Dokument & lagar (31 655 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:227 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Svar på fråga 2020/21:227 av Sten Bergheden M Livsmedelsverkets kontrollavgifter Sten Bergheden har frågat mig vad jag avser att göra för att effektivisera Livsmedelsverkets arbete och för att sänka kontrollavgifterna. De avgifter som Sten Bergheden hänvisar till rör Livsmedelsverkets kontroll av drygt 1 000 livsmedelsföretag,

Svarsdatum: 2020-10-23 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:227 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S) (docx, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:226 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Svar på fråga 2020/21:226 av Sten Bergheden M Reformering av strandskyddet Sten Bergheden har frågat mig om det i enlighet med den tidsram som anges i januariavtalet kommer att lämnas en proposition om strandskyddet under hösten 2021 och om nya strandskyddsregler kommer att börja gälla den 1 januari 2022. Regeringens avsikt

Svarsdatum: 2020-10-21 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:226 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:225 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Svar på fråga 2020/21:225 av Sten Bergheden M Tillsättning av utredning om gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker Sten Bergheden har frågat mig när gårdsförsäljningsutredningen kommer att tillsättas, och när den beräknas vara klar. Som en följd av januariavtalet ska en utredning om gårdsförsäljning av alkoholhaltiga

Svarsdatum: 2020-10-21 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:225 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 82 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:224 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Svar på fråga 2020/21:224 av Sten Bergheden M Översyn av reglerna för biotopskyddet Sten Bergheden har frågat landsbygdsministern om statsrådet avser att se över lagar och regler för biotopskyddet för att underlätta för landets lantbrukare. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Svarsdatum: 2020-10-21 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:224 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:223 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Svar på fråga 2020/21:223 av John Weinerhall M Omsättningsstöd till enskilda firmor John Weinerhall har frågat mig om jag avser att förlänga stödet till enskilda firmor och tillse att fler omfattas av det. Regeringen har infört flera åtgärder för att underlätta för företagare med anledning av den pågående pandemin. Regeringen

Svarsdatum: 2020-10-21 Frågeställare: John Weinerhall (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:223 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S) (docx, 81 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:222 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Svar på fråga 2020/21:213 av Åsa Coenraads M Swedavias rapport om en förtida nedläggning av Bromma flygplats och fråga 2020/21:222 av Lars Hjälmered M Information om Swedavias konsekvensanalys avseende Bromma flygplats Åsa Coenraads har frågat mig om jag kommer att fatta ett beslut om en förtida nedläggning av Bromma flygplats

Svarsdatum: 2020-10-21 Frågeställare: Lars Hjälmered (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:222 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:221 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Svar på fråga 2020/21:221 av Hampus Hagman KD Styrningen av Skatteverket Hampus Hagman har frågat mig när en styrelse för Skatteverket kommer att tillsättas. Sedan den 1 augusti 2018 är Skatteverket en styrelsemyndighet. Någon styrelse är dock ännu inte utsedd, men frågan bereds i Regeringskansliet. Enligt övergångsbestämmelser

Svarsdatum: 2020-10-21 Frågeställare: Hampus Hagman (KD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:221 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 82 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:220 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2020/21:220 av Björn Söder SD Trakasserier, förföljelser och hot mot bönder Björn Söder har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att komma till rätta med trakasserier, förföljelser och hot mot bönder. Regeringen ser allvarligt på att någon för att uppnå politiska syften trakasserar, förföljer,

Svarsdatum: 2020-10-21 Frågeställare: Björn Söder (SD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:220 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:219 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2020/21:219 av Arman Teimouri L Återuppbyggnad av kraftsystemet efter ett nätsammanbrott Arman Teimouri har frågat mig om hur jag bedömer förmågan att återställa elnätet i södra Sverige efter ett större avbrott och om Sverige uppfyller EU:s krav på området. Ett robust och tillförlitligt energisystem är en

Svarsdatum: 2020-10-21 Frågeställare: Arman Teimouri (L)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:219 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:218 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Svar på fråga 2020/21:218 av Åsa Coenraads M Drift och underhåll av järnvägar Åsa Coenraads har frågat mig om jag avser att ge Trafikverket ett uppdrag att analysera obalansen i budgivningen för underhåll av järnvägen för att minska kostnadsökningarna. Regeringen anser att det är centralt att de medel som staten tilldelar

Svarsdatum: 2020-10-21 Frågeställare: Åsa Coenraads (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:218 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:217 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Svar på fråga 2020/21:217 av Alexander Christiansson SD En tryggare skola Alexander Christiansson har frågat mig vad jag som minister ämnar göra för att komma till rätta med mobbningen och den ökade otryggheten i skolans arbetsmiljö. Jag vill börja med att understryka vikten av att alla elever är trygga i skolan. Utbildningen

