Dokument & lagar (43 529 träffar)

Skriftlig fråga 2019/20:1827 av Marléne Lund Kopparklint (M)

Fråga 2019/20:1827 Psykisk ohälsa bland vård- och omsorgspersonal med anledning av coronakrisen av Marléne Lund Kopparklint M till Socialminister Lena Hallengren S Det är för tidigt att utvärdera om Sveriges strategi är den bästa vägen att gå gällande covid-19-pandemin. En slutsats man kan dra är att regeringens krisplan

Inlämnad: 2020-07-16 Svarsdatum: 2020-07-31 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1827 av Marléne Lund Kopparklint (M) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1826 av Markus Wiechel (SD)

Fråga 2019/20:1826 Dödshjälp av Markus Wiechel SD till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Den gotländske överläkaren Staffan Bergström har nu anmält sig själv till polisen efter att ha bistått en svårt lidande man med att avsluta sitt liv. Syftet med anmälan var att pröva lagen, vilken inte prövats tidigare

Inlämnad: 2020-07-16 Svarsdatum: 2020-08-19 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1826 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1825 av Boriana Åberg (M)

Fråga 2019/20:1825 Hemtjänst för sommargäster av Boriana Åberg M till Statsrådet Lena Micko S På regeringskansliets hemsida säger statsrådet Lena Micko följande: Som civilminister är en av mina viktigaste uppgifter att se till att kommuner och regioner har de förutsättningar de behöver för att klara sina uppgifterEtt

Inlämnad: 2020-07-16 Svarsdatum: 2020-08-12 Besvarare: Statsrådet Lena Micko (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1825 av Boriana Åberg (M) (pdf, 85 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1824 av Boriana Åberg (M)

Fråga 2019/20:1824 Förutsättningar för att hantera coronapandemin av Boriana Åberg M till Statsrådet Lena Micko S På regeringskansliets hemsida säger statsrådet Lena Micko följande: Som civilminister är en av mina viktigaste uppgifter att se till att kommuner och regioner har de förutsättningar de behöver för att klara

Inlämnad: 2020-07-16 Svarsdatum: 2020-07-31 Besvarare: Statsrådet Lena Micko (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1824 av Boriana Åberg (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1823 av Boriana Åberg (M)

Fråga 2019/20:1823 Världsarvet Hagia Sofia av Boriana Åberg M till Utrikesminister Ann Linde S Nyheten om att Turkiets president Erdoğan har undertecknat ett domstolsbeslut om att omvandla världsarvet Hagia Sofia till en muslimsk helgedom har med rätta upprört den kristna världen och alla som anser att det är fel att

Inlämnad: 2020-07-16 Svarsdatum: 2020-07-21 Besvarare: Utrikesminister Ann Linde (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1823 av Boriana Åberg (M) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1822 av Boriana Åberg (M)

Fråga 2019/20:1822 Rätten till dansk a-kassa för svenska SAS-anställda av Boriana Åberg M till Statsrådet Anna Hallberg S Coronapandemin har drabbat flygbolaget SAS hårt, och ett stort antal anställda har fått välja mellan två alternativ: att bli uppsagda med lön under uppsägningstiden eller att begära tjänstledigt under

Inlämnad: 2020-07-16 Svarsdatum: 2020-07-31 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1822 av Boriana Åberg (M) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1821 av Amineh Kakabaveh (-)

Fråga 2019/20:1821 Julian Assange och journalisters demokratiska rättigheter av Amineh Kakabaveh till Utrikesminister Ann Linde S Den svenska vice överåklagaren Eva-Maria Persson har meddelat att hon efter noggrant övervägande beslutat att lägga ned förundersökningen om Wikileaksgrundaren Julian Assange. Detta skedde

Inlämnad: 2020-07-16 Svarsdatum: 2020-07-31 Besvarare: Utrikesminister Ann Linde (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1821 av Amineh Kakabaveh (-) (pdf, 102 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1820 av Björn Söder (SD)

Fråga 2019/20:1820 Vakanta platser i OSSE:s ledningsfunktioner av Björn Söder SD till Utrikesminister Ann Linde S Sverige tar vid årsskiftet över ordförandeskapet i OSSE. Det är en organisation som just nu befinner sig i en mycket oroande institutionell kris. Den 17 juli upphörde fyra funktioner att gälla då man inte

Inlämnad: 2020-07-15 Svarsdatum: 2020-07-30 Besvarare: Utrikesminister Ann Linde (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1820 av Björn Söder (SD) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1819 av Alexandra Anstrell (M)

Fråga 2019/20:1819 Skyddad individinformation för befattningar till totalförsvarsförmågan av Alexandra Anstrell M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Statens servicecenter är en statlig myndighet under Finansdepartementet. Myndigheten bildades den 1 juni 2012. Drygt hälften av myndigheterna under regeringen har överenskommelse

Inlämnad: 2020-07-15 Svarsdatum: 2020-07-30 Besvarare: Statsrådet Lena Micko (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1819 av Alexandra Anstrell (M) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1818 av Åsa Coenraads (M)

Fråga 2019/20:1818 Kinas agerande mot Hongkong av Åsa Coenraads M till Utrikesminister Ann Linde S Demokratirörelsen i Hongkong har fått ännu svårare att uttrycka sina demokratiska rättigheter till följd av Kinas nya säkerhetslag. Lagen innebär att Hongkongbor riskerar livstids fängelse för omstörtande verksamhet och

