Dokument & lagar (30 724 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1414 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

S2020/ 04751/SF Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1414 av Marléne Lund Kopparklint M Ersättning till riskgrupper med anledning av covid-19 Marléne Lund Kopparklint har frågat mig hur jag ämnar arbeta för att personer som tillhör en riskgrupp ska kunna få ersättning från socialförsäkringen. Som jag framförde den 3

Svarsdatum: 2020-06-05 Frågeställare: Marléne Lund Kopparklint (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1414 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1393 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

M 2020/0 0783 Ke Miljö departementet Miljö- och klimatministern samt vice statsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1393 av Kjell-Arne Ottosson KD Återvinning av däck Kjell-Arne Ottosson KD har frågat mig vad jag avser att göra för att vi ska få till stånd en betydligt bättre återvinning och återanvändning

Svarsdatum: 2020-06-04 Frågeställare: Kjell-Arne Ottosson (KD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1393 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) (docx, 91 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1385 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Svar på fråga 2019/20:1385 av Cassandra Sundin SD Situationen för STF med anledning av covid-19 Cassandra Sundin har frågat kultur- och demokratiminister Amanda Lind vilka åtgärder ministern och regeringen avser vidta för att säkerställa fri-luftsorganisationernas överlevnad. Arbetet inom regeringen är så fördelat att

Svarsdatum: 2020-06-04 Frågeställare: Cassandra Sundin (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1385 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP) (docx, 89 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1367 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

M 2020/0 0758 Ke Miljö departementet Miljö- och klimat ministern samt vice statsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1367 av Rickard Nordin C Plastpelletssanering Rickard Nordin har frågat mig hur jag kommer att agera för att kostnaden för nedskräpningen av plastpellets eller eventuella rättsprocesser

Svarsdatum: 2020-06-04 Frågeställare: Rickard Nordin (C)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1367 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) (docx, 89 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1434 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1434 av Björn Söder SD Utlandsmyndigheternas information om covid-19 Björn Söder har frågat mig vilka åtgärder jag vidtar för att utlandsmyndigheterna inte ska bidra till felaktig information och spekulation när det gäller spridningen av covid-19.

Svarsdatum: 2020-06-03 Frågeställare: Björn Söder (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1434 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1433 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2020/ 01500/TP Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1433 av Mikael Eskilandersson SD Privatägda flygplatser Mikael Eskilandersson har frågat mig hur jag och regeringen ser på privatägda flygplatsers funktion för det svenska samhället och deras möjlighet att verka.

Svarsdatum: 2020-06-03 Frågeställare: Mikael Eskilandersson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1433 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1432 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1432 av Marcus Wiechel SD Svagt internationellt engagemang mot osund djurhållning Markus Wiechel har frågat mig om regeringen har vidtagit några som helst åtgärder sedan pandemins start som syftar till att förhindra förekomsten av osunda djurmarknader

Svarsdatum: 2020-06-03 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1432 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 92 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1431 besvarad av Statsrådet Matilda Ernkrans (S)

U2020/03531/F Utbildningsdepartementet Ministern för högre utbildning och forskning Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1431 av Lotta Olsson M Etikprövningsmyndighetens handläggningstider Lotta Olsson har frågat mig på vilket sätt jag kommer att tillse att Etikprövningsmyndigheten arbetar på ett effektivt och snabbt

Svarsdatum: 2020-06-03 Frågeställare: Lotta Olsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1431 besvarad av Statsrådet Matilda Ernkrans (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1430 besvarad av Statsrådet Anna Hallberg (S)

Utrikesdepartementet Statsrådet Hallberg Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1430 av Arman Teimouri L Det nordiska samarbetet och vägen framåt ur coronakrisen Arman Teimouri har frågat mig vad jag och regeringen avser göra för att säkra Sveriges inkludering i det nordiska samarbetet och vägen framåt efter coronapandemin.