Svarsdatum: 2020-10-21 Frågeställare: Alexander Christiansson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:217 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S) (docx, 89 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:216 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Svar på fråga 2020/21:216 Alexandra Anstrell M Litiumjonbatterier vid bilolyckor Alexandra Anstrell har frågat mig vilka konkreta åtgärder jag vidtar för att höja kunskapsnivåerna inom det offentliga och inom berörda branscher kring riskerna med litiumjonbatterier, och om det finns några planer på att snabbare kunna nå

Svarsdatum: 2020-10-21 Frågeställare: Alexandra Anstrell (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:216 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:215 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Svar på fråga 2020/21:215 av Åsa Coenraads M Gränsdragning för att söka pengar ur Industriklivet Åsa Coenraads har frågat mig om jag avser att tydliggöra kriterierna för Industriklivet så att fler industrier kan göra den viktiga omställningen för att nå klimatmålen Inom ramen för Industriklivet har Statens energimyndighet

Svarsdatum: 2020-10-21 Frågeställare: Åsa Coenraads (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:215 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:214 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Svar på fråga 2020/21:214 av Cecilia Widegren M Övergödningsutredningens konsekvenser för hästsverige Cecilia Widegren har frågat mig om det nu är helt klart att Övergödningsutredningens förslag och skrivningar angående hästsverige och dess näringar inte kommer att gå fram som konkreta förslag från regeringen. Övergödningen

Svarsdatum: 2020-10-21 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:214 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) (docx, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:213 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Svar på fråga 2020/21:213 av Åsa Coenraads M Swedavias rapport om en förtida nedläggning av Bromma flygplats och fråga 2020/21:222 av Lars Hjälmered M Information om Swedavias konsekvensanalys avseende Bromma flygplats Åsa Coenraads har frågat mig om jag kommer att fatta ett beslut om en förtida nedläggning av Bromma flygplats

Svarsdatum: 2020-10-21 Frågeställare: Åsa Coenraads (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:213 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:212 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Svar på fråga 2020/21:212 av Fredrik Malm L Bistånd till Belarus Fredrik Malm har frågat mig hur Sverige kommer att agera för att säkerställa att svenskt bistånd används för att stärka mänskliga rättigheter i stället för att stärka dem som bryter mot dem. Frågan är ställd mot bakgrund av den mycket allvarliga situationen

Svarsdatum: 2020-10-21 Frågeställare: Fredrik Malm (L)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:212 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 89 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:211 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Svar på fråga 2020/21:211 av Amineh Kakabaveh Gripande av Sherwan Sherwani och hans journalistkollegor i irakiska Kurdistan Amineh Kakabaveh har frågat mig om jag kommer att agera och fördöma regionregeringen i irakiska Kurdistan KRG och kräva omedelbar frigivning av Sherwan Sherwani och andra journalister, skriftställare

Svarsdatum: 2020-10-21 Frågeställare: Amineh Kakabaveh (-)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:211 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:209 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Svar på fråga 2020/21:198 av Carina Ståhl Herrstedt SD Bidrag till föräldrar till barn med funktionsnedsättning, på fråga 2020/21:208 av Linda Lindberg SD Sänkta bidrag för familjer till barn med funktionsnedsättning, samt på fråga 2020/21:209 av Maria Malmer Stenergard M Omvårdnadsbidraget Jag har fått tre frågor kring

Svarsdatum: 2020-10-21 Frågeställare: Maria Malmer Stenergard (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:209 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:208 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Svar på fråga 2020/21:198 av Carina Ståhl Herrstedt SD Bidrag till föräldrar till barn med funktionsnedsättning, på fråga 2020/21:208 av Linda Lindberg SD Sänkta bidrag för familjer till barn med funktionsnedsättning, samt på fråga 2020/21:209 av Maria Malmer Stenergard M Omvårdnadsbidraget Jag har fått tre frågor kring

Svarsdatum: 2020-10-21 Frågeställare: Linda Lindberg (SD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:208 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:207 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Svar på frågorna 2020/21:185 av Niels Paarup-Petersen C Coronareglerna för arenor och events samt 2020/21:206 och 207 av David Josefsson M Förändrade regler för motionslopp och Ordningslagen och motionslopp Niels Paarup-Petersen har frågat mig om diskrimineringen av arenor, hotell och närliggande branscher är skälig och

Svarsdatum: 2020-10-21 Frågeställare: David Josefsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:207 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 87 kB)