Dokument & lagar (34 064 träffar)

Skriftlig fråga 2020/21:1355 av Yasmine Eriksson (SD)

Fråga 2020/21:1355 Insmuggling av hundvalpar av Yasmine Eriksson SD till Statsrådet Jennie Nilsson S Att smuggla in hundar till Sverige kan vara en lukrativ affär på djurens bekostnad. Inte sällan kommer valparna från så kallade valpfabriker där det råder miserabla förhållanden för hundarna. De handlar om hundar som förvaras

Inlämnad: 2021-01-19 Svarsdatum: 2021-01-27 Besvarare: Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Skriftlig fråga 2020/21:1355 av Yasmine Eriksson (SD) (pdf, 85 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:1354 av Gudrun Nordborg (V)

Fråga 2020/21:1354 Färjeleden till Holmön av Gudrun Nordborg V till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Färjeleden till Holmön anses vara den tuffaste i Sverige. Ingen annan led går utomskärs. Den är också längst, fem sjömil vilket motsvarar en landmil. Överfarten tar 45 minuter. Vintertid råder exceptionella isförhållanden

Inlämnad: 2021-01-20 Svarsdatum: 2021-01-27 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2020/21:1354 av Gudrun Nordborg (V) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:1353 av Björn Söder (SD)

Fråga 2020/21:1353 Åtgärder mot att svenska organisationer och företag utnyttjar mänskliga övergrepp av Björn Söder SD till Statsrådet Anna Hallberg S Storbritanniens regering agerar nu genom olika åtgärder för att inte brittiska organisationer och företag, vare sig offentliga eller privata, ska profitera på de mänskliga

Inlämnad: 2021-01-19 Svarsdatum: 2021-01-27 Besvarare: Statsrådet Anna Hallberg (S)

Skriftlig fråga 2020/21:1353 av Björn Söder (SD) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:1352 av Lars Hjälmered (M)

Fråga 2020/21:1352 Initiativ för att möjliggöra privata 5G-nät av Lars Hjälmered M till Statsrådet Anders Ygeman S Sverige ligger efter i utbyggnaden av 5G-nät. Det påverkar industri och näringsliv, som inte kan ta nästa steg i digitaliseringen. Ett förslag som därför har kommit upp till ytan är det som kallas för privata

Inlämnad: 2021-01-19 Svarsdatum: 2021-01-27 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2020/21:1352 av Lars Hjälmered (M) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:1351 av Lars Hjälmered (M)

Fråga 2020/21:1351 Konsekvenser av juridiska processer i samband med införandet av 5G av Lars Hjälmered M till Statsrådet Anders Ygeman S I och med Post- och telestyrelsens beslut i slutet på oktober förra året att porta Huawei och ZTE från det svenska 5G-nätet och att fasa ut utrustning i både 3G- och 4G-nätet har en

Inlämnad: 2021-01-19 Svarsdatum: 2021-01-27 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2020/21:1351 av Lars Hjälmered (M) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:1350 av Lars Hjälmered (M)

Fråga 2020/21:1350 Ekonomiska konsekvenser av en försenad 5G-utbyggnad av Lars Hjälmered M till Statsrådet Anders Ygeman S Nästa generations mobilnät, 5G, anses vara avgörande för att föra in Sverige i nästa våg av digitalisering. Det handlar om allt från innovationer som kan ge bättre och mer precis vård, effektiva förbättringar

Inlämnad: 2021-01-19 Svarsdatum: 2021-01-27 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2020/21:1350 av Lars Hjälmered (M) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:1349 av Angelika Bengtsson (SD)

Fråga 2020/21:1349 Svenskt undertecknande av Europarådets konvention om matchfixning Macolinkonventionen av Angelika Bengtsson SD till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind MP Matchfixning är ständigt en aktuell fråga, inte minst nu med anledning av den spelutredning som presenterats samt att en spelare nyligen dömdes

Inlämnad: 2021-01-19 Svarsdatum: 2021-01-27 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Skriftlig fråga 2020/21:1349 av Angelika Bengtsson (SD) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:1348 av Ellen Juntti (M)

Fråga 2020/21:1348 Kriminaliteten inom svensk fotboll av Ellen Juntti M till Statsrådet Mikael Damberg S Nyligen dömdes en svensk elitdomare till 4,5 års fängelse för grovt bedrägeri. Flera polisutredningar pågår gällande olika brott inom den svenska fotbollen. Det kan handla om matchfixning, penningtvätt, påtryckningar

Inlämnad: 2021-01-19 Svarsdatum: 2021-01-27 Besvarare: Statsrådet Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2020/21:1348 av Ellen Juntti (M) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:1347 av Björn Söder (SD)

Fråga 2020/21:1347 Kritik mot WHO:s agerande vid pandemins början av Björn Söder SD till Socialminister Lena Hallengren S I en ny rapport, som i dag, tisdagen den 19 januari, läggs fram för WHO:s ledning, kritiseras både WHO och Kina för att man inte reagerat snabbare i samband med coronavirusets spridning. Bakom rapporten

Inlämnad: 2021-01-19 Svarsdatum: 2021-01-27 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2020/21:1347 av Björn Söder (SD) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:1346 av Thomas Hammarberg (S)

Fråga 2020/21:1346 UNRWA:s möjlighet att fortsätta arbetet för palestinska flyktingar av Thomas Hammarberg S till Utrikesminister Ann Linde S UNRWA, FN:s särskilda organ för stöd till palestinska flyktingar, har under dryga sjuttio år gjort stora humanitära insatser för de människor som stått under dess beskydd. Dess

Inlämnad: 2021-01-19 Svarsdatum: 2021-01-27 Besvarare: Utrikesminister Ann Linde (S)

Skriftlig fråga 2020/21:1346 av Thomas Hammarberg (S) (pdf, 95 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:1345 av Dennis Dioukarev (SD)

Fråga 2020/21:1345 Riksrevisionens granskningsrapport om det finanspolitiska ramverket av Dennis Dioukarev SD till Finansminister Magdalena Andersson S I en rapport RiR 2020:29 Det finanspolitiska ramverket Regeringens tillämpning 2020 pekar Riksrevisionen på att regeringen inte till fullo följer det finanspolitiska

Inlämnad: 2021-01-19 Svarsdatum: 2021-01-27 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2020/21:1345 av Dennis Dioukarev (SD) (pdf, 102 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:1344 av Lars Hjälmered (M)

Fråga 2020/21:1344 Tidpunkt för beslut om slutförvar av kärnavfall av Lars Hjälmered M till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP Sverige har använt kärnkraft under flera decennier, till stor nytta för klimatet och tryggheten. Under hela tiden som kärnkraften har levererat elenergi till kunder har samtidigt pengar

Inlämnad: 2021-01-19 Svarsdatum: 2021-01-27 Besvarare: Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2020/21:1344 av Lars Hjälmered (M) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:1343 av Lars Beckman (M)

Fråga 2020/21:1343 Järnväg utmed kusten av Lars Beckman M till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S I en gemensam debattartikel i Dagens Samhälle skriver företrädare för alla riksdagspartier och handelskamrarna norr om Dalälven: Sveriges utveckling begränsas av undermålig järnväg i norra Sverige. Dagens enkelspår mellan

Inlämnad: 2021-01-19 Svarsdatum: 2021-01-27 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2020/21:1343 av Lars Beckman (M) (pdf, 91 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:1342 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2020/21:1342 En ny nationell säkerhetsstrategi av Hans Wallmark M till Statsminister Stefan Löfven S I januari 2017 presenterades, påtagligt försenad i förhållande till tidigare gjorda utfästelser, en så kallad nationell säkerhetsstrategi. Det gjordes i samband med Folk och Försvars rikskonferens i Sälen. Bakom

Inlämnad: 2021-01-19 Svarsdatum: 2021-01-27 Besvarare: Statsminister Stefan Löfven (S)

Skriftlig fråga 2020/21:1342 av Hans Wallmark (M) (pdf, 84 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:1341 av Björn Söder (SD)

Fråga 2020/21:1341 Hjälp av Försvarsmakten vid massvaccinering av Björn Söder SD till Socialminister Lena Hallengren S Massvaccineringen för att bekämpa covid-19-pandemin pågår för fullt och är en stor utmaning för det svenska samhället. Vården arbetar för högtryck för att kunna klara av vaccineringen. Men samtidigt är

Inlämnad: 2021-01-19 Svarsdatum: 2021-01-27 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2020/21:1341 av Björn Söder (SD) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:1340 av Per-Arne Håkansson (S)

Fråga 2020/21:1340 Stranderosionen i Skåne och Halland av Per-Arne Håkansson S till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP Kusten i Skåne och Halland är den som är mest utsatt i landet för effekter av stigande hav. Framöver väntar ännu större utmaningar i ett förändrat klimat med extrema väderförhållanden. Stränder,

Inlämnad: 2021-01-19 Svarsdatum: 2021-01-27 Besvarare: Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2020/21:1340 av Per-Arne Håkansson (S) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:1339 av Ann-Sofie Alm (M)

Fråga 2020/21:1339 Utlämning av svensk medborgare till Kina av Ann-Sofie Alm M till Utrikesminister Ann Linde S Det kommunistiska partiet i Kina och kinesiska myndigheter uppvisar mer och mer aggressiva strategier och påtryckningar i sin strävan efter ökat globalt inflytande och makt. Det visar sig extra tydligt genom

Inlämnad: 2021-01-19 Svarsdatum: 2021-01-27 Besvarare: Utrikesminister Ann Linde (S)

Skriftlig fråga 2020/21:1339 av Ann-Sofie Alm (M) (pdf, 91 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:1338 av Jörgen Berglund (M)

Fråga 2020/21:1338 Fler poliser i hela landet av Jörgen Berglund M till Statsrådet Mikael Damberg S Att det finns ett uttalat mål om fler poliser är bra, för det behövs verkligen. Samtidigt är det så att om inte mål och medel går hand i hand är det svårt att uppnå målen. Att det finns fler platser på polisutbildningen

Inlämnad: 2021-01-19 Svarsdatum: 2021-01-27 Besvarare: Statsrådet Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2020/21:1338 av Jörgen Berglund (M) (pdf, 85 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:1337 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2020/21:1337 Internetfriheten i Hongkong av Hans Wallmark M till Utrikesminister Ann Linde S De av Peking påtvingade drakoniska säkerhetslagarna i Hongkong har redan slagit hårt mot demokratirörelsen och fördömts av den fria världen. I närtid har det väckt stor uppmärksamhet och förstämning då över 50 demokratiaktivister

Inlämnad: 2021-01-19 Svarsdatum: 2021-01-27 Besvarare: Utrikesminister Ann Linde (S)

Skriftlig fråga 2020/21:1337 av Hans Wallmark (M) (pdf, 74 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:1336 av Katarina Brännström (M)

Fråga 2020/21:1336 Försäkringskassans bedömning av sjuka med utmattningssyndrom av Katarina Brännström M till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Psykisk sjukdom ökar i vårt samhälle, och många drabbas av så svåra problem att de inte kan arbeta. Men vittnesmål från många sjuka med utmattningssyndrom visar att de inte accepteras

Inlämnad: 2021-01-19 Svarsdatum: 2021-01-27 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2020/21:1336 av Katarina Brännström (M) (pdf, 88 kB)