Dokument & lagar (291 träffar)

Motion 2010/11:Sk4 av Jacob Johnson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:Sk4 av Jacob Johnson m.fl. V med anledning av prop. 2010/11:131 Skattekonsekvenser av fondverksamhet över gränserna V032 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma med förslag för att säkerställa


Utskottsberedning: 2010/11:SkU35
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Sk4 av Jacob Johnson m.fl. (V) (doc, 53 kB)

Motion 2010/11:Sk3 av David Lång och Mikael Jansson (SD)

Motion till riksdagen 2010/11:Sk3 av David Lång och Mikael Jansson SD med anledning av prop. 2010/11:133 Vissa förändringar av trängselskatten i Göteborg SD90 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i lagen 2004:629 om trängselskatt och tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2010/11:SkU34
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Sk3 av David Lång och Mikael Jansson (SD) (doc, 49 kB)

Motion 2010/11:Sk2 av Leif Jakobsson (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Sk2 av Leif Jakobsson S med anledning av redog. 2010/11:RRS12 Riksrevisionens styrelses redogörelse om skatteavtal med andra länder s3061 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inleda en omförhandling av skatteavtalet


Utskottsberedning: 2010/11:SkU26
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:Sk2 av Leif Jakobsson (S) (doc, 71 kB)

Motion 2010/11:Sk1 av Veronica Palm m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Sk1 av Veronica Palm m.fl. S med anledning av redog. 2010/11:RRS12 Riksrevisionens styrelses redogörelse om skatteavtal med andra länder S33201 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ökade insatser när det gäller uppdatering


Utskottsberedning: 2010/11:SkU26
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2010/11:Sk1 av Veronica Palm m.fl. (S) (doc, 61 kB)

Framställning / redogörelse 2010/11:RRS12

2000-08-11 16.42 2000-08-11 16.42 1 Redogörelse till riksdagen SAMMANFATTNING 2010/11:RRS12 2000-08-11 16.42 2010/11:RRS12 SAMMANFATTNING 2000-08-11 16.42 2010/11:RRS12 2000-08-11 16.42 Riksrevisionens styrelses redogörelse om skatteavtal med andra länder Sammanfattning Riksrevisionen har granskat regeringens

Följdmotioner: 2

Framställning / redogörelse 2010/11:RRS12 (doc, 153 kB)

Motion 2010/11:T505 av Lars-Axel Nordell (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:T505 av Lars-Axel Nordell KD IT-politik för hela Sverige kd799 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en bred nationell IT-politisk strategi. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2010/11:KU23 2010/11:NU7 2010/11:SkU21 2010/11:TU20
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 14 avslag, 1 bifall,

Motion 2010/11:T505 av Lars-Axel Nordell (KD) (doc, 92 kB)

Motion 2010/11:T502 av Maria Wetterstrand m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:T502 av Maria Wetterstrand m.fl. MP En grönare stad är en trevligare stad MP1001 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 3 En grönare stad är en trevligare stad 6 Bygga vidare 7 Plats för det mänskliga 8 Låt bilarna rulla 9 Mjuka transporter 9 En


Utskottsberedning: 2010/11:CU1 2010/11:CU22 2010/11:MJU10 2010/11:MJU16 2010/11:MJU18 2010/11:SkU23 2010/11:TU12 2010/11:TU13 2010/11:TU18 2010/11:TU21
Riksdagsbeslut (27 yrkanden): 27 avslag

Motion 2010/11:T502 av Maria Wetterstrand m.fl. (MP) (doc, 154 kB)

Motion 2010/11:T409 av Penilla Gunther (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:T409 av Penilla Gunther KD Renare transporter Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att satsa på klimatsmart samhällsplanering med minskade avstånd mellan bostad, arbete och offentlig


Utskottsberedning: 2010/11:MJU12 2010/11:SkU21 2010/11:TU12 2010/11:TU13 2010/11:TU17 2010/11:TU20
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

Motion 2010/11:T409 av Penilla Gunther (KD) (doc, 61 kB)

Motion 2010/11:So545 av Jan Lindholm m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:So545 av Jan Lindholm m.fl. MP Grön alkoholpolitik MP1623 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tillståndsplikt för folkölsförsäljning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2010/11:JuU1 2010/11:KU23 2010/11:SkU21 2010/11:SoU4 2010/11:UU13
Riksdagsbeslut (17 yrkanden): 17 avslag

Motion 2010/11:So545 av Jan Lindholm m.fl. (MP) (doc, 138 kB)

