Dokument & lagar (61 träffar)

KU-anmälan 2009/10:2 (050-1552-2009/10) av Peter Hultqvist (s)

Anmälare: Peter Hultqvist, riksdagsledamot s Datum: inkom 2010-02-24 Dnr 050-1552-2009/10 Begäran om granskning av utbildningsministerns användning av statsflyget I början på januari reste utbildningsminister Jan Björklund med sin politiska stab till USA. Syftet med resan var enligt uppgifter från medföljande studiebesök

2010-02-24

KU-anmälan 2009/10:2 (050-1552-2009/10) av Peter Hultqvist (s) (pdf, 40 kB)

KU-anmälan 2009/10:1 (050-1445-2009/10) av Rolf K. Nilsson (m)

Anmälare: Rolf K. Nilsson, riksdagsledamot m Datum: 2010-02-12 Dnr 050-1445-2009/10 Bifogas: Diverse artiklar från medias rapportering Granskning av den förra socialdemokratiska regeringens underlåtenhet att agera ifråga om dumpningar av kemiska vapen och radioaktivt avfall i samband med Sovjetunionens upplösning.

2010-02-12

KU-anmälan 2009/10:1 (050-1445-2009/10) av Rolf K. Nilsson (m) (pdf, 57 kB)

KU-anmälan 2009/10:33 (050-1306-2009/10) av Leif Pagrotsky (s)

Anmälare: Leif Pagrotsky, riksdagsledamot s Datum: 2010-01-29 Dnr 050-1306-2009/10 Begäran hos konstitutionsutskottet om granskning av Riksbankens självständighet i förhållande till åtgärder vidtagna av Finansdepartementet och statsrådet Anders Borg En stark och oberoende riksbank är en hörnsten i den ekonomiska politiken,

2010-01-29

KU-anmälan 2009/10:33 (050-1306-2009/10) av Leif Pagrotsky (s) (pdf, 79 kB)

KU-anmälan 2009/10:32 (050-1305-2009/10) av Karin Svensson Smith (mp)

Anmälare: Karin Svensson Smith, riksdagsledamot mp Datum: 2010-01-29 Dnr 050-1305-2009/10 KU-anmälan av Maud Olofsson för handhavandet av det beviljade anslaget för stöd till fordonsindustrin I december 2008, alltså för lite mer än ett år sedan, biföll riksdagen en proposition från regeringen med den långa titeln Staten

2010-01-29

KU-anmälan 2009/10:32 (050-1305-2009/10) av Karin Svensson Smith (mp) (pdf, 166 kB)

KU-anmälan 2009/10:31 (050-1304-2009/10) av Leif Pagrotsky (s)

Anmälare: Leif Pagrotsky, riksdagsledamot s Datum: 2010-01-29 Dnr 050-1304-2009/10 Begäran om granskning av regeringens samråd med riksdagen inför beslut i EU rörande rökfria miljöer. Regeringen har en samrådsskyldighet med Riksdagen i frågor som ska beslutas i Europeiska unionens råd. Denna skyldighet är grundlagsreglerad

2010-01-29

KU-anmälan 2009/10:31 (050-1304-2009/10) av Leif Pagrotsky (s) (pdf, 76 kB)

KU-anmälan 2009/10:30 (050-1303-2009/10) av Anders Karlsson (s)

Anmälare: Anders Karlsson, riksdagsledamot s Datum: 2010-01-29 Dnr 050-1303-2009/10 Begäran hos konstitutionsutskottet om granskning av regeringsbeslut rörande bl a reformerad rekrytering till Försvarsmakten Den borgerliga regeringen planerar en stor omstöpning av det svenska försvaret. Bland annat vill man att hela

2010-01-29

KU-anmälan 2009/10:30 (050-1303-2009/10) av Anders Karlsson (s) (pdf, 76 kB)

KU-anmälan 2009/10:29 (050-1273-2009/10) av Veronica Palm (s), Gunvor G Ericson (mp) och Liselotte Olsson (v)

Anmälare: Veronica Palm, riksdagsledamot sGunvor G Ericson, riksdagsledamot mp och LiseLotte Olsson, riksdagsledamot v Datum: Stockholm 2010-01-26 Dnr 050-1273-2009/10 Begäran om granskning av regeringens och statsrådet Christina Husmark-Perssons hantering av förändringar i sjukförsäkring och arbetslöshetsförsäkring.

