Dokument & lagar (13 träffar)

utskottsdokument 2014/15:verk

Utrikesutskottets verksamhet riksmötet 2014/15 1 Utrikesutskottet 1.1 Utskottets beredningsområde Utrikesutskottet bereder ärenden om rikets förhållande till och överenskommelser med andra stater och mellanfolkliga organisationer, bistånd till andra länders utveckling samt utrikeshandel i övrigt och internationellt

2015-10-01

Yttrande 2014/15:UU2y

Utrikesutskottets yttrande 2014/15:UU2y Vårändringsbudget för 2015 Till finansutskottet Finansutskottet har genom beslut den 19 april 2015 inbjudit övriga utskott att senast den 26 maj 2015 yttra sig över vårändringsbudgeten för 2015 och årsredovisningen för staten för 2014 prop. 2014/15:99, skr. 2014/15:101 samt därtill

2015-05-28

Yttrande 2014/15:UU2y (pdf, 106 kB)

Redogörelse 2014/15:NR1

Redogörelse till riksdagen 2014/15:NR1 2014/15:NR1 Nordiska rådets svenska delegations berättelse om verksamheten under 2014 Sammanfattning Nordiska rådets svenska delegation får härmed överlämna bifogade berättelse om sin verksamhet under 2014. Berättelsen innehåller en redogörelse för rådets temasession den 8 april

2015-03-16

Redogörelse 2014/15:NR1 (pdf, 1603 kB)

Redogörelse 2014/15:OSSE1

Redogörelse till riksdagen 2014/15:OSSE1 2014/15:OSSE1 Från Sveriges delegation vid OSSE:s parlamentariska församling Sammanfattning Riksdagens delegation i OSSE:s parlamentariska församling överlämnar sin redogörelse för verksamheten inom den parlamentariska församlingen under 2014. Stockholm den 6 februari 2015 På

2015-03-10

Redogörelse 2014/15:OSSE1 (pdf, 7274 kB)

Redogörelse 2014/15:RS4

Redogörelse till riksdagen 2014/15:RS4 2014/15:RS4 Redogörelse för verksamheten inom Parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet PA-UfM och den svenska PA-UfM-delegationens arbete under 2014 Redogörelsens huvudsakliga innehåll I redogörelsen redovisas verksamheten inom Parlamentariska församlingen för

2015-02-20

Redogörelse 2014/15:RS4 (pdf, 195 kB)

Redogörelse 2014/15:RS3

Redogörelse till riksdagen 2014/15:RS3 2014/15:RS3 Redogörelse för verksamheten inom Interparlamentariska unionen IPU och den svenska delegationens arbete under 2014 Redogörelsens huvudsakliga innehåll I redogörelsen redovisas verksamheten inom Interparlamentariska unionen IPU och den svenska IPU-delegationens arbete

2015-02-20

Redogörelse 2014/15:RS3 (pdf, 287 kB)

Redogörelse 2014/15:ER1

Redogörelse till riksdagen 2014/15:ER1 Från Sveriges delegation vid Europarådets parlamentariska församling Sammanfattning Europarådets parlamentariska församling har under 2014 vid flera tillfällen debatterat den demokratiska utvecklingen i Ukraina, följderna av Rysslands annektering av Krim och striderna i östra Ukraina.

2015-02-19

Redogörelse 2014/15:ER1 (pdf, 411 kB)

Yttrande 2014/15:UU1y

Utrikesutskottets yttrande 2014/15:UU1y Utrikesförvaltningen Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet beslutade vid ett sammanträde den 4 november 2014 att ge utrikesutskottet tillfälle att yttra sig över budgetproposition 2014/15:1 utgiftsområde 1 samt därtill hörande motioner i de delar som berör utrikesförvaltningen.

2014-11-26

Yttrande 2014/15:UU1y (pdf, 97 kB)

Yttrande 1976/77:UU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. UU 1976/77:5 y Utrikesutskottets yttrande 1976/77:5 y med anledning av prop. 1976/77:118 om utvidgning av den svenska fiskezonen jämte motion Till jordbruksutskottet Genom beslut den 13 maj 1977 har jordbruksutskottet hemställt om skyndsamt yttrande från

1976-12-31

Yttrande 1976/77:UU5 (pdf, 112 kB)

Yttrande 1976/77:UU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utrikesutskottets yttrande 1976/77:4 y med anledning av prop. 1976/77:83 i vad avser svenskt medlemskap i Interamerikanska utvecklingsbanken IDB m. m. jämte motioner Till näringsutskottet Näringsutskottet har den 29 mars 1977 beslutat bereda utrikesutskottet

1976-12-31

Yttrande 1976/77:UU4 (pdf, 440 kB)

Yttrande 1976/77:UU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utrikesutskottets yttrande 1976/77:3 y med anledning av prop. 1976/77:74 i vad avser inriktningen av säkerhetspolitiken m. m. jämte motioner Till försvarsutskottet Genom beslut den 15 mars 1977 har försvarsutskottet hemställt att utrikesutskottet avger

1976-12-31

Yttrande 1976/77:UU3 (pdf, 711 kB)

Yttrande 1976/77:UU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utrikesutskottets yttrande 1976/77:2y med anledning av motion om utseende av observatörer i Europaparlamentet Till konstitutionsutskottet Genom beslut den 15 februari 1977 har konstitutionsutskottet hemställt om utrikesutskottets yttrande över motionen

1976-12-31

Yttrande 1976/77:UU2 (pdf, 83 kB)

Yttrande 1976/77:UU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utrikesutskottets yttrande 1976/77:ly med anledning av motion om riksdagens ställning inom utrikespolitiken Till konstitutionsutskottet Genom beslut den 8 februari 1977 har konstitutionsutskotiet hemställt om utrikesutskottets yttrande över motionen 1976/77:580

1976-12-31

Yttrande 1976/77:UU1 (pdf, 165 kB)