Dokument & lagar (23 träffar)

Motion 2014/15:3000 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:3000 av Markus Wiechel m.fl. SD Utgiftsområde 8 Migration Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 8 Migration enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn som


Utskottsberedning: 2014/15:SfU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:3000 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (docx, 51 kB) Motion 2014/15:3000 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (pdf, 93 kB)

Motion 2014/15:2316 av Jan Björklund m.fl. (FP)

Motion till riksdagen 2014/15:2316 av Jan Björklund m.fl. FP Insatser för hbt-personers rättigheter och möjligheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om likställd diskrimineringslagstiftning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2014/15:AU3 2014/15:CU6 2014/15:JuU1 2014/15:JuU14 2014/15:SfU11 2014/15:SoU11 2014/15:SoU12 2014/15:SoU7 2014/15:UbU11 2014/15:UU10 2014/15:UU2
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 14 avslag

Motion 2014/15:2316 av Jan Björklund m.fl. (FP) (docx, 52 kB) Motion 2014/15:2316 av Jan Björklund m.fl. (FP) (pdf, 99 kB)

Motion 2014/15:2959 av Linus Bylund m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2959 av Linus Bylund m.fl. SD Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering


Utskottsberedning: 2014/15:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2959 av Linus Bylund m.fl. (SD) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:2959 av Linus Bylund m.fl. (SD) (pdf, 81 kB)

Motion 2014/15:2958 av Linus Bylund m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2958 av Linus Bylund m.fl. SD Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom enligt förslaget i tabell 1. Motivering Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti


Utskottsberedning: 2014/15:SfU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2958 av Linus Bylund m.fl. (SD) (docx, 48 kB) Motion 2014/15:2958 av Linus Bylund m.fl. (SD) (pdf, 83 kB)

Motion 2014/15:2957 av Linus Bylund m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2957 av Linus Bylund m.fl. SD Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Sverigedemokraterna


Utskottsberedning: 2014/15:SfU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2957 av Linus Bylund m.fl. (SD) (docx, 52 kB) Motion 2014/15:2957 av Linus Bylund m.fl. (SD) (pdf, 94 kB)

Motion 2014/15:2911 av David Lång och Mikael Jansson (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2911 av David Lång och Mikael Jansson SD Medborgarskapets betydelse Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utländska medborgare inte ska ha rösträtt i Sverige. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2014/15:SfU11 2015/16:KU13 2015/16:KU15 2015/16:KU16
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2014/15:2911 av David Lång och Mikael Jansson (SD) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:2911 av David Lång och Mikael Jansson (SD) (pdf, 70 kB)

Motion 2014/15:2910 av David Lång och Mikael Jansson (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2910 av David Lång och Mikael Jansson SD Skärpt kontroll inom ramen för arbetskraftsinvandringen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med förslag som syftar till att ålägga arbetsgivare


Utskottsberedning: 2014/15:SfU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:2910 av David Lång och Mikael Jansson (SD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2910 av David Lång och Mikael Jansson (SD) (pdf, 62 kB)

Motion 2014/15:2814 av Linus Bylund m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2814 av Linus Bylund m.fl. SD Jämlik föräldraförsäkring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda formerna för hur föräldraförsäkringen skulle kunna reformeras så att familjens sammanlagda disponibla inkomst


Utskottsberedning: 2014/15:SfU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2814 av Linus Bylund m.fl. (SD) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2814 av Linus Bylund m.fl. (SD) (pdf, 65 kB)

Motion 2014/15:2705 av Mikael Jansson och David Lång (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2705 av Mikael Jansson och David Lång SD Redovisning av kostnader för asyl- och anhöriginvandring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen måste redovisa hur stora kostnaderna för asyl- och anhöriginvandringen


Utskottsberedning: 2014/15:SfU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2705 av Mikael Jansson och David Lång (SD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2705 av Mikael Jansson och David Lång (SD) (pdf, 62 kB)

Motion 2014/15:2645 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, FP, KD)

Motion till riksdagen 2014/15:2645 av Elisabeth Svantesson m.fl. M, C, FP, KD Utgiftsområde 8 Migration Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en statlig offentlig utredning ska tillsättas senast den 31 mars 2015 med uppdrag att lämna förslag


Utskottsberedning: 2014/15:SfU13 2014/15:SfU4
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 5 avslag, 1 bifall,

Motion 2014/15:2645 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, FP, KD) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:2645 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, FP, KD) (pdf, 79 kB)

Motion 2014/15:2644 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, FP, KD)

Motion till riksdagen 2014/15:2644 av Elisabeth Svantesson m.fl. M, C, FP, KD Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2014/15:SfU2
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): , 3 bifall,