2010-01-26

KU-anmälan 2009/10:29 (050-1273-2009/10) av Veronica Palm (s), Gunvor G Ericson (mp) och Liselotte Olsson (v) (pdf, 356 kB)

KU-anmälan 2009/10:28 (050-1092-2009/10) av Peter Hultqvist (s)

Anmälare: Peter Hultqvist, riksdagsledamot s Datum: 2010-01-08 Dnr 050-1092-2009/10 Begäran hos konstitutionsutskottet om granskning av regeringens roll i Tillväxtverkets radioreklam I en serie reklaminslag som sänts runt jul och nyår 2009 och 2010 i kommersiell radio har Tillväxtverket sökt ambassadörer för kvinnligt

2010-01-08

KU-anmälan 2009/10:28 (050-1092-2009/10) av Peter Hultqvist (s) (pdf, 129 kB)

Framställning 2009/10:RS6

2000-08-11 16.42 2000-08-11 16.42 1 Framställning till riksdagen SAMMANFATTNING 2009/10:RS6 2009/10:RS6 SAMMANFATTNING 2000-08-11 16.42 2009/10:RS6 Intern styrning och kontroll för riksdagens myndigheter Sammanfattning Bakgrund Lagen 2006:999 med ekonomiadministrativa bestämmelser m.m. för riksdagsförvaltningen,


Utskottsberedning: 2010/11:KU9
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Framställning 2009/10:RS6 (doc, 403 kB)

Framställning 2009/10:RS5

1 Riksdagsstyrelsens framställning SAMMANFATTNING 2009/10:RS5 2000-08-11 16.42 2009/10:RS5 SAMMANFATTNING 2000-08-11 16.42 2009/10:RS5 Delegationsbeslut inom JO-ämbetet Sammanfattning Utredningen föreslår att det införs en möjlighet för Riksdagens ombudsmän att delegera befogenheten att avgöra klagoärenden till


Utskottsberedning: 2010/11:KU7
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Framställning 2009/10:RS5 (doc, 291 kB)

Framställning / redogörelse 2009/10:RS2

Redogörelse till riksdagen 2009/10:RS2 Riksdagsförvaltningens årsredovisning för verksamhetsåret 2009 Riksdagsstyrelsen Riksdagsstyrelsen har vid sammanträde den 17 februari 2010 fastställt årsredovisningen avseende 2009 års verksamhet. Riksdagsstyrelsens ledamöter 2009 Per Westerberg m Sven-Erik Österberg s Lars Lindblad

2010-01-01

Framställning / redogörelse 2009/10:RS2 (pdf, 459 kB)

Framställning / redogörelse 2010/11:JO2

Framställning till riksdagen Framställning till riksdagen 2010/11:JO2 JO som nationellt besöksorgan enligt OPCAT Bakgrund Riksdagsstyrelsen har, vid sin behandling den 16 juni 2010 av förslag till budgetproposition för 2011 såvitt avser Riksdagens ombudsmän, beslutat föreslå riksdagen att anvisa ett ramanslag om 74 800


Utskottsberedning: 2010/11:KU17
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Framställning / redogörelse 2010/11:JO2 (doc, 42 kB)

KU-anmälan 2009/10:27 (050-1062-2009/10) av Björn von Sydow (s) och Carina Hägg (s)

Anmälare: Björn von Sydow och Carina Hägg, riksdagsledamöter s Datum: Inkom 2009-12-28 Dnr 050-1062-2009/10 Stockholm 2009-12-25 Begäran om granskning av statsrådet Beatrice Ask beträffande hennes tjänsteutövning och handläggning av regeringsärendet om Sveriges ratificering av konventionen mot människohandel som utarbetats

2009-12-28

KU-anmälan 2009/10:27 (050-1062-2009/10) av Björn von Sydow (s) och Carina Hägg (s) (pdf, 181 kB)

KU-anmälan 2009/10:26 (050-799-2009/10) av Helén Pettersson (s)

Anmälare: Helén Pettersson, riksdagsledamot S Datum: 2009-12-01 Dnr 050-799-2009/10 Granskning av näringsminister Maud Olofssons agerande i samband med miljöprövning av vindkraftspark i Markbygden Den 22 september 2008 togs det första spadtaget vid byggstaten för en vindkraftspark i Markbygden i Piteå kommun av bland

