Dokument & lagar (72 träffar)

KU-anmälan 2010/11:10 (050-387-2011/12) av Peter Hultqvist (S)

PETER HULTQVIST Riksdagsledamot S 2011-10-21 Dnr 050-387-2011/12 Begäran hos konstitutionsutskottet om granskning av ministerstyre av försvarsdepartementet Under tre dagar i vecka 38 samlades ca 120 personer i Skövde för att delta i Arméinspektörens utbildningsfältövning 2011. Under dagarna varvades föreläsningar

2011-10-21

KU-anmälan 2010/11:10 (050-387-2011/12) av Peter Hultqvist (S) (pdf, 124 kB)

utskottsdokument 2010/11:29C305

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:41 DATUM 2011-09-15 TID 10.0610.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Anmälningar Biträdande kanslichefen meddelade att det kommit in två anmälningar. Begäran om granskning av eventuell brist på samråd med EU-nämnden från regeringens sida

2011-09-15

KU-anmälan 2010/11:8 (050-3135-2010/11) av Fredrik Olovsson (S)

FREDRIK OLOVSSON Riksdagsledamot S 2011-07-13 Dnr 050-3135-2010/11 Begäran om granskning av eventuell brist på samråd med EU-nämnden från regeringens sida. I början av april aviserade Portugal att man avsåg lämna in en ansökan till EU om krislån. Finansminister Anders Borg kommenterade det hela i flera medier, bland

2011-07-14

KU-anmälan 2010/11:8 (050-3135-2010/11) av Fredrik Olovsson (S) (pdf, 393 kB)

utskottsdokument 2010/11:29414C

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:40 DATUM 2011-06-16 TID 09.0809.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 31 maj 2011 justerades. Utskottet uppdrog åt ordföranden att justera dagens protokoll. 2 Begäran att få ta del

2011-06-16

utskottsdokument 2010/11:293DFB

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:39 DATUM 2011-06-07 TID 11.0012.06 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Granskningsärende 13 och 14 Regeringens agerande i fråga om USA:s övervakningsverksamhet i Sverige Utskottet behandlade granskningsärendet Regeringens agerande i fråga

2011-06-07

utskottsdokument 2010/11:293574

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:38 DATUM 2011-05-31 TID 10.3211.07 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 19 maj 2011 justerades. 2 Anmälning Biträdande kanslichefen meddelade att det kommit in en anmälan den 27 maj

2011-05-31

KU-anmälan 2010/11:7 (050-2759-2010/11) av Mehmet Kaplan och Jonas Eriksson (MP)

MEHMET KAPLAN och JONAS ERIKSSON Riksdagsledamöter MP 2011-05-27 Dnr 050-2759-2010/11 Granskning av arbetsmarknadsministerns underlåtenhet att följa riksdagens beslut m.m. Arbetsmarknadsministern Hillevi Engström samrådde den 4 mars 2011 med EU-nämnden inför möte med Europeiska unionens råd för sysselsättning, socialpolitik,

2011-05-27

KU-anmälan 2010/11:7 (050-2759-2010/11) av Mehmet Kaplan och Jonas Eriksson (MP) (pdf, 108 kB)

utskottsdokument 2010/11:29347E

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:37 DATUM 2011-05-19 TID 09.0809.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdena den 12 och 17 maj 2011 justerades. 2 Granskningsbetänkande KU20 Utskottet behandlade förslag till betänkande 2010/11:KU20.

2011-05-19

utskottsdokument 2010/11:29328F

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:36 DATUM 2011-05-17 TID 10.4011.47 12.1912.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Anmälning Biträdande kanslichefen anmälde förslag till disposition och rubriker i granskningsbetänkande 2010/11:KU20. Utskottet beslutade att godkänna förslaget.

2011-05-17

utskottsdokument 2010/11:29328E

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:35 DATUM 2011-05-12 TID 09.0410.09 10.3611.22 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdena den 5 och 10 maj 2011 justerades. 2 Granskningsärende 6 Regeringens roll i marknadsföring av havsövervakningssystem

2011-05-12

utskottsdokument 2010/11:292F28

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:34 DATUM 2011-05-10 TID 11.0712.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 3 maj 2011 justerades. 2 Gransknings ärende 23 Regeringens hantering av återtagandeavtalet med Irak Utskottet

2011-05-10

utskottsdokument 2010/11:292F27

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:33 DATUM 2011-05-05 TID 10.0411.02 11.2612.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdena den 26 och 28 april 2011 justerades. 2 Anmälningar Biträdande kanslichefen meddelade att det kommit

2011-05-05

utskottsdokument 2010/11:292DEE

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:32 DATUM 2011-05-03 TID 10.0010.40 11.0011.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning med miljöminister Andreas Carlgren Utskottet höll en offentlig utfrågning med miljöminister Andreas Carlgren, rörande granskningsärende

2011-05-03

utskottsdokument 2010/11:292D69

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:31 DATUM 2011-04-28 TID 09.0010.36 10.4611.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning med f.d. infrastrukturminister Åsa Torstensson Utskottet höll en offentlig utfrågning med f.d. infrastrukturminister Åsa Torstensson,

2011-04-28

utskottsdokument 2010/11:2941C6

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:27 DATUM 2011-04-07 TID 09.0009.33 10.0010.55 11.1011.38 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning med Jan-Olof Selén och Maria Gelin, f.d. generaldirektör respektive f.d. avdelningschef, Sjöfartsverket Utskottet höll en

2011-04-27

KU-anmälan 2010/11:6 (050-2480-2010/11) av Åsa Lindestam (S)

ÅSA LINDESTAM Riksdagsledamot S 2011-04-26 Dnr 050-2480-2010/11 Möjligheter till arbetslöshetsersättning för den som nekar att ta arbete inom försvarsmakten En förutsättning för att kunna få arbetslöshetsförsäkring utbetald är att man uppfyller de villkor som lagen om arbetslöshetsförsäkring sätter upp för att utbetalning

2011-04-27

KU-anmälan 2010/11:6 (050-2480-2010/11) av Åsa Lindestam (S) (pdf, 78 kB)

utskottsdokument 2010/11:292BD4

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:30 DATUM 2011-04-26 TID 11.0011.45 12.0012.22 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning med handelsminister Ewa Björling Utskottet höll en offentlig utfrågning med handelsminister Ewa Björling, rörande granskningsärende

2011-04-26

utskottsdokument 2010/11:292BD6

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:29 DATUM 2011-04-14 TID 09.3610.48 11.0311.48 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdena den 5 och 7 april 2011 justerades. 2 Anmälningar Biträdande kanslichefen meddelade att det kommit in

2011-04-14

utskottsdokument 2010/11:292BD5

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:28 DATUM 2011-04-12 TID 09.0210.33 10.3711.13 11.3012.48 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning med kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth Utskottet höll en offentlig utfrågning med kultur- och idrottsminister

2011-04-12

KU-anmälan 2010/11:5 (050-2358-2010/11) av Lars Johansson (S)

LARS JOHANSSON Riksdagsledamot S 2011-04-07 Dnr 050-2358-2010/11 Begäran om granskning av regeringens styrning av Vattenfall Frågan om hur regeringen styr Vattenfall har flera gånger varit föremål för granskning i konstitutionsutskottet. Senast var under förra året då frågeställningen primärt gällde vilken kunskap

2011-04-07

KU-anmälan 2010/11:5 (050-2358-2010/11) av Lars Johansson (S) (pdf, 108 kB)
Paginering