Dokument & lagar (276 träffar)

Motion 2014/15:2964 av Anna Hagwall m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2964 av Anna Hagwall m.fl. SD Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti


Utskottsberedning: 2014/15:SkU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2964 av Anna Hagwall m.fl. (SD) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:2964 av Anna Hagwall m.fl. (SD) (pdf, 79 kB)

Motion 2014/15:2426 av Per Åsling m.fl. (C, M, FP, KD)

Motion till riksdagen 2014/15:2426 av Per Åsling m.fl. C, M, FP, KD Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Anslagsanvisning Tabell 1. Moderaternas, Centerpartiets,


Utskottsberedning: 2014/15:SkU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2014/15:2426 av Per Åsling m.fl. (C, M, FP, KD) (docx, 49 kB) Motion 2014/15:2426 av Per Åsling m.fl. (C, M, FP, KD) (pdf, 96 kB)

Motion 2014/15:2959 av Linus Bylund m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2959 av Linus Bylund m.fl. SD Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering


Utskottsberedning: 2014/15:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2959 av Linus Bylund m.fl. (SD) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:2959 av Linus Bylund m.fl. (SD) (pdf, 81 kB)

Motion 2014/15:2958 av Linus Bylund m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2958 av Linus Bylund m.fl. SD Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom enligt förslaget i tabell 1. Motivering Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti


Utskottsberedning: 2014/15:SfU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2958 av Linus Bylund m.fl. (SD) (docx, 48 kB) Motion 2014/15:2958 av Linus Bylund m.fl. (SD) (pdf, 83 kB)

Motion 2014/15:2957 av Linus Bylund m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2957 av Linus Bylund m.fl. SD Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Sverigedemokraterna


Utskottsberedning: 2014/15:SfU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2957 av Linus Bylund m.fl. (SD) (docx, 52 kB) Motion 2014/15:2957 av Linus Bylund m.fl. (SD) (pdf, 94 kB)

Motion 2014/15:2911 av David Lång och Mikael Jansson (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2911 av David Lång och Mikael Jansson SD Medborgarskapets betydelse Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utländska medborgare inte ska ha rösträtt i Sverige. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2014/15:SfU11 2015/16:KU13 2015/16:KU15 2015/16:KU16
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2014/15:2911 av David Lång och Mikael Jansson (SD) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:2911 av David Lång och Mikael Jansson (SD) (pdf, 70 kB)

Motion 2014/15:2910 av David Lång och Mikael Jansson (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2910 av David Lång och Mikael Jansson SD Skärpt kontroll inom ramen för arbetskraftsinvandringen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med förslag som syftar till att ålägga arbetsgivare


Utskottsberedning: 2014/15:SfU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:2910 av David Lång och Mikael Jansson (SD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2910 av David Lång och Mikael Jansson (SD) (pdf, 62 kB)

Motion 2014/15:2814 av Linus Bylund m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2814 av Linus Bylund m.fl. SD Jämlik föräldraförsäkring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda formerna för hur föräldraförsäkringen skulle kunna reformeras så att familjens sammanlagda disponibla inkomst


Utskottsberedning: 2014/15:SfU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2814 av Linus Bylund m.fl. (SD) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2814 av Linus Bylund m.fl. (SD) (pdf, 65 kB)

Motion 2014/15:2705 av Mikael Jansson och David Lång (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2705 av Mikael Jansson och David Lång SD Redovisning av kostnader för asyl- och anhöriginvandring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen måste redovisa hur stora kostnaderna för asyl- och anhöriginvandringen


Utskottsberedning: 2014/15:SfU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2705 av Mikael Jansson och David Lång (SD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2705 av Mikael Jansson och David Lång (SD) (pdf, 62 kB)

Motion 2014/15:2645 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, FP, KD)

Motion till riksdagen 2014/15:2645 av Elisabeth Svantesson m.fl. M, C, FP, KD Utgiftsområde 8 Migration Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en statlig offentlig utredning ska tillsättas senast den 31 mars 2015 med uppdrag att lämna förslag


Utskottsberedning: 2014/15:SfU13 2014/15:SfU4
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 5 avslag, 1 bifall,

Motion 2014/15:2645 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, FP, KD) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:2645 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, FP, KD) (pdf, 79 kB)

Motion 2014/15:2644 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, FP, KD)

Motion till riksdagen 2014/15:2644 av Elisabeth Svantesson m.fl. M, C, FP, KD Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2014/15:SfU2
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): , 3 bifall,

Motion 2014/15:2644 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, FP, KD) (docx, 50 kB) Motion 2014/15:2644 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, FP, KD) (pdf, 100 kB)

