Dokument & lagar (14 träffar)

utskottsdokument 2014/15:verk

Utrikesutskottets verksamhet riksmötet 2014/15 1 Utrikesutskottet 1.1 Utskottets beredningsområde Utrikesutskottet bereder ärenden om rikets förhållande till och överenskommelser med andra stater och mellanfolkliga organisationer, bistånd till andra länders utveckling samt utrikeshandel i övrigt och internationellt

2015-10-01

Yttrande 2014/15:UU2y

Utrikesutskottets yttrande 2014/15:UU2y Vårändringsbudget för 2015 Till finansutskottet Finansutskottet har genom beslut den 19 april 2015 inbjudit övriga utskott att senast den 26 maj 2015 yttra sig över vårändringsbudgeten för 2015 och årsredovisningen för staten för 2014 prop. 2014/15:99, skr. 2014/15:101 samt därtill

2015-05-28

Yttrande 2014/15:UU2y (pdf, 106 kB)

Redogörelse 2014/15:NR1

Redogörelse till riksdagen 2014/15:NR1 2014/15:NR1 Nordiska rådets svenska delegations berättelse om verksamheten under 2014 Sammanfattning Nordiska rådets svenska delegation får härmed överlämna bifogade berättelse om sin verksamhet under 2014. Berättelsen innehåller en redogörelse för rådets temasession den 8 april

2015-03-16

Redogörelse 2014/15:NR1 (pdf, 1603 kB)

Redogörelse 2014/15:OSSE1

Redogörelse till riksdagen 2014/15:OSSE1 2014/15:OSSE1 Från Sveriges delegation vid OSSE:s parlamentariska församling Sammanfattning Riksdagens delegation i OSSE:s parlamentariska församling överlämnar sin redogörelse för verksamheten inom den parlamentariska församlingen under 2014. Stockholm den 6 februari 2015 På

2015-03-10

Redogörelse 2014/15:OSSE1 (pdf, 7274 kB)

Redogörelse 2014/15:RS4

Redogörelse till riksdagen 2014/15:RS4 2014/15:RS4 Redogörelse för verksamheten inom Parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet PA-UfM och den svenska PA-UfM-delegationens arbete under 2014 Redogörelsens huvudsakliga innehåll I redogörelsen redovisas verksamheten inom Parlamentariska församlingen för

2015-02-20

Redogörelse 2014/15:RS4 (pdf, 195 kB)

Redogörelse 2014/15:RS3

Redogörelse till riksdagen 2014/15:RS3 2014/15:RS3 Redogörelse för verksamheten inom Interparlamentariska unionen IPU och den svenska delegationens arbete under 2014 Redogörelsens huvudsakliga innehåll I redogörelsen redovisas verksamheten inom Interparlamentariska unionen IPU och den svenska IPU-delegationens arbete

2015-02-20

Redogörelse 2014/15:RS3 (pdf, 287 kB)

Redogörelse 2014/15:ER1

Redogörelse till riksdagen 2014/15:ER1 Från Sveriges delegation vid Europarådets parlamentariska församling Sammanfattning Europarådets parlamentariska församling har under 2014 vid flera tillfällen debatterat den demokratiska utvecklingen i Ukraina, följderna av Rysslands annektering av Krim och striderna i östra Ukraina.

2015-02-19

Redogörelse 2014/15:ER1 (pdf, 411 kB)

Yttrande 2014/15:UU1y

Utrikesutskottets yttrande 2014/15:UU1y Utrikesförvaltningen Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet beslutade vid ett sammanträde den 4 november 2014 att ge utrikesutskottet tillfälle att yttra sig över budgetproposition 2014/15:1 utgiftsområde 1 samt därtill hörande motioner i de delar som berör utrikesförvaltningen.

2014-11-26

Yttrande 2014/15:UU1y (pdf, 97 kB)

Yttrande 1993/94:UU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utrikesutskottets yttrande 1993/94:UU6y UD-makars socialförsäkringsvillkor Till Socialförsäkringsutskottet Socialförsäkringsutskottet har genom beslut den 1 mars 1994 protokoll 1993/94:13 berett utrikesutskottet tillSlle att yttra sig över motion 1993/94Sf202

1993-12-31

Yttrande 1993/94:UU6 (pdf, 112 kB)

Yttrande 1993/94:UU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utrikesutskottets yttrande 1993/94:UU5y Genomförande av besluten vid FN:s konferens om miljö och utveckling UNCED 1993/94 UU5y Till jordbruksutskottet Regeringen föreslår i proposition 1993/94:111 Genomförande av besluten vid FN:s konferens om miljö och

1993-12-31

Yttrande 1993/94:UU5 (pdf, 260 kB)

Yttrande 1993/94:UU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utrikesutskottets yttrande 1993/94:UU4y Regeringens behandling av riksdagens skrivelser 1993/94 UU4y Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har genom beslut den 26 oktober 1993 berett utrikesutskottet tillfalle att i de delar som har samband

1993-12-31

Yttrande 1993/94:UU4 (pdf, 64 kB)

Yttrande 1993/94:UU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utrikesutskottets yttrande 1993/94:UU3y Strategi för biologisk mångfald Till jordbruksutskottet Jordbruksutskottet har den 9 november 1993 beslutat bereda utrikesutskottet tilllle yttra sig över bilaga 2 från Utrikesdepartementet i proposition 1993/94:30

1993-12-31

Yttrande 1993/94:UU3 (pdf, 258 kB)

Yttrande 1993/94:UU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utrikesutskottets yttrande 1993/94:UU2y Inriktningen av det svenska miljöarbetet inom EES och EG 1993/94 UU2y Till jordbruksutskottet Jordbruksutskottet har genom beslut den 11 oktober 1993 berett utrikesutskottet tillSlle att senast den 21 oktober 1993

1993-12-31

Yttrande 1993/94:UU2 (pdf, 223 kB)

Yttrande 1993/94:UU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utrikesutskottets yttrande 1993/94:UUly Svensk verksamhet i Antarktis Till jordbruksutskottet Jordbruksutskottet har genom beslut den 25 maj 1993 JoU protokoll 1992/93:40 berett utrikesutskottet tillSlle att yttra sig över proposition 1992/93:140 om svensk

1993-12-31

Yttrande 1993/94:UU1 (pdf, 92 kB)