2009-12-01

KU-anmälan 2009/10:26 (050-799-2009/10) av Helén Pettersson (s) (pdf, 38 kB)

KU-anmälan 2009/10:25 (050-733-2009/10) av Sven-Erik Österberg (s), Ulf Holm (mp) och Alice Åström (v)

Anmälare: Sven-Erik Österberg, riksdagsledamot, gruppledare SUlf Holm, riksdagsledamot, gruppledare MPAlice Åström, riksdagsledamot, gruppledare V Datum: inkom till konstitutionsutskottet 2009-11-27 Dnr 050-733-2009/10 Begäran hos konstitutionsutskottet om granskning av regeringens bristfälliga styrning av Vattenfall

2009-11-27

KU-anmälan 2009/10:25 (050-733-2009/10) av Sven-Erik Österberg (s), Ulf Holm (mp) och Alice Åström (v) (pdf, 117 kB)

Framställning / redogörelse 2009/10:RS4

Uppföljning av Riksrevisionsreformen Framställning till riksdagen 2009/10:RS4 Uppföljning av Riksrevisionsreformen Sammanfattning I denna framställning ställer sig riksdagsstyrelsen bakom förslagen i Riksrevi- sionsutredningens båda betänkanden 2008/09:URF1 Uppföljning av Riksrevi- sionsreformen Riksrevisionens styrelse,


Utskottsberedning: 2009/10:KU17 2009/10:KU19 2010/11:KU2
Riksdagsbeslut (8 förslag): , 8 bifall,
Följdmotioner: 5

Framställning / redogörelse 2009/10:RS4 (pdf, 1457 kB)

Framställning / redogörelse 2009/10:JO1

Justitieombudsmännens ämbetsberättelse 2009/10 mnr: ba1223aa 2009-10-13 13:49:24 pnr: Redogörelse 2009/10:JO1 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse Omslag Eva Lena Johansson Översättning till engelska av Summary in English: David Jones ISSN 0282-0560 Tryck: Elanders, Vällingby 2009 2 009 1 0:JO1 Innehåll

2009-11-12

Framställning / redogörelse 2009/10:JO1 (pdf, 2431 kB)

KU-anmälan 2009/10:24 (050-518-2009/10) av Ylva Johansson (s), Thomas Nihlén (mp) och Elina Linna (v)

Anmälare: Ylva Johansson, riksdagsledamotsThomas Nihlén, riksdagsledamot mp och Elina Linna, riksdagsledamot v Datum: 2009-11-03 Dnr 050-518-2009/10 Begäran om granskning av regeringens styrning av Apoteket AB Regeringens planer på att privatisera delar av Apoteket AB tar sig alltmer bisarra uttryck. Den 21 september

2009-11-03

KU-anmälan 2009/10:24 (050-518-2009/10) av Ylva Johansson (s), Thomas Nihlén (mp) och Elina Linna (v) (pdf, 105 kB)

KU-anmälan 2009/10:23 (050-468-2009/10) av Thomas Bodström (s)

Anmälare: Thomas Bodström, riksdagsledamot s Datum: inkom 2009-10-28 Dnr 050-468-2009/10 Begäran hos konstitutionsutskottet om granskning av utrikesminister Carl Bildts jäv i samband med regeringsbeslut I förvaltningslagen finns ett antal exempel på hur jävssituationer i samband med myndigheters beslut ska hanteras.

2009-10-28

KU-anmälan 2009/10:23 (050-468-2009/10) av Thomas Bodström (s) (pdf, 52 kB)

Framställning 2009/10:RS1

2000-08-11 16.42 2000-08-11 16.42 1 Riksdagsstyrelsens framställning SAMMANFATTNING 2009/10:RS1 2000-08-11 16.42 2009/10:RS1 SAMMANFATTNING 2009/10:RS1 Riksdagsledamöternas pensionssystem Sammanfattning Riksdagsstyrelsen anser att det är nödvändigt att ändra ledamöternas pensionssystem, inte minst på grund av


Utskottsberedning: 2009/10:KU12
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Framställning 2009/10:RS1 (doc, 446 kB)