Motion 2014/15:2643 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, FP, KD)

Motion till riksdagen 2014/15:2643 av Elisabeth Svantesson m.fl. M, C, FP, KD Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2014/15:SfU3
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): , 7 bifall,

Motion 2014/15:2643 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, FP, KD) (docx, 51 kB) Motion 2014/15:2643 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, FP, KD) (pdf, 100 kB)

Motion 2014/15:2642 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, FP, KD)

Motion till riksdagen 2014/15:2642 av Elisabeth Svantesson m.fl. M, C, FP, KD Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning enligt förslaget i tabell


Utskottsberedning: 2014/15:SfU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , 2 bifall,

Motion 2014/15:2642 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, FP, KD) (docx, 162 kB) Motion 2014/15:2642 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, FP, KD) (pdf, 180 kB)

Motion 2014/15:2611 av David Lång och Mikael Jansson (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2611 av David Lång och Mikael Jansson SD Översyn av sanktioner mot arbetsgivare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om nivån på de ekonomiska sanktionerna. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som


Utskottsberedning: 2014/15:SfU13
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 13 avslag

Motion 2014/15:2611 av David Lång och Mikael Jansson (SD) (docx, 52 kB) Motion 2014/15:2611 av David Lång och Mikael Jansson (SD) (pdf, 89 kB)

Motion 2014/15:2610 av David Lång och Mikael Jansson (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2610 av David Lång och Mikael Jansson SD Ändrat sjuklöneansvar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att staten bör överta sjuklönekostnaden inklusive arbetsgivaravgiften för företag med tio eller färre anställda. Riksdagen


Utskottsberedning: 2014/15:SfU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:2610 av David Lång och Mikael Jansson (SD) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2610 av David Lång och Mikael Jansson (SD) (pdf, 63 kB)

Motion 2014/15:2495 av Linus Bylund m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2495 av Linus Bylund m.fl. SD Sverigedemokraternas familjepolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att höja nivån på föräldraförsäkringen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2014/15:AU4 2014/15:CU6 2014/15:SfU3 2014/15:SoU1 2014/15:SoU10
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 15 avslag

Motion 2014/15:2495 av Linus Bylund m.fl. (SD) (docx, 54 kB) Motion 2014/15:2495 av Linus Bylund m.fl. (SD) (pdf, 123 kB)

Motion 2014/15:2987 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (M, C, FP, KD)

Motion till riksdagen 2014/15:2987 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. M, C, FP, KD Utgiftsområde 19 Regional tillväxt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ökade satsningar för att förbättra servicen på landsbygden. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2014/15:KrU10 2014/15:NU10 2014/15:NU7
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2014/15:2987 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (M, C, FP, KD) (docx, 48 kB) Motion 2014/15:2987 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (M, C, FP, KD) (pdf, 82 kB)

Motion 2014/15:2983 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (M, C, FP, KD)

Motion till riksdagen 2014/15:2983 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. M, C, FP, KD Utgiftsområde 24 Näringsliv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 24 Näringsliv enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i


Utskottsberedning: 2014/15:CU8 2014/15:CU9 2014/15:JuU15 2014/15:NU1 2014/15:NU10 2014/15:NU11 2014/15:NU13 2014/15:NU4 2014/15:SkU1 2014/15:SkU17 2014/15:SkU19 2014/15:SkU20 2015/16:UbU17
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): 18 avslag, 2 bifall,

Motion 2014/15:2983 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (M, C, FP, KD) (docx, 64 kB) Motion 2014/15:2983 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (M, C, FP, KD) (pdf, 126 kB)

Motion 2014/15:2982 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (M, C, FP, KD)

Motion till riksdagen 2014/15:2982 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. M, C, FP, KD Utgiftsområde 21 Energi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 21 Energi enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2014/15:NU3 2014/15:NU9
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 2 avslag, 2 bifall,

Motion 2014/15:2982 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (M, C, FP, KD) (docx, 52 kB) Motion 2014/15:2982 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (M, C, FP, KD) (pdf, 103 kB)

Motion 2014/15:2892 av Josef Fransson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2892 av Josef Fransson m.fl. SD Utgiftsområde 21 Energi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 21 Energi enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen avslår förslaget om ändring i lagen 2000:466 om skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer.


Utskottsberedning: 2014/15:FiU1 2014/15:NU3
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2014/15:2892 av Josef Fransson m.fl. (SD) (docx, 53 kB) Motion 2014/15:2892 av Josef Fransson m.fl. (SD) (pdf, 102 kB)