Dokument & lagar (582 träffar)

Motion 2010/11:V1 av Jens Holm m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:V1 av Jens Holm m.fl. V med anledning av skr. 2010/11:157 Riksrevisionens granskning av klimatinsatser utomlands statens inköp av utsläppskrediter Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att


Utskottsberedning: 2011/12:MJU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:V1 av Jens Holm m.fl. (V) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:MJ7 av Jens Holm m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ7 av Jens Holm m.fl. V med anledning av prop. 2010/11:152 Införande av hållbarhetsbesked i lagen 2010:598 om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränsle Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad


Utskottsberedning: 2010/11:MJU28
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:MJ7 av Jens Holm m.fl. (V) (doc, 52 kB)

Motion 2010/11:MP18 av Åsa Romson och Tina Ehn (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:MP18 av Åsa Romson och Tina Ehn MP med anledning av prop. 2010/11:86 Havs- och vattenmyndigheten MP018 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att 22 kap. 6 3 stycket miljöbalken kvarstår med nuvarande lydelse, med den ändringen att Fiskeriverket i 3 stycket ersätts med Havs- och


Utskottsberedning: 2010/11:MJU25
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:MP18 av Åsa Romson och Tina Ehn (MP) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:MJ5 av Matilda Ernkrans m.fl. (S, V, MP)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ5 av Matilda Ernkrans m.fl. S, V, MP med anledning av prop. 2010/11:64 Två strandskyddsfrågor s12005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om upphävande av och dispens från strandskyddet i statliga vattenskyddsområden.


Utskottsberedning: 2010/11:MJU18
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2010/11:MJ5 av Matilda Ernkrans m.fl. (S, V, MP) (doc, 55 kB)

Motion 2010/11:MJ4 av Eva Sonidsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ4 av Eva Sonidsson m.fl. S med anledning av prop. 2010/11:64 Två strandskyddsfrågor s45109 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om områdesavgränsning vid Ångermanälvens mynningsvik. Motivering I propositionen avgränsas


Utskottsberedning: 2010/11:MJU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:MJ4 av Eva Sonidsson m.fl. (S) (doc, 49 kB)

Motion 2010/11:MJ3 av Åsa Romson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ3 av Åsa Romson m.fl. MP med anledning av prop. 2010/11:51 Nya lagar om avgasrening och drivmedel MP012 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen snarast bör återkomma med förslag på ett teknikneutralt


Utskottsberedning: 2010/11:MJU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:MJ3 av Åsa Romson m.fl. (MP) (doc, 52 kB)

Motion 2010/11:T502 av Maria Wetterstrand m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:T502 av Maria Wetterstrand m.fl. MP En grönare stad är en trevligare stad MP1001 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 3 En grönare stad är en trevligare stad 6 Bygga vidare 7 Plats för det mänskliga 8 Låt bilarna rulla 9 Mjuka transporter 9 En


Utskottsberedning: 2010/11:CU1 2010/11:CU22 2010/11:MJU10 2010/11:MJU16 2010/11:MJU18 2010/11:SkU23 2010/11:TU12 2010/11:TU13 2010/11:TU18 2010/11:TU21
Riksdagsbeslut (27 yrkanden): 27 avslag

Motion 2010/11:T502 av Maria Wetterstrand m.fl. (MP) (doc, 154 kB)

Motion 2010/11:T409 av Penilla Gunther (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:T409 av Penilla Gunther KD Renare transporter Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att satsa på klimatsmart samhällsplanering med minskade avstånd mellan bostad, arbete och offentlig


Utskottsberedning: 2010/11:MJU12 2010/11:SkU21 2010/11:TU12 2010/11:TU13 2010/11:TU17 2010/11:TU20
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

Motion 2010/11:T409 av Penilla Gunther (KD) (doc, 61 kB)

Motion 2010/11:N398 av Stina Bergström m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:N398 av Stina Bergström m.fl. MP En långsiktig biogasstrategi MP1202 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en helhetsstrategi kring biogas med mål och åtgärder. Riksdagen tillkännager för regeringen som


Utskottsberedning: 2010/11:MJU1 2010/11:MJU12 2010/11:MJU17 2010/11:MJU2 2010/11:NU12 2010/11:NU2 2010/11:SkU21 2010/11:SkU23 2010/11:TU12
Riksdagsbeslut (17 yrkanden): 17 avslag

Motion 2010/11:N398 av Stina Bergström m.fl. (MP) (doc, 73 kB)

Motion 2010/11:MJ449 av Peter Eriksson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ449 av Peter Eriksson m.fl. MP Ansvarsfull kemikaliepolitik MP1002 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 3 Regeringen nonchalerar problemen 7 En ansvarsfull kemikaliepolitik 7 Begränsa användningen av farliga ämnen 8 Nationell begränsning av bisfenol A 8 Nationell begränsning


