Dokument & lagar (15 träffar)

Yttrande 2014/15:UbU7y

Utbildningsutskottets yttrande 2014/15:UbU7y Initiativ om legitimationskrav för kuratorer i hälso- och sjukvården Till socialutskottet Socialutskottet beslutade den 23 april 2015 att ge bl.a. utbildningsutskottet tillfälle att senast den 19 maj 2015 yttra sig över förslag till utskottsinitiativ om legitimationskrav

2015-05-20

Yttrande 2014/15:UbU7y (pdf, 135 kB)

Yttrande 2014/15:UbU6y

Utbildningsutskottets yttrande 2014/15:UbU6y Vårändringsbudget för 2015 Till finansutskottet Finansutskottet har gett utbildningsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2014/15:99 Vårändringsbudget för 2015 med följdmotioner i de delar som berör utbildningsutskottets beredningsområde. Utbildningsutskottet

2015-05-27

Yttrande 2014/15:UbU6y (pdf, 322 kB)

Yttrande 2014/15:UbU5y

Utbildningsutskottets yttrande 2014/15:UbU5y 2015 års ekonomiska vårproposition Till finansutskottet Finansutskottet har gett utbildningsutskottet tillfälle att yttra sig över proposi-tion 2014/15:100 2015 års ekonomiska vårproposition med följdmotioner i de delar som berör utbildningsutskottets beredningsområde. Utbildningsutskottet

2015-05-27

Yttrande 2014/15:UbU5y (pdf, 227 kB)

Yttrande 2014/15:UbU4y

Utbildningsutskottets yttrande 2014/15:UbU4y Verksamheten i Europeiska unionen under 2014 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet beslutade den 12 mars 2015 att ge bl.a. utbildningsutskottet tillfälle att yttra sig över skrivelse 2014/15:65 Verksamheten i Europeiska unionen under 2014 och över motioner som väckts med

2015-04-16

Yttrande 2014/15:UbU4y (pdf, 114 kB)

Yttrande 2014/15:UbU3y

Utbildningsutskottets yttrande 2014/15:UbU3y Höständringsbudget för 2014 Till finansutskottet Finansutskottet beslutade den 24 oktober 2014 att ge bl.a. utbildningsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2014/15:2 Höständringsbudget för 2014 och de motioner som kan komma att väckas med anledning av propositionen

2014-11-25

Yttrande 2014/15:UbU3y (pdf, 141 kB)

Yttrande 2014/15:UbU2y

Utbildningsutskottets yttrande 2014/15:UbU2y Ramar för utgiftsområdena 15 och 16 Till finansutskottet Finansutskottet beslutade den 24 oktober 2014 att ge övriga utskott tillfälle att yttra sig över Budgetpropositionen för 2015 prop. 2014/15:1 Förslag till statens budget, finansplan och skattefrågor samt de motioner

2014-11-25

Yttrande 2014/15:UbU2y (pdf, 112 kB)

Yttrande 2014/15:UbU1y

Utbildningsutskottets yttrande 2014/15:UbU1y Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet beslutade den 9 oktober 2014 att ge övriga utskott tillfälle att senast den 20 november 2014 yttra sig över en promemoria som upprättats vid konstitutionsutskottets

2014-11-06

Yttrande 2014/15:UbU1y (pdf, 108 kB)

utskottsdokument 2014/15:verk

Utbildningsutskottets verksamhet vid riksmötet 2014/15 Utbildningsutskottets beredningsområde Utbildningsutskottet UbU bereder ärenden om skolväsendet, vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet högre utbildning och forskning studiestöd anslag inom utgiftsområdena 15 Studiestöd och 16 Utbildning

2015-10-01

Redogörelse 2014/15:RR3

Riksrevisionens redogörelse till riksdagen 2014/15:RR3 2014/15:RR3 Riksrevisionens redogörelse om revisionsberättelsen över Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds årsredovisning 2014 Riksrevisionen har i enlighet med lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. granskat Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds

2015-03-20

Redogörelse 2014/15:RR3 (pdf, 449 kB)

Redogörelse 2014/15:RJ1

Redogörelse till riksdagen 2014/15:RJ1 2014/15:RJ1 Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds berättelse över fondens verksamhet och förvaltning under 2014 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Vd:s förord.3 Översikt över den forskningsstödjande verksamheten under 2014 6 Stödformer, arbetssätt och

2015-02-26

Redogörelse 2014/15:RJ1 (pdf, 1156 kB)

Yttrande 1991/92:UbU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utbildningsutskottets yttrande 1991/92:UbU5y Kommunal ekonomi prop. 1991/92:150 bil. 11:5 1991/92 UbU5y Till finansutskottet Finansutskottet har berett utbildningsutskottet tillfålle all yttra sig över proposition 1991/92:150 med förslag till slutlig reglering

1991-12-31

Yttrande 1991/92:UbU5 (pdf, 297 kB)

Yttrande 1991/92:UbU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utbildningsutskottets yttrande 1991/92:UbU4y Kompletteringspropositionen prop. 1991/92:150 bil. 1:6 1991/92 UbU4y Till finansutskottet ÅTTONDE HUVUDTITELN Finansutskottet har den 28 april 1992 berett utbildningsutskottet tillfålle att avge yttrande över

1991-12-31

Yttrande 1991/92:UbU4 (pdf, 462 kB)

Yttrande 1991/92:UbU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utbildningsutskottets yttrande 1991/92:UbU3y Arbetsmarknadspolitiska åtgärder för ungdomar under 25 år prop. 1991/92:124 1991/92 UbU3y Till arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet har berett utbildningsutskottet tillfälle att avge yilrande över motionerna

1991-12-31

Yttrande 1991/92:UbU3 (pdf, 204 kB)

Yttrande 1991/92:UbU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utbildningsutskottets yttrande 1991/92:UbU2y Riktlinjer för den statliga fastighetsförvaltningen och ombildningen av 1991/92 byggnadsstyrelsen, m.m. prop. 1991/92:44 UbUZy Till finansutskottet Finansutskottet har den 21 november 1991 beslutat bereda ulbildnings-ulskottel

1991-12-31

Yttrande 1991/92:UbU2 (pdf, 172 kB)

Yttrande 1991/92:UbU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utbildningsutskottets yttrande 1991/92:UbUly Inriktningen av den ekonomiska politiken prop. 1991/92:38 1991/92 UbUly Till finansutskottet Finansutskottet har den 21 november 1991 beslufat att bereda utbildningsutskottet tillfalle att yttra sig över proposition

1991-12-31

Yttrande 1991/92:UbU1 (pdf, 99 kB)