Dokument & lagar (19 träffar)

utskottsdokument 2010/11:29EB1F

Skatteutskottets verksamhet riksmötet 2010/11 Skatteutskottets beredningsområde Skatteutskottet ska enligt riksdagsordningen bereda ärenden om statliga och kommunala skatter och ärenden om taxering, skattebetalning, folkbokföring samt exekutionsväsendet. Ärenden om anslag inom utgiftsområdet Skatt, tull och exekution

2011-11-08

Omröstning 2010/11:SkU35p2 Skattekontroll

Votering: betänkande 2010/11:SkU35 Skattekonsekvenser av fondverksamhet över gränserna, förslagspunkt 2 Skattekontroll Riksdagen avslår motion 2010/11:Sk4. Datum: 2011-06-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 98 0 1 13 M 97 0 0 10 MP 20

2011-06-22

Omröstning 2010/11:SkU34p1 Vissa förändringar av trängselskatten i Göteborg

Votering: betänkande 2010/11:SkU34 Vissa förändringar av trängselskatten i Göteborg, förslagspunkt 1 Vissa förändringar av trängselskatten i Göteborg Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen 2004:629 om trängselskatt. Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:133 och avslår motion 2010/11:Sk3.

2011-06-15

Omröstning 2010/11:SkU26p2 Sidoavtalet mellan Sverige och Danmark

Votering: betänkande 2010/11:SkU26 Riksrevisionens styrelses redogörelse om skatteavtal med andra länder, förslagspunkt 2 Sidoavtalet mellan Sverige och Danmark Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Sk1 av Veronica Palm m.fl. S yrkande 6 och 2010/11:Sk2 av Leif Jakobsson S yrkandena 1 och 2. Datum: 2011-04-28 Omröstning

2011-04-28

Omröstning 2010/11:SkU26p1 Skatteavtal med andra länder

Votering: betänkande 2010/11:SkU26 Riksrevisionens styrelses redogörelse om skatteavtal med andra länder, förslagspunkt 1 Skatteavtal med andra länder Riksdagen avslår motion 2010/11:Sk1 av Veronica Palm m.fl. S yrkandena 1-5. Datum: 2011-04-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S Parti Ja

2011-04-28

Omröstning 2010/11:SkU23p1 Skatteskala, grundavdrag m.m.

Votering: betänkande 2010/11:SkU23 Allmänna motioner om inkomstskatter, förslagspunkt 1 Skatteskala, grundavdrag m.m. Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Sk210 av Kerstin Lundgren C2010/11:Sk216 av Ann-Christin Ahlberg S2010/11:Sk230 av Hans Backman m.fl. FP yrkande 2, 2010/11:Sk232 av Hans Backman m.fl. FP2010/11:Sk276

2011-03-30

Omröstning 2010/11:SkU23p11 Fackföreningsavgift och a-kasseavgift

Votering: betänkande 2010/11:SkU23 Allmänna motioner om inkomstskatter, förslagspunkt 11 Fackföreningsavgift och a-kasseavgift Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Sk262, 2010/11:Sk315, 2010/11:Sk359 och 2010/11:Sk422. Datum: 2011-03-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 10 S, V Parti Ja Nej

2011-03-30

Omröstning 2010/11:SkU23p2 Pensionsförsäkringar

Votering: betänkande 2010/11:SkU23 Allmänna motioner om inkomstskatter, förslagspunkt 2 Pensionsförsäkringar Riksdagen avslår motion 2010/11:Sk269. Datum: 2011-03-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97 0 0 15 M 97 0 0 10 MP 20 0 0

2011-03-30

Omröstning 2010/11:SkU22p4 Uttagsbeskattning

Votering: betänkande 2010/11:SkU22 Allmänna motioner om beskattning av företag, kapital och fastighet, förslagspunkt 4 Uttagsbeskattning Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Sk266 av Penilla Gunther KD2010/11:Sk314 av Kurt Kvarnström och Carin Runeson båda S2010/11:Sk338 av Johan Löfstrand och Louise Malmström båda S2010/11:Sk395

2011-03-17

Omröstning 2010/11:SkU22p1 Företagande och investeringar, allmänna frågor

Votering: betänkande 2010/11:SkU22 Allmänna motioner om beskattning av företag, kapital och fastighet, förslagspunkt 1 Företagande och investeringar, allmänna frågor Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Sk229, 2010/11:Sk230 yrkandena 1 och 3 i denna del, 2010/11:Sk237, 2010/11:Sk238, 2010/11:Sk249, 2010/11:Sk263 yrkande

