Dokument & lagar (276 träffar)

Motion 2014/15:2838 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD)

Motion till riksdagen 2014/15:2838 av Tomas Tobé m.fl. M, FP, C, KD Rätt att välja skola skärpt kvalitetskontroll Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att behålla det fria skolvalet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som


Utskottsberedning: 2014/15:UbU11
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2014/15:2838 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2838 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD) (pdf, 71 kB)

Motion 2014/15:2837 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD)

Motion till riksdagen 2014/15:2837 av Tomas Tobé m.fl. M, FP, C, KD Lugn och ro i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att skolor ska kunna ge elever på gymnasiet och högstadiet ett skriftligt ordningsomdöme. Ordningsomdömet ska inte ingå


Utskottsberedning: 2014/15:UbU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2014/15:2837 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2837 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD) (pdf, 71 kB)

Motion 2014/15:2836 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD)

Motion till riksdagen 2014/15:2836 av Tomas Tobé m.fl. M, FP, C, KD Mer kunskap i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa en tioårig grundskola samt att regeringen ska återkomma med förslag på åtgärder senast augusti 2015. Riksdagen


Utskottsberedning: 2014/15:UbU11 2014/15:UbU9
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 3 avslag, 1 bifall,

Motion 2014/15:2836 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD) (docx, 50 kB) Motion 2014/15:2836 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD) (pdf, 114 kB)

Motion 2014/15:2761 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD)

Motion till riksdagen 2014/15:2761 av Tomas Tobé m.fl. M, FP, C, KD Mer matematik i högstadiet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa fler matematiklektioner i högstadiet. Motivering Alliansen vill se mer kunskap i skolan, så att alla


Utskottsberedning: 2014/15:UbU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2014/15:2761 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2761 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD) (pdf, 71 kB)

Motion 2014/15:2760 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD)

Motion till riksdagen 2014/15:2760 av Tomas Tobé m.fl. M, FP, C, KD Nationella prov Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att behålla antalet nationella prov vid det nuvarande antalet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som


Utskottsberedning: 2014/15:UbU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:2760 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2760 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD) (pdf, 71 kB)

Motion 2014/15:2759 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD)

Motion till riksdagen 2014/15:2759 av Tomas Tobé m.fl. M, FP, C, KD Obligatorisk gymnasieskola och krav på högskolebehörighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att gymnasiestudier ska vara frivilliga. Riksdagen tillkännager för regeringen som


Utskottsberedning: 2014/15:UbU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , 2 bifall,

Motion 2014/15:2759 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:2759 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD) (pdf, 88 kB)

Motion 2014/15:2758 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD)

Motion till riksdagen 2014/15:2758 av Tomas Tobé m.fl. M, FP, C, KD Mer idrott i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utöka undervisningstiden i ämnet idrott och hälsa i grundskolan med 100 timmar, vilket motsvarar en ökning av ämnet


Utskottsberedning: 2014/15:UbU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2758 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD) (docx, 99 kB) Motion 2014/15:2758 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD) (pdf, 121 kB)

Motion 2014/15:2757 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD)

Motion till riksdagen 2014/15:2757 av Tomas Tobé m.fl. M, FP, C, KD Karriärvägar för lärare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förstärka Alliansens karriärtjänstreform. Motivering En av de viktigaste faktorerna för elevernas studieresultat


Utskottsberedning: 2014/15:UbU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2014/15:2757 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:2757 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD) (pdf, 73 kB)

Motion 2014/15:2487 av Mikael Jansson och David Lång (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2487 av Mikael Jansson och David Lång SD Låt universiteten vara öppna längre Matematik och fysik för högstadie- och gymnasieelever Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att möjliggöra för högstadie- och gymnasieelever


Utskottsberedning: 2014/15:UbU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:2487 av Mikael Jansson och David Lång (SD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2487 av Mikael Jansson och David Lång (SD) (pdf, 64 kB)

Motion 2014/15:1830 av Jan Björklund m.fl. (FP)

Motion till riksdagen 2014/15:1830 av Jan Björklund m.fl. FP Förstatligande av skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att skolan ska förstatligas. Motivering Kommunaliseringen av skolan som genomdrevs av Socialdemokraterna med stöd av bland


Utskottsberedning: 2014/15:UbU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1830 av Jan Björklund m.fl. (FP) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:1830 av Jan Björklund m.fl. (FP) (pdf, 71 kB)

Motion 2014/15:2995 av Karin Enström m.fl. (M, C, FP, KD)

Motion till riksdagen 2014/15:2995 av Karin Enström m.fl. M, C, FP, KD Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd 1. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd enligt förslaget i tabell 1 i motionen. 2. Sammanfattning Svensk utrikespolitik ska främja demokrati,


