Dokument & lagar (24 träffar)

Riksdagsskrivelse 2017/18:399

Riksdagsskrivelse 2017/18:399 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2017/18:SkU26 Mervärdesskatteregler för vouchrar får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 14 juni 2018 Urban Ahlin Claes

2018-06-14

Riksdagsskrivelse 2017/18:399 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:399 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:398

Riksdagsskrivelse 2017/18:398 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2017/18:SkU25 Nya skatteregler för företagssektorn får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 14 juni 2018 Urban Ahlin Claes

2018-06-14

Riksdagsskrivelse 2017/18:398 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:398 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:364

Riksdagsskrivelse 2017/18:364 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2017/18:SkU23 Skriftväxling till skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 7 juni 2018 Urban Ahlin Claes

2018-06-07

Riksdagsskrivelse 2017/18:364 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:364 (pdf, 55 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:351

Riksdagsskrivelse 2017/18:351 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2017/18:SkU24 Redovisning av skatteutgifter 2018 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 31 maj 2018 Urban Ahlin Claes

2018-05-31

Riksdagsskrivelse 2017/18:351 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:351 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:319

Riksdagsskrivelse 2017/18:319 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2017/18:SkU17 Beskattning av elektroniska cigaretter och vissa andra nikotinhaltiga produkter får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 30 maj 2018 Urban Ahlin Claes

2018-05-30

Riksdagsskrivelse 2017/18:319 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:319 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:318

Riksdagsskrivelse 2017/18:318 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2017/18:SkU16 Riksrevisionens rapport om folkbokföringen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 24 maj 2018 Ewa Thalén Finné Claes

2018-05-24

Riksdagsskrivelse 2017/18:318 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:318 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:317

Riksdagsskrivelse 2017/18:317 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2017/18:SkU19 Ökat skydd för hotade och förföljda personer samt några åtgärder för att öka kvaliteten i folkbokföringen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 24 maj 2018 Ewa Thalén Finné Claes

2018-05-24

Riksdagsskrivelse 2017/18:317 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:317 (pdf, 55 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:287

Riksdagsskrivelse 2017/18:287 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2017/18:SkU21 Återinförande av skattereduktion för fackföreningsavgift får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 maj 2018 Urban Ahlin Claes

2018-05-16

Riksdagsskrivelse 2017/18:287 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:287 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:286

Riksdagsskrivelse 2017/18:286 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2017/18:SkU18 Skattetillägg vid rättelse på eget initiativ får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 maj 2018 Urban Ahlin Claes

2018-05-16

Riksdagsskrivelse 2017/18:286 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:286 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:276

Riksdagsskrivelse 2017/18:276 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2017/18:SkU22 Multilateral konvention för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 maj 2018 Urban Ahlin Claes

2018-05-16

Riksdagsskrivelse 2017/18:276 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:276 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:275

Riksdagsskrivelse 2017/18:275 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2017/18:SkU20 Slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 maj 2018 Urban Ahlin Claes

2018-05-16

Riksdagsskrivelse 2017/18:275 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:275 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:234

Riksdagsskrivelse 2017/18:234 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2017/18:SkU15 Anpassningar av vissa författningar inom skatt, tull och exekution till EU:s dataskyddsförordning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 april 2018 Urban Ahlin Claes

2018-04-18

Riksdagsskrivelse 2017/18:234 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:234 (pdf, 55 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:203

Riksdagsskrivelse 2017/18:203 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2017/18:SkU14 Personalliggare i fler verksamheter får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 28 mars 2018 Björn Söder Claes

2018-03-28

Riksdagsskrivelse 2017/18:203 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:203 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:202

Riksdagsskrivelse 2017/18:202 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2017/18:SkU12 Skatteförfarande får jag anmäla att riksdagen denna dag dels bifallit reservation 13 under punkt 12, dels i övrigt bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 28 mars 2018 Björn Söder Claes

2018-03-28

Riksdagsskrivelse 2017/18:202 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:202 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:200

Riksdagsskrivelse 2017/18:200 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2017/18:SkU13 Förändrad trängselskatt i Stockholm för förbättrad tillgänglighet och transportinfrastruktur får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 28 mars 2018 Björn Söder Claes

2018-03-28

Riksdagsskrivelse 2017/18:200 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:200 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:199

Riksdagsskrivelse 2017/18:199 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2017/18:SkU10 Punktskatter får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 28 mars 2018 Björn Söder Claes

2018-03-28

Riksdagsskrivelse 2017/18:199 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:199 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:147

Riksdagsskrivelse 2017/18:147 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2017/18:SkU7 Riksrevisionens rapport om regeringens skatteutgiftsredovisning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 24 januari 2018 Björn Söder Claes

2018-01-24

Riksdagsskrivelse 2017/18:147 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:147 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:82

Riksdagsskrivelse 2017/18:82 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2017/18:SkU6 Höjd beskattning av sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 30 november 2017 Urban Ahlin Claes

2017-11-30

Riksdagsskrivelse 2017/18:82 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:82 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:81

Riksdagsskrivelse 2017/18:81 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2017/18:SkU5 Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Kina får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 29 november 2017 Urban Ahlin Claes

2017-11-29

Riksdagsskrivelse 2017/18:81 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:81 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:80

Riksdagsskrivelse 2017/18:80 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2017/18:SkU4 Justering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen får jag anmäla att riksdagen denna dag dels bifallit reservation 2 under punkt 2, dels i övrigt bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 29 november 2017 Urban Ahlin Claes

2017-11-29

Riksdagsskrivelse 2017/18:80 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:80 (pdf, 53 kB)
Paginering