Dokument & lagar (53 träffar)

Yttrande 2014/15:MJU5y

Miljö- och jordbruksutskottets yttrande 2014/15:MJU5y 2015 års ekonomiska vårproposition Till finansutskottet Finansutskottet beslutade den 21 april att ge bl.a. miljö- och jordbruksutskottet tillfälle att senast den 26 maj 2015 yttra sig över proposition 2014/15:100 2015 års ekonomiska vårproposition samt de motioner

2015-05-27

Yttrande 2014/15:MJU5y (pdf, 253 kB)

Yttrande 2014/15:MJU4y

Miljö- och jordbruksutskottets yttrande 2014/15:MJU4y Vårändringsbudget för 2015 Till finansutskottet Finansutskottet har gett bl.a. miljö- och jordbruksutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens proposition 2014/15:99 Vårändringsbudget för 2015 och de motioner som väckts med anledning av propositionen, i de

2015-05-27

Yttrande 2014/15:MJU4y (pdf, 128 kB)

Yttrande 2014/15:MJU2y

Miljö- och jordbruksutskottets yttrande 2014/15:MJU2y Utgiftsramar för utgiftsområdena 20 och 23 Till finansutskottet Finansutskottet har gett miljö- och jordbruksutskottet tillfälle att yttra sig över budgetpropositionen för 2015 prop. 2014/15:1 Förslag till statens budget, finansplan och skattefrågor samt motioner

2014-11-24

Yttrande 2014/15:MJU2y (pdf, 33 kB)

Yttrande 2014/15:MJU1y

Miljö- och jordbruksutskottets yttrande 2014/15:MJU1y Riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprövningen Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har beslutat att ge övriga utskott tillfälle att senast den 20 november 2014 yttra sig över de iakttagelser som redovisas i promemorian Uppföljning av riksdagens

2014-11-26

Yttrande 2014/15:MJU1y (pdf, 138 kB)

Yttrande 2014/15:MJU3y

Miljö- och jordbruksutskottets yttrande 2014/15:MJU3y Verksamheten i Europeiska unionen under 2014 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet beslutade den 12 mars 2015 att ge miljö- och jordbruksutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 2013/14:65 Verksamheten i Europeiska unionen under 2014 och eventuella

2015-04-22

Yttrande 2014/15:MJU3y (pdf, 181 kB)

Miljö- och jordbruksutskottets verksamhet riksmötet 2014/15 Beredningsområde Miljö- och jordbruksutskottet bereder ärenden som rör jordbruk, skogsbruk, trädgårdsnäring samt jakt och fiske. Utskottet behandlar även ärenden om naturvård och ärenden om miljövård i övrigt som inte tillhör något annat utskotts beredningsområde.

2015-10-01

Omröstning 2014/15:MJU9 Jakt och viltvård

Votering: betänkande 2014/15:MJU9 Jakt och viltvård, förslagspunkt 6 Jakt och viltvård Datum: 2015-03-26 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 M Parti Ja Nej Avstående Frånvarande FP 14 0 0 5 S 90 0 0 23 M 1 66 0 17 SD 0 0 43 6 MP 21 0 0 4 C 17 0 0 5 V 17 0

2015-03-26

Omröstning 2014/15:MJU9 Jakt och viltvård

Votering: betänkande 2014/15:MJU9 Jakt och viltvård, förslagspunkt 4 Jakt och viltvård Datum: 2015-03-26 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande FP 14 0 0 5 S 90 0 0 23 M 67 0 0 17 SD 0 43 0 6 MP 21 0 0 4 C 17 0 0 5 V 17 0

2015-03-26

Omröstning 2014/15:MJU9 Jakt och viltvård

Votering: betänkande 2014/15:MJU9 Jakt och viltvård, förslagspunkt 12 Jakt och viltvård Datum: 2015-03-26 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 10 M, SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande FP 14 0 0 5 S 90 0 0 23 M 0 67 0 17 SD 0 43 0 6 MP 21 0 0 4 C 17 0 0 5 V

2015-03-26

Omröstning 2014/15:MJU8 Avfall och kretslopp

Votering: betänkande 2014/15:MJU8 Avfall och kretslopp, förslagspunkt 6 Avfall och kretslopp Datum: 2015-03-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 M, SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande FP 16 0 0 3 S 101 0 0 12 M 3 74 0 7 SD 0 43 0 6 MP 21 0 0 4 C 15 0 1 6

