Dokument & lagar (62 531 träffar)

Skriftlig fråga 2019/20:1894 av Björn Söder (SD)

Fråga 2019/20:1894 Rysslands agerande gentemot Georgien av Björn Söder SD till Utrikesminister Ann Linde S Den 8 augusti är det tolv år sedan Ryssland, i ett solklart brott mot både FN-stadgan och Helsingforsslutakten, inledde en fullskalig militär aggression mot Georgien. Genom att illegalt ockupera de båda georgiska

Inlämnad: 2020-07-31 Svarsdatum: 2020-08-17 Besvarare: Utrikesminister Ann Linde (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1894 av Björn Söder (SD) (pdf, 77 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1836 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1829 av Boriana Åberg M Skåningarnas resa till Danmark, fråga 2019/20:1834 av Hans Wallmark M Kriterier för reseavrådan samt fråga 2019/20:1836 av Niels Paarup-Petersen C UD:s avrådan för resor till Danmark Boriana Åberg, Hans Wallmark och Niels

Svarsdatum: 2020-07-31 Frågeställare: Niels Paarup-Petersen (C)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1836 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 58 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1834 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1829 av Boriana Åberg M Skåningarnas resa till Danmark, fråga 2019/20:1834 av Hans Wallmark M Kriterier för reseavrådan samt fråga 2019/20:1836 av Niels Paarup-Petersen C UD:s avrådan för resor till Danmark Boriana Åberg, Hans Wallmark och Niels

Svarsdatum: 2020-07-31 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1834 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 58 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1829 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1829 av Boriana Åberg M Skåningarnas resa till Danmark, fråga 2019/20:1834 av Hans Wallmark M Kriterier för reseavrådan samt fråga 2019/20:1836 av Niels Paarup-Petersen C UD:s avrådan för resor till Danmark Boriana Åberg, Hans Wallmark och Niels

Svarsdatum: 2020-07-31 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1829 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 58 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1824 besvarad av Statsrådet Lena Micko (S)

Fi2020/03215/K Finansdepartementet Civilministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1824 av Boriana Åberg M Förutsättningar för att hantera coronapandemin Boriana Åberg har frågat mig om jag kan redogöra för att jag har säkerställt att kommuner och regioner i praktiken haft de resurser som krävts, till exempel i

Svarsdatum: 2020-07-31 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1824 besvarad av Statsrådet Lena Micko (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1821 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikes departementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1821 av Amineh Kakabaveh Julian Assange och journalisters demokratiska rättigheter Amineh Kakabaveh har frågat mig om jag är beredd att konkret och kraftfullt kräva att Julian Assange, eftersom det befunnits att han inte begått något brott,

Svarsdatum: 2020-07-31 Frågeställare: Amineh Kakabaveh (-)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1821 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1682 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Svar på fråga 2019/20:1682 av Sara Gille SD Restriktioner på badplatser för att undvika smittspridning Sara Gille har frågat mig på vilket sätt jag och regeringen avser att förhindra ökandet av smittspridningen och om jag och regeringen avser att införa särskilda restriktioner när det gäller badplatser. På badplatser liksom

Svarsdatum: 2020-07-31 Frågeställare: Sara Gille (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1682 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 86 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1893 av Markus Wiechel (SD)

Fråga 2019/20:1893 Regeringens coronastrategi av Markus Wiechel SD till Socialminister Lena Hallengren S Den 29 juli återkopplade socialministern till min skriftliga fråga 2019/20:1790 där jag efter flera tidigare försök undrade i vilket eller vilka avseenden socialministern menar att den svenska coronastrategin har varit

Inlämnad: 2020-07-30 Svarsdatum: 2020-08-14 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1893 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1892 av Sara Gille (SD)

Fråga 2019/20:1892 Regeringens fortsatta bistånd till Palestina av Sara Gille SD till Utrikesminister Ann Linde S Sveriges regering har beslutat om ett nytt miljardbistånd på 1,6 miljarder kronor till områden som kontrolleras av den palestinska myndigheten. I regeringens pressmeddelande anklagade regeringen Israel för

Inlämnad: 2020-07-29 Svarsdatum: 2020-08-14 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Skriftlig fråga 2019/20:1892 av Sara Gille (SD) (pdf, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1820 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1820 av Björn Söder SD Vakanta platser i OSSE:s ledningsfunktioner Björn Söder har frågat mig vilka åtgärder som vidtas inför det kommande svenska ordförandeskapet för att kunna lösa vakansproblemet i OSSE:s ledningsfunktioner om detta kvarstår.

