Dokument & lagar (61 träffar)

KU-anmälan 2010/11:22 (050-1385-2010/11) av Åsa Romson (MP)

ÅSA ROMSON Riksdagsledamot MP Miljö- och jordbruksutskottet Stockholm 2011-01-04 Granskning av regeringens hantering för att bevara och stärka den svenska vargstammen, inklusive agerade för fortsättande av allmän licensjakt efter 2010. Det har under 2010 framkommit allvarliga brister i grunden för besluten om genomförandet

2011-01-04

KU-anmälan 2010/11:22 (050-1385-2010/11) av Åsa Romson (MP) (pdf, 52 kB)

KU-anmälan 2010/11:17 (050-1100-2010/11) av Kurt Kvarnström (S)

KURT KVARNSTRÖM Riksdagsledamot S Stockholm 2010-12-01 Begäran om granskning av regeringens agerande för att ge möjlighet till att alla kan få telefon i enlighet med svensk lag och EU-direktiv EU-kommissionen har i två direktiv 1 från 2002 beslutat att medlemsstaterna ska säkerställa att alla medborgare får tillgång

2010-12-06

KU-anmälan 2010/11:17 (050-1100-2010/11) av Kurt Kvarnström (S) (pdf, 99 kB)

KU-anmälan 2010/11:18 (050-1105-2010/11) av Maria Ferm (MP)

MARIA FERM Riksdagsledamot MP Stockholm 2010-12-06 Begäran om granskning av regeringens agerande i fråga om informella informationsutbyten med USA Wikileaks läckta uppgifter, som redogjordes för i Dokument Inifrån i SVT 2 2010-12-05, med hemliga telegram från den amerikanska ambassaden i Stockholm uppger att det funnits

2010-12-06

KU-anmälan 2010/11:18 (050-1105-2010/11) av Maria Ferm (MP) (pdf, 42 kB)

KU-anmälan 2010/11:0 (050-816-2010/11) av Maria Ferm (MP)

MARIA FERM Riksdagsledamot Stockholm 2010-11-08 Regeringens agerande i fråga om USA:s övervakningsverksamhet i Sverige De nu framkomna uppgifterna om de amerikanska ambassadernas övervakningsverkamhet i Norge och Sverige väcker en del frågor, vissa av juridisk natur, vissa som faller inom det politiska området. USA

2010-11-08

KU-anmälan 2010/11:0 (050-816-2010/11) av Maria Ferm (MP) (pdf, 34 kB)

KU-anmälan 2010/11:0 (050-815-2010/11) av Lars Ohly (V)

Till Konstitutionsutskottet Sveriges Riksdagen Begäran hos Konstitutionsutskottet om granskning av regeringens hantering av amerikanska ambassadens övervakning av svenska medborgare i Sverige. Under helgen har det framkommit allvarliga uppgifter som tyder på att den amerikanska ambassaden i Sverige under lång tid

2010-11-08

KU-anmälan 2010/11:0 (050-815-2010/11) av Lars Ohly (V) (pdf, 52 kB)

KU-anmälan 2010/11:15 (050-899-2010/11) av Peter Persson (S)

PETER PERSSON Riksdagsledamot S Stockholm 2010-11-09 Begäran om granskning av försök från utbildningsdepartementet att påverka programinnehållet i Sveriges television Den 15 september sändes programmet Uppdrag granskning i SvT. Programmet handlade om skolfrågor och utbildningsminister Jan Björklund skulle delta i

2010-11-15

KU-anmälan 2010/11:15 (050-899-2010/11) av Peter Persson (S) (pdf, 40 kB)

KU-anmälan 2010/11:6 (050-2480-2010/11) av Åsa Lindestam (S)

ÅSA LINDESTAM Riksdagsledamot S 2011-04-26 Dnr 050-2480-2010/11 Möjligheter till arbetslöshetsersättning för den som nekar att ta arbete inom försvarsmakten En förutsättning för att kunna få arbetslöshetsförsäkring utbetald är att man uppfyller de villkor som lagen om arbetslöshetsförsäkring sätter upp för att utbetalning

2011-04-27

KU-anmälan 2010/11:6 (050-2480-2010/11) av Åsa Lindestam (S) (pdf, 78 kB)

KU-anmälan 2010/11:16 (050-964-2010/11) av Anders Karlsson (S)

ANDERS KARLSSON Riksdagsledamot S Stockholm 2010-11-17 Begäran om granskning av regeringens undanhållande av information om Nordic Battle Group för riksdagen Sverige har aktivt deltagit i att bygga upp den nordiska stridsgruppen, Nordic battle group, NBG, som en del av EU:s snabbinsatsförmåga på det militära området.

