Dokument & lagar (53 träffar)

Omröstning 2014/15:MJU6 Fiskeripolitik

Votering: betänkande 2014/15:MJU6 Fiskeripolitik, förslagspunkt 5 Fiskeripolitik Datum: 2015-03-04 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande FP 13 0 0 6 S 100 0 0 13 M 76 1 0 7 SD 0 44 0 5 MP 21 0 0 4 C 17 0 0 5 V 20 0 0 1

2015-03-04

Omröstning 2014/15:MJU6 Fiskeripolitik

Votering: betänkande 2014/15:MJU6 Fiskeripolitik, förslagspunkt 2 Fiskeripolitik Datum: 2015-03-04 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 M, C, FP, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande FP 0 16 0 3 S 101 0 0 12 M 0 77 0 7 SD 45 0 0 4 MP 21 0 0 4 C 0 18 0 4 V 20

2015-03-04

Omröstning 2014/15:MJU5 Landsbygdspolitik

Votering: betänkande 2014/15:MJU5 Landsbygdspolitik, förslagspunkt 7 Landsbygdspolitik Datum: 2015-03-04 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 9 M, C, FP, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande FP 2 14 0 3 S 101 0 0 12 M 4 73 0 7 SD 45 0 0 4 MP 21 0 0 4 C 0 18 0 4

2015-03-04

Omröstning 2014/15:MJU5 Landsbygdspolitik

Votering: betänkande 2014/15:MJU5 Landsbygdspolitik, förslagspunkt 6 Landsbygdspolitik Datum: 2015-03-04 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande FP 16 0 0 3 S 101 0 0 12 M 77 0 0 7 SD 0 45 0 4 MP 21 0 0 4 C 4 0 14 4 V 20 0

2015-03-04

Omröstning 2014/15:MJU5 Landsbygdspolitik

Votering: betänkande 2014/15:MJU5 Landsbygdspolitik, förslagspunkt 3 Landsbygdspolitik Datum: 2015-03-04 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 M, C, FP, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande FP 0 16 0 3 S 101 0 0 12 M 0 76 1 7 SD 0 0 44 5 MP 21 0 0 4 C 0 18 0 4

2015-03-04

Omröstning 2014/15:MJU5 Landsbygdspolitik

Votering: betänkande 2014/15:MJU5 Landsbygdspolitik, förslagspunkt 2 Landsbygdspolitik Datum: 2015-03-04 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 C Parti Ja Nej Avstående Frånvarande FP 16 0 0 3 S 101 0 0 12 M 77 0 0 7 SD 45 0 0 4 MP 21 0 0 4 C 0 18 0 4 V 20 0

2015-03-04

Omröstning 2014/15:MJU5 Landsbygdspolitik

Votering: betänkande 2014/15:MJU5 Landsbygdspolitik, förslagspunkt 11 Landsbygdspolitik Datum: 2015-03-04 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 13 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande FP 16 0 0 3 S 101 0 0 12 M 77 0 0 7 SD 0 45 0 4 MP 21 0 0 4 C 18 0 0 4 V 20

2015-03-04

Omröstning 2014/15:MJU3 Livsmedelspolitik

Votering: betänkande 2014/15:MJU3 Livsmedelspolitik, förslagspunkt 8 Livsmedelspolitik Datum: 2015-03-04 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande FP 16 0 0 3 S 101 0 0 12 M 77 0 0 7 SD 0 45 0 4 MP 21 0 0 4 C 18 0 0 4 V 0 0

2015-03-04

Omröstning 2014/15:MJU3 Livsmedelspolitik

Votering: betänkande 2014/15:MJU3 Livsmedelspolitik, förslagspunkt 10 Livsmedelspolitik Datum: 2015-03-04 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 10 C, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande FP 16 0 0 3 S 100 0 0 13 M 77 0 0 7 SD 45 0 0 4 MP 21 0 0 4 C 1 17 0 4 V

2015-03-04

Omröstning 2014/15:MJU3 Livsmedelspolitik

Votering: betänkande 2014/15:MJU3 Livsmedelspolitik, förslagspunkt 15 Livsmedelspolitik Datum: 2015-03-04 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 13 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande FP 16 0 0 3 S 101 0 0 12 M 77 0 0 7 SD 0 45 0 4 MP 20 0 0 5 C 18 0 0 4 V 20

2015-03-04

Omröstning 2014/15:MJU3 Livsmedelspolitik

Votering: betänkande 2014/15:MJU3 Livsmedelspolitik, förslagspunkt 21 Livsmedelspolitik Datum: 2015-03-04 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 17 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande FP 16 0 0 3 S 101 0 0 12 M 77 0 0 7 SD 45 0 0 4 MP 21 0 0 4 C 17 0 0 5 V 0 20

2015-03-04

Yttrande 2014/15:MJU1y

Miljö- och jordbruksutskottets yttrande 2014/15:MJU1y Riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprövningen Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har beslutat att ge övriga utskott tillfälle att senast den 20 november 2014 yttra sig över de iakttagelser som redovisas i promemorian Uppföljning av riksdagens

2014-11-26

Yttrande 2014/15:MJU1y (pdf, 138 kB)

Yttrande 2014/15:MJU2y

Miljö- och jordbruksutskottets yttrande 2014/15:MJU2y Utgiftsramar för utgiftsområdena 20 och 23 Till finansutskottet Finansutskottet har gett miljö- och jordbruksutskottet tillfälle att yttra sig över budgetpropositionen för 2015 prop. 2014/15:1 Förslag till statens budget, finansplan och skattefrågor samt motioner

2014-11-24

Yttrande 2014/15:MJU2y (pdf, 33 kB)