Utskottsberedning: 2014/15:UU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2014/15:2995 av Karin Enström m.fl. (M, C, FP, KD) (docx, 49 kB) Motion 2014/15:2995 av Karin Enström m.fl. (M, C, FP, KD) (pdf, 94 kB)

Motion 2014/15:2994 av Karin Enström m.fl. (M, C, FP, KD)

Motion till riksdagen 2014/15:2994 av Karin Enström m.fl. M, C, FP, KD Utgiftsområde 5 Internationell samverkan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 5 Internationell samverkan enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Sverige ska vara en stark röst för fred, frihet


Utskottsberedning: 2014/15:UU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2014/15:2994 av Karin Enström m.fl. (M, C, FP, KD) (docx, 50 kB) Motion 2014/15:2994 av Karin Enström m.fl. (M, C, FP, KD) (pdf, 85 kB)

Motion 2014/15:2975 av Julia Kronlid m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2975 av Julia Kronlid m.fl. SD Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd enligt förslaget i tabell 1 a i motionen. Motivering Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med


Utskottsberedning: 2014/15:UU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2975 av Julia Kronlid m.fl. (SD) (docx, 58 kB) Motion 2014/15:2975 av Julia Kronlid m.fl. (SD) (pdf, 126 kB)

Motion 2014/15:2962 av Björn Söder m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2962 av Björn Söder m.fl. SD Utgiftsområde 5 Internationell samverkan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 5 Internationell samverkan enligt förslaget i tabell 1. Motivering Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk


Utskottsberedning: 2014/15:UU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2962 av Björn Söder m.fl. (SD) (docx, 48 kB) Motion 2014/15:2962 av Björn Söder m.fl. (SD) (pdf, 79 kB)

Motion 2014/15:2936 av Julia Kronlid m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2936 av Julia Kronlid m.fl. SD De kristnas och övriga minoriteters situation i inbördeskrigens Irak och Syrien Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ytterligare bör verka för att uppmärksamma de humanitära


Utskottsberedning: 2014/15:JuU14 2014/15:UU2 2015/16:UU12
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2014/15:2936 av Julia Kronlid m.fl. (SD) (docx, 51 kB) Motion 2014/15:2936 av Julia Kronlid m.fl. (SD) (pdf, 91 kB)

Motion 2014/15:2923 av Julia Kronlid m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2923 av Julia Kronlid m.fl. SD Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i arbetet med mänskliga rättigheter i utvecklingsländer i högre grad prioritera de sociala och ekonomiska


Utskottsberedning: 2014/15:UU15
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2014/15:2923 av Julia Kronlid m.fl. (SD) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:2923 av Julia Kronlid m.fl. (SD) (pdf, 80 kB)

Motion 2014/15:2745 av Julia Kronlid m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2745 av Julia Kronlid m.fl. SD Fredsprocessen i Mellanöstern Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige bör återkalla sitt erkännande av Palestina och förklara det ogiltigt. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2014/15:UU2 2015/16:UU12
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2014/15:2745 av Julia Kronlid m.fl. (SD) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:2745 av Julia Kronlid m.fl. (SD) (pdf, 76 kB)

Motion 2014/15:2451 av Cecilia Magnusson m.fl. (M, V, FP, KD, C)

Motion till riksdagen 2014/15:2451 av Cecilia Magnusson m.fl. M, V, FP, KD, C Frigivande av Dawit Isaak Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om den svenske journalisten och medborgaren Dawit Isaak som sitter fängslad i Eritrea sedan mer än 13 år men


Utskottsberedning: 2015/16:UU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2451 av Cecilia Magnusson m.fl. (M, V, FP, KD, C) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:2451 av Cecilia Magnusson m.fl. (M, V, FP, KD, C) (pdf, 88 kB)

Motion 2014/15:1884 av Maria Weimer m.fl. (FP)

Motion till riksdagen 2014/15:1884 av Maria Weimer m.fl. FP En offensiv svensk Europapolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att EU-samarbetet ska utvecklas inom de områden som nämns i motionen. Motivering Europas historia är grunden för


Utskottsberedning: 2014/15:UU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1884 av Maria Weimer m.fl. (FP) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:1884 av Maria Weimer m.fl. (FP) (pdf, 73 kB)

Motion 2014/15:1878 av Jan Björklund m.fl. (FP)

Motion till riksdagen 2014/15:1878 av Jan Björklund m.fl. FP En tydlig linje mot Ryssland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om skärpta sanktioner mot Ryssland. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om stöd


Utskottsberedning: 2014/15:UU10 2015/16:UU15 2017/18:UU10 2017/18:UU11
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 6 avslag, 1 bifall,

Motion 2014/15:1878 av Jan Björklund m.fl. (FP) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:1878 av Jan Björklund m.fl. (FP) (pdf, 73 kB)