Dokument & lagar (28 träffar)

Justitieutskottets protokoll 2014/15:8

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:8 DATUM 2014-11-25 TID 11.00-12.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information inför RIF-rådsmöte Inrikesminister Anders Ygeman, statssekreteraren Catharina Espmark, internationella chefsförhandlaren Anna-Carin Svensson, kanslirådet Marie Söderlund,

2014-11-25

Justitieutskottets protokoll 2014/15:7

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:7 DATUM 2014-11-20 TID 10.00-11.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Thomas Rolén och Erik Lagerholm från Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten informerade om den nya Polismyndigheten 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:6.

2014-11-20

Justitieutskottets protokoll 2014/15:6

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:6 DATUM 2014-11-18 TID 11.00-11.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:5. 2 Budgeten anslagsfördelning JuU1 Utskottet behandlade regeringens proposition 2014/15:1 och motioner. Ärendet bordlades.

2014-11-18

Justitieutskottets protokoll 2014/15:5

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:5 DATUM 2014-11-13 TID 10.00-11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut om närvaro Utskottet beslutade att Margareta Hjorth från EU-nämndens kansli fick närvara vid sammanträdet. 2 EU-information från regeringen Statssekreteraren Catharina Espmark

2014-11-13

Justitieutskottets protokoll 2014/15:4

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:4 DATUM 2014-10-23 TID 10.00-10.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Besök av Riksrevisionen Avdelningschefen Magdalena Brasch, projektledaren Christina Sundelöf Kellner, projektmedarbetaren Ann-Mari Skorpen, programansvarige Camilla Gjerde och Horst Fischer

2014-10-23

Justitieutskottets protokoll 2014/15:3

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:3 DATUM 2014-10-14 TID 11.00-11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:2. 2 Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott JuU2 Utskottet behandlade proposition 2013/14:237 och motioner. Utskottet beslutade

2014-10-14

Justitieutskottets protokoll 2014/15:2

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:2 DATUM 2014-10-09 TID 09.00-09.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Protokoll från sammanträdena den 28 augusti 2014 och den 7 oktober 2014 justerades. 2 Gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott Utskottet

2014-10-09

Justitieutskottets protokoll 2014/15:1

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:1 DATUM 2014-10-07 TID 11.30-11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Talmannen har kallat utskottet till sammanträde denna dag kl. 11.30. Enligt uppgift från kammaren hade vid val denna dag utsetts till Ledamöter i justitieutskottet Helene Petersson i Stockaryd

2014-10-07

Paginering