Dokument & lagar (18 träffar)

Riksdagsskrivelse 2015/16:307

Riksdagsskrivelse 2015/16:307 Regeringen Miljö- och energidepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2015/16:MJU21 Nagoyaprotokollet om användning av genetiska resurser får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 21 juni 2016 Urban Ahlin Claes

2016-06-21

Riksdagsskrivelse 2015/16:307 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:307 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:306

Riksdagsskrivelse 2015/16:306 Regeringen Miljö- och energidepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2015/16:MJU20 Klimat- och energimålen Kontrollstation 2015 m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 21 juni 2016 Urban Ahlin Claes

2016-06-21

Riksdagsskrivelse 2015/16:306 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:306 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:299

Riksdagsskrivelse 2015/16:299 Regeringen Miljö- och energidepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2015/16:MJU22 Avfallshierarkin får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 juni 2016 Urban Ahlin Claes

2016-06-16

Riksdagsskrivelse 2015/16:299 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:299 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:298

Riksdagsskrivelse 2015/16:298 Regeringen Miljö- och energidepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2015/16:MJU18 Miljöbalken och EU:s kemikalielagstiftning m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 juni 2016 Urban Ahlin Claes

2016-06-16

Riksdagsskrivelse 2015/16:298 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:298 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:297

Riksdagsskrivelse 2015/16:297 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2015/16:MJU17 Sanktionsavgifter för andra aktörer på fiskets område än yrkesfiskare m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 juni 2016 Urban Ahlin Claes

2016-06-16

Riksdagsskrivelse 2015/16:297 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:297 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:231

Riksdagsskrivelse 2015/16:231 Regeringen Utrikesdepartementet Med överlämnande av sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2015/16:UFöU3 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 maj 2016 Urban Ahlin Claes

2016-05-18

Riksdagsskrivelse 2015/16:231 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:231 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:227

Riksdagsskrivelse 2015/16:227 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2015/16:MJU19 Jakt och viltvård får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 11 maj 2016 Urban Ahlin Claes

2016-05-11

Riksdagsskrivelse 2015/16:227 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:227 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:209

Riksdagsskrivelse 2015/16:209 Regeringen Miljö- och energidepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2015/16:MJU14 Vattenvård får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 27 april 2016 Urban Ahlin Claes

2016-04-27

Riksdagsskrivelse 2015/16:209 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:209 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:175

Riksdagsskrivelse 2015/16:175 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2015/16:MJU10 Skogspolitik får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 17 mars 2016 Urban Ahlin Claes

2016-03-17

Riksdagsskrivelse 2015/16:175 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:175 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:162

Riksdagsskrivelse 2015/16:162 Regeringen Miljö- och energidepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2015/16:MJU7 Riksrevisionens rapport om tillsyn över transporter av farligt avfall m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 3 mars 2016 Urban Ahlin Claes

2016-03-03

Riksdagsskrivelse 2015/16:162 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:162 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:150

Riksdagsskrivelse 2015/16:150 Regeringen Miljö- och energidepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2015/16:MJU8 Utvidgad miljöbrottsbestämmelse m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 mars 2016 Urban Ahlin Claes

2016-03-02

Riksdagsskrivelse 2015/16:150 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:150 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:110

Riksdagsskrivelse 2015/16:110 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2015/16:MJU2 Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 december 2015 Urban Ahlin Claes

2015-12-16

Riksdagsskrivelse 2015/16:110 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:110 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:109

Riksdagsskrivelse 2015/16:109 Regeringen Miljö- och energidepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2015/16:MJU12 Rovdjurspolitikens inriktning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 december 2015 Urban Ahlin Claes

2015-12-16

Riksdagsskrivelse 2015/16:109 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:109 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:103

Riksdagsskrivelse 2015/16:103 Regeringen Miljö- och energidepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2015/16:MJU1 Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 december 2015 Urban Ahlin Claes

2015-12-15

Riksdagsskrivelse 2015/16:103 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:103 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:64

Riksdagsskrivelse 2015/16:64 Regeringen Miljö- och energidepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2015/16:MJU5 Anläggningsbesked för biodrivmedel får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 december 2015 Urban Ahlin Claes

2015-12-02

Riksdagsskrivelse 2015/16:64 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:64 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:47

Riksdagsskrivelse 2015/16:47 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2015/16:MJU4 Ändringar i lagen om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 19 november 2015 Urban Ahlin Claes

2015-11-19

Riksdagsskrivelse 2015/16:47 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:47 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:3

Riksdagsskrivelse 2015/16:3 Regeringen Miljö- och energidepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2015/16:MJU3 Begränsning av mangan i dieselbränslen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 14 oktober 2015 Björn Söder Claes

2015-10-14

Riksdagsskrivelse 2015/16:3 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:3 (pdf, 54 kB)

Framställning / redogörelse 2009/10:RRS16

1999/2000:T1 Redogörelse till riksdagen 2009/10:RRS16 Riksrevisionens styrelses redogörelse om utsläppsrätter Sammanfattning Riksrevisionen har granskat regeringens och ansvariga myndigheters rapportering och hantering av Sveriges nationella innehav och kommande överskott av utsläppsrätter. Resultatet av granskningen

Följdmotioner: 1

Framställning / redogörelse 2009/10:RRS16 (doc, 160 kB)