2010-11-22

KU-anmälan 2010/11:16 (050-964-2010/11) av Anders Karlsson (S) (pdf, 125 kB)

KU-anmälan 2010/11:5 (050-2358-2010/11) av Lars Johansson (S)

LARS JOHANSSON Riksdagsledamot S 2011-04-07 Dnr 050-2358-2010/11 Begäran om granskning av regeringens styrning av Vattenfall Frågan om hur regeringen styr Vattenfall har flera gånger varit föremål för granskning i konstitutionsutskottet. Senast var under förra året då frågeställningen primärt gällde vilken kunskap

2011-04-07

KU-anmälan 2010/11:5 (050-2358-2010/11) av Lars Johansson (S) (pdf, 108 kB)

KU-anmälan 2010/11:7 (050-2759-2010/11) av Mehmet Kaplan och Jonas Eriksson (MP)

MEHMET KAPLAN och JONAS ERIKSSON Riksdagsledamöter MP 2011-05-27 Dnr 050-2759-2010/11 Granskning av arbetsmarknadsministerns underlåtenhet att följa riksdagens beslut m.m. Arbetsmarknadsministern Hillevi Engström samrådde den 4 mars 2011 med EU-nämnden inför möte med Europeiska unionens råd för sysselsättning, socialpolitik,

2011-05-27

KU-anmälan 2010/11:7 (050-2759-2010/11) av Mehmet Kaplan och Jonas Eriksson (MP) (pdf, 108 kB)

KU-anmälan 2010/11:8 (050-3135-2010/11) av Fredrik Olovsson (S)

FREDRIK OLOVSSON Riksdagsledamot S 2011-07-13 Dnr 050-3135-2010/11 Begäran om granskning av eventuell brist på samråd med EU-nämnden från regeringens sida. I början av april aviserade Portugal att man avsåg lämna in en ansökan till EU om krislån. Finansminister Anders Borg kommenterade det hela i flera medier, bland

2011-07-14

KU-anmälan 2010/11:8 (050-3135-2010/11) av Fredrik Olovsson (S) (pdf, 393 kB)

KU-anmälan 2010/11:10 (050-387-2011/12) av Peter Hultqvist (S)

PETER HULTQVIST Riksdagsledamot S 2011-10-21 Dnr 050-387-2011/12 Begäran hos konstitutionsutskottet om granskning av ministerstyre av försvarsdepartementet Under tre dagar i vecka 38 samlades ca 120 personer i Skövde för att delta i Arméinspektörens utbildningsfältövning 2011. Under dagarna varvades föreläsningar

2011-10-21

KU-anmälan 2010/11:10 (050-387-2011/12) av Peter Hultqvist (S) (pdf, 124 kB)

KU-anmälan 2010/11:3 (050-2301-2010/11) av Eva-Lena Jansson och Lars Johansson (båda S)

EVA-LENA JANSSON LARS JOHANSSON Riksdagsledamöter S 2011-04-01 Dnr 050-2301-2010/11 Begäran om granskning av regeringens agerande rörande samgåendet mellan Posten och Post Danmark I juni 2008 beslutade riksdagen att godkänna ett samgående mellan Posten och Post Danmark samt att bemyndiga regeringen att minska statens

2011-04-01

KU-anmälan 2010/11:3 (050-2301-2010/11) av Eva-Lena Jansson och Lars Johansson (båda S) (pdf, 73 kB)

KU-anmälan 2010/11:19 (050-1196-2010/11) av Leif Jakobsson (S)

LEIF JAKOBSSON Riksdagsledamot S Stockholm 2010-12-08 Begäran om granskning av regeringens och statsrådet Anders Borgs M agerande kring skatteavtalet med Danmark Riksrevisionen har i sin rapport 1 Sveriges skatteavtal med andra länder effekterna av regeringens arbete bland annat uppmärksammat hur regeringen arbetat

2010-12-13

KU-anmälan 2010/11:19 (050-1196-2010/11) av Leif Jakobsson (S) (pdf, 101 kB)

KU-anmälan 2010/11:4 (050-2323-2010/11) av Gustav Fridolin och Lise Nordin (båda MP)

GUSTAV FRIDOLIN LISE NORDIN Riksdagsledamöter MP 2011-04-04 Dnr 050-2323-2010/11 Begäran om granskning av näringsministerns och finansmarknadsministerns styrning av Vattenfall och andra statligt ägda bolag i frågor om ersättningar till vissa ledande befattningshavare Regeringen beslutade den 20 april 2009 Riktlinjer

2011-04-04

KU-anmälan 2010/11:4 (050-2323-2010/11) av Gustav Fridolin och Lise Nordin (båda MP) (pdf, 76 kB)

KU-anmälan 2010/11:1 (050-1786-2010/11) av Ulla Andersson (V)

ULLA ANDERSSON Riksdagsledamot V 2011-02-16 Dnr 050-1786-2010/11 Till konstitutionsutskottet Sveriges Riksdagen Begäran hos konstitutionsutskottet om granskning av användningen av regeringens hemsida i samband med en intervju av statsminister Fredrik Reinfeldt i Dagens Nyheter Den 14 februari publicerade tidningen

2011-02-16

KU-anmälan 2010/11:1 (050-1786-2010/11) av Ulla Andersson (V) (pdf, 52 kB)

KU-anmälan 2010/11:2 (050-1983-2010/11) av Jabar Amin (MP)

JABAR AMIN Riksdagsledamot MP 2011-03-04 Dnr 050-1983-2010/11 Stockholm 2011-03-04 Granskning av utbildningsministerns vilseledande information angående övergångsregler för lärarlegitimation Till: Konstitutionsutskottet Den 1 mars 2011 uppmärksammade SVT:s nyhetsprogram Aktuellt hur tillämpningen av de nya reglerna

2011-03-04

KU-anmälan 2010/11:2 (050-1983-2010/11) av Jabar Amin (MP) (pdf, 52 kB)

KU-anmälan 2010/11:20 (050-1243-2010/11) av Berit Högman (S)

BERIT HÖGMAN Riksdagsledamot S Stockholm 2010-12-17 Begäran om granskning av kulturministerns styrning av Svenska Filminstitutet Den 17 december 2009 1 beslutade regeringen om mål, återrapporteringskrav och uppdrag för budgetåret 2010 avseende Stiftelsen Svenska Filminstitutet. I beslutet, som hänvisas till i regleringsbrevet

2010-12-17

KU-anmälan 2010/11:20 (050-1243-2010/11) av Berit Högman (S) (pdf, 116 kB)

KU-anmälan 2010/11:28 (050-1617-2010/11) av Leif Pettersson (S)

LEIF PETTERSSON Riksdagsledamot S Stockholm 2011-01-28 Begäran hos konstitutionsutskottet om granskning av försvarsministerns hantering av förbandsorganisationen. Den 3 december 2010 hade försvarsminister Sten Tolgfors och undertecknad en interpellationsdebatt kring förbandsorganisationen. Grunden för debatten var

2011-01-28

KU-anmälan 2010/11:28 (050-1617-2010/11) av Leif Pettersson (S) (pdf, 35 kB)

KU-anmälan 2010/11:27 (050-1616-2010/11) av Monica Green (S)

MONICA GREEN Riksdagsledamot S Stockholm 2011-01-27 Begäran hos konstitutionsutskottet om granskning av utrikesdepartementets hantering av bidrag från biståndsanslagen. Under 2010 genomförde Riksrevisionen en förstudie kring den del av biståndsanslaget som Utrikesdepartementet hanterar direkt. Denna andel uppgår år

2011-01-28

KU-anmälan 2010/11:27 (050-1616-2010/11) av Monica Green (S) (pdf, 115 kB)
Paginering