Utskottsberedning: 2010/11:FiU29 2010/11:MJU1 2010/11:MJU10 2010/11:MJU15 2010/11:NU20 2010/11:SkU21
Riksdagsbeslut (29 yrkanden): 29 avslag

Motion 2010/11:MJ449 av Peter Eriksson m.fl. (MP) (doc, 126 kB)

Motion 2010/11:MJ448 av Maria Wetterstrand m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ448 av Maria Wetterstrand m.fl. MP EU:s klimatmål MP1006 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige aktivt ska arbeta för en höjning av EU:s mål för minskning av utsläpp av växthusgaser till minst 30 till


Utskottsberedning: 2010/11:MJU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:MJ448 av Maria Wetterstrand m.fl. (MP) (doc, 49 kB)

Motion 2010/11:MJ447 av Tina Ehn m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ447 av Tina Ehn m.fl. MP Traditionell kunskap för en hållbar utveckling MP1605 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda ytterligare möjligheter att dra nytta av s.k. traditionell kunskap i samhällsbyggande


Utskottsberedning: 2010/11:MJU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:MJ447 av Tina Ehn m.fl. (MP) (doc, 61 kB)

Motion 2010/11:MJ446 av Tina Ehn m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ446 av Tina Ehn m.fl. MP Hållbart fiske MP1611 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen i samband med EU:s fiskeförhandlingar bör driva linjen att det ska införas hållbarhetskriterier som ska gälla EU:s


Utskottsberedning: 2010/11:MJU11 2010/11:SkU21 2010/11:TU16
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2010/11:MJ446 av Tina Ehn m.fl. (MP) (doc, 69 kB)

Motion 2010/11:MJ445 av Åsa Romson (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ445 av Åsa Romson MP Bättre möjligheter för hushåll att lämna sopor för materialåtervinning MP3105 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tydliggörande av avfallshierarkin i kommunala renhållningsordningar. Riksdagen


Utskottsberedning: 2010/11:MJU17
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:MJ445 av Åsa Romson (MP) (doc, 50 kB)

Motion 2010/11:MJ444 av Åsa Romson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ444 av Åsa Romson m.fl. MP Levande skogar MP3102 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att säkerställa efterlevnaden av skogsvårdslagens regler för miljö- och kulturhänsyn. Riksdagen tillkännager för regeringen som


Utskottsberedning: 2010/11:MJU13
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2010/11:MJ444 av Åsa Romson m.fl. (MP) (doc, 70 kB)

Motion 2010/11:MJ443 av Per-Ingvar Johnsson (C)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ443 av Per-Ingvar Johnsson C Ansökningar kopplade till EU:s jordbrukspolitik c476 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett förbättrat stöd för uppgiftslämnandet i ansökningarna om ersättningar kopplade till EU:s


Utskottsberedning: 2010/11:MJU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:MJ443 av Per-Ingvar Johnsson (C) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:MJ439 av Krister Örnfjäder och Christer Engelhardt (S)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ439 av Krister Örnfjäder och Christer Engelhardt S En strategi för Östersjön s28099 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en strategi för Östersjön. Motivering Miljöfrågorna har försvunnit helt från dagordningen


Utskottsberedning: 2010/11:MJU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:MJ439 av Krister Örnfjäder och Christer Engelhardt (S) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:MJ436 av Åsa Romson och Gustav Fridolin (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ436 av Åsa Romson och Gustav Fridolin MP Återinförande av täktbestämmelserna MP3108 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att följande två stycken återinförs i början av 9 kap. 6 a miljöbalken: Vid prövning av en ansökan om tillstånd till täkt ska behovet av det material som


Utskottsberedning: 2010/11:MJU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:MJ436 av Åsa Romson och Gustav Fridolin (MP) (doc, 50 kB)

Motion 2010/11:MJ435 av Åsa Romson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ435 av Åsa Romson m.fl. MP Konsumtionens miljö- och hälsopåverkan utomlands MP3106 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utarbeta en samlad strategi inom ramen för miljömålsarbetet för åtgärder som begränsar


Utskottsberedning: 2010/11:MJU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:MJ435 av Åsa Romson m.fl. (MP) (doc, 53 kB)

Motion 2010/11:MJ434 av Kew Nordqvist och Tina Ehn (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ434 av Kew Nordqvist och Tina Ehn MP Utsäde och husdjur för inhemsk och ekologisk produktion MP3004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en utredning om behovet av och formerna för ett ökat samhälleligt engagemang


Utskottsberedning: 2010/11:MJU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:MJ434 av Kew Nordqvist och Tina Ehn (MP) (doc, 51 kB)