Dokument & lagar (376 träffar)

utskottsdokument 2014/15:verk

Trafikutskottets verksamhet riksmötet 2014/15 Beredningsområde Trafikutskottet TU bereder ärenden som rör vägar och vägtrafik, järn-vägar och järnvägstrafik, hamnar och sjöfart, flygplatser och luftfart, post, elektroniska kommunikationer och it-politik. Anslagen inom utgiftsområde 22 Kommunikationer tillhör trafikutskottets

2015-10-01

Yttrande 2014/15:TU6y

Trafikutskottets yttrande 2014/15:TU6y Vårändringsbudget för 2015 Till finansutskottet Finansutskottet beslutade den 21 april 2015 att ge övriga berörda utskott tillfälle att senast den 26 maj yttra sig över regeringens proposition 2014/15:99 Vårändringsbudget för 2015 med eventuella motioner, i de delar som berör respektive

2015-05-26

Yttrande 2014/15:TU6y (pdf, 142 kB)

Yttrande 2014/15:TU3y

Trafikutskottets yttrande 2014/15:TU3y Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Till Konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet bad den 26 mars 2015 övriga utskott att yttra sig över skrivelse 2014/15:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen och eventuella

2015-05-07

Yttrande 2014/15:TU3y (pdf, 170 kB)

Yttrande 2014/15:TU5y

Trafikutskottets yttrande 2014/15:TU5y Samdistribution av post och tidningar Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet beslutade den 14 april 2015 att ge bl.a. trafikutskottet möjlighet att yttra sig över proposition 2014/15:88 Statens stöd till dagspressen och följdmotion 2014/15:3067 av Per Bill m.fl. M,

2015-04-23

Yttrande 2014/15:TU5y (pdf, 107 kB)

Yttrande 2014/15:TU4y

Trafikutskottets yttrande 2014/15:TU4y Verksamheten i Europeiska unionen under 2014 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet beslutade den 12 mars 2015 att ge bl.a. trafikutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 2014/15:65 Årsboken om EU Verksamheten i Europeiska unionen under 2014 och eventuella följdmotioner

2015-04-17

Yttrande 2014/15:TU4y (pdf, 96 kB)

Motion 2014/15:3049 av Emma Wallrup m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2014/15:3049 av Emma Wallrup m.fl. V med anledning av prop. 2014/15:83 Komplettering av lagen om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma till riksdagen med


Utskottsberedning: 2014/15:TU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2014/15:3049 av Emma Wallrup m.fl. (V) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:3049 av Emma Wallrup m.fl. (V) (pdf, 74 kB)

Motion 2014/15:3045 av Per Klarberg och Tony Wiklander (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:3045 av Per Klarberg och Tony Wiklander SD med anledning av prop. 2014/15:83 Komplettering av lagen om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att klampningen för att vara verkningsfull


Utskottsberedning: 2014/15:TU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2014/15:3045 av Per Klarberg och Tony Wiklander (SD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:3045 av Per Klarberg och Tony Wiklander (SD) (pdf, 68 kB)

Yttrande 2014/15:TU2y

Trafikutskottets yttrande 2014/15:TU2y Utgiftsramen för utgiftsområde 22 Kommunikationer Till finansutskottet Finansutskottet har gett trafikutskottet tillfälle att yttra sig över Budgetpropositionen för 2015 prop. 2014/15:1 Förslag till statens budget, finansplan och skattefrågor samt motioner som kan komma att väckas

2014-11-26

Yttrande 2014/15:TU2y (pdf, 106 kB)

Yttrande 2014/15:TU1y

Trafikutskottets yttrande 2014/15:TU1y Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen Till konstitutionsutskottet Vid sammanträdet den 9 oktober 2014 beslutade konstitutionsutskottet att ge övriga utskott i riksdagen tillfälle att kommentera de iakttagelser som redovisas i en promemoria som utarbetats

2014-11-26

Yttrande 2014/15:TU1y (pdf, 141 kB)

Motion 2014/15:2941 av Sara-Lena Bjälkö (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2941 av Sara-Lena Bjälkö SD Reflexer på hästar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheterna att införa krav på reflexer på ridhästar. Motivering Det finns många ridhästar ute på landsvägarna, och