Svarsdatum: 2020-07-30 Frågeställare: Björn Söder (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1820 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1819 besvarad av Statsrådet Lena Micko (S)

Fi2020/03211/SFÖ Finansdepartementet Civilministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1819 av Alexandra Anstrell M Skyddad individinformation för befattningar till totalförsvarsförmågan Alexandra Anstrell har frågat försvarsministern om hur statsrådet säkerställer att nyckelpersoner med befattningar som är mycket

Svarsdatum: 2020-07-30 Frågeställare: Alexandra Anstrell (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1819 besvarad av Statsrådet Lena Micko (S) (docx, 89 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1818 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1818 av Åsa Coenraads M Kinas agerande mot Hongkong Åsa Coenraads har frågat mig hur jag aktivt och strategiskt avser driva krav på EU-åtgärder, exempelvis sanktioner, mot Kina. Jag har i tidigare svar till riksdagen framhållit att regeringen

Svarsdatum: 2020-07-30 Frågeställare: Åsa Coenraads (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1818 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1817 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1817 av Björn Söder SD Attacker mot Armenien Björn Söder har frågat mig om jag kommer att vidta några åtgärder för att fördöma de militära attackerna mot Armenien. UD har följt den allvarliga eskalationen som skedde vid den armenisk-azeriska

Svarsdatum: 2020-07-30 Frågeställare: Björn Söder (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1817 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 87 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1891 av Markus Wiechel (SD)

Fråga 2019/20:1891 Försvarsmaktens deltagande i Pride av Markus Wiechel SD till Försvarsminister Peter Hultqvist S Försvarsmaktens främsta uppgift är att vid ett väpnat angrepp mot Sverige kunna skydda vårt territorium och våra medborgare. Det är en självklarhet att Försvarsmakten, likt andra myndigheter, inte diskriminerar

Inlämnad: 2020-07-30 Svarsdatum: 2020-08-13 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1891 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1890 av Markus Wiechel (SD)

Fråga 2019/20:1890 Sjukhusmaten för cancerpatienter av Markus Wiechel SD till Socialminister Lena Hallengren S En av tre svenskar kommer någon gång i livet att drabbas av cancer. Tumörer är i dag efter hjärt-kärlsjukdomar den vanligaste dödsorsaken i Sverige då ca 26 procent av de årliga dödsfallen sker som en följd av

Inlämnad: 2020-07-30 Svarsdatum: 2020-08-13 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1890 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 104 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1889 av Saila Quicklund (M)

Fråga 2019/20:1889 Åtgärder för en ordnad spelmarknad av Saila Quicklund M till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Spelberoendes Riksförbund kritiserar den nya spellagen, och mediegranskningar visar att varken förbud, polisanmälningar eller samarbetsavtal med utlandet har stoppat utländska spelbolag att rikta in sig på svenska

Inlämnad: 2020-07-30 Svarsdatum: 2020-08-13 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1889 av Saila Quicklund (M) (pdf, 85 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1888 av Alexandra Anstrell (M)

Fråga 2019/20:1888 Tillgången till veterinärvård av Alexandra Anstrell M till Statsrådet Jennie Nilsson S Väntan på en veterinär kan bli lång i delar av Sverige. Bristen på distriktsveterinärer gör det svårt att upprätthålla jourberedskapen, särskilt i glesbygden. Redan för över ett år sedan konstaterade branschorganisationen

Inlämnad: 2020-07-30 Svarsdatum: 2020-08-18 Besvarare: Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1888 av Alexandra Anstrell (M) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1887 av Alexandra Anstrell (M)

Fråga 2019/20:1887 Coronaviruset och utlandssemestrar av Alexandra Anstrell M till Socialminister Lena Hallengren S Efter att resenärer från olika länder kommit hem efter sportlovet och inte suttit i karantän kunde vi se att spridningen av coronaviruset snart var ett faktum. De svenska siffrorna över insjuknade och döda

Inlämnad: 2020-07-30 Svarsdatum: 2020-08-13 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1887 av Alexandra Anstrell (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1886 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2019/20:1886 Säkerhetslagarna i Hongkong av Hans Wallmark M till Utrikesminister Ann Linde S Från Hongkong kommer nu oroande nyheter om gripanden av politiska aktivister med hjälp av de nya säkerhetslagar som Pekingregimen infört. Därmed visas tydligt att yttrandefriheten kringskärs och att det inte längre är rimligt

Inlämnad: 2020-07-30 Svarsdatum: 2020-08-13 Besvarare: Utrikesminister Ann Linde (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1886 av Hans Wallmark (M) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1885 av Sara Gille (SD)

Fråga 2019/20:1885 Rysslands kränkning av andra länders luftrum av Sara Gille SD till Försvarsminister Peter Hultqvist S Den 28 juli 2020 kunde man läsa i TT om hur två ryska Su-27-jaktplan misstänks ha kränkt finskt luftrum ovanför Finska viken nära huvudstaden Helsingfors. Händelsen, som inträffade den 28 juli kl. 14,

Inlämnad: 2020-07-29 Svarsdatum: 2020-08-13 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1885 av Sara Gille (SD) (pdf, 79 kB)