Dokument & lagar (32 020 träffar)

Skriftlig fråga 2019/20:1500 av Emma Hult (MP)

Fråga 2019/20:1500 Barnkonventionens tillämpning i asylärenden av Emma Hult MP till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Sverige ratificerade den rättsligt bindande barnkonventionen 1990 utan några reservationer, dock utan att på hemmaplan leva upp till bestämmelserna. Det har föranlett upprepad kritik

Inlämnad: 2020-06-03 Svarsdatum: 2020-06-10 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1500 av Emma Hult (MP) (pdf, 91 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1499 av Åsa Coenraads (M)

Fråga 2019/20:1499 Akut luftfartsråd av Åsa Coenraads M till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Svensk flygbransch är i kris. Statliga och privata bolag har förutom att permittera även tvingats avskeda stora delar av sin personal. Flygplatser runt om i Sverige, statliga som kommunala, går med ekonomiska underskott

Inlämnad: 2020-06-03 Svarsdatum: 2020-06-10 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1499 av Åsa Coenraads (M) (pdf, 84 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1498 av Åsa Coenraads (M)

Fråga 2019/20:1498 Aktivister som hotar jakten av Åsa Coenraads M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Återigen hotas den svenska viltvården genom våld och hot mot jägarkåren. Under natten till den 3 juni sätts två bilar i brand i skogen utanför Nynäshamn i Stockholm. I skogen befinner sig ett antal

Inlämnad: 2020-06-03 Svarsdatum: 2020-06-10 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1498 av Åsa Coenraads (M) (pdf, 84 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1497 av Åsa Coenraads (M)

Fråga 2019/20:1497 Sverige på svarta listan av Åsa Coenraads M till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S På Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet Easas lista över högriskflygplatser finner man Stockholmsflygplatserna. Detta är ett problem för de flyglinjer som fortfarande trafikerar Sverige och som vi vill ska

Inlämnad: 2020-06-03 Svarsdatum: 2020-06-10 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1497 av Åsa Coenraads (M) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1496 av Roland Utbult (KD)

Fråga 2019/20:1496 Spel och kanaliseringsmål av Roland Utbult KD till Statsrådet Ardalan Shekarabi S För ett och ett halvt år sedan fattade riksdagen med bred majoritet beslut om en ny spelreglering, bland annat för att minska det illegala spelandet och få tryggare spelande med färre som riskerar att bli spelberoende.

Inlämnad: 2020-06-03 Svarsdatum: 2020-06-10 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1496 av Roland Utbult (KD) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1495 av Kjell-Arne Ottosson (KD)

Fråga 2019/20:1495 Nyckelbiotopsinventering i Norrtälje av Kjell-Arne Ottosson KD till Statsrådet Jennie Nilsson S När ett skogsområde utses till nyckelbiotop blir möjligheterna för markägaren att bruka marken obefintliga. Avverkat timmer kan inte säljas eftersom köpare då förlorar sin miljöcertifiering. De ekonomiska

Inlämnad: 2020-06-03 Svarsdatum: 2020-06-10 Besvarare: Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1495 av Kjell-Arne Ottosson (KD) (pdf, 101 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1494 av Björn Söder (SD)

Fråga 2019/20:1494 WHO:s agerande under coronakrisen av Björn Söder SD till Utrikesminister Ann Linde S Uppgifter från Världshälsoorganisationen WHO gör nu gällande att Kina under smittans tidiga stadium inte bidrog med information till WHO. WHO gick ändå ut och lovordade Kina officiellt för att därigenom försöka få uppgifter

Inlämnad: 2020-06-03 Svarsdatum: 2020-06-10 Besvarare: Utrikesminister Ann Linde (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1494 av Björn Söder (SD) (pdf, 93 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1493 av Staffan Eklöf (SD)

Fråga 2019/20:1493 Extra medel vid slakterikontroll av Staffan Eklöf SD till Statsrådet Jennie Nilsson S Ett nytt avgiftssystem för kontroll vid slakt infördes vid årsskiftet. Det har lett till ett par negativa effekter. Fjäderfäbranschen har fått ökade omkostnader, och slakterier på mindre orter riskerar att missgynnas.

Inlämnad: 2020-06-03 Svarsdatum: 2020-06-10 Besvarare: Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1493 av Staffan Eklöf (SD) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1492 av Angelica Lundberg (SD)

Fråga 2019/20:1492 Marknadsföring av tobak på internet av Angelica Lundberg SD till Statsrådet Lena Micko S Den 6 november 2019 ställde undertecknad en fråga 2019/20:319 till statsrådet Lena Micko om när det aviserade lagförslaget avseende marknadsföring av tobak på internet, som riksdagen tillkännagivit till regeringen,

Inlämnad: 2020-06-02 Svarsdatum: 2020-06-10 Besvarare: Statsrådet Lena Micko (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1492 av Angelica Lundberg (SD) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1491 av Björn Söder (SD)

Fråga 2019/20:1491 Felaktig information om överdödligheten på äldreboenden av Björn Söder SD till Socialminister Lena Hallengren S Socialstyrelsen har tonat ned diskussionen om dödstalen på landets äldreboenden och menar att man inte ser någon uppseendeväckande överdödlighet under coronapandemin. Men enligt en kartläggning

