Dokument & lagar (68 träffar)

Utbildningsutskottets protokoll 2017/18:17

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:17 DATUM 2018-01-23 TID 11:0012:05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Föredragning av promemorian: Kartläggning av insatser kring skolans arbete för att förebygga och hantera kränkningar som begås via nätet Forskningssekreteraren Lars Eriksson från Utvärderings- och

2018-01-23

Utbildningsutskottets protokoll 2017/18:1

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:01 DATUM 2017-09-14 TID 10:0010:50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anmälningar Inkomna skrivelser anmäldes enligt bilaga 2. Inkomna EU-dokument Inkomna EU-dokument anmäldes enligt bilaga 3. Rätt att fullfölja introduktionsprogram i gymnasieskolan efter flytt till

2017-09-14

Utbildningsutskottets protokoll 2017/18:19

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:19 DATUM 2018-02-01 TID 10:0010:10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:18. Anmälningar Inkomna skrivelser anmäldes enligt bilaga 2. Studiestöd UbU11 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Utskottet

2018-02-01

Utbildningsutskottets protokoll 2017/18:16

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:16 DATUM 2018-01-18 TID 10:0010:30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Inkomna EU-dokument och EU-blad Inkomna EU-dokument anmäldes enligt bilaga 2. En ny organisation för etikprövning av forskning som avser människor UbU12 Utskottet behandlade proposition 2017/18:45

2018-01-18

Utbildningsutskottets protokoll 2017/18:18

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:18 DATUM 2018-01-30 TID 11:0012:00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 EU-överläggning med regeringen enligt RO 7 kap. 12 om halvtidsutvärderingen av Erasmus+ och framtida riktlinjer post 2020 Utskottet överlade med statsrådet Anna Ekström, statssekreteraren Erik Nilsson,

2018-01-30

Utbildningsutskottets protokoll 2017/18:15

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:15 DATUM 2017-12-12 TID 11:0012.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information från Utbildningsdepartementet med anledning av upprop om sexuella trakasserier och övergrepp i skola och akademin Statsråden Gustav Fridolin, Anna Ekström och Helene Hellmark Knutsson,

2017-12-12

Utbildningsutskottets protokoll 2017/18:12

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:12 DATUM 2017-11-30 TID 10:0010:20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:11. Inkomna EU-dokument Inkomna EU-dokument anmäldes enligt bilaga 2. Utgiftsområde 15 Studiestöd UbU2 Utskottet behandlade proposition

2017-11-30

Utbildningsutskottets protokoll 2017/18:13

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:13 DATUM 2017-12-05 TID 11:0011:10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:12. Inkomna EU-dokument Inkomna EU-dokument anmäldes enligt bilaga 2. Läsa, skriva, räkna en åtgärdsgaranti UbU10 Utskottet fortsatte

2017-12-05

Utbildningsutskottets protokoll 2017/18:14

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:14 DATUM 2017-12-07 TID 10:0011:00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Presentation av Riksrevisionens granskningsrapporter: Varför sparar lärosätena En granskning av myndighetskapital vid universitet och högskolor och Riktade statsbidrag till skolan nationella prioriteringar

2017-12-07

Utbildningsutskottets protokoll 2017/18:2

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:2 DATUM 2017-09-28 TID 10:0011:25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Presentation av Riksrevisionens granskningsrapporter: Samisk utbildning dags för en omstart och Karriärstegsreformen och Lärarlönelyftet Riksrevisor Helena Lindberg, revisionsledaren Jens Pettersson,

2017-09-28

Utbildningsutskottets protokoll 2017/18:3

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:3 DATUM 2017-10-12 TID 10:0010:15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:2. Inkomna EU-dokument Inkomna EU-dokument anmäldes enligt bilaga 2. Politisk information i skolan UbU6 Utskottet beslutade att ge konstitutionsutskottet

2017-10-12

Utbildningsutskottets protokoll 2017/18:8

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:8 DATUM 2017-11-07 TID 11:0011:10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:7. Inkomna EU-dokument Inkomna EU-dokument anmäldes enligt bilaga 2. Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen

2017-11-07

Utbildningsutskottets protokoll 2017/18:7

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:7 DATUM 2017-10-26 TID 10:0011:10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 EU-överläggning med regeringen enligt RO 7 kap. 12 om utkast till rådsslutsatser om en ny EU-agenda för högre utbildning Utskottet överlade med statsrådet Helene Hellmark Knutsson, politiskt sakkunnige

2017-10-26

Utbildningsutskottets protokoll 2017/18:5

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:5 DATUM 2017-10-19 TID 10:0010:50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att Jonas Brynhildsen, tillträdande utskottshandläggare, fick närvara vid sammanträdet. EU-överläggning enligt RO 7 kap. 12 om regeringens inspel till kommande

2017-10-19

Utbildningsutskottets protokoll 2017/18:4

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:4 DATUM 2017-10-17 TID 11:0011:35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att Jonas Brynhildsen, tillträdande utskottshandläggare, fick närvara vid dagens sammanträde samt sammanträdet torsdagen den 26 oktober 2017. Justering av

2017-10-17

Utbildningsutskottets protokoll 2017/18:6

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:6 DATUM 2017-10-24 TID 11:0011:15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:05. Anmälningar Inkomna skrivelser anmäldes enligt bilaga 2. Utgiftsramar för utgiftsområdena 15 och 16 UbU1y Utskottet fortsatte behandlingen

2017-10-24

Utbildningsutskottets protokoll 2017/18:9

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:9 DATUM 2017-11-09 TID 10:0010:10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:8. Inkomna EU-dokument Inkomna EU-dokument anmäldes enligt bilaga 2. Nationella prov rättvisa, likvärdiga och digitala UbU5 Utskottet

2017-11-09

Utbildningsutskottets protokoll 2017/18:11

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:11 DATUM 2017-11-23 TID 10:0011:00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:10. Inkomna EU-dokument och EU-blad Inkomna EU-dokument och EU-blad anmäldes enligt bilaga 2. Information från Utbildningsdepartementet

2017-11-23

Utbildningsutskottets protokoll 2017/18:10

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:10 DATUM 2017-11-14 TID 11:0011:40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 EU-överläggning med regeringen enligt RO 7 kap. 12 om utkast till rådsslutsatser om halvtidsutvärderingen av jordobservationsprogrammet Copernicus Utskottet överlade med statsrådet Helene Hellmark

2017-11-14

Utbildningsutskottets protokoll 2017/18:30

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:30 DATUM 2018-04-24 TID 11:0011:25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:29. Anmälningar Inkomna skrivelser anmäldes enligt bilaga 2. Inkomna EU-dokument Inkomna EU-dokument anmäldes enligt bilaga 3. En gymnasieutbildning

2018-04-24

Utbildningsutskottets protokoll 2017/18:30 (docx, 26 kB)
Paginering