Dokument & lagar (61 träffar)

KU-anmälan 2010/11:10 (050-387-2011/12) av Peter Hultqvist (S)

PETER HULTQVIST Riksdagsledamot S 2011-10-21 Dnr 050-387-2011/12 Begäran hos konstitutionsutskottet om granskning av ministerstyre av försvarsdepartementet Under tre dagar i vecka 38 samlades ca 120 personer i Skövde för att delta i Arméinspektörens utbildningsfältövning 2011. Under dagarna varvades föreläsningar

2011-10-21

KU-anmälan 2010/11:10 (050-387-2011/12) av Peter Hultqvist (S) (pdf, 124 kB)

KU-anmälan 2010/11:8 (050-3135-2010/11) av Fredrik Olovsson (S)

FREDRIK OLOVSSON Riksdagsledamot S 2011-07-13 Dnr 050-3135-2010/11 Begäran om granskning av eventuell brist på samråd med EU-nämnden från regeringens sida. I början av april aviserade Portugal att man avsåg lämna in en ansökan till EU om krislån. Finansminister Anders Borg kommenterade det hela i flera medier, bland

2011-07-14

KU-anmälan 2010/11:8 (050-3135-2010/11) av Fredrik Olovsson (S) (pdf, 393 kB)

KU-anmälan 2010/11:7 (050-2759-2010/11) av Mehmet Kaplan och Jonas Eriksson (MP)

MEHMET KAPLAN och JONAS ERIKSSON Riksdagsledamöter MP 2011-05-27 Dnr 050-2759-2010/11 Granskning av arbetsmarknadsministerns underlåtenhet att följa riksdagens beslut m.m. Arbetsmarknadsministern Hillevi Engström samrådde den 4 mars 2011 med EU-nämnden inför möte med Europeiska unionens råd för sysselsättning, socialpolitik,

2011-05-27

KU-anmälan 2010/11:7 (050-2759-2010/11) av Mehmet Kaplan och Jonas Eriksson (MP) (pdf, 108 kB)

KU-anmälan 2010/11:6 (050-2480-2010/11) av Åsa Lindestam (S)

ÅSA LINDESTAM Riksdagsledamot S 2011-04-26 Dnr 050-2480-2010/11 Möjligheter till arbetslöshetsersättning för den som nekar att ta arbete inom försvarsmakten En förutsättning för att kunna få arbetslöshetsförsäkring utbetald är att man uppfyller de villkor som lagen om arbetslöshetsförsäkring sätter upp för att utbetalning

2011-04-27

KU-anmälan 2010/11:6 (050-2480-2010/11) av Åsa Lindestam (S) (pdf, 78 kB)

KU-anmälan 2010/11:5 (050-2358-2010/11) av Lars Johansson (S)

LARS JOHANSSON Riksdagsledamot S 2011-04-07 Dnr 050-2358-2010/11 Begäran om granskning av regeringens styrning av Vattenfall Frågan om hur regeringen styr Vattenfall har flera gånger varit föremål för granskning i konstitutionsutskottet. Senast var under förra året då frågeställningen primärt gällde vilken kunskap

2011-04-07

KU-anmälan 2010/11:5 (050-2358-2010/11) av Lars Johansson (S) (pdf, 108 kB)

KU-anmälan 2010/11:4 (050-2323-2010/11) av Gustav Fridolin och Lise Nordin (båda MP)

GUSTAV FRIDOLIN LISE NORDIN Riksdagsledamöter MP 2011-04-04 Dnr 050-2323-2010/11 Begäran om granskning av näringsministerns och finansmarknadsministerns styrning av Vattenfall och andra statligt ägda bolag i frågor om ersättningar till vissa ledande befattningshavare Regeringen beslutade den 20 april 2009 Riktlinjer

2011-04-04

KU-anmälan 2010/11:4 (050-2323-2010/11) av Gustav Fridolin och Lise Nordin (båda MP) (pdf, 76 kB)

KU-anmälan 2010/11:3 (050-2301-2010/11) av Eva-Lena Jansson och Lars Johansson (båda S)