2011-03-17

Omröstning 2010/11:SkU22p2 Tonnageskatt

Votering: betänkande 2010/11:SkU22 Allmänna motioner om beskattning av företag, kapital och fastighet, förslagspunkt 2 Tonnageskatt Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Sk224 av Lars Hjälmered och Hans Rothenberg båda M2010/11:Sk291 av Eva-Lena Jansson och Kerstin Engle båda S2010/11:Sk303 av Gunilla Carlsson i Hisings

2011-03-17

Omröstning 2010/11:SkU21p10 Skatt på handelsgödsel

Votering: betänkande 2010/11:SkU21 Allmänna motioner om punktskatter, förslagspunkt 10 Skatt på handelsgödsel Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Sk348 av Kew Nordqvist m.fl. MP2010/11:MJ449 av Peter Eriksson m.fl. MP yrkande 23 och 2010/11:N398 av Stina Bergström m.fl. MP yrkande 8. Datum: 2011-03-09 Omröstning i

2011-03-09

Omröstning 2010/11:SkU21p1 Drivmedelsskatt m.m.

Votering: betänkande 2010/11:SkU21 Allmänna motioner om punktskatter, förslagspunkt 1 Drivmedelsskatt m.m. Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Sk211 av Karin Nilsson och Ola Johansson båda C2010/11:Sk248 av Jonas Sjöstedt m.fl. V yrkandena 1 och 2, 2010/11:Sk322 av Anders W Jonsson och Emil Källström båda C2010/11:Sk351

2011-03-09

Omröstning 2010/11:SkU21p2 Europadiesel

Votering: betänkande 2010/11:SkU21 Allmänna motioner om punktskatter, förslagspunkt 2 Europadiesel Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet har anfört om att regeringen bör undersöka i vilken utsträckning skatteskillnaden mellan diesel miljöklass 1 och miljöklass 3 kan minskas under mandatperioden.

2011-03-09

Omröstning 2010/11:SkU20p12 Personnummer och samordningsnummer

Votering: betänkande 2010/11:SkU20 Allmänna motioner om taxering, skattebetalning och folkbokföring, förslagspunkt 12 Personnummer och samordningsnummer Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Sk436 av Abir Al-Sahlani C och 2010/11:Ju401 av Marianne Berg m.fl. V yrkande 13. Datum: 2011-03-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2011-03-09

Omröstning 2010/11:SkU20p7 Skattenämnderna

Votering: betänkande 2010/11:SkU20 Allmänna motioner om taxering, skattebetalning och folkbokföring, förslagspunkt 7 Skattenämnderna Riksdagen avslår motion 2010/11:Sk295 av Phia Andersson och Ann-Christin Ahlberg båda SDatum: 2011-03-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 S Parti Ja Nej

2011-03-09

Omröstning 2010/11:SkU20p1 Skatte- och avgiftskontroll m.m.

Votering: betänkande 2010/11:SkU20 Allmänna motioner om taxering, skattebetalning och folkbokföring, förslagspunkt 1 Skatte- och avgiftskontroll m.m. Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Sk207 av Jan Ertsborn FP2010/11:Sk213 av Ann-Christin Ahlberg och Phia Andersson båda S2010/11:Sk234 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa

2011-03-09

Omröstning 2010/11:SkU20p5 Skatteflyktslagen

Votering: betänkande 2010/11:SkU20 Allmänna motioner om taxering, skattebetalning och folkbokföring, förslagspunkt 5 Skatteflyktslagen Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Sk263 av Jacob Johnson m.fl. V yrkande 1 och 2010/11:Sk410 av Staffan Anger och Erik Bengtzboe båda MDatum: 2011-03-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2011-03-09

Framställning / redogörelse 2010/11:RRS12

2000-08-11 16.42 2000-08-11 16.42 1 Redogörelse till riksdagen SAMMANFATTNING 2010/11:RRS12 2000-08-11 16.42 2010/11:RRS12 SAMMANFATTNING 2000-08-11 16.42 2010/11:RRS12 2000-08-11 16.42 Riksrevisionens styrelses redogörelse om skatteavtal med andra länder Sammanfattning Riksrevisionen har granskat regeringens

Följdmotioner: 2

Framställning / redogörelse 2010/11:RRS12 (doc, 153 kB)