Ju2017/03206/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1168 av Lars-Arne Staxäng M Tullverkets befogenheter och 2016/17:1180 av Thomas Finnborg M Utförselkontroll av stöldgods Lars-Arne Staxäng har frågat mig om jag avser att ta några initiativ eller vidta några

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Lars-Arne Staxäng (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1168 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 69 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1163 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP)

PAGE 1 Dnr M2017/00835/Ke M2017/00836/Ke Miljö- och energidepartementet Miljöministern Till riksdagen Svar på frågorna 2016/17:1162 Glyfosat och 2016/17:1163 Sveriges hållning till genmodifierade grödor av Jonas Jacobsson Gjörtler M Jonas Jacobsson Gjörtler har frågat mig dels hur jag ser på den Europeiska kemikaliemyndighetens

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1163 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1162 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP)

PAGE 1 Dnr M2017/00835/Ke M2017/00836/Ke Miljö- och energidepartementet Miljöministern Till riksdagen Svar på frågorna 2016/17:1162 Glyfosat och 2016/17:1163 Sveriges hållning till genmodifierade grödor av Jonas Jacobsson Gjörtler M Jonas Jacobsson Gjörtler har frågat mig dels hur jag ser på den Europeiska kemikaliemyndighetens

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1162 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1156 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

PAGE 2 Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1156 av Margareta Cederfelt M Vitryssland, fråga 2016/17:1203 av Tina Acketoft L Övergrepp mot regimkritiker i Belarus samt fråga 2016/17:1175 av Hans Linde V Den ökade repressionen i Vitryssland/Belarus Margareta Cederfelt har frågat

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Margareta Cederfelt (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1156 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1155 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP)

PAGE 2 Dnr M2017/00831/Kl M2017/00832/Kl M2017/00833/Kl Miljö- och energidepartementet Miljöministern Till riksdagen Svar på frågorna 2016/17:1153 av Boriana Åberg M Jämställd bilkörning, 2016/17:1154 av Boriana Åberg M Jämnare könsfördelning när det gäller bilkörning och 2016/17:1155 av Boriana Åberg M Problem

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1155 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1154 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP)

PAGE 2 Dnr M2017/00831/Kl M2017/00832/Kl M2017/00833/Kl Miljö- och energidepartementet Miljöministern Till riksdagen Svar på frågorna 2016/17:1153 av Boriana Åberg M Jämställd bilkörning, 2016/17:1154 av Boriana Åberg M Jämnare könsfördelning när det gäller bilkörning och 2016/17:1155 av Boriana Åberg M Problem

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1154 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1153 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP)

PAGE 2 Dnr M2017/00831/Kl M2017/00832/Kl M2017/00833/Kl Miljö- och energidepartementet Miljöministern Till riksdagen Svar på frågorna 2016/17:1153 av Boriana Åberg M Jämställd bilkörning, 2016/17:1154 av Boriana Åberg M Jämnare könsfördelning när det gäller bilkörning och 2016/17:1155 av Boriana Åberg M Problem

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1153 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1152 besvarad av Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

Ku2017/00946/D Ku2017/00965/D Ku2017/00966/D Statsrådsberedningen Samordningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:11501152 av Boriana Åberg M Myndigheters samordning, Myndigheters behov av en extern samordnare respektive Den statliga delegationen mot segregation Boriana Åberg har i tre separata frågor,

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1152 besvarad av Statsrådet Ibrahim Baylan (S) (docx, 81 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1151 besvarad av Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

Ku2017/00946/D Ku2017/00965/D Ku2017/00966/D Statsrådsberedningen Samordningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:11501152 av Boriana Åberg M Myndigheters samordning, Myndigheters behov av en extern samordnare respektive Den statliga delegationen mot segregation Boriana Åberg har i tre separata frågor,

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1151 besvarad av Statsrådet Ibrahim Baylan (S) (docx, 81 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1150 besvarad av Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

Ku2017/00946/D Ku2017/00965/D Ku2017/00966/D Statsrådsberedningen Samordningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:11501152 av Boriana Åberg M Myndigheters samordning, Myndigheters behov av en extern samordnare respektive Den statliga delegationen mot segregation Boriana Åberg har i tre separata frågor,

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1150 besvarad av Statsrådet Ibrahim Baylan (S) (docx, 81 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1126 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

PAGE 2 Dnr Ju2017/02951/POL Dnr Ju2017/02965/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1125 av Cecilia Widegren M Rättssäker prövning för alla samt på fråga 2016/17:1126 av Cecilia Widegren M Tillvaratagande av allas arbetskraft Cecilia Widegren har frågat mig

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1126 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1125 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

PAGE 2 Dnr Ju2017/02951/POL Dnr Ju2017/02965/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1125 av Cecilia Widegren M Rättssäker prövning för alla samt på fråga 2016/17:1126 av Cecilia Widegren M Tillvaratagande av allas arbetskraft Cecilia Widegren har frågat mig

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1125 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1109 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP)

PAGE 1 Dnr M2017/00768/Kl M2017/00781/Kl Miljö- och energidepartementet Ministern för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsministern Till riksdagen Svar på frågorna 2016/17:1103 av Jonas Jacobsson Gjörtler M Arbetet i Bryssel för att säkra det svenska självbestämmandet över skogen och 2016/17:1109

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Eskil Erlandsson (C)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1109 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP) (docx, 53 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1107 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

PAGE 2 2017-03-23 N2017/02242/SUBT N2017/02281/SUBT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på skriftlig fråga 2016/17:1106 av Helena Lindahl C Fjärrstyrning av flygtrafik och skriftlig fråga 2016/17:1107 Fjärrstyrd flygledning av Saila Quicklund M Helena Lindahl har frågat mig vilka åtgärder

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Saila Quicklund (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1107 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1106 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

PAGE 2 2017-03-23 N2017/02242/SUBT N2017/02281/SUBT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på skriftlig fråga 2016/17:1106 av Helena Lindahl C Fjärrstyrning av flygtrafik och skriftlig fråga 2016/17:1107 Fjärrstyrd flygledning av Saila Quicklund M Helena Lindahl har frågat mig vilka åtgärder

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Helena Lindahl (C)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1106 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1103 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP)

PAGE 1 Dnr M2017/00768/Kl M2017/00781/Kl Miljö- och energidepartementet Ministern för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsministern Till riksdagen Svar på frågorna 2016/17:1103 av Jonas Jacobsson Gjörtler M Arbetet i Bryssel för att säkra det svenska självbestämmandet över skogen och 2016/17:1109

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1103 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP) (docx, 53 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1090 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP)

PAGE 2 Dnr M2017/00770/Kl M2017/00771/Kl Miljö- och energidepartementet Miljöministern Till riksdagen Svar på frågorna 2016/17:1089 av Sten Bergheden M Minskning av antalet bilar och 2016/17:1090 av Sten Bergheden M Hållbart antal bilar Sten Bergheden har frågat mig på vilket sätt jag avser att arbeta för att antalet

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1090 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP) (docx, 40 kB)