Dokument & lagar (52 364 träffar)

Riksdagens protokoll 2019/20:48

1  Justering av protokoll Protokollen för den 19 och 20 november justerades. 2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser hade kommit in: Interpellation 2019/20:162 Till riksdagen Interpellation 2019/20:162 Rysslands angrepp på civilsamhället av Yasmine Posio V Interpellationen kommer att besvaras

2019-12-10

Riksdagens protokoll 2019/20:48 (pdf, 300 kB)

Riksdagens protokoll 2019/20:50

1  Justering av protokoll Protokollen för den 21 och 22 november justerades. 2  Meddelande om återrapportering från Europeiska rådets möte Talmannen meddelade att tisdagen den 17 december kl. 11.00 skulle återrapportering från Europeiska rådets möte den 1213 december äga rum. 3  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

2019-12-12

Riksdagens protokoll 2019/20:50 (pdf, 856 kB)

Riksdagens protokoll 2019/20:49

1  Anmälan om fördröjt svar på interpellation Följande skrivelse hade kommit in: Interpellation 2019/20:189 Till riksdagen Interpellation 2019/20:189 Miljökonsekvenser av mobila verkstäder av Thomas Morell SD Interpellationen kommer att besvaras fredagen den 24 januari 2020. Statsrådet har inte möjlighet att besvara

2019-12-11

Riksdagens protokoll 2019/20:49 (pdf, 1080 kB)

Riksdagens protokoll 2019/20:45

1  Justering av protokoll Protokollen för den 14 och 15 november justerades. 2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser hade kommit in: Interpellation 2019/20:147 Till riksdagen Interpellation 2019/20:147 Uppköp av utsläppskrediter av Jens Holm V Interpellationen kommer att besvaras torsdagen

2019-12-05

Riksdagens protokoll 2019/20:45 (pdf, 503 kB)

Riksdagens protokoll 2019/20:47

1  Meddelande om frågestund Talmannen meddelade att frågestund skulle äga rum torsdagen den 12 december kl. 14.00. 2  Anmälan om fördröjt svar på interpellation Följande skrivelse hade kommit in: Interpellation 2019/20:179 Till riksdagen Interpellation 2019/20:179 Lika villkor för offentliga och privata vårdgivare

2019-12-09

Riksdagens protokoll 2019/20:47 (pdf, 157 kB)

Riksdagens protokoll 2019/20:46

1  Avsägelse Talmannen meddelade att Carina Ohlsson S avsagt sig uppdraget som suppleant i utrikesutskottet. Kammaren biföll denna avsägelse. 2  Anmälan om kompletteringsval Talmannen meddelade att Socialdemokraternas riksdagsgrupp anmält Aylin Fazelian som suppleant i utbildningsutskottet. Talmannen förklarade vald till

2019-12-06

Riksdagens protokoll 2019/20:46 (pdf, 533 kB)

Riksdagens protokoll 2019/20:26

1  Aktuell debatt med anledning av det höga antalet dödsolyckor i arbetslivet Anf. 1  ALI ESBATI VFru talman En utgångspunkt är att alla vuxna i vårt samhälle är hänvisade till att arbeta för sin försörjning. Därmed har villkoren på arbetet en fundamental betydelse för våra livsbetingelser. Det mest självklara är, eller

2019-10-25

Riksdagens protokoll 2019/20:26 (pdf, 245 kB)

Riksdagens protokoll 2019/20:25

1  Justering av protokoll Protokollen för den 3 och 4 oktober justerades. 2  Anmälan om fördröjt svar på interpellation Följande skrivelse hade kommit in: Interpellation 2019/20:60 Till riksdagen Interpellation 2019/20:60 Infrastruktur i hela landet av Elisabeth Björnsdotter Rahm M Interpellationen kommer att besvaras

2019-10-24

Riksdagens protokoll 2019/20:25 (pdf, 314 kB)

Riksdagens protokoll 2019/20:23

1  Återrapportering från Europeiska rådets möte Anf. 1  Statsminister STEFAN LÖFVEN SHerr talman I förra veckan träffades EU:s ledare i Bryssel. Mötet inleddes på torsdagseftermiddagen med brexit, och därefter, under middagen, behandlades utvidgningen och Turkiet. På fredagen hade vi en diskussion om EU:s nästa långtidsbudget

2019-10-22

Riksdagens protokoll 2019/20:23 (pdf, 523 kB)

Riksdagens protokoll 2019/20:24

1  Anmälan om kompletteringsval Andre vice talmannen meddelade att Centerpartiets riksdagsgrupp anmält Jonny Cato som suppleant i socialförsäkringsutskottet. Andre vice talmannen förklarade vald till suppleant i socialförsäkringsutskottet Jonny Cato C 2  Utökning av antalet suppleanter Valberedningen hade, enligt ett

2019-10-23

Riksdagens protokoll 2019/20:24 (pdf, 859 kB)

