Dokument & lagar (52 träffar)

Riksdagsskrivelse 2012/13:300

Riksdagsskrivelse 2012/13:300 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2012/13:FiU20 Riktlinjer för den ekonomiska politiken får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 19 juni 2013 Per Westerberg Claes

2013-06-19

Riksdagsskrivelse 2012/13:300 (pdf, 83 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:299

Riksdagsskrivelse 2012/13:299 Riksrevisionen1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2012/13:FiU33 Årsredovisning för staten 2012 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 19 juni 2013 Per Westerberg Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse 2012/13:298 till

2013-06-19

Riksdagsskrivelse 2012/13:299 (pdf, 84 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:298

Riksdagsskrivelse 2012/13:298 Regeringen Finansdepartementet1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2012/13:FiU33 Årsredovisning för staten 2012 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 19 juni 2013 Per Westerberg Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse 2012/13:299 till

2013-06-19

Riksdagsskrivelse 2012/13:298 (pdf, 84 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:297

Riksdagsskrivelse 2012/13:297 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2012/13:FiU30 Nya regler för finansiella konglomerat och grupper får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 19 juni 2013 Per Westerberg Claes

2013-06-19

Riksdagsskrivelse 2012/13:297 (pdf, 83 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:296

Riksdagsskrivelse 2012/13:296 Riksbanksfullmäktige Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2012/13:FiU41 Medgivande för Riksbanken att delta i Internationella valutafondens IMF finansieringslösning till förmån för låginkomstländer får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 19 juni 2013 Per Westerberg Claes

2013-06-19

Riksdagsskrivelse 2012/13:296 (pdf, 83 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:292

Riksdagsskrivelse 2012/13:292 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2012/13:FiU31 Förvaltare av alternativa investeringsfonder får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 juni 2013 Per Westerberg Claes

2013-06-18

Riksdagsskrivelse 2012/13:292 (pdf, 82 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:288

Riksdagsskrivelse 2012/13:288 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2012/13:FiU34 Utvecklingen inom den kommunala sektorn 2012 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 juni 2013 Per Westerberg Claes

2013-06-18

Riksdagsskrivelse 2012/13:288 (pdf, 83 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:287

Riksdagsskrivelse 2012/13:287 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2012/13:FiU21 Vårändringsbudget för 2013 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 juni 2013 Per Westerberg Claes

2013-06-18

Riksdagsskrivelse 2012/13:287 (pdf, 83 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:267

Riksdagsskrivelse 2012/13:267 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2012/13:FiU38 Ägarstyrningen av SBAB får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 5 juni 2013 Per Westerberg Claes

2013-06-05

Riksdagsskrivelse 2012/13:267 (pdf, 83 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:257

Riksdagsskrivelse konvertering

2013-05-30

Riksdagsskrivelse 2012/13:257 (pdf, 84 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:256

Riksdagsskrivelse 2012/13:256 Regeringen Finansdepartementet1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2012/13:FiU24 Utvärdering av penningpolitiken för perioden 20102012 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 30 maj 2013 Per Westerberg Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse 2012/13:257 till

2013-05-30

Riksdagsskrivelse 2012/13:256 (pdf, 84 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:253

Riksdagsskrivelse 2012/13:253 Riksrevisionen Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2012/13:FiU35 Riksrevisionens årsredovisning 2012 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 29 maj 2013 Per Westerberg Claes

2013-05-29

Riksdagsskrivelse 2012/13:253 (pdf, 82 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:213

Riksdagsskrivelse 2012/13:213 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2012/13:FiU39 OTC- derivat, centrala motparter och transaktionsregister får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 maj 2013 Per Westerberg Claes

2013-05-15

Riksdagsskrivelse 2012/13:213 (pdf, 83 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:212

Riksdagsskrivelse 2012/13:212 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2012/13:FiU37 Myndigheters tillgång till elektronisk identifiering får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 maj 2013 Per Westerberg Claes

2013-05-15

Riksdagsskrivelse 2012/13:212 (pdf, 83 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:211

Riksdagsskrivelse 2012/13:211 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2012/13:FiU36 Ändrad beslutskompetens i vissa ärenden på bank- och försäkringsområdena får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 maj 2013 Per Westerberg Claes

2013-05-15

Riksdagsskrivelse 2012/13:211 (pdf, 83 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:183

Riksdagsskrivelse 2012/13:183 Riksrevisionen1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2012/13:FiU23 Riksbankens förvaltning 2012 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 10 april 2013 Per Westerberg Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse 2012/13:181 till Finansdepartementet Riksdagsskrivelse 2012/13:182 till

2013-04-10

Riksdagsskrivelse 2012/13:183 (pdf, 84 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:182

Riksdagsskrivelse 2012/13:182 Riksbanksfullmäktige1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2012/13:FiU23 Riksbankens förvaltning 2012 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 10 april 2013 Per Westerberg Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse 2012/13:181 till Finansdepartementet Riksdagsskrivelse 2012/13:183 till

2013-04-10

Riksdagsskrivelse 2012/13:182 (pdf, 84 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:181

Riksdagsskrivelse 2012/13:181 Regeringen Finansdepartementet1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2012/13:FiU23 Riksbankens förvaltning 2012 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 10 april 2013 Per Westerberg Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse 2012/13:182 till Riksbanksfullmäktige Riksdagsskrivelse 2012/13:183 till

2013-04-10

Riksdagsskrivelse 2012/13:181 (pdf, 84 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:180

Riksdagsskrivelse 2012/13:180 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2012/13:FiU27 Kungörelsetider vid likvidation får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 10 april 2013 Per Westerberg Claes

2013-04-10

Riksdagsskrivelse 2012/13:180 (pdf, 83 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:167

Riksdagsskrivelse 2012/13:167 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2012/13:FiU28 Fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom Ekonomiska och monetära unionen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 7 mars 2013 Per Westerberg Claes

2013-03-07

Riksdagsskrivelse 2012/13:167 (pdf, 83 kB)
Paginering