Dokument & lagar (31 träffar)

Motion 2014/15:2519 av Mikael Jansson och David Lång (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2519 av Mikael Jansson och David Lång SD Kaj för lyxkryssningsfartyg i Klippan, intill Älvsborgsbron Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en kaj för lyxkryssningsfartyg i Klippan, intill Älvsborgsbron, bör kostnadsberäknas.


Utskottsberedning: 2014/15:TU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:2519 av Mikael Jansson och David Lång (SD) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:2519 av Mikael Jansson och David Lång (SD) (pdf, 66 kB)

Motion 2014/15:2486 av Mikael Jansson och David Lång (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2486 av Mikael Jansson och David Lång SD En ny Götaälvbro med kabinbanor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att snarast utreda en ny alternativ Götaälvbro med kompletterande kabinbanor. Motivering Götaälvbron mår


Utskottsberedning: 2014/15:TU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2486 av Mikael Jansson och David Lång (SD) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:2486 av Mikael Jansson och David Lång (SD) (pdf, 72 kB)

Motion 2014/15:2317 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, FP, KD)

Motion till riksdagen 2014/15:2317 av Lars Hjälmered m.fl. M, C, FP, KD Utgiftsområde 22 Kommunikationer Sammanfattning Alliansen vill genom Sverigebygget göra historiskt stora och långsiktiga satsningar på infrastrukturen och bostadsbyggande. Vi vill förbättra möjligheterna för arbetspendling och godstransporter genom


Utskottsberedning: 2014/15:SkU18 2014/15:TU1 2014/15:TU10 2014/15:TU12 2014/15:TU6 2014/15:TU7 2014/15:TU9 2014/15:UbU1
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 10 avslag, 9 bifall,

Motion 2014/15:2317 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, FP, KD) (docx, 59 kB) Motion 2014/15:2317 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, FP, KD) (pdf, 117 kB)

Motion 2014/15:2155 av Annicka Engblom m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2155 av Annicka Engblom m.fl. M Utbyggnad av E22 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en utbyggnad av E22. E22 av strategisk betydelse Det nationella delmålet för transportpolitiken är att transportsystemet ska främja


Utskottsberedning: 2014/15:TU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2155 av Annicka Engblom m.fl. (M) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:2155 av Annicka Engblom m.fl. (M) (pdf, 78 kB)

Motion 2014/15:2154 av Thomas Finnborg m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2154 av Thomas Finnborg m.fl. M Lotsplikt i Öresund Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utveckla ett internationellt samarbete om miljö- och miljösäkerhetsfrågor för fartygstrafiken i Öresund. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2014/15:TU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:2154 av Thomas Finnborg m.fl. (M) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2154 av Thomas Finnborg m.fl. (M) (pdf, 74 kB)

Motion 2014/15:1322 av Betty Malmberg m.fl. (M, FP, KD, C)

Motion till riksdagen 2014/15:1322 av Betty Malmberg m.fl. M, FP, KD, C Förbifart Söderköping behövs Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att fullfölja projekt Förbifart Söderköping, som ingår i den nationella transportplanen för 20142025, och


Utskottsberedning: 2014/15:TU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1322 av Betty Malmberg m.fl. (M, FP, KD, C) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:1322 av Betty Malmberg m.fl. (M, FP, KD, C) (pdf, 72 kB)

Motion 2014/15:966 av Anette Åkesson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2014/15:966 av Anette Åkesson m.fl. M Kommunikation i hela landet: bättre mobiltäckning och ökad fiberutbyggnad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om mål för bredbandsstrategin. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2014/15:TU6
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2014/15:966 av Anette Åkesson m.fl. (M) (docx, 48 kB) Motion 2014/15:966 av Anette Åkesson m.fl. (M) (pdf, 85 kB)

Motion 2014/15:790 av Bengt Eliasson och Emma Carlsson Löfdahl (FP)

Motion till riksdagen 2014/15:790 av Bengt Eliasson och Emma Carlsson Löfdahl FP Bygg ut väg 153 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheterna att bygga ut väg 153. Motivering Väg 153 går mellan Varberg och Värnamo. Den är framförallt


Utskottsberedning: 2014/15:TU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:790 av Bengt Eliasson och Emma Carlsson Löfdahl (FP) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:790 av Bengt Eliasson och Emma Carlsson Löfdahl (FP) (pdf, 66 kB)

Motion 2014/15:789 av Emma Carlsson Löfdahl och Bengt Eliasson (FP)

Motion till riksdagen 2014/15:789 av Emma Carlsson Löfdahl och Bengt Eliasson FP Framtiden för järnvägslinjen NässjöHalmstad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om framtiden för järnvägslinjen NässjöHalmstad. Motivering Entreprenörsregionen är ett


Utskottsberedning: 2014/15:TU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:789 av Emma Carlsson Löfdahl och Bengt Eliasson (FP) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:789 av Emma Carlsson Löfdahl och Bengt Eliasson (FP) (pdf, 67 kB)

Motion 2014/15:788 av Emma Carlsson Löfdahl och Bengt Eliasson (FP)

Motion till riksdagen 2014/15:788 av Emma Carlsson Löfdahl och Bengt Eliasson FP En trafiksäkrare riksväg 26 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheterna att bygga ut riksväg 26. Motivering Nissastigen riksväg 26 går mellan Halmstad


