Dokument & lagar (24 träffar)

Riksdagsskrivelse 2013/14:364

Riksdagsskrivelse 2013/14:364 Regeringen Landsbygdsdepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2013/14:MJU29 Ändringar i fiskelagen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 24 juni 2014 Per Westerberg Claes

2014-06-24

Riksdagsskrivelse 2013/14:364 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:364 (pdf, 48 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:361

Riksdagsskrivelse 2013/14:361 Regeringen Landsbygdsdepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2013/14:MJU25 Lag om handel med timmer och trävaror får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 24 juni 2014 Per Westerberg Claes

2014-06-24

Riksdagsskrivelse 2013/14:361 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:361 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:360

Riksdagsskrivelse 2013/14:360 Regeringen Miljödepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2013/14:MJU28 Svenska miljömål får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 24 juni 2014 Per Westerberg Claes

2014-06-24

Riksdagsskrivelse 2013/14:360 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:360 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:359

Riksdagsskrivelse 2013/14:359 Regeringen Miljödepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2013/14:MJU27 En svensk strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 24 juni 2014 Per Westerberg Claes

2014-06-24

Riksdagsskrivelse 2013/14:359 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:359 (pdf, 48 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:358

Riksdagsskrivelse 2013/14:358 Regeringen Miljödepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2013/14:MJU26 Strandskyddet vid små sjöar och vattendrag får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 juni 2014 Per Westerberg Claes

2014-06-18

Riksdagsskrivelse 2013/14:358 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:358 (pdf, 48 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:310

Riksdagsskrivelse 2013/14:310 Regeringen Miljödepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2013/14:MJU24 Hushållning med havsområden får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 10 juni 2014 Per Westerberg Claes

2014-06-10

Riksdagsskrivelse 2013/14:310 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:310 (pdf, 46 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:309

Riksdagsskrivelse 2013/14:309 Regeringen Landsbygdsdepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2013/14:MJU22 Ny lag om virkesmätning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 10 juni 2014 Per Westerberg Claes

2014-06-10

Riksdagsskrivelse 2013/14:309 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:309 (pdf, 48 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:308

Riksdagsskrivelse 2013/14:308 Regeringen Miljödepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2013/14:MJU20 Klimatpolitik får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 10 juni 2014 Per Westerberg Claes

2014-06-10

Riksdagsskrivelse 2013/14:308 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:308 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:307

Riksdagsskrivelse 2013/14:307 Regeringen Miljödepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2013/14:MJU18 Avgifter för tillsyn enligt drivmedelslagen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 10 juni 2014 Per Westerberg Claes

2014-06-10

Riksdagsskrivelse 2013/14:307 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:307 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:303

Riksdagsskrivelse 2013/14:303 Regeringen Landsbygdsdepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2013/14:MJU17 Landsbygdspolitik får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 10 juni 2014 Per Westerberg Claes

2014-06-10

Riksdagsskrivelse 2013/14:303 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:303 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:267

Riksdagsskrivelse 2013/14:267 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2013/14:MJU11 Ändring i lagen om kvotplikt för biodrivmedel får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 27 maj 2014 Per Westerberg Claes

2014-05-27

Riksdagsskrivelse 2013/14:267 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:267 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:266

Riksdagsskrivelse 2013/14:266 Regeringen Landsbygdsdepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2013/14:MJU23 Ersättning enligt zoonoslagen och provtagningslagen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 27 maj 2014 Per Westerberg Claes

2014-05-27

Riksdagsskrivelse 2013/14:266 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:266 (pdf, 48 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:226

Riksdagsskrivelse 2013/14:226 Regeringen Landsbygdsdepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2013/14:MJU21 Livsmedelspolitik får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 7 maj 2014 Per Westerberg Claes

2014-05-07

Riksdagsskrivelse 2013/14:226 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:226 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:185

Riksdagsskrivelse 2013/14:185 Regeringen Miljödepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2013/14:MJU13 På väg mot en giftfri vardag får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 26 mars 2014 Per Westerberg Claes

2014-03-26

Riksdagsskrivelse 2013/14:185 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:185 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:151

Riksdagsskrivelse 2013/14:151 Regeringen Landsbygdsdepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2013/14:MJU14 Ändringar i djurskyddslagen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 20 februari 2014 Per Westerberg Claes

2014-02-20

Riksdagsskrivelse 2013/14:151 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:151 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:149

Riksdagsskrivelse 2013/14:149 Regeringen Miljödepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2013/14:MJU15 Ändring i lagen om handel med utsläppsrätter får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 5 februari 2014 Ulf Holm Claes

2014-02-05

Riksdagsskrivelse 2013/14:149 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:149 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:123

Riksdagsskrivelse 2013/14:123 Regeringen Landsbygdsdepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2013/14:MJU2 Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 17 december 2013 Per Westerberg Claes

2013-12-17

Riksdagsskrivelse 2013/14:123 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:123 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:122

Riksdagsskrivelse 2013/14:122 Regeringen Miljödepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2013/14:MJU1 Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 17 december 2013 Per Westerberg Claes

2013-12-17

Riksdagsskrivelse 2013/14:122 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:122 (pdf, 46 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:99

Riksdagsskrivelse 2013/14:99 Regeringen Miljödepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2013/14:MJU7 En hållbar rovdjurspolitik får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 10 december 2013 Per Westerberg Claes

2013-12-10

Riksdagsskrivelse 2013/14:99 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:99 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:73

Riksdagsskrivelse 2013/14:73 Regeringen Landsbygdsdepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2013/14:MJU6 Marknadsföring av modersmjölkersättning och tillskottsnäring får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 28 november 2013 Per Westerberg Claes

2013-11-28

Riksdagsskrivelse 2013/14:73 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:73 (pdf, 48 kB)
Paginering