Riksdagens protokoll 2019/20:40

1  Anmälan om vice gruppledare för partigrupp Andre vice talmannen meddelade att Miljöpartiets partigrupp anmält Annika Hirvonen Falk som vice gruppledare för partigrupp från och med den 26 november. 2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser hade kommit in: Interpellation 2019/20:127 Till riksdagen

2019-11-28

Riksdagens protokoll 2019/20:40 (pdf, 416 kB)

Riksdagens protokoll 2019/20:41

1  Särskild debatt om verkställighet av utvisning av personer som utgör säkerhetshot Anf. 1  JOHAN FORSSELL MSärskild debatt om verkställighet av utvisning av personer som utgör säkerhetshot Herr talman Vi har från Moderaternas sida begärt den här debatten, för vi är väldigt bekymrade över de personer som har bedömts

2019-11-29

Riksdagens protokoll 2019/20:41 (pdf, 810 kB)

Riksdagens protokoll 2019/20:38

1  Justering av protokoll Protokollen för den 5, 7 och 8 november justerades. 2  Anmälan om gruppledare för partigrupp Tredje vice talmannen meddelade att Sverigedemokraternas partigrupp anmält Henrik Vinge som gruppledare för partigrupp från och med den 25 november. 3  Anmälan om vice gruppledare för partigrupp Tredje

2019-11-26

Riksdagens protokoll 2019/20:38 (pdf, 768 kB)

Riksdagens protokoll 2019/20:39

1  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser hade kommit in: Interpellation 2019/20:128 Till riksdagen Interpellation 2019/20:128 Nedskärningar i sjukvården av Ulla Andersson V Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 10 december 2019. Skälet till dröjsmålet är sedan tidigare inbokade

2019-11-27

Riksdagens protokoll 2019/20:39 (pdf, 962 kB)

Riksdagens protokoll 2019/20:11

1  Ärenden för hänvisning till utskott Följande dokument hänvisades till utskott: Skrivelse 2019/20:17 till utrikesutskottet Motioner 2019/20:302 till civilutskottet 2019/20:147, 202 och 360 till socialutskottet 2019/20:318 till justitieutskottet 2019/20:148, 262, 301 och 364 till utrikesutskottet 2019/20:109, 264,

2019-09-27

Riksdagens protokoll 2019/20:11 (pdf, 210 kB)

Riksdagens protokoll 2019/20:1

1  Inledning Anf. 1  TALMANNEN: Ärade ledamöter Varmt välkomna tillbaka till kammaren efter en förhoppningsvis härlig, fin och händelserik sommar Det politiska arbetet har redan börjat på olika sätt, med resor, besök, möten, politikutveckling, motionsskrivande och mycket annat. Jag har sett att ni redan har varit aktiva

2019-09-10

Riksdagens protokoll 2019/20:1 (pdf, 184 kB)

Riksdagens protokoll 2019/20:2

1  Riksmötets öppnande Program för öppnandet har fogats som bilaga till detta protokoll. Anf. 1  TALMANNEN: Jag hemställer att Ers Majestät förklarar riksmötet öppnat. Anf. 2  HANS MAJESTÄT KONUNGEN: Herr talman Ärade ledamöter För 30 år sedan stod jag här i riksdagens plenisal för att förklara riksmötet 1989/90 öppnat.

2019-09-10

Riksdagens protokoll 2019/20:2 (pdf, 189 kB)

Riksdagens protokoll 2019/20:5

1  Meddelande om frågestund Förste vice talmannen meddelade att frågestund skulle äga rum torsdagen den 19 september kl. 14.00. 2  Anmälan om subsidiaritetsprövning Förste vice talmannen anmälde att utdrag ur prot. 2019/20:1 för torsdagen den 12 september i ärende om subsidiaritetsprövning av EU-förslag hade kommit in

2019-09-17

Riksdagens protokoll 2019/20:5 (pdf, 179 kB)

Riksdagens protokoll 2019/20:7

1  Justering av protokoll Protokollen för den 29 augusti och för den 5 september justerades. 2  Ärenden för hänvisning till utskott Följande dokument hänvisades till utskott: Propositioner 2019/20:1 Utgiftsområde 1 till konstitutionsutskottet Utgiftsområde 2 och 2527 till finansutskottet Utgiftsområde 3 till skatteutskottet

2019-09-19

Riksdagens protokoll 2019/20:7 (pdf, 371 kB)

Riksdagens protokoll 2019/20:8

1  Anmälan om ny riksdagsledamot Följande berättelse hade kommit in från Valprövningsnämnden: Berättelse om granskning av bevis för ny ledamot av riksdagen Till Valprövningsnämnden har från Valmyndigheten inkommit bevis om att Amanda Palmstierna MP utsetts till ny ledamot av riksdagen fr.o.m. den 1 oktober 2019. Valprövningsnämnden

2019-09-20

Riksdagens protokoll 2019/20:8 (pdf, 253 kB)