Inlämnad: 2020-07-15 Svarsdatum: 2020-07-30 Besvarare: Utrikesminister Ann Linde (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1818 av Åsa Coenraads (M) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1817 av Björn Söder (SD)

Fråga 2019/20:1817 Attacker mot Armenien av Björn Söder SD till Utrikesminister Ann Linde S Den 12 juli försökte en grupp azerbajdzjanska soldater att korsa gränsen till Armenien och attackera en armenisk gränspostering. Gruppen tvingades tillbaka men därefter utsattes armeniskt territorium för tung artilleribeskjutning,

Inlämnad: 2020-07-15 Svarsdatum: 2020-07-30 Besvarare: Utrikesminister Ann Linde (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1817 av Björn Söder (SD) (pdf, 84 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1816 av Markus Wiechel (SD)

Fråga 2019/20:1816 Uttalanden om privata aktörer inom äldreomsorgen av Markus Wiechel SD till Socialminister Lena Hallengren S Inte ens under den värsta kris vi sett i modern tid tycks ideologi kunna läggas åt sidan i debatten om olika aktörer inom den svenska välfärden. Samtidigt som äldreomsorgens medarbetare anklagats

Inlämnad: 2020-07-15 Svarsdatum: 2020-07-30 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1816 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 101 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1815 av Maria Stockhaus (M)

Fråga 2019/20:1815 Uteblivet stöd till privata leverantörer av flygledartrafik av Maria Stockhaus M till Finansminister Magdalena Andersson S De ekonomiska konsekvenserna av coronaviruset har satt sina spår i samhället och en bransch som drabbats extra hårt är flyget. Konsekvenserna av ett i praktiken näst intill totalt

Inlämnad: 2020-07-15 Svarsdatum: 2020-07-30 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1815 av Maria Stockhaus (M) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1814 av Anders Åkesson (C)

Fråga 2019/20:1814 Kontrollbesiktning av Anders Åkesson C till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S EU:s så kallade omnibuspaket, som innehåller tillfälliga lättnader med anledning av covid-19 rörande certifikat, licenser med mera inom transportområdet, har syftat till att underlätta för länder som av olika skäl har

Inlämnad: 2020-07-14 Svarsdatum: 2020-07-29 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1814 av Anders Åkesson (C) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1813 av Lars Beckman (M)

Fråga 2019/20:1813 Extratjänster och företagsklimatet av Lars Beckman M till Näringsminister Ibrahim Baylan S Regeringen fortsätter att använda miljarder till de hårt kritiserade extratjänsterna. Detta trots att Arbetsförmedlingen aviserade att lägga ned dem redan i januari 2019, och trots att resultatet har varit mycket

Inlämnad: 2020-07-13 Svarsdatum: 2020-07-29 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1813 av Lars Beckman (M) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1812 av Johan Hultberg (M)

Fråga 2019/20:1812 Åtgärder mot laxdöden av Johan Hultberg M till Statsrådet Jennie Nilsson S Under senare år har det kommit rapporter från olika delar av Europa om att vildlax som fångats haft svampinfektion orsakade av en sjukdom som getts namnet red skin disease. Också i svenska vattendrag har lax med denna sjukdom

Inlämnad: 2020-07-13 Svarsdatum: 2020-07-28 Besvarare: Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1812 av Johan Hultberg (M) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1811 av Johan Hultberg (M)

Fråga 2019/20:1811 Coronakrisens effekter på gränskommuner av Johan Hultberg M till Statsrådet Anna Hallberg S Gränsen mellan Norge och Sverige har under många år minskat i betydelse. Gränshinder har undanröjts, och infrastrukturen mellan länderna förbättrats genom till exempel den nya Svinesundsbron och utbyggnaden av

Inlämnad: 2020-07-13 Svarsdatum: 2020-07-28 Besvarare: Statsrådet Anna Hallberg (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1811 av Johan Hultberg (M) (pdf, 91 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1810 av Alexandra Anstrell (M)

Fråga 2019/20:1810 Hastighetsbegränsningar för A-traktorer av Alexandra Anstrell M till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S I dag får en 15-åring efter avklarat körkort för moped utöver moped också framföra en A-traktor, epatraktor, mopedbil och EU-moped. A-traktorer är vanliga i Sverige och fyller ett behov för många

Inlämnad: 2020-07-14 Svarsdatum: 2020-07-24 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1810 av Alexandra Anstrell (M) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1809 av Björn Söder (SD)

Fråga 2019/20:1809 Felaktigt nyttjande av statliga stöd av Björn Söder SD till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark S Regeringens satsningar på extratjänster, som innebär att arbetsgivare inom offentlig sektor får 100 procents ersättning av staten för att anställa en nyanländ invandrare eller någon annan som står långt

Inlämnad: 2020-07-14 Svarsdatum: 2020-07-28 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1809 av Björn Söder (SD) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1808 av Lars Beckman (M)

Fråga 2019/20:1808 Långa handläggningstider hos Alfakassan av Lars Beckman M till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark S För den som är arbetslös är det viktigt att våra ersättningssystem fungerar tillfredställande. Coronakrisen har visat på behovet av att överväga en obligatorisk a-kassa så att inte personer hamnar utanför

Inlämnad: 2020-07-13 Svarsdatum: 2020-07-28 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1808 av Lars Beckman (M) (pdf, 86 kB)