2015-03-12

Omröstning 2014/15:MJU8 Avfall och kretslopp

Votering: betänkande 2014/15:MJU8 Avfall och kretslopp, förslagspunkt 11 Avfall och kretslopp Datum: 2015-03-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 10 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande FP 16 0 0 3 S 101 0 0 12 M 77 0 0 7 SD 0 43 0 6 MP 21 0 0 4 C 16 0 0 6

2015-03-12

Omröstning 2014/15:MJU8 Avfall och kretslopp

Votering: betänkande 2014/15:MJU8 Avfall och kretslopp, förslagspunkt 1 Avfall och kretslopp Datum: 2015-03-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 M, C, FP, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande FP 0 16 0 3 S 101 0 0 12 M 0 77 0 7 SD 43 0 0 6 MP 21 0 0 4 C 0 16

2015-03-12

Omröstning 2014/15:MJU7 Kemikaliepolitik

Votering: betänkande 2014/15:MJU7 Kemikaliepolitik, förslagspunkt 8 Kemikaliepolitik Datum: 2015-03-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 M, C, FP, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande FP 0 16 0 3 S 103 0 0 10 M 0 76 0 8 SD 43 0 0 6 MP 23 0 0 2 C 0 20 0 2

2015-03-11

Omröstning 2014/15:MJU7 Kemikaliepolitik

Votering: betänkande 2014/15:MJU7 Kemikaliepolitik, förslagspunkt 3 Kemikaliepolitik Datum: 2015-03-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 M, C, FP, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande FP 0 16 0 3 S 103 0 0 10 M 0 76 0 8 SD 43 0 0 6 MP 23 0 0 2 C 0 20 0 2

2015-03-11

Omröstning 2014/15:MJU7 Kemikaliepolitik

Votering: betänkande 2014/15:MJU7 Kemikaliepolitik, förslagspunkt 2 Kemikaliepolitik Datum: 2015-03-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 M, C, FP, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande FP 0 16 0 3 S 103 0 0 10 M 0 76 0 8 SD 42 0 0 7 MP 23 0 0 2 C 0 20 0 2

2015-03-11

Omröstning 2014/15:MJU7 Kemikaliepolitik

Votering: betänkande 2014/15:MJU7 Kemikaliepolitik, förslagspunkt 18 Kemikaliepolitik Datum: 2015-03-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 13 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande FP 16 0 0 3 S 103 0 0 10 M 76 0 0 8 SD 0 42 0 7 MP 23 0 0 2 C 20 0 0 2 V 16 0

2015-03-11

Omröstning 2014/15:MJU7 Kemikaliepolitik

Votering: betänkande 2014/15:MJU7 Kemikaliepolitik, förslagspunkt 10 Kemikaliepolitik Datum: 2015-03-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande FP 16 0 0 3 S 103 0 0 10 M 76 0 0 8 SD 42 0 1 6 MP 22 1 0 2 C 19 1 0 2 V 0 17

2015-03-11

Omröstning 2014/15:MJU6 Fiskeripolitik

Votering: betänkande 2014/15:MJU6 Fiskeripolitik, förslagspunkt 9 Fiskeripolitik Datum: 2015-03-04 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande FP 16 0 0 3 S 101 0 0 12 M 77 0 0 7 SD 45 0 0 4 MP 21 0 0 4 C 18 0 0 4 V 0 20 0 1

2015-03-04

Omröstning 2014/15:MJU6 Fiskeripolitik

Votering: betänkande 2014/15:MJU6 Fiskeripolitik, förslagspunkt 5 Fiskeripolitik Datum: 2015-03-04 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande FP 13 0 0 6 S 100 0 0 13 M 76 1 0 7 SD 0 44 0 5 MP 21 0 0 4 C 17 0 0 5 V 20 0 0 1

2015-03-04

Omröstning 2014/15:MJU6 Fiskeripolitik

Votering: betänkande 2014/15:MJU6 Fiskeripolitik, förslagspunkt 2 Fiskeripolitik Datum: 2015-03-04 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 M, C, FP, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande FP 0 16 0 3 S 101 0 0 12 M 0 77 0 7 SD 45 0 0 4 MP 21 0 0 4 C 0 18 0 4 V 20

2015-03-04

Paginering