Dokument & lagar (19 träffar)

Yttrande 2015/16:MJU5y

Miljö- och jordbruksutskottet s yttrande 2015/16 : MJU5y 2016 års ekonomiska vårproposition Till finansutskottet Finansutskottet beslutade den 14 april 2016 att ge bl.a. miljö- och jordbruksutskottet tillfälle att senast den 26 maj 2016 yttra sig över 2016 års ekonomiska vårproposition (prop. 2015/16:100)

2016-05-25

Yttrande 2015/16:MJU5y (pdf, 447 kB)

Yttrande 2015/16:MJU3y

Miljö- och jordbruksutskottet s yttrande 2015/16 : MJU3y Verksamheten i Europeiska unionen under 2015 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet beslutade den 22 mars 2016 att ge miljö- och jordbruksutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 2015/16:115 Verksamheten i Europeiska

2016-04-29

Yttrande 2015/16:MJU3y (pdf, 234 kB)

Yttrande 2015/16:MJU2y

Miljö- och jordbruksutskottet s yttrande 2015/16 : MJU2y Kommissionens arbetsprogram 2016 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet beslutade den 15 november 2015 att ge bl.a. miljö- och jordbruksutskottet möjlighet att yttra sig över EU-kommissionens arbets program för 2016. I yttrandet lämnar

2016-01-20

Yttrande 2015/16:MJU2y (pdf, 135 kB)

Yttrande 2015/16:MJU1y

Miljö- och jordbruksutskottet s yttrande 2015/16 : MJU1y Utgiftsramar för utgiftsområdena 20 och 23 Till finansutskottet Finansutskottet har gett miljö- och jordbruksutskotte t tillfälle att yttra sig över B udgetpropositionen för 2016 (prop. 2015/16:1 Förslag till statens budget, finansplan och

2015-10-23

Yttrande 2015/16:MJU1y (pdf, 143 kB)

utskottsdokument 2015/16:verk

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets verksamhet riksmötet 2015/16 1 Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 1.1 Utskottets beredningsområde Utrikes- och försvarsutskotten har under 2015/16 års riksmöte beslutat att bereda ärenden gemensamt genom deputerade i ett sammansatt utskott. Det sammansatta

2016-10-01

utskottsdokument 2015/16:verk

Miljö- och jordbruksutskottets verksamhet riksmötet 2015/16 Beredningsområde Miljö- och jordbruksutskottet bereder ärenden som rör jordbruk, skogsbruk, trädgårdsnäring samt jakt och fiske. Utskottet behandlar även ärenden om naturvård och ärenden om miljövård i övrigt som inte tillhör något annat utskotts beredningsområde.

2016-10-01

Yttrande 2015/16:MJU4y

Miljö- och jordbruksutskottet s yttrande 2015/16 : MJU4y Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har gett miljö- och jordbruksutskottet och övriga utskott tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 2015/16:75

2016-04-29

Yttrande 2015/16:MJU4y (pdf, 123 kB)

Yttrande 2014/15:MJU5y

Miljö- och jordbruksutskottet s yttrande 2014/15 : MJU5y 2015 års ekonomiska vårproposition Till finansutskottet Finansutskottet beslutade den 21 april att ge bl.a. miljö- och jordbruksutskottet tillfälle att senast den 26 maj 2015 yttra sig över proposition 2014/15:100 2015 års ekonomiska

2015-05-27

Yttrande 2014/15:MJU5y (pdf, 253 kB)

Yttrande 2014/15:MJU4y

Miljö- och jordbruksutskottet s yttrande 2014/15 : MJU4y Vårändringsbudget för 2015 Till finansutskottet Finansutskottet har gett bl.a. miljö- och jordbruksutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens proposition 2014/15:99 Vårändringsbudget för 2015 och de motioner som väckts med

2015-05-27

Yttrande 2014/15:MJU4y (pdf, 128 kB)

