Dokument & lagar (4 873 träffar)

Riksdagens protokoll 2011/12:129

Riksdagens protokoll 2011/12:129 Onsdagen den 13 juni Kl. 09:00 22:34 1 Partiledardebatt Anf. 1 Statsminister FREDRIK REINFELDT MHerr talman Världens blickar vilar nu på Europa. Förr talade vi i Europa om kriser i världen som vi borde hjälpa till att lindra. Nu diskuterar världen hur man ska hjälpa till att lindra

2012-06-13

Riksdagens protokoll 2011/12:129 (pdf, 1947 kB)

Riksdagens protokoll 2011/12:139

Riksdagens protokoll 2011/12:139 Torsdagen den 6 september Kl. 13:00 13:33 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 23 augusti. 2 Ny riksdagsledamot Upplästes och lades till handlingarna följande från Valprövningsnämnden inkomna Berättelse om granskning av bevis för riksdagsledamot Till Valprövningsnämnden

2012-09-06

Riksdagens protokoll 2011/12:139 (pdf, 435 kB)

Riksdagens protokoll 2011/12:138

Riksdagens protokoll 2011/12:138 Torsdagen den 23 augusti Kl. 13:00 16:01 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 16 augusti. 2 Ny riksdagsledamot Upplästes och lades till handlingarna följande från Valprövningsnämnden inkomna  Berättelse om granskning av bevis för riksdagsledamot Till Valprövningsnämnden

2012-08-23

Riksdagens protokoll 2011/12:138 (pdf, 705 kB)

Riksdagens protokoll 2011/12:137

Riksdagens protokoll 2011/12:137 Torsdagen den 16 augusti Kl. 13:00 15:56 1 Justering av protokoll Justerades protokollen för den 25 och 28 juni. 2 Anmälan om interpellationer Tredje vice talmannen anmälde att under tiden den 29 juni15 augusti hade 13 interpellationer framställts. Interpellationerna redovisas i bilaga

2012-08-16

Riksdagens protokoll 2011/12:137 (pdf, 662 kB)

Riksdagens protokoll 2011/12:136

Riksdagens protokoll 2011/12:136 Torsdagen den 28 juni Kl. 12:00 15:45 1 Justering av protokoll Justerades protokollen för den 19 och 20 juni. 2 Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Talmannen meddelade att Kajsa Lunderquist M skulle återta sin plats i riksdagen som ersättare för statsrådet Tobias Billström

2012-06-28

Riksdagens protokoll 2011/12:136 (pdf, 870 kB)

Riksdagens protokoll 2011/12:135

Riksdagens protokoll 2011/12:135 Måndagen den 25 juni Kl. 11:00 14:46 1 Justering av protokoll Justerades protokollen för den 15 och 18 juni. 2 Avsägelse Andre vice talmannen meddelade att Gustav Fridolin MP avsagt sig uppdraget som suppleant i EU-nämnden. Kammaren biföll denna avsägelse. 3 Anmälan om kompletteringsval

2012-06-25

Riksdagens protokoll 2011/12:135 (pdf, 776 kB)

Riksdagens protokoll 2011/12:134

Riksdagens protokoll 2011/12:134 Onsdagen den 20 juni Kl. 09:00 20:04 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 14 juni. 2 Anmälan om återtagande av platser i riksdagen Talmannen meddelade att Gunnar Andrén FP skulle återta sin plats i riksdagen från och med den 21 juni, varigenom uppdraget som ersättare

2012-06-20

Riksdagens protokoll 2011/12:134 (pdf, 1641 kB)

Riksdagens protokoll 2011/12:133

Riksdagens protokoll 2011/12:133 Tisdagen den 19 juni Kl. 09:00 19:02 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 13 juni. 2 Nya riksdagsledamöter Upplästes och lades till handlingarna följande från Valprövningsnämnden inkomna berättelser  Berättelse om granskning av bevis för riksdagsledamot Till Valprövningsnämnden

2012-06-19

Riksdagens protokoll 2011/12:133 (pdf, 1322 kB)

Motion 2011/12:U306 av Lars Ohly m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2011/12:U306 av Lars Ohly m.fl. V Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd V227 Sammanfattning Regeringens förslag till budget uppfyller formellt enprocentmålet för svenskt utvecklingssamarbete. Dock har regeringen, precis som tidigare år, gjort avräkningar på biståndet för att bland annat finansiera


Utskottsberedning: 2011/12:UU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2011/12:U306 av Lars Ohly m.fl. (V) (doc, 48 kB)

Motion 2011/12:Ub359 av Gustav Fridolin m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub359 av Gustav Fridolin m.fl. MP Kunskapsbaserad samhällsutveckling MP1005 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Kunskapsbaserad samhällsutveckling 3 3.1 En bred syn på kunskap 3 3.1.1 Kunskapssynen i skolan 4 3.2 Ett kritiskt förhållningssätt 5 3.2.1 Konsekvensanalyser 5


Utskottsberedning: 2011/12:KrU2 2011/12:UbU14 2011/12:UbU18
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

Motion 2011/12:Ub359 av Gustav Fridolin m.fl. (MP) (doc, 102 kB)