EVA-LENA JANSSON LARS JOHANSSON Riksdagsledamöter S 2011-04-01 Dnr 050-2301-2010/11 Begäran om granskning av regeringens agerande rörande samgåendet mellan Posten och Post Danmark I juni 2008 beslutade riksdagen att godkänna ett samgående mellan Posten och Post Danmark samt att bemyndiga regeringen att minska statens

2011-04-01

KU-anmälan 2010/11:3 (050-2301-2010/11) av Eva-Lena Jansson och Lars Johansson (båda S) (pdf, 73 kB)

KU-anmälan 2010/11:2 (050-1983-2010/11) av Jabar Amin (MP)

JABAR AMIN Riksdagsledamot MP 2011-03-04 Dnr 050-1983-2010/11 Stockholm 2011-03-04 Granskning av utbildningsministerns vilseledande information angående övergångsregler för lärarlegitimation Till: Konstitutionsutskottet Den 1 mars 2011 uppmärksammade SVT:s nyhetsprogram Aktuellt hur tillämpningen av de nya reglerna

2011-03-04

KU-anmälan 2010/11:2 (050-1983-2010/11) av Jabar Amin (MP) (pdf, 52 kB)

KU-anmälan 2010/11:1 (050-1786-2010/11) av Ulla Andersson (V)

ULLA ANDERSSON Riksdagsledamot V 2011-02-16 Dnr 050-1786-2010/11 Till konstitutionsutskottet Sveriges Riksdagen Begäran hos konstitutionsutskottet om granskning av användningen av regeringens hemsida i samband med en intervju av statsminister Fredrik Reinfeldt i Dagens Nyheter Den 14 februari publicerade tidningen

2011-02-16

KU-anmälan 2010/11:1 (050-1786-2010/11) av Ulla Andersson (V) (pdf, 52 kB)

KU-anmälan 2010/11:28 (050-1617-2010/11) av Leif Pettersson (S)

LEIF PETTERSSON Riksdagsledamot S Stockholm 2011-01-28 Begäran hos konstitutionsutskottet om granskning av försvarsministerns hantering av förbandsorganisationen. Den 3 december 2010 hade försvarsminister Sten Tolgfors och undertecknad en interpellationsdebatt kring förbandsorganisationen. Grunden för debatten var

2011-01-28

KU-anmälan 2010/11:28 (050-1617-2010/11) av Leif Pettersson (S) (pdf, 35 kB)

KU-anmälan 2010/11:27 (050-1616-2010/11) av Monica Green (S)

MONICA GREEN Riksdagsledamot S Stockholm 2011-01-27 Begäran hos konstitutionsutskottet om granskning av utrikesdepartementets hantering av bidrag från biståndsanslagen. Under 2010 genomförde Riksrevisionen en förstudie kring den del av biståndsanslaget som Utrikesdepartementet hanterar direkt. Denna andel uppgår år

2011-01-28

KU-anmälan 2010/11:27 (050-1616-2010/11) av Monica Green (S) (pdf, 115 kB)

KU-anmälan 2010/11:26 (050-1615-2010/11) av Peter Persson (S)

PETER PERSSON Riksdagsledamot S Stockholm 2011-01-26 Begäran om granskning av justitieminister Beatrice Asks M ansvar för säkerhetspolisens brister i organisationen. Den svenska säkerhetspolisens uppdrag är delvis att verka i det fördolda för att skydda enskildas och rikets säkerhet. Säpos arbetsmetoder och organisation

2011-01-28

KU-anmälan 2010/11:26 (050-1615-2010/11) av Peter Persson (S) (pdf, 106 kB)

KU-anmälan 2010/11:25 (050-1614-2010/11) av Leif Pettersson (S)

LEIF PETTERSSON Riksdagsledamot S Stockholm 2011-01-25 Begäran hos konstitutionsutskottet om granskning av försvarsministerns hantering av försvarets personalförsörjning. Den 1 juli förra året avskaffades värnplikten och ersattes av ett system med hel- och deltidsanställda för att fylla personalbehoven. I samband

2011-01-28

KU-anmälan 2010/11:25 (050-1614-2010/11) av Leif Pettersson (S) (pdf, 65 kB)

KU-anmälan 2010/11:24 (050-1582-2010/11) av Anders Ygeman (S)