Utskottsberedning: 2014/15:TU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:788 av Emma Carlsson Löfdahl och Bengt Eliasson (FP) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:788 av Emma Carlsson Löfdahl och Bengt Eliasson (FP) (pdf, 64 kB)

Motion 2014/15:649 av Patrick Reslow och Olof Lavesson (M)

Motion till riksdagen 2014/15:649 av Patrick Reslow och Olof Lavesson M Metro 2.0 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en metroförbindelse mellan Malmö och Köpenhamn. Motivering För den framtida utvecklingen i Öresundsregionens är det nödvändigt


Utskottsberedning: 2014/15:TU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:649 av Patrick Reslow och Olof Lavesson (M) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:649 av Patrick Reslow och Olof Lavesson (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2014/15:271 av Gunilla Nordgren m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2014/15:271 av Gunilla Nordgren m.fl. M Sturupspendeln Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en järnvägsförbindelse mellan flygplatserna Malmö Airport och Köpenhamn Kastrup bör arbetas in i den långsiktiga strategiska infrastrukturplaneringen.


Utskottsberedning: 2014/15:TU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:271 av Gunilla Nordgren m.fl. (M) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:271 av Gunilla Nordgren m.fl. (M) (pdf, 77 kB)

Motion 2014/15:185 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2014/15:185 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. M Bromma flygplats Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av Bromma flygplats som ett nav för inrikesflyget. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2014/15:TU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , 2 bifall,

Motion 2014/15:185 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:185 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) (pdf, 74 kB)

Motion 2014/15:48 av Pia Nilsson m.fl. (S, MP)

Motion till riksdagen 2014/15:48 av Pia Nilsson m.fl. S, MP med anledning av prop. 2013/14:256 Åtgärder vid hindrande av fortsatt färd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att åtgärder vid hindrande av fortsatt färd ska få bestå längre än 24 timmar,


Utskottsberedning: 2014/15:TU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2014/15:48 av Pia Nilsson m.fl. (S, MP) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:48 av Pia Nilsson m.fl. (S, MP) (pdf, 71 kB)

Motion 2007/08:T532 av Karin Svensson Smith och Per Lodenius (mp, c)

Motion till riksdagen 2007/08:T532 av Karin Svensson Smith och Per Lodenius mp, c Cykeltrafikens villkor mp958 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av översyn av den lagstiftning som reglerar cykeltrafikens villkor. Motivering Skälen


Utskottsberedning: 2007/08:TU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:T532 av Karin Svensson Smith och Per Lodenius (mp, c) (doc, 42 kB)

Motion 2007/08:T500 av Jacob Johnson och Helena Leander (v, mp)

Motion till riksdagen 2007/08:T500 av Jacob Johnson och Helena Leander v, mp Järnvägen mellan Örbyhus och Hargshamn v313 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om utbyggnad av järnvägen mellan Örbyhus och Hargshamn. Motivering Järnvägen mellan Örbyhus


Utskottsberedning: 2007/08:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:T500 av Jacob Johnson och Helena Leander (v, mp) (doc, 39 kB)

Motion 2007/08:T536 av Bengt-Anders Johansson m.fl. (m, fp, kd, c)

Motion till riksdagen 2007/08:T536 av Bengt-Anders Johansson m.fl. m, fp, kd, c Europakorridoren m921 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Europakorridoren. Motivering Regering och riksdag står under de kommande åren inför att fatta strategiskt


Utskottsberedning: 2007/08:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:T536 av Bengt-Anders Johansson m.fl. (m, fp, kd, c) (doc, 47 kB)

Motion 2007/08:T503 av Eva Flyborg m.fl. (fp, m, c, kd)

Motion till riksdagen 2007/08:T503 av Eva Flyborg m.fl. fp, m, c, kd Infrastruktur i Göteborg och Västsverige fp1376 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om infrastruktursatsningar i Göteborg och Västsverige. Motivering Sverige lider för närvarande


Utskottsberedning: 2007/08:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:T503 av Eva Flyborg m.fl. (fp, m, c, kd) (doc, 73 kB)

Motion 2007/08:T497 av Lars-Arne Staxäng m.fl. (m, c, fp, kd)

Motion till riksdagen 2007/08:T497 av Lars-Arne Staxäng m.fl. m, c, fp, kd Infrastruktursatsningar i Västsverige m902 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av satsningar på den västsvenska infrastrukturen. Motivering En infrastruktur i


Utskottsberedning: 2007/08:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:T497 av Lars-Arne Staxäng m.fl. (m, c, fp, kd) (doc, 41 kB)

Motion 2007/08:T485 av Christer Winbäck m.fl. (fp, m, kd, c)

Motion till riksdagen 2007/08:T485 av Christer Winbäck m.fl. fp, m, kd, c Vänersjöfarten fp1521 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om hamnar för Vänersjöfarten. Motivering Hamnstrategiutredningen har nu lämnat över sitt utredningsuppdrag till


Utskottsberedning: 2007/08:TU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:T485 av Christer Winbäck m.fl. (fp, m, kd, c) (doc, 41 kB)
Paginering