Dokument & lagar (33 370 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1967 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2021/01882 Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:1967 av Ann-Sofie Alm M Åtgärder mot antibiotikaresistens Ann-Sofie Alm har frågat mig om vilka åtgärder jag kommer vidta inom mitt verksamhetsområde för att minska antibiotikaresistensen. Regeringen prioriterar arbetet mot antibiotikaresistens

Svarsdatum: 2021-03-04 Frågeställare: Ann-Sofie Alm (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1967 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1974 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Svar på fråga 2020/21:1974 av Cassandra Sundin SD Kyrkoantikvarisk ersättning Cassandra Sundin har frågat mig vad regeringen avser att göra för att de församlingar med renoveringsbehov som inte får ta del av kyrkoantikvarisk ersättning ska ha möjlighet att bevara och vårda kyrkomiljöerna. Det kyrkliga kulturarvet tillhör

Svarsdatum: 2021-03-03 Frågeställare: Cassandra Sundin (SD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1974 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1968 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2021/00680 Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:1968 av Ann-Sofie Alm M Säkra transporter för säkra livsmedel Ann-Sofie Alm har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att rusta upp infrastrukturen och därigenom underlätta trygga, säkra och snabba transporter.

Svarsdatum: 2021-03-03 Frågeställare: Ann-Sofie Alm (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1968 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 81 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1966 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S)

N2021/00647 Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2021/20:1953 och 2021/20:1966 av Ann-Sofie Alm M Stöd till livsmedelsproducenter och Miljö- och klimatmålen och livsmedelsstrategin Ann-Sofie Alm har frågat finansministern Magdalena Andersson vilka åtgärder avses att vidtas för att de

Svarsdatum: 2021-03-03 Frågeställare: Ann-Sofie Alm (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1966 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1964 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Ku202 1 0 0 607 Kulturdepartementet Kultur- och demokratiministern samt ministern med ansvar för idrottsfrågorna Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:1964 av Björn Söder SD Den ökande antisemitismen i Malmö Björn Söder har frågat mig vilka åtgärder jag vidtar för att möta den växande antisemitismen i Sverige och

Svarsdatum: 2021-03-03 Frågeställare: Björn Söder (SD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1964 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1963 besvarad av Statsrådet Åsa Lindhagen (MP)

Fi2021/00940 Finansdepartementet Finansmarknadsminister och biträdande finansminister Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:1963 av Björn Söder SD Statens fastighetsverks uthyrningar Björn Söder har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att förbättra styrningen och kontrollen av Statens fastighetsverks

Svarsdatum: 2021-03-03 Frågeställare: Björn Söder (SD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1963 besvarad av Statsrådet Åsa Lindhagen (MP) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1961 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Ju2021/00864 Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:1961 av Marléne Lund Kopparklint M Ökningen av anmälda sexualbrott mot barn Marléne Lund Kopparklint har frågat mig vilka extra åtgärder jag ämnar vidta för att stoppa utvecklingen när det gäller ökningen av anmälda sexualbrott

Svarsdatum: 2021-03-03 Frågeställare: Marléne Lund Kopparklint (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1961 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1960 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2021/ 00863 Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:1960 av Mikael Eskilandersson SD Domstolarnas belastningsgrad Mikael Eskilandersson har frågat mig vad jag avser att göra för att domstolsväsendet ska kunna upprätthålla en rättssäker verksamhet där mål behandlas

Svarsdatum: 2021-03-03 Frågeställare: Mikael Eskilandersson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1960 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1959 besvarad av Statsrådet Per Olsson Fridh (MP)

Utrikesdepartementet Statsrådet Olsson Fridh Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:1959 av Björn Söder SD Terrorlöner från Palestinska myndigheten Björn Söder har frågat mig om jag avser att stoppa biståndet till Palestina för att hindra att dömda terrorister avlönas genom svenska skattemedel. Som Björn Söder säkerligen

Svarsdatum: 2021-03-03 Frågeställare: Björn Söder (SD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1959 besvarad av Statsrådet Per Olsson Fridh (MP) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1958 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2021/00862 Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:1958 av Ellen Juntti M Reglerna om byte av offentlig försvarare Ellen Juntti har frågat mig om jag avser att se över reglerna om byte av offentlig försvarare. Rätten till en offentlig försvarare är en viktig del

Svarsdatum: 2021-03-03 Frågeställare: Ellen Juntti (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1958 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 89 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1956 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2020/21:1956 av Robert Hannah L Hizb ut-Tahrir och radikalislamistisk propaganda Robert Hannah har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att polisen, Säpo och Centrum mot våldsbejakande extremism CVE ska få befogenheter att på riktigt stoppa radikala islamister som Hizb ut-Tahrir från att hota

Svarsdatum: 2021-03-03 Frågeställare: Robert Hannah (L)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1956 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1954 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

2021-03-0 3 Fö2021/00248 Försvarsministern Försvarsdepartementet Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:1954 av Hanna Gunnarsson V En ny generaldirektör för Försvarsmakten Hanna Gunnarsson har frågat mig när kan vi förvänta oss att regeringen