Dokument & lagar (35 träffar)

Framställning / redogörelse 2010/11:RS3

2000-08-11 16.42 2000-08-11 16.42 1 Framställning till riksdagen SAMMANFATTNING 2010/11:RS3 2000-08-11 16.42 2010/11:RS3 SAMMANFATTNING 2000-08-11 16.42 2010/11:RS3 2000-08-11 16.42 En ny instruktion för riksdagsförvaltningen Sammanfattning I framställningen föreslår riksdagsstyrelsen en ny instruktion för riksdagsförvaltningen.


Utskottsberedning: 2010/11:KU30
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Framställning / redogörelse 2010/11:RS3 (doc, 531 kB)

Framställning / redogörelse 2010/11:RS1

2000-08-11 16.42 2000-08-11 16.42 1 Framställning till riksdagen SAMMANFATTNING 2010/11:RS1 2000-08-11 16.42 2010/11:RS1 SAMMANFATTNING 2000-08-11 16.42 2010/11:RS1 2000-08-11 16.42 Jämkning av inkomstgaranti Sammanfattning I framställningen lämnas förslag till vissa ändringar av reglerna om jämkning av inkomstgaranti


Utskottsberedning: 2010/11:KU15
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Framställning / redogörelse 2010/11:RS1 (doc, 377 kB)

Motion 2010/11:U306 av Urban Ahlin m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:U306 av Urban Ahlin m.fl. S En rättvis värld är möjlig S92028 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 4 1 Inledning 9 2 Solidaritetspolitik vårt utvecklingssamarbete 11 2.1 Solidaritetspolitik 11 2.2 Politik för hållbar global utveckling 12 2.3 Fattigdomsbekämpning i centrum 13


Utskottsberedning: 2010/11:FiU1 2010/11:KU1 2010/11:UU1 2010/11:UU10 2010/11:UU13 2010/11:UU15 2010/11:UU2 2010/11:UU3 2011/12:UU1 2011/12:UU12 2011/12:UU3 2011/12:UU7 2011/12:UU8 2012/13:UU12 2012/13:UU7 2012/13:UU8 2013/14:UU15
Riksdagsbeslut (88 yrkanden): 87 avslag, 1 bifall,

Motion 2010/11:U306 av Urban Ahlin m.fl. (S) (doc, 477 kB)

Motion 2010/11:T505 av Lars-Axel Nordell (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:T505 av Lars-Axel Nordell KD IT-politik för hela Sverige kd799 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en bred nationell IT-politisk strategi. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2010/11:KU23 2010/11:NU7 2010/11:SkU21 2010/11:TU20
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 14 avslag, 1 bifall,

Motion 2010/11:T505 av Lars-Axel Nordell (KD) (doc, 92 kB)

Motion 2010/11:So543 av Maria Wetterstrand m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:So543 av Maria Wetterstrand m.fl. MP På barns villkor MP1003 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 3 Stärkt barnperspektiv 7 Barnkonventionen i svensk lag 7 Lokala och regionala barnombud 7 Stjärnfamiljer 8 Föräldraskapspresumtion 8 Fler än två vårdnadshavare 8 Barnkunskapscenter 9


Utskottsberedning: 2010/11:AU8 2010/11:CU18 2010/11:CU22 2010/11:FiU1 2010/11:JuU1 2010/11:JuU11 2010/11:SfU1 2010/11:SfU2 2010/11:SfU6 2010/11:SoU1 2010/11:SoU10 2010/11:SoU11 2010/11:SoU15 2010/11:SoU3 2010/11:TU18 2010/11:TU21 2010/11:UbU6 2010/11:UbU7 2010/11:UbU8 2011/12:KU3
Riksdagsbeslut (41 yrkanden): 40 avslag, 1 bifall,

Motion 2010/11:So543 av Maria Wetterstrand m.fl. (MP) (doc, 156 kB)

Motion 2010/11:MJ356 av Helena Leander m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ356 av Helena Leander m.fl. MP Djurskydd MP2401 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Inledning 5 Djuretik 5 Djurskyddets organisation 5 Djurskyddslagen 6 Internationella djurskyddsfrågor 7 Djur som livsmedel 8 Grisar 8 Kor 8 Slaktkycklingar 9 Värphöns 10 Transporter 10


Utskottsberedning: 2010/11:FiU28 2010/11:MJU14 2010/11:MJU2 2010/11:MJU20 2010/11:MJU8 2010/11:SkU21
Riksdagsbeslut (39 yrkanden): 37 avslag, 2 bifall,

Motion 2010/11:MJ356 av Helena Leander m.fl. (MP) (doc, 112 kB)

Motion 2010/11:K408 av Gustav Blix (M)

Motion till riksdagen 2010/11:K408 av Gustav Blix M Skyddet för whistleblowers m1894 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av lagstiftningen för att stärka och skydda den enskildes möjlighet att påtala och slå larm vid oegentligheter


Utskottsberedning: 2010/11:KU23
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2010/11:K408 av Gustav Blix (M) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:K404 av Anna-Lena Sörenson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:K404 av Anna-Lena Sörenson m.fl. S Förtidsröstning s16004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ändringar i vallagen. Motivering För att göra det enklare för medborgarna att vara delaktiga i samhället genom att använda


Utskottsberedning: 2010/11:KU28
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2010/11:K404 av Anna-Lena Sörenson m.fl. (S) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:K403 av Johnny Skalin och Björn Söder (SD)

Motion till riksdagen 2010/11:K403 av Johnny Skalin och Björn Söder SD Utgiftsområde 1 Rikets styrelse sd181 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar till utgiftsområde 1 Rikets styrelse 642 020 000 kr mindre än vad regeringen föreslagit för budgetåret 2011 eller således 10 990 875 000 kr. Motivering Regeringskansliet


Utskottsberedning: 2010/11:KU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2010/11:K403 av Johnny Skalin och Björn Söder (SD) (doc, 62 kB)

Motion 2010/11:K400 av Gunilla Svantorp m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:K400 av Gunilla Svantorp m.fl. S Översyn av vallagen s16002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ändringar i vallagen. Motivering Vid varje val dyker nya partier upp och många tar plats i kommunfullmäktige runt om


Utskottsberedning: 2010/11:KU28
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2010/11:K400 av Gunilla Svantorp m.fl. (S) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:K390 av Peter Hultqvist m.fl. (S, MP, V)

Motion till riksdagen 2010/11:K390 av Peter Hultqvist m.fl. S, MP, V Utgiftsområde 1 Rikets styrelse Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen 2011 under utgiftsområde 1 Rikets styrelse enligt uppställning: Regeringens


Utskottsberedning: 2010/11:FiU28 2010/11:KU1
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 1 avslag, 2 bifall,

Motion 2010/11:K390 av Peter Hultqvist m.fl. (S, MP, V) (doc, 56 kB)

Motion 2010/11:K355 av Agneta Gille (S)

Motion till riksdagen 2010/11:K355 av Agneta Gille S Vallagen s16034 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ändra vallagen. Motivering Fast vi inte tror det är det många i vårt land som inte kan läsa. De lider av dyslexi och en del är analfabeter.


Utskottsberedning: 2010/11:KU28
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2010/11:K355 av Agneta Gille (S) (doc, 46 kB)

Motion 2010/11:K352 av Thomas Strand (S)

Motion till riksdagen 2010/11:K352 av Thomas Strand S Partitydlighet vid allmänna val s32032 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att öka tydligheten på de olika partiernas valsedlar vid kommande val. Motivering I samband med höstens


Utskottsberedning: 2010/11:KU28
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2010/11:K352 av Thomas Strand (S) (doc, 46 kB)

Motion 2010/11:K339 av Ulf Holm och Peter Rådberg (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:K339 av Ulf Holm och Peter Rådberg MP Införande av elektronisk röstning i val MP2210 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa elektronisk röstning i val. Motivering Vi tror att det är dags för en översyn av


Utskottsberedning: 2010/11:KU28
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2010/11:K339 av Ulf Holm och Peter Rådberg (MP) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:Sk258 av Lars Beckman och Ann-Britt Åsebol (M)

Motion till riksdagen 2010/11:Sk258 av Lars Beckman och Ann-Britt Åsebol M Europadiesel till Sverige m1527 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om sänkt skatt på Europadiesel. Motivering Under debatten om kilometerskatten med åkerinäringen framkom


Utskottsberedning: 2010/11:SkU21
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2010/11:Sk258 av Lars Beckman och Ann-Britt Åsebol (M) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:K290 av Ulf Holm (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:K290 av Ulf Holm MP Begränsning av annonstiderna i radio och tv MP2207 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att begränsa annonstiderna i radio och tv. Motivering Det är många människor som tycker att det är för mycket


Utskottsberedning: 2011/12:KU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2010/11:K290 av Ulf Holm (MP) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:K280 av Jan Ertsborn m.fl. (FP)

Motion till riksdagen 2010/11:K280 av Jan Ertsborn m.fl. FP Vallagen fp1277 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av vallagstiftningen. Motivering Det har under årets val förekommit en hel del omständigheter, som inte är tillfredsställande


Utskottsberedning: 2010/11:KU28
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2010/11:K280 av Jan Ertsborn m.fl. (FP) (doc, 49 kB)

Motion 2010/11:K354 av Eva-Lena Jansson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:K354 av Eva-Lena Jansson m.fl. S Partisymbol på valsedel, m.m. s32012 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att giltig valsedel får innehålla partibeteckning, partisymbol och valbeteckning. Riksdagen tillkännager för


Utskottsberedning: 2010/11:KU28
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 2 avslag, 1 bifall,

Motion 2010/11:K354 av Eva-Lena Jansson m.fl. (S) (doc, 52 kB)

Motion 2010/11:K347 av Carina Hägg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:K347 av Carina Hägg m.fl. S Partisymbol på valsedlarna s32016 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om partisymbol på valsedlarna. Motivering I en fråga finns enighet mellan partierna i riksdagen. Det är att man kompletterar


Utskottsberedning: 2010/11:KU28
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2010/11:K347 av Carina Hägg m.fl. (S) (doc, 49 kB)

Motion 2010/11:K311 av Eva Flyborg (FP)

Motion till riksdagen 2010/11:K311 av Eva Flyborg FP Vallagens efterlevnad fp1246 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om efterlevnad av vallagen. Motivering Det är av central vikt att medborgarna har största möjliga förtroende för den demokratiska


Utskottsberedning: 2010/11:KU28
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2010/11:K311 av Eva Flyborg (FP) (doc, 47 kB)
Paginering