Yttrande 2014/15:MJU3y

Miljö- och jordbruksutskottet s yttrande 2014/15 : MJU3y Verksamheten i Europeiska unionen under 2014 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet beslutade den 12 mars 2015 att ge miljö- och jordbruksutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 2013/14:65 Verksamheten i Europeiska unionen

2015-04-22

Yttrande 2014/15:MJU3y (pdf, 181 kB)

Yttrande 2014/15:MJU2y

Miljö- och jordbruksutskottet s yttrande 2014/15 : MJU2y Utgiftsramar för utgiftsområdena 20 och 23 Till finansutskottet Finansutskottet har gett miljö- och jordbruksutskottet tillfälle att yttra sig över b udgetpropositionen för 2015 (prop. 2014/15:1 Förslag till statens budget,

2014-11-24

Yttrande 2014/15:MJU2y (pdf, 33 kB)

Yttrande 2014/15:MJU1y

Miljö- och jordbruksutskottet s yttrande 2014/15 : MJU1y Riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprövningen Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har beslutat att ge övriga utskott tillfälle att senast den 20 november 2014 yttra sig över de iakttagelser som redovisas i promemoria n

2014-11-26

Yttrande 2014/15:MJU1y (pdf, 138 kB)

utskottsdokument 2014/15:verk

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets verksamhet riksmötet 2014/15 1 Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 1.1 Utskottets beredningsområde Utrikes- och försvarsutskotten har under 2014/15 års riksmöte beslutat att bereda ärenden gemensamt genom deputerade i ett sammansatt utskott. Det sammansatta

2015-10-01

utskottsdokument 2014/15:verk

Miljö- och jordbruksutskottets verksamhet riksmötet 2014/15 Beredningsområde Miljö- och jordbruksutskottet bereder ärenden som rör jordbruk, skogsbruk, trädgårdsnäring samt jakt och fiske. Utskottet behandlar även ärenden om naturvård och ärenden om miljövård i övrigt som inte tillhör något annat utskotts beredningsområde.

2015-10-01

Yttrande 2011/12:MJU3y

2011/12:MJU3y Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 2011 Miljö- och jordbruksutskottets yttrande 2011/12:MJU3y Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 2011 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet beslutade den 29 mars 2011 att ge bl.a. miljö- och jordbruksutskottet tillfälle att yttra

2012-04-19

Yttrande 2011/12:MJU3y (pdf, 137 kB)

Yttrande 2011/12:MJU2y

2011/12:MJU2y Insatser för vandrande fisk i sjöar och vattendrag Miljö- och jordbruksutskottets yttrande 2011/12:MJU2y Insatser för vandrande fisk i sjöar och vattendrag Till civilutskottet Civilutskottet gav den 13 december 2011 miljö- och jordbruksutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse

2012-03-26

Yttrande 2011/12:MJU2y (pdf, 57 kB)

Yttrande 2011/12:MJU1y

2011/12:MJU1y Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen Miljö- och jordbruksutskottets yttrande 2011/12:MJU1y Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet beslutade den 18 oktober 2011 att ge övriga utskott tillfälle

2011-11-29

Yttrande 2011/12:MJU1y (pdf, 32 kB)

utskottsdokument 2011/12:2B0A5C

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets verksamhet riksmötet 2011/12 DOCPROPERTY "Status" if DOCPROPERTY "UtkastDatum" Nej = "Ja" " PRINTDATE \@ "yyyy-MM-dd HH.mm" 2000-08-11 16.42 " Det sammansatta utrikes- och försvars-utskottets verksamhet Utrikes- och försvarsutskotten

2012-11-23

utskottsdokument 2011/12:2B0A4C

Miljö- och jordbruksutskottets verksamhet riksmötet DOCPROPERTY BetänkandeÅr 2011/12 if DOCPROPERTY "UtkastDatum" Nej = "Ja" " PRINTDATE \@ "yyyy-MM-dd HH.mm" 2000-08-11 16.42 " Beredningsområde Miljö- och jordbruksutskottet bereder ärenden som rör jordbruk, skogsbruk, trädgårdsnäring

2012-11-23