Dokument & lagar (55 träffar)

utskottsdokument 2012/13:verk

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets verksamhet riksmötet 2012/13 1. Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 1.1 Utskottets beredningsområde Utrikes- och försvarsutskotten har under 2012/13 års riksmöte beslutat att bereda ärenden gemensamt genom deputerade i ett sammansatt utskott. Det sammansatta utrikes-

2013-10-01

Omröstning 2012/13:UFöU4p1 Proposition 2012/13:173

Votering: betänkande 2012/13:UFöU4 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali, förslagspunkt 1 Proposition 2012/13:173 Riksdagen medger att regeringen fr.o.m. den 1 juli 2013 och under högst tolv månader fram t.o.m. den 30 juni 2014 ställer en svensk väpnad styrka bestående av högst 160 personer

2013-06-18

Omröstning 2012/13:NU24p1 Grönbok om EU:s klimat- och energipolitik till 2030

Votering: betänkande 2012/13:NU24 Granskning av grönbok om klimat- och energipolitiken till 2030, förslagspunkt 1 Grönbok om EU:s klimat- och energipolitik till 2030 Riksdagen lägger utlåtandet till handlingarna. Datum: 2013-06-17 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S, MP, V Parti Ja Nej

2013-06-17

Omröstning 2012/13:NU22p1 Riksrevisionens rapport om administration i strukturfondsprojekt

Votering: betänkande 2012/13:NU22 Riksrevisionens rapport om administration i strukturfondsprojekt, förslagspunkt 1 Riksrevisionens rapport om administration i strukturfondsprojekt Riksdagen avslår motion 2012/13:N12 yrkandena 1 och 2 samt lägger skrivelse 2012/13:142 till handlingarna. Datum: 2013-06-17 Omröstning i

2013-06-17

Omröstning 2012/13:NU21p2 Skyddstid och översyn av upphovsrätten

Votering: betänkande 2012/13:NU21 Förbättrade möjligheter till licensiering av upphovsrätt, förslagspunkt 2 Skyddstid och översyn av upphovsrätten Riksdagen avslår motionerna 2012/13:N14 av Jonas Eriksson m.fl. MP, V yrkande 1 och 2012/13:N237 av Penilla Gunther KD yrkandena 1-3. Datum: 2013-06-17 Omröstning i sakfrågan

2013-06-17

Omröstning 2012/13:UFöU3p2 Försvarssamarbete

Votering: betänkande 2012/13:UFöU3 Nordiskt utrikes-säkerhets- och försvarspolitiskt samarbete inklusive krisberedskap, förslagspunkt 2 Försvarssamarbete Riksdagen avslår motionerna 2012/13:U21 yrkandena 3-5 och 2012/13:U22 yrkandena 1-5. Datum: 2013-06-05 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5

2013-06-05

Omröstning 2012/13:UFöU3p1 Utrikes- och säkerhetspolitiskt samarbete

Votering: betänkande 2012/13:UFöU3 Nordiskt utrikes-säkerhets- och försvarspolitiskt samarbete inklusive krisberedskap, förslagspunkt 1 Utrikes- och säkerhetspolitiskt samarbete Riksdagen avslår motionerna 2012/13:U21 yrkandena 1 och 2 samt 2012/13:U22 yrkande 6. Datum: 2013-06-05 Omröstning i motivfrågan Utskottets

2013-06-05

Omröstning 2012/13:NU11p1 Övergripande om företagsfrämjande åtgärder

Votering: betänkande 2012/13:NU11 Näringspolitiska frågor, förslagspunkt 1 Övergripande om företagsfrämjande åtgärder Riksdagen avslår motionerna 2012/13:N208 av Carina Hägg S2012/13:N211 av Sten Bergheden M yrkandena 1 och 2, 2012/13:N238 av Annelie Enochson KD yrkande 2, 2012/13:N243 av Yilmaz Kerimo S2012/13:N244

2013-05-02

Omröstning 2012/13:NU11p2 Socialt företagande

Votering: betänkande 2012/13:NU11 Näringspolitiska frågor, förslagspunkt 2 Socialt företagande Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Ub443 av Kerstin Engle m.fl. S yrkandena 1 och 5, 2012/13:N215 av Penilla Gunther KD2012/13:N221 av Penilla Gunther KD2012/13:N241 av Anna Wallén m.fl. S2012/13:N255 av Christer Adelsbo m.fl.