Utskottsberedning: 2014/15:TU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2941 av Sara-Lena Bjälkö (SD) (docx, 43 kB) Motion 2014/15:2941 av Sara-Lena Bjälkö (SD) (pdf, 59 kB)

Motion 2014/15:2914 av Mikael Jansson (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2914 av Mikael Jansson SD Alternativ till höghastighetståg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda kostnader och möjligheter med ett DD-tåg för Götalandsbanan i stället för ett höghastighetståg. Motivering


Utskottsberedning: 2014/15:TU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2914 av Mikael Jansson (SD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2914 av Mikael Jansson (SD) (pdf, 67 kB)

Motion 2014/15:2891 av Per Klarberg m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2891 av Per Klarberg m.fl. SD Utgiftsområde 22 Kommunikationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 22 Kommunikationer enligt förslaget i tabell 1. Motivering Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn som


Utskottsberedning: 2014/15:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2891 av Per Klarberg m.fl. (SD) (docx, 51 kB) Motion 2014/15:2891 av Per Klarberg m.fl. (SD) (pdf, 86 kB)

Motion 2014/15:2864 av Pyry Niemi m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2864 av Pyry Niemi m.fl. S Infrastrukturen i Uppsala län Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för bättre fungerande vägar och järnvägar i Uppsala län. Riksdagen


Utskottsberedning: 2014/15:TU13 2014/15:TU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:2864 av Pyry Niemi m.fl. (S) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:2864 av Pyry Niemi m.fl. (S) (pdf, 74 kB)

Motion 2014/15:2825 av Thomas Strand m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2825 av Thomas Strand m.fl. S Europabanan en viktig strategisk satsning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för Europabanan, som är av stor strategisk betydelse.


Utskottsberedning: 2014/15:TU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2825 av Thomas Strand m.fl. (S) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2825 av Thomas Strand m.fl. (S) (pdf, 65 kB)

Motion 2014/15:2800 av Peter Persson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2800 av Peter Persson m.fl. S Utbyggnaden av Götalandsbanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för ett principbeslut om att bygga Götalandsbanan. Motivering


Utskottsberedning: 2014/15:TU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2800 av Peter Persson m.fl. (S) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:2800 av Peter Persson m.fl. (S) (pdf, 68 kB)

Motion 2014/15:2799 av Olle Thorell m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2799 av Olle Thorell m.fl. S E18 KöpingVästjädra Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för motorvägsstandard på sträckan KöpingVästjädra. Motivering E18 ingår


Utskottsberedning: 2014/15:TU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2799 av Olle Thorell m.fl. (S) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2799 av Olle Thorell m.fl. (S) (pdf, 62 kB)

Motion 2014/15:2794 av Krister Örnfjäder m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2794 av Krister Örnfjäder m.fl. S Möjliggörande för fler att ta körkort Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga initiativ som ger fler ungdomar möjlighet att ta körkort. Motivering Antalet unga som tar körkort


Utskottsberedning: 2014/15:TU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2794 av Krister Örnfjäder m.fl. (S) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2794 av Krister Örnfjäder m.fl. (S) (pdf, 64 kB)

Motion 2014/15:2778 av Roger Hedlund (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2778 av Roger Hedlund SD Utbyggnad av E4:an i Gävleborg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda förutsättningarna för ytterligare investeringar i Europaväg 4 i Gävleborgs län. Motivering E4:an efter Norrlandskusten


Utskottsberedning: 2014/15:TU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2778 av Roger Hedlund (SD) (docx, 43 kB) Motion 2014/15:2778 av Roger Hedlund (SD) (pdf, 60 kB)

Motion 2014/15:2762 av Fredrik Eriksson (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2762 av Fredrik Eriksson SD Förverkliga Den skandinaviska 8-miljonersstaden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att projektet Den skandinaviska 8-miljonerstaden bör genomföras alternativt att motsvarande likvärdiga


Utskottsberedning: 2014/15:TU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2762 av Fredrik Eriksson (SD) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:2762 av Fredrik Eriksson (SD) (pdf, 65 kB)

Motion 2014/15:2755 av Petter Löberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2755 av Petter Löberg m.fl. S Nationell standardisering av ledstråk och övergångsställen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen se över förutsättningarna för en nationell standardisering


Utskottsberedning: 2014/15:TU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2755 av Petter Löberg m.fl. (S) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2755 av Petter Löberg m.fl. (S) (pdf, 60 kB)