Motion 2010/11:Sk456 av Per Åsling (C)

Motion till riksdagen 2010/11:Sk456 av Per Åsling C Genomförande av riskkapitalavdrag c474 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett skyndsamt genomförande av ett riskkapitalavdrag. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2010/11:SkU22
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2010/11:Sk456 av Per Åsling (C) (doc, 53 kB)

Motion 2010/11:Sk452 av Roger Tiefensee (C)

Motion till riksdagen 2010/11:Sk452 av Roger Tiefensee C Inbetalningar till fel skattekonto c472 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om rutiner för felaktiga inbetalningar till Skatteverket. Motivering Det är ofta både svårt och krångligt att vara


Utskottsberedning: 2010/11:SkU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Sk452 av Roger Tiefensee (C) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:Sk450 av Annie Johansson (C)

Motion till riksdagen 2010/11:Sk450 av Annie Johansson C Marknadspriset på el från vindkraftskooperativ c389 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att fastställa marknadspriset på el från vindkraftskooperativ. Riksdagsbeslutet Vi behöver


Utskottsberedning: 2010/11:SkU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Sk450 av Annie Johansson (C) (doc, 50 kB)

Motion 2010/11:Sk449 av Annie Johansson och Kenneth Johansson (C)

Motion till riksdagen 2010/11:Sk449 av Annie Johansson och Kenneth Johansson C Uttagsskatten för vindkraftskooperativ c388 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda en neutralisering av uttagsskatten för vindkraftskooperativ. Motivering


Utskottsberedning: 2010/11:SkU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Sk449 av Annie Johansson och Kenneth Johansson (C) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:Sk435 av Åsa Romson (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:Sk435 av Åsa Romson MP Kapitalflykt från fattiga länder MP3107 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i organ som EU och OECD aktivt verka för multilaterala och automatiska informationsavtal för att förhindra kapitalflykt.


Utskottsberedning: 2010/11:SkU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:Sk435 av Åsa Romson (MP) (doc, 53 kB)

Motion 2010/11:Sk433 av Marietta de Pourbaix-Lundin och Annicka Engblom (M)

Motion till riksdagen 2010/11:Sk433 av Marietta de Pourbaix-Lundin och Annicka Engblom M Momssatsen på veterinärkostnader m1690 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga möjligheten att avskaffa moms på veterinärkostnader. Motivering


Utskottsberedning: 2010/11:SkU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Sk433 av Marietta de Pourbaix-Lundin och Annicka Engblom (M) (doc, 46 kB)

Motion 2010/11:Sk429 av Andreas Carlson och Lars-Axel Nordell (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:Sk429 av Andreas Carlson och Lars-Axel Nordell KD Ett starkt civilt samhälle kd714 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa en regel som undantar den ideella sektorn från moms om den skattepliktiga omsättningen


Utskottsberedning: 2010/11:NU20 2010/11:SkU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:Sk429 av Andreas Carlson och Lars-Axel Nordell (KD) (doc, 57 kB)

Motion 2010/11:Sk428 av Caroline Szyber m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:Sk428 av Caroline Szyber m.fl. KD Förenkla privatpersoners sparande i noterade och onoterade företag kd711 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förenkla privatpersoners sparande i noterade och onoterade företag.


Utskottsberedning: 2010/11:SkU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Sk428 av Caroline Szyber m.fl. (KD) (doc, 49 kB)

Motion 2010/11:Sk427 av Otto von Arnold (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:Sk427 av Otto von Arnold KD Fri flytträtt på spar- och försäkringsprodukter kd709 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda fri flytträtt på spar- och försäkringsprodukter. Motivering Enligt en nyligen publicerad


Utskottsberedning: 2010/11:SkU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Sk427 av Otto von Arnold (KD) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:Sk426 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:Sk426 av Mikael Oscarsson m.fl. KD Redovisning av skatter på lönebeskedet kd708 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att synliggöra skatter på lönebeskedet. Motivering Vi vet att alltifrån arbetsgivaravgifter till


Utskottsberedning: 2010/11:SkU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Sk426 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) (doc, 49 kB)

Motion 2010/11:Sk425 av Caroline Szyber (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:Sk425 av Caroline Szyber KD Sänkta inkomstskatter kd703 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillsätta en utredning för att se över förutsättningarna för en sänkning av inkomstskatten för löntagare och pensionärer,


Utskottsberedning: 2010/11:SkU23
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Sk425 av Caroline Szyber (KD) (doc, 48 kB)