2013-05-02

Omröstning 2012/13:NU20p1 Handlingsplan för detaljhandeln och grönbok om otillbörliga affärsmetoder

Votering: betänkande 2012/13:NU20 Granskning av handlingsplan för detaljhandeln och grönbok om otillbörliga affärsmetoder, förslagspunkt 1 Handlingsplan för detaljhandeln och grönbok om otillbörliga affärsmetoder Riksdagen lägger utlåtandet till handlingarna. Datum: 2013-04-24 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag

2013-04-24

Omröstning 2012/13:NU16p1 Naturgasfrågor

Votering: betänkande 2012/13:NU16 Naturgasfrågor, förslagspunkt 1 Naturgasfrågor Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i naturgaslagen 2005:403Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:85 och avslår motion 2012/13:N11 av Anna Hagwall SDDatum: 2013-04-24 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2013-04-24

Omröstning 2012/13:NU12p6 Smarta nät

Votering: betänkande 2012/13:NU12 Prövning av nätkoncession, förslagspunkt 6 Smarta nät Riksdagen avslår motionerna 2012/13:N355 och 2012/13:N366 yrkande 16. Datum: 2013-04-24 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 97 0 15 M 96 0 0 11

2013-04-24

Omröstning 2012/13:NU12p3 Nettodebitering av el

Votering: betänkande 2012/13:NU12 Prövning av nätkoncession, förslagspunkt 3 Nettodebitering av el Riksdagen avslår motionerna 2012/13:N253 av Lise Nordin m.fl. MP yrkande 1 och 2012/13:N387 av Jens Holm m.fl. V yrkande 2. Datum: 2013-04-24 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 MP, V Parti Ja

2013-04-24

Omröstning 2012/13:NU12p2 Elområden

Votering: betänkande 2012/13:NU12 Prövning av nätkoncession, förslagspunkt 2 Elområden Riksdagen avslår motionerna 2012/13:N247, 2012/13:N275, 2012/13:N304 och 2012/13:N376. Datum: 2013-04-24 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 97 0 15 M 96

2013-04-24

Omröstning 2012/13:NU12p10 Kommunala energibolag

Votering: betänkande 2012/13:NU12 Prövning av nätkoncession, förslagspunkt 10 Kommunala energibolag Riksdagen avslår motion 2012/13:N382. Datum: 2013-04-24 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 13 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 1 96 0 15 M 96 0 0 11 MP 0 23 0 2

2013-04-24

Omröstning 2012/13:NU12p9 Elcertifikat

Votering: betänkande 2012/13:NU12 Prövning av nätkoncession, förslagspunkt 9 Elcertifikat Riksdagen avslår motionerna 2012/13:N300 yrkande 2, 2012/13:N344 yrkande 2, 2012/13:N366 yrkande 12, 2012/13:N368 och 2012/13:N402 yrkandena 4-6. Datum: 2013-04-24 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 11 S,

2013-04-24

Omröstning 2012/13:NU12p8 Övriga frågor om elnätsutbyggnad

Votering: betänkande 2012/13:NU12 Prövning av nätkoncession, förslagspunkt 8 Övriga frågor om elnätsutbyggnad Riksdagen avslår motionerna 2012/13:N300 av Kent Persson m.fl. V yrkandena 9 och 10 samt 2012/13:N366 av Jennie Nilsson m.fl. S yrkande 20. Datum: 2013-04-24 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2013-04-24

Omröstning 2012/13:NU17p1 Biogas

Votering: betänkande 2012/13:NU17 Energipolitiska frågor, förslagspunkt 1 Biogas Riksdagen avslår motionerna 2012/13:MJ409 av Josef Fransson SD yrkandena 1, 7 och 8, 2012/13:MJ424 av Matilda Ernkrans m.fl. S yrkande 15, 2012/13:N227 av Jonas Gunnarsson m.fl. S yrkande 4, 2012/13:N280 av Christer Adelsbo m.fl. S2012/13:N314

2013-04-18

Omröstning 2012/13:NU17p6 Energieffektivisering

Votering: betänkande 2012/13:NU17 Energipolitiska frågor, förslagspunkt 6 Energieffektivisering Riksdagen avslår motionerna 2012/13:N242 av Matilda Ernkrans och Sara Karlsson båda S och 2012/13:N406 av Lise Nordin MP yrkande 2. Datum: 2013-04-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 13 S, MP, V

2013-04-18

Omröstning 2012/13:NU17p2 Vindkraft

Votering: betänkande 2012/13:NU17 Energipolitiska frågor, förslagspunkt 2 Vindkraft Riksdagen avslår motionerna 2012/13:N214 av Sten Bergheden och Lars-Arne Staxäng båda M2012/13:N253 av Lise Nordin m.fl. MP yrkande 4 och 2012/13:N267 av Peter Jeppsson m.fl. SDatum: 2013-04-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2013-04-18

Paginering