Dokument & lagar (1 374 träffar)

Skriftlig fråga 2010/11:592 av Eneroth, Tomas (S)

den 17 juni Fråga 2010/11:592 Omfattningen av bidragsbrott av Tomas Eneroth S till statsrådet Ulf Kristersson M Riksrevisionen har nyligen överlämnat sin granskning av regeringens och myndigheternas arbete med den så kallade bidragsbrottslagen. Där konstateras att regeringens styrning baseras på en föreställning

Inlämnad: 2011-06-17 Besvarare: Anders Borg (M)

Riksdagsskrivelse 2010/11:305

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2010/11:305 Regeringen Utbildningsdepartementet Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2010/11:UbU17 Kvalitet i gymnasial lärlingsutbildning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 juni 2011 Per Westerberg Ulf

2011-06-16 16:34:40

Riksdagsskrivelse 2010/11:305 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2010/11:304

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2010/11:304 Regeringen Utbildningsdepartementet Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2010/11:UbU16 Vissa skolfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 juni 2011 Per Westerberg Ulf

2011-06-16 16:34:40

Riksdagsskrivelse 2010/11:304 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2010/11:303

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2010/11:303 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2010/11:FiU37 Miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 juni 2011 Per Westerberg Ulf

2011-06-16 16:34:39

Riksdagsskrivelse 2010/11:303 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2010/11:302

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2010/11:302 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2010/11:JuU15 Genomförande av Prümrådsbeslutet automatiserat uppgiftsutbyte får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 juni 2011 Per Westerberg Ulf

2011-06-16 16:34:39

Riksdagsskrivelse 2010/11:302 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2010/11:301

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2010/11:301 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2010/11:JuU24 Domstolarnas handläggning av ärenden får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 juni 2011 Per Westerberg Ulf

2011-06-16 16:34:38

Riksdagsskrivelse 2010/11:301 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2010/11:300

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2010/11:300 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2010/11:JuU23 Medling och förlikning ökade möjligheter att komma överens får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 juni 2011 Per Westerberg Ulf

2011-06-16 16:34:37

Riksdagsskrivelse 2010/11:300 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2010/11:299

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2010/11:299 Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet Med överlämnande av arbetsmarknadsutskottets betänkande 2010/11:AU10 Arbetsrätt får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 juni 2011 Per Westerberg Ulf

2011-06-16 16:34:37

Riksdagsskrivelse 2010/11:299 (doc, 26 kB)

Skriftlig fråga 2010/11:591 av Sandberg, Gunnar (S)

den 16 juni Fråga 2010/11:591 Arbetsmiljön vid yrkesinriktade program av Gunnar Sandberg S till utbildningsminister Jan Björklund FP Ungefär hälften av gymnasieeleverna i Sverige går på yrkesförberedande program, som till exempel bygg-el- och hotell- och restaurangprogrammet, där 15 veckors praktik på en arbetsplats

Inlämnad: 2011-06-16 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2010/11:590 av Holm, Jens (V)

den 16 juni Fråga 2010/11:590 Förbud mot transfetter i livsmedel av Jens Holm V till landsbygdsminister Eskil Erlandsson C Den 17 mars i år beslutade riksdagen att regeringen ska lägga fram en lag som förbjuder användningen av industriellt framställda transfetter i livsmedel. Förbudet ska tas fram i likhet med den

Inlämnad: 2011-06-16 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Riksdagsskrivelse 2010/11:298

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2010/11:298 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2010/11:CU25 Utökat konsumentskydd vid tidsdelat boende får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 juni 2011 Per Westerberg Ulf

2011-06-15 17:53:17

Riksdagsskrivelse 2010/11:298 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2010/11:297

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2010/11:297 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2010/11:SkU34 Vissa förändringar av trängselskatten i Göteborg får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 juni 2011 Per Westerberg Ulf

2011-06-15 17:53:17

Riksdagsskrivelse 2010/11:297 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2010/11:296

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2010/11:296 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2010/11:FiU41 Ändringar i insättningsgarantin får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 juni 2011 Per Westerberg Ulf

2011-06-15 17:53:16

Riksdagsskrivelse 2010/11:296 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2010/11:295

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2010/11:295 Regeringen Justitiedepartementet 1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2010/11:KU32 Indelning i utgiftsområden m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 juni 2011 Per Westerberg Ulf Christoffersson 1 Riksdagsskrivelse 2010/11:294 till

2011-06-15 17:53:16

Riksdagsskrivelse 2010/11:295 (doc, 27 kB)

Riksdagsskrivelse 2010/11:294

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2010/11:294 Regeringen Finansdepartementet 1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2010/11:KU32 Indelning i utgiftsområden m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 juni 2011 Per Westerberg Ulf Christoffersson 1 Riksdagsskrivelse 2010/11:295 till

2011-06-15 17:53:16

Riksdagsskrivelse 2010/11:294 (doc, 27 kB)

Riksdagsskrivelse 2010/11:293

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2010/11:293 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2010/11:KU28 Vallagsfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 juni 2011 Per Westerberg Ulf

2011-06-15 17:53:16

Riksdagsskrivelse 2010/11:293 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2010/11:292

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2010/11:292 Regeringen Statsrådsberedningen Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2010/11:KU20 Granskningsbetänkande får jag anmäla att riksdagen denna dag godkänt utskottets anmälan. Stockholm den 15 juni 2011 Per Westerberg Ulf

2011-06-15 17:53:16

Riksdagsskrivelse 2010/11:292 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2010/11:291

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2010/11:291 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2010/11:CU28 Slutande av avtal vid internationella köp av varor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 juni 2011 Per Westerberg Ulf

2011-06-15 17:50:14

Riksdagsskrivelse 2010/11:291 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2010/11:290

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2010/11:290 Riksrevisionen Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2010/11:JuU19 Riksrevisionens styrelses redogörelse om polisens brottsförebyggande arbete får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 juni 2011 Per Westerberg Ulf

2011-06-15 17:50:14

Riksdagsskrivelse 2010/11:290 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2010/11:289

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2010/11:289 Regeringen Utrikesdepartementet Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2010/11:UU17 Ramavtal om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Indonesien, å den andra får jag anmäla att riksdagen denna

2011-06-15 17:50:14

Riksdagsskrivelse 2010/11:289 (doc, 26 kB)