Dokument & lagar (6 träffar)

utskottsdokument 2014/15:verk

Justitieutskottets verksamhet riksmötet 2014/15 Justitieutskottets beredningsområde Justitieutskottet bereder ärenden inom politikområdet Rättsväsendet. Politik-området innefattar bl.a. myndigheter inom Sveriges Domstolar åklagarväsendet polisväsendet kriminalvården. samt Brottsförebyggande rådet, Rättsmedicinalverket,

2015-10-01

Yttrande 2014/15:JuU5y

Justitieutskottets yttrande 2014/15:JuU5y Verksamheten i Europeiska unionen under 2014 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har beslutat att ge övriga utskott och EU-nämnden möjlighet att yttra sig över skrivelse 2014/15:65 Verksamheten i Europeiska unionen under 2014 och den följdmotion som har väcks med anledning

2015-04-16

Yttrande 2014/15:JuU5y (pdf, 110 kB)

Yttrande 2014/15:JuU3y

Justitieutskottets yttrande 2014/15:JuU3y Justitieombudsmännens ämbetsberättelse Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet beslutade den 11 december 2014 att ge justitieutskottet tillfälle att yttra sig över vad som redovisas i en promemoria om långa häktningstider som konstitutionsutskottets kansli upprättat

2015-02-03

Yttrande 2014/15:JuU3y (pdf, 120 kB)

Yttrande 2014/15:JuU4y

Justitieutskottets yttrande 2014/15:JuU4y Kommissionens arbetsprogram 2015 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet beslutade den 15 januari 2015 att ge bl.a. justitieutskottet tillfälle att yttra sig över kommissionens arbetsprogram för 2015 KOM2014 910 i de delar det berör justitieutskottets beredningsområde. Utskottet

2015-01-27

Yttrande 2014/15:JuU4y (pdf, 98 kB)

Yttrande 2014/15:JuU2y

Justitieutskottets yttrande 2014/15:JuU2y Riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen Till konstitutionsutskottet Sammanfattning Konstitutionsutskottet beslutade den 9 oktober 2014 att ge övriga utskott tillfälle att yttra sig över de iakttagelser som redovisas i en promemoria som konstitutionsutskottets kansli

2014-11-20

Yttrande 2014/15:JuU2y (pdf, 127 kB)

Yttrande 2014/15:JuU1y

Justitieutskottets yttrande 2014/15:JuU1y Utgiftsram för utgiftsområde 4 Till finansutskottet Finansutskottet har gett justitieutskottet tillfälle att yttra sig över budgetpropositionen för 2015 prop. 2014/15:1 Förslag till statens budget, finansplan och skattefrågor och motioner som kan komma att väckas med anledning

2014-11-20

Yttrande 2014/15:JuU1y (pdf, 93 kB)