Inlämnad: 2020-06-02 Svarsdatum: 2020-06-10 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1491 av Björn Söder (SD) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1490 av Lars Hjälmered (M)

Fråga 2019/20:1490 Tidsbegränsad nedsättning av socialavgifterna av Lars Hjälmered M till Finansminister Magdalena Andersson S Den 3 april antog riksdagen regeringens förslag om en tidsbegränsad nedsättning av socialavgifterna. Det innebär att arbetsgivaravgifterna sänks mellan den 1 mars och den 30 juni 2020. För att

Inlämnad: 2020-06-02 Svarsdatum: 2020-06-10 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1490 av Lars Hjälmered (M) (pdf, 74 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1489 av Lars Hjälmered (M)

Fråga 2019/20:1489 Olika effekter av sänkta arbetsgivaravgifter beroende på företagens organisation av Lars Hjälmered M till Finansminister Magdalena Andersson S Sveriges Radios Ekot har rapporterat om att företagare och branschorganisationer kritiserar regeringens tidsbegränsade nedsättning av arbetsgivaravgifterna.

Inlämnad: 2020-06-02 Svarsdatum: 2020-06-10 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1489 av Lars Hjälmered (M) (pdf, 98 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1488 av Lars Hjälmered (M)

Fråga 2019/20:1488 Kostnader och tidsåtgång för ansökan om omställningsstöd av Lars Hjälmered M till Näringsminister Ibrahim Baylan S Regeringen har föreslagit ett omställningsstöd för företag som fått minskad omsättning som en följd av covid-19-pandemin. Omställningsstödet kan ges till företag vars sammanlagda nettoomsättning

Inlämnad: 2020-06-02 Svarsdatum: 2020-06-10 Besvarare: Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1488 av Lars Hjälmered (M) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1487 av Maria Malmer Stenergard (M)

Fråga 2019/20:1487 Tilläggsdirektiv till utredningen om arbetskraftsinvandring av Maria Malmer Stenergard M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Moderaterna presenterade sina förslag om arbetskraftsinvandringen den 1 februari 2020. Våra förslag värnar och vårdar en viktig liberal reform. Regeringen

Inlämnad: 2020-06-02 Svarsdatum: 2020-06-10 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1487 av Maria Malmer Stenergard (M) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1486 av Markus Wiechel (SD)

Fråga 2019/20:1486 Tjänstemannaansvar av Markus Wiechel SD till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Det har nu gått över två år sedan riksdagen riktade ett tillkännagivande till regeringen om att se över införandet av ett tjänstemannaansvar. Närmare bestämt klubbades beslutet i riksdagen den 18 april 2018.

Inlämnad: 2020-06-02 Svarsdatum: 2020-06-10 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1486 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 84 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1485 av Björn Söder (SD)

Fråga 2019/20:1485 Användningen av svenska biståndsmedel till Palestina av Björn Söder SD till Statsrådet Peter Eriksson MP Det är sedan länge i omvärlden både välkänt och väldokumenterat hur Palestinska myndigheten betalar ut så kallade terroristlöner till palestinier som begått terrorhandlingar mot judar och den israeliska

Inlämnad: 2020-06-02 Svarsdatum: 2020-06-10 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Skriftlig fråga 2019/20:1485 av Björn Söder (SD) (pdf, 103 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1484 av Lars Hjälmered (M)

Fråga 2019/20:1484 Risk att omställningsstödet utelämnar hyressänkning för företag av Lars Hjälmered M till Näringsminister Ibrahim Baylan S Regeringen har presenterat ett förslag till omställningsstöd för svenska företag. Stödet innebär att företag vars sammanlagda nettoomsättning för mars och april 2020 understeg 70

Inlämnad: 2020-06-02 Svarsdatum: 2020-06-10 Besvarare: Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1484 av Lars Hjälmered (M) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1483 av Lars Hjälmered (M)

Fråga 2019/20:1483 Säkerställande av sänkta hyreskostnader för landets företag av Lars Hjälmered M till Näringsminister Ibrahim Baylan S En av åtgärderna som regeringen har presenterat för företag som drabbats av konsekvenserna av coronaviruset är ett hyresstöd där en fastighetsägare som reducerar hyran för ett drabbat

Inlämnad: 2020-06-02 Svarsdatum: 2020-06-10 Besvarare: Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1483 av Lars Hjälmered (M) (pdf, 85 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1482 av Lars Hjälmered (M)

Fråga 2019/20:1482 Omställningsstöd till nya och växande företag av Lars Hjälmered M till Finansminister Magdalena Andersson S Coronakrisens effekter på svensk ekonomi har utlöst en rad med konkurser, och osäkerheten är stor om hur det ska gå för många företag. De ekonomiska konsekvenserna av restriktionerna i samhället

Inlämnad: 2020-06-02 Svarsdatum: 2020-06-10 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1482 av Lars Hjälmered (M) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1481 av Lars Hjälmered (M)

Fråga 2019/20:1481 Förenklad process för omställningsstödet av Lars Hjälmered M till Finansminister Magdalena Andersson S I remissvaren på regeringens proposition gällande omställningsstödet lyfter flertalet remissinstanser att hanteringen både för företag och för Skatteverket är för administrativt krävande och för osäker.

Inlämnad: 2020-06-02 Svarsdatum: 2020-06-10 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1481 av Lars Hjälmered (M) (pdf, 77 kB)