Motion 2014/15:2644 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, FP, KD) (docx, 50 kB) Motion 2014/15:2644 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, FP, KD) (pdf, 100 kB)

Motion 2014/15:2643 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, FP, KD)

Motion till riksdagen 2014/15:2643 av Elisabeth Svantesson m.fl. M, C, FP, KD Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2014/15:SfU3
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): , 7 bifall,

Motion 2014/15:2643 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, FP, KD) (docx, 51 kB) Motion 2014/15:2643 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, FP, KD) (pdf, 100 kB)

Motion 2014/15:2642 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, FP, KD)

Motion till riksdagen 2014/15:2642 av Elisabeth Svantesson m.fl. M, C, FP, KD Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning enligt förslaget i tabell


Utskottsberedning: 2014/15:SfU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , 2 bifall,

Motion 2014/15:2642 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, FP, KD) (docx, 162 kB) Motion 2014/15:2642 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, FP, KD) (pdf, 180 kB)

Motion 2014/15:2611 av David Lång och Mikael Jansson (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2611 av David Lång och Mikael Jansson SD Översyn av sanktioner mot arbetsgivare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om nivån på de ekonomiska sanktionerna. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som


Utskottsberedning: 2014/15:SfU13
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 13 avslag

Motion 2014/15:2611 av David Lång och Mikael Jansson (SD) (docx, 52 kB) Motion 2014/15:2611 av David Lång och Mikael Jansson (SD) (pdf, 89 kB)

Motion 2014/15:2610 av David Lång och Mikael Jansson (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2610 av David Lång och Mikael Jansson SD Ändrat sjuklöneansvar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att staten bör överta sjuklönekostnaden inklusive arbetsgivaravgiften för företag med tio eller färre anställda. Riksdagen


Utskottsberedning: 2014/15:SfU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:2610 av David Lång och Mikael Jansson (SD) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2610 av David Lång och Mikael Jansson (SD) (pdf, 63 kB)

Motion 2014/15:2495 av Linus Bylund m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2495 av Linus Bylund m.fl. SD Sverigedemokraternas familjepolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att höja nivån på föräldraförsäkringen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2014/15:AU4 2014/15:CU6 2014/15:SfU3 2014/15:SoU1 2014/15:SoU10
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 15 avslag

Motion 2014/15:2495 av Linus Bylund m.fl. (SD) (docx, 54 kB) Motion 2014/15:2495 av Linus Bylund m.fl. (SD) (pdf, 123 kB)

Motion 2014/15:2921 av Roger Hedlund m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2921 av Roger Hedlund m.fl. SD Bostadspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att avskaffa EBO-lagstiftningen eget boende enligt lagen om mottagande av asylsökandeRiksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2014/15:CU1 2014/15:CU10 2014/15:CU7 2014/15:FiU22 2014/15:SfU4 2014/15:SkU16 2014/15:SkU17 2014/15:SoU1 2014/15:SoU10 2015/16:CU13
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): 21 avslag, 1 bifall,

Motion 2014/15:2921 av Roger Hedlund m.fl. (SD) (docx, 54 kB) Motion 2014/15:2921 av Roger Hedlund m.fl. (SD) (pdf, 102 kB)

Motion 2014/15:2517 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2517 av Mikael Eskilandersson m.fl. SD Sverigedemokraternas familjerättspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ge föräldrar möjlighet att fastställa faderskapet under graviditeten. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2014/15:CU6 2014/15:SfU3
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 12 avslag, 1 bifall,

Motion 2014/15:2517 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) (docx, 53 kB) Motion 2014/15:2517 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) (pdf, 88 kB)

Motion 2014/15:1115 av Linus Bylund m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:1115 av Linus Bylund m.fl. SD Sörjandestöd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa ett sörjandestöd för föräldrar som mister sitt eller sina barn. Motivering Varje år dör ungefär 900 barn i Sverige. Cirka


Utskottsberedning: 2014/15:SfU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1115 av Linus Bylund m.fl. (SD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:1115 av Linus Bylund m.fl. (SD) (pdf, 71 kB)

Motion 2007/08:Sf29 av Veronica Palm m.fl. (s, mp, v)

Motion till riksdagen 2007/08:Sf29 av Veronica Palm m.fl. s, mp, v med anledning av prop. 2007/08:124 Från sjukersättning till arbete s42035 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om uppföljning och utvärdering. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2008/09:SfU4
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2007/08:Sf29 av Veronica Palm m.fl. (s, mp, v) (doc, 63 kB)
Paginering