Dokument & lagar (31 träffar)

Riksdagsskrivelse 2012/13:301

Riksdagsskrivelse 2012/13:301 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2012/13:SkU30 Redovisning av skatteutgifter 2013 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 19 juni 2013 Per Westerberg Claes

2013-06-19

Riksdagsskrivelse 2012/13:301 (pdf, 83 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:254

Riksdagsskrivelse 2012/13:254 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2012/13:SkU25 Folkbokföringen i framtiden får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 29 maj 2013 Per Westerberg Claes

2013-05-29

Riksdagsskrivelse 2012/13:254 (pdf, 83 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:241

Riksdagsskrivelse 2012/13:241 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2012/13:SkU32 Förbättrad konkurrens på lika villkor i kontantbranschen får jag anmäla att riksdagen denna dag dels bifallit reservation 2 under punkt 2, dels i övrigt bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 23 maj 2013 Per Westerberg Claes

2013-05-23

Riksdagsskrivelse 2012/13:241 (pdf, 83 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:240

Riksdagsskrivelse 2012/13:240 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2012/13:SkU29 Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Indien samt överenskommelse med Indien om anstånd med betalning av skatter får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 23 maj 2013 Per Westerberg Claes

2013-05-23

Riksdagsskrivelse 2012/13:240 (pdf, 83 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:239

Riksdagsskrivelse 2012/13:239 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2012/13:SkU28 Informationsutbytesavtal med Seychellerna får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 23 maj 2013 Per Westerberg Claes

2013-05-23

Riksdagsskrivelse 2012/13:239 (pdf, 83 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:238

Riksdagsskrivelse 2012/13:238 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2012/13:SkU27 Informationsutbytesavtal med Panama får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 23 maj 2013 Per Westerberg Claes

2013-05-23

Riksdagsskrivelse 2012/13:238 (pdf, 83 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:237

Riksdagsskrivelse 2012/13:237 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2012/13:SkU26 Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Jamaica får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 23 maj 2013 Per Westerberg Claes

2013-05-23

Riksdagsskrivelse 2012/13:237 (pdf, 83 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:236

Riksdagsskrivelse 2012/13:236 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2012/13:SkU24 Begreppet beskattningsbar person en teknisk anpassning av mervärdesskattelagen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 23 maj 2013 Per Westerberg Claes

2013-05-23

Riksdagsskrivelse 2012/13:236 (pdf, 83 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:194

Riksdagsskrivelse 2012/13:194 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2012/13:SkU21 Riksrevisionens rapport om skattekontroll av företag får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 17 april 2013 Per Westerberg Claes

2013-04-17

Riksdagsskrivelse 2012/13:194 (pdf, 83 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:188

Riksdagsskrivelse 2012/13:188 Europaparlamentets ordförande Ordförande för Europeiska unionens råd Europeiska kommissionens ordförande Med överlämnande av riksdagens motiverade yttrande enligt bilaga 2 i det bifogade utlåtandet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit skatteutskottets förslag till riksdagsbeslut

2013-04-11

Riksdagsskrivelse 2012/13:188 (pdf, 85 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:156

Riksdagsskrivelse 2012/13:156 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2012/13:SkU23 Informationsutbytesavtal med Saint Lucia får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 21 februari 2013 Per Westerberg Claes

2013-02-21

Riksdagsskrivelse 2012/13:156 (pdf, 83 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:155

Riksdagsskrivelse 2012/13:155 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2012/13:SkU22 Informationsutbytesavtal med Antigua och Barbuda får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 21 februari 2013 Per Westerberg Claes

2013-02-21

Riksdagsskrivelse 2012/13:155 (pdf, 83 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:143

Riksdagsskrivelse 2012/13:143 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2012/13:SkU14 Personalliggare för tvätteribranschen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 23 januari 2013 Ulf Holm Claes

2013-01-23

Riksdagsskrivelse 2012/13:143 (pdf, 83 kB)

utskottsdokument 2012/13:verk

Skatteutskottets verksamhet vid riksmötet 2012/13 Skatteutskottets beredningsområde Skatteutskottet ska enligt riksdagsordningen bereda ärenden om statliga och kommunala skatter och ärenden om taxering, skattebetalning, folkbokföring samt exekutionsväsendet. Ärenden om anslag inom utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

2012-12-31

Riksdagsskrivelse 2012/13:90

Riksdagsskrivelse 2012/13:90 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2012/13:SkU1 Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 6 december 2012 Per Westerberg Claes

2012-12-06

Riksdagsskrivelse 2012/13:90 (pdf, 83 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:89

Riksdagsskrivelse konvertering

2012-12-05

Riksdagsskrivelse 2012/13:89 (pdf, 83 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:77

Riksdagsskrivelse 2012/13:77 Regeringen Justitiedepartementet1 Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2012/13:SkU8 Genomförande av det nya EU-direktivet om administrativt samarbete i fråga om beskattning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 5

2012-12-05

Riksdagsskrivelse 2012/13:77 (pdf, 84 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:76

Riksdagsskrivelse 2012/13:76 Regeringen Finansdepartementet1 Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2012/13:SkU8 Genomförande av det nya EU-direktivet om administrativt samarbete i fråga om beskattning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 5 december

2012-12-05

Riksdagsskrivelse 2012/13:76 (pdf, 84 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:75

Riksdagsskrivelse 2012/13:75 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2012/13:SkU10 Skattereduktion för läxhjälp får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 5 december 2012 Per Westerberg Claes

2012-12-05

Riksdagsskrivelse 2012/13:75 (pdf, 83 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:74

Riksdagsskrivelse 2012/13:74 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2012/13:SkU13 Beskattning av tillsatser i motorbränsle får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 5 december 2012 Per Westerberg Claes

2012-12-05

Riksdagsskrivelse 2012/13:74 (pdf, 83 kB)
Paginering