ANDERS YGEMAN Riksdagsledamot S Stockholm 2011-01-21 Begäran hos konstitutionsutskottet om granskning av regeringens hantering av intäkter från trängselskatten Sedan trängselskatten i Stockholm infördes permanent år 2007 har regeringens hantering av intäkterna från den knappast präglats av stringens, konsekvens och

2011-01-26

KU-anmälan 2010/11:24 (050-1582-2010/11) av Anders Ygeman (S) (pdf, 126 kB)

KU-anmälan 2010/11:23 (050-1537-2010/11) av Bodil Ceballos (MP)

BODIL CEBALLOS Riksdagsledamot MP Utrikesutskottet Stockholm 2011-01-21 Granskning av regeringens hantering av återtagandeavtalet med Irak Enligt uppgifter läckta av Wikileaks har det visat sig att Carl Bildt och Tobias Billström hösten 2007 diskuterat svensk invandring kopplat till öppnande av ambassad i Bagdad

2011-01-21

KU-anmälan 2010/11:23 (050-1537-2010/11) av Bodil Ceballos (MP) (pdf, 78 kB)

KU-anmälan 2010/11:22 (050-1385-2010/11) av Åsa Romson (MP)

ÅSA ROMSON Riksdagsledamot MP Miljö- och jordbruksutskottet Stockholm 2011-01-04 Granskning av regeringens hantering för att bevara och stärka den svenska vargstammen, inklusive agerade för fortsättande av allmän licensjakt efter 2010. Det har under 2010 framkommit allvarliga brister i grunden för besluten om genomförandet

2011-01-04

KU-anmälan 2010/11:22 (050-1385-2010/11) av Åsa Romson (MP) (pdf, 52 kB)

Framställning / redogörelse 2010/11:RS3

Framställning till riksdagen 2010/11:RS3 En ny instruktion för riksdagsförvaltningen Sammanfattning I framställningen föreslår riksdagsstyrelsen en ny instruktion för riksdagsförvaltningen. Syftet med förslaget är att göra instruktionen tydligare genom att undanröja vissa oklarheter om riksdagen och förvaltningen i den


Utskottsberedning: 2010/11:KU30
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Framställning / redogörelse 2010/11:RS3 (doc, 531 kB) Framställning / redogörelse 2010/11:RS3 (pdf, 739 kB)

Framställning / redogörelse 2010/11:RS2

Redogörelse till riksdagen 2010/11:RS2 Riksdagsförvaltningens årsredovisning för verksamhetsåret 2010 Riksdagsstyrelsen Riksdagsstyrelsen har vid sitt sammanträde den 16 februari 2011 fastställt årsredovisningen avseende 2010 års verksamhet. Riksdagsstyrelsens ledamöter 2010 Per Westerberg M Sven-Erik Österberg S Anna

2011-01-01

Framställning / redogörelse 2010/11:RS2 (doc, 2041 kB) Framställning / redogörelse 2010/11:RS2 (pdf, 679 kB)

KU-anmälan 2010/11:21 (050-1253-2010/11) av Wiwi-Anne Johansson (V)

Till Sveriges riksdag Konstitutionsutskottet Anmälan till konstitutionsutskottet angående regeringens beslut om förhandsprövning av nya programtjänster Regeringen beslöt torsdagen den 16 december att införa ett system med förhandsprövning av nya tjänster från SR, SVT och UR. Myndigheten för radio och tv ska pröva

2010-12-17

KU-anmälan 2010/11:21 (050-1253-2010/11) av Wiwi-Anne Johansson (V) (pdf, 43 kB)

KU-anmälan 2010/11:20 (050-1243-2010/11) av Berit Högman (S)

BERIT HÖGMAN Riksdagsledamot S Stockholm 2010-12-17 Begäran om granskning av kulturministerns styrning av Svenska Filminstitutet Den 17 december 2009 1 beslutade regeringen om mål, återrapporteringskrav och uppdrag för budgetåret 2010 avseende Stiftelsen Svenska Filminstitutet. I beslutet, som hänvisas till i regleringsbrevet

2010-12-17

KU-anmälan 2010/11:20 (050-1243-2010/11) av Berit Högman (S) (pdf, 116 kB)
Paginering