Dokument & lagar (899 träffar)

Motion 2017/18:3486 av Per Åsling och Helena Lindahl (båda C)

Motion till riksdagen 2017/18:3486 av Per Åsling och Helena Lindahl båda C Turisttrafik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Trafikverket i uppdrag att tillsammans med näringslivet och övriga berörda myndigheter undersöka behovet av att anpassa infrastrukturen till


Utskottsberedning: 2018/19:TU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3486 av Per Åsling och Helena Lindahl (båda C) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3486 av Per Åsling och Helena Lindahl (båda C) (pdf, 73 kB)

Motion 2017/18:3474 av Johan Hedin och Anders Åkesson (båda C)

Motion till riksdagen 2017/18:3474 av Johan Hedin och Anders Åkesson båda C Trygghet i trafiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skärpta straff för upprepade olovliga körningar och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2017/18:CU17 2017/18:JuU13 2017/18:JuU14 2017/18:TU11 2017/18:TU15
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2017/18:3474 av Johan Hedin och Anders Åkesson (båda C) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:3474 av Johan Hedin och Anders Åkesson (båda C) (pdf, 76 kB)

Motion 2017/18:3469 av Fredrik Christensson och Annika Qarlsson (båda C)

Motion till riksdagen 2017/18:3469 av Fredrik Christensson och Annika Qarlsson båda C Järnväg GöteborgOslo Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att arbeta för att få dubbelspår på järnvägen hela sträckan i korridoren OsloGöteborgKöpenhamn och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2018/19:TU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3469 av Fredrik Christensson och Annika Qarlsson (båda C) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3469 av Fredrik Christensson och Annika Qarlsson (båda C) (pdf, 73 kB)

Motion 2017/18:3462 av Nina Lundström m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2017/18:3462 av Nina Lundström m.fl. L Transport och it Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om infrastruktur för hela Sverige och tillkännager detta för regeringen. 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett tillgängligt transportsystem


Utskottsberedning: 2017/18:FiU1 2017/18:MJU9 2017/18:SkU10 2017/18:SkU8 2017/18:TU10 2017/18:TU11 2017/18:TU13 2017/18:TU14 2017/18:TU15 2017/18:TU16 2017/18:TU18 2017/18:TU4 2017/18:TU6 2017/18:TU6,2018/19:TU5 2017/18:TU9 2017/18:UbU17 2018/19:TU5
Riksdagsbeslut (28 yrkanden): 28 avslag

Motion 2017/18:3462 av Nina Lundström m.fl. (L) (docx, 81 kB) Motion 2017/18:3462 av Nina Lundström m.fl. (L) (pdf, 139 kB)

Motion 2017/18:3457 av Lars Beckman (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3457 av Lars Beckman M Höjd maxhastighet till 130 km/tim Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att höja högsta tillåtna hastighet på motorvägar till 130 km/tim och tillkännager detta för regeringen. Motivering Säkerheten kommer alltid i första


Utskottsberedning: 2017/18:TU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3457 av Lars Beckman (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3457 av Lars Beckman (M) (pdf, 59 kB)

Motion 2017/18:3454 av Runar Filper (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3454 av Runar Filper SD Avskaffande av pumplagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lagen om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel och tillkännager detta för regeringen. Motivering Förutsättningarna för att kunna bo och verka


Utskottsberedning: 2017/18:TU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3454 av Runar Filper (SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3454 av Runar Filper (SD) (pdf, 64 kB)

Motion 2017/18:3430 av Robert Halef (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3430 av Robert Halef KD Spårväg SödertäljeNorsborg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör uppdra till Trafikverket att utreda en spårväg mellan Södertälje och Norsborg och tillkännager detta för regeringen. Motivering Kapacitetsbristen


Utskottsberedning: 2018/19:TU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3430 av Robert Halef (KD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3430 av Robert Halef (KD) (pdf, 67 kB)

Motion 2017/18:3427 av Lars-Axel Nordell och Désirée Pethrus (båda KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3427 av Lars-Axel Nordell och Désirée Pethrus båda KD Alternativ finansiering av Inlandsbanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda behovet av avlastnings- och omledningsmöjligheter i det svenska järnvägsnätet och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2018/19:TU5
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2017/18:3427 av Lars-Axel Nordell och Désirée Pethrus (båda KD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3427 av Lars-Axel Nordell och Désirée Pethrus (båda KD) (pdf, 78 kB)

Motion 2017/18:3411 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3411 av Lars Hjälmered m.fl. M, C, L, KD Regional tillväxt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att främja möjligheten att bo, leva och driva företag i hela landet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: 2017/18:NU12 2017/18:NU19 2017/18:TU9 2018/19:TU5
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 4 avslag, 1 bifall,

Motion 2017/18:3411 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:3411 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 77 kB)

Motion 2017/18:3401 av Erik Ottoson (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3401 av Erik Ottoson M Drönare i skyddsvärda naturområden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda reglerna för flygning med obemannade luftfartyg och tillkännager detta för regeringen. Motivering Antalet drönare obemannade autonoma


Utskottsberedning: 2017/18:TU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3401 av Erik Ottoson (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3401 av Erik Ottoson (M) (pdf, 65 kB)

Motion 2017/18:3392 av Erik Bengtzboe (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3392 av Erik Bengtzboe M Högersväng vid rödljus på svenska vägar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att tillåta högersväng vid rödljus och tillkännager detta för regeringen. Motivering Att tillåta högersväng vid


Utskottsberedning: 2017/18:TU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3392 av Erik Bengtzboe (M) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:3392 av Erik Bengtzboe (M) (pdf, 64 kB)

Motion 2017/18:3374 av Runar Filper (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3374 av Runar Filper SD Det undermåliga värmländska vägnätet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utökade länsanslag till det värmländska vägnätet och tillkännager detta för regeringen. Motivering De statliga länsanslag som utbetalas årligen


Utskottsberedning: 2018/19:TU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3374 av Runar Filper (SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3374 av Runar Filper (SD) (pdf, 66 kB)

Motion 2017/18:3367 av Stina Bergström och Jonas Eriksson (båda MP)

Motion till riksdagen 2017/18:3367 av Stina Bergström och Jonas Eriksson båda MP Snabbare tåg OsloKarlstadÖrebroStockholm Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om betydelsen av att investeringar på järnvägssträckan OsloKarlstadÖrebroStockholm finns med i kommande nationella


Utskottsberedning: 2018/19:TU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3367 av Stina Bergström och Jonas Eriksson (båda MP) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:3367 av Stina Bergström och Jonas Eriksson (båda MP) (pdf, 85 kB)

Motion 2017/18:3337 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3337 av Markus Wiechel SD Främja elfordon Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en statlig satsning på infrastruktur för elbilar och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att elbilar tills


Utskottsberedning: 2017/18:SkU10 2017/18:TU13
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2017/18:3337 av Markus Wiechel (SD) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:3337 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 77 kB)

Motion 2017/18:3326 av Sten Bergheden (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3326 av Sten Bergheden M Ökade polisiära vägkontroller mot den olagliga yrkestrafiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med förslag om att ändra fördelningen av kontroller av kör- och vilotider hos förare/transportföretag


Utskottsberedning: 2017/18:JuU1 2017/18:TU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:3326 av Sten Bergheden (M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3326 av Sten Bergheden (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2017/18:3323 av Boriana Åberg (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3323 av Boriana Åberg M Trafiklärarlegitimation Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att införa en trafiklärarlegitimation och tillkännager detta för regeringen. Motivering Idag ser vi ett växande problem med så kallade svarta


Utskottsberedning: 2017/18:TU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3323 av Boriana Åberg (M) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:3323 av Boriana Åberg (M) (pdf, 65 kB)

Motion 2017/18:3249 av Erik Bengtzboe (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3249 av Erik Bengtzboe M Bygg ut riksväg 53 mellan Eskilstuna och Nyköping Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för en utbyggnad av väg 53 mellan Eskilstuna och Nyköping och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2018/19:TU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3249 av Erik Bengtzboe (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3249 av Erik Bengtzboe (M) (pdf, 69 kB)

Motion 2017/18:3236 av Cecilia Widegren (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3236 av Cecilia Widegren M Synliggör miljöbilen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att införa gröna registreringsskyltar för miljöbilar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Fordonsflottan står i Sverige


Utskottsberedning: 2017/18:TU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3236 av Cecilia Widegren (M) (docx, 53 kB) Motion 2017/18:3236 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 64 kB)

Motion 2017/18:3208 av Lars Beckman (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3208 av Lars Beckman M Lätt motorcykel på B-körkort Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att ge behörighet att köra lätt motorcykel vid innehav av B-körkort och tillkännager detta för regeringen. Motivering Motorcykel


Utskottsberedning: 2017/18:TU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3208 av Lars Beckman (M) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3208 av Lars Beckman (M) (pdf, 66 kB)

Motion 2017/18:3207 av Lars Beckman (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3207 av Lars Beckman M Krafttag mot svarta körskolor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att minska antalet handledartillstånd och tillkännager detta för regeringen. Motivering Svarta körskolor är ett växande problem


Utskottsberedning: 2017/18:TU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3207 av Lars Beckman (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3207 av Lars Beckman (M) (pdf, 65 kB)