Motion 2011/12:N257 av Åsa Romson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:N257 av Åsa Romson m.fl. MP Hundra procent förnybar energi MP1002 1 Sammanfattning De stora miljökonsekvenser och osäkerheter som omgärdar användningen av fossila bränslen och kärnkraft innebär att allt fler länder strävar efter en övergång till ett energisystem som baseras på förnybara


Utskottsberedning: 2011/12:NU3 2011/12:NU5
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2011/12:N257 av Åsa Romson m.fl. (MP) (doc, 219 kB)

Motion 2011/12:Fi241 av Gustav Fridolin m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:Fi241 av Gustav Fridolin m.fl. MP Ansvar för framtiden Miljöpartiet de grönas budgetmotion för 2012 MP1001 Inledning Sverige har fantastiska möjligheter att genom klimatsmarta investeringar skapa många nya arbetstillfällen, forma ett hållbart samhälle och bygga Sverige starkare inför framtiden.


Utskottsberedning: 2011/12:AU2 2011/12:FiU1 2011/12:MJU1 2011/12:NU3 2011/12:SfU1 2011/12:SoU1 2011/12:TU13 2011/12:UbU1 2011/12:UbU2 2012/13:NU8
Riksdagsbeslut (23 yrkanden): 23 avslag

Motion 2011/12:Fi241 av Gustav Fridolin m.fl. (MP) (doc, 1020 kB)

Riksdagens protokoll 2011/12:50

Riksdagens protokoll 2011/12:50 Fredagen den 16 december Kl. 09:00 13:53 1 Aktuell debatt: Äldrevården Anf. 1 GUSTAV FRIDOLIN MPFru talman Kammarkolleger När jag i går besökte ett äldreboende i Ljusdal möttes jag som vanligt av engagerade, kompetenta och trevliga undersköterskor och annan personal som varje dag gör

2011-12-16

Riksdagens protokoll 2011/12:50 (pdf, 917 kB)

Riksdagens protokoll 2011/12:49

Riksdagens protokoll 2011/12:49 Torsdagen den 15 december Kl. 12:00 22:33 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 9 december. 2 Avsägelse Andre vice talmannen meddelade att Carina Adolfsson Elgestam S avsagt sig uppdraget som ledamot i EU-nämnden från och med den 1 januari 2012. Kammaren biföll denna

2011-12-15

Riksdagens protokoll 2011/12:49 (pdf, 1644 kB)

Riksdagens protokoll 2011/12:48

Riksdagens protokoll 2011/12:48 Onsdagen den 14 december Kl. 09:00 23:08 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 8 december. 2 Anmälan om kompletteringsval Andre vice talmannen meddelade att Moderata samlingspartiets riksdagsgrupp anmält Montaser Eneim som suppleant i konstitutionsutskottet och justitieutskottet

2011-12-14

Riksdagens protokoll 2011/12:48 (pdf, 1893 kB)

Riksdagens protokoll 2011/12:47

Riksdagens protokoll 2011/12:47 Tisdagen den 13 december Kl. 13:00 18:54 1 Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 8 och 9 december Anf. 1 Statsminister FREDRIK REINFELDT MHerr talman Ärade ledamöter Europeiska rådet möttes den 8 och 9 december under ledning av dess ordförande Herman Van Rompuy.

2011-12-13

Riksdagens protokoll 2011/12:47 (pdf, 817 kB)

Riksdagens protokoll 2011/12:46

Riksdagens protokoll 2011/12:46 Måndagen den 12 december Kl. 11:00 22:54 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 6 december. 2 Meddelande om frågestund Talmannen meddelade att vid frågestunden torsdagen den 15 december kl. 14.00 skulle frågor besvaras av statsminister Fredrik Reinfeldt M3 Anmälan

2011-12-12

Riksdagens protokoll 2011/12:46 (pdf, 1768 kB)

Riksdagens protokoll 2011/12:99

Riksdagens protokoll 2011/12:99 Onsdagen den 18 april Kl. 09:00 20:51 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 12 april. 2 Ledighet Förste vice talmannen meddelade att Lena Olsson V ansökt om ledighet under tiden den 18 april20 maj. Kammaren biföll denna ansökan. Förste vice talmannen anmälde att

2012-04-18

Riksdagens protokoll 2011/12:99 (pdf, 1686 kB)

Riksdagens protokoll 2011/12:98

Riksdagens protokoll 2011/12:98 Tisdagen den 17 april Kl. 13:00 18:34 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 11 april. 2 Meddelande om frågestund Tredje vice talmannen meddelade att vid frågestunden torsdagen den 19 april kl. 14.00 skulle följande statsråd närvara: Justitieminister Beatrice Ask

2012-04-17

Riksdagens protokoll 2011/12:98 (pdf, 721 kB)

Riksdagens protokoll 2011/12:97

Riksdagens protokoll 2011/12:97 Måndagen den 16 april Kl. 13:00 17:02 1 Bordläggningsdebatt med anledning av vårpropositionen Anmäldes  Proposition  2011/12:100 2012 års ekonomiska vårproposition  Finansministern överlämnade 2012 års ekonomiska vårproposition 2011/12:100. Anf. 1 Finansminister ANDERS BORG MFru talman

2012-04-16

Riksdagens protokoll 2011/12:97 (pdf, 851 kB)