Svarsdatum: 2020-06-03 Frågeställare: Arman Teimouri (L)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1430 besvarad av Statsrådet Anna Hallberg (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1427 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Svar på fråga 2019/20:1427 av Ann-Christine From Utterstedt SD Regeringens äldresatsning Ann-Christine From Utterstedt har frågat mig hur många utbildningsplatser som behövs för att tillgodose det egentliga behovet av behörig och kompetent äldreomsorgspersonal. Kvaliteten och säkerheten i svensk äldreomsorg avgörs bland

Svarsdatum: 2020-06-03 Frågeställare: Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1427 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 89 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1426 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

M2020/ 00829/Nm Miljödepartementet Miljö- och klimatministern samt vice statsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1426 av Betty Malmberg M Skyddad natur Betty Malmberg har frågat mig varför den svenska definitionen av skyddad natur skiljer sig från EU:s och vilka åtgärder jag kommer att vidta för att klargöra

Svarsdatum: 2020-06-03 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1426 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) (docx, 89 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1425 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2020/04786/SOF Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1425 av Ann-Christine From Utterstedt SD Ädelreformen Ann-Christine From Utterstedt har frågat mig om jag är nöjd med ädelreformens resultat, eller om jag anser att äldreomsorgen och äldrevården behöver ett nytt omtag. Det kommunala

Svarsdatum: 2020-06-03 Frågeställare: Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1425 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1424 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2020 04785 FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1424 av Elin Segerlind V Tillgänglighet till narkosmedel för människor och djur Elin Segerlind har frågat mig om jag avser att agera så att propofol inte ska tillåtas att användas för planerad plastikkirurgi. Jag liksom många

Svarsdatum: 2020-06-03 Frågeställare: Elin Segerlind (V)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1424 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1423 besvarad av Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

A2020/01215/A Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknadsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1423 av Lars Beckman M Återställning av a-kassan till tidigare nivåer Lars Beckman har frågat mig om regeringen har för avsikt att återställa höjningen av a-kassan till tidigare nivåer och när det i så fall kommer

Svarsdatum: 2020-06-03 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1423 besvarad av Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1422 besvarad av Statsrådet Lena Micko (S)

Fi2020/ 02462/KO Finansdepartementet Civilministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1422 av Lars Beckman M Konsumenters rätt till ersättning av bilföretag som uppgett felaktiga värden Lars Beckman har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen har vidtagit för att även svenska konsumenter ska kunna få ersättning

Svarsdatum: 2020-06-03 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1422 besvarad av Statsrådet Lena Micko (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1421 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2020/04763/SOF Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1421 av Martina Johansson C Stöd till personer adopterade från Chile Martina Johansson har frågat mig vad jag avser att göra för att stötta svenska medborgare som adopterats från Chile, så att de ska få vetskap om sitt ursprung.

Svarsdatum: 2020-06-03 Frågeställare: Martina Johansson (C)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1421 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1419 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2020/04762/SOF Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1419 av Betty Malmberg M Syrgas på äldreboenden Betty Malmberg har frågat mig vilka åtgärder jag kommer att vidta för att säkerställa att landets särskilda boenden för äldre har tillgång till syrgas samt att kunskap om användning

Svarsdatum: 2020-06-03 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1419 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 82 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1418 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

M2020/00825/Nm Miljödepartementet Miljö- och klimatministern samt vice statsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1418 av Betty Malmberg M Utsläpp av avloppsvatten i Öresund Betty Malmberg har frågat mig vilka åtgärder jag har vidtagit, och vilka åtgärder jag kommer att vidta, för att försäkra mig om att de

Svarsdatum: 2020-06-03 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1418 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1417 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

M2020/00824/Nm Miljödepartementet Miljö- och klimatministern samt vice statsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1417 av Nina Lundström L Danska utsläpp av avloppsvatten Nina Lundström har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen avser att vidta för att hindra att avloppsvattenutsläpp sker i Danmark som

Svarsdatum: 2020-06-03 Frågeställare: Nina Lundström (L)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1417 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1416 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Svar på fråga 2019/20:1416 av Elin Segerlind V Id-märkning och registrering av katter Elin Segerlind har frågat mig om jag avser att agera utifrån förslagen på åtgärder i departementspromemorian Märkning och registrering av katter ett förslag och dess konsekvenser Ds 2019:21och när i så fall ett förslag kan lämnas till

Svarsdatum: 2020-06-03 Frågeställare: Elin Segerlind (V)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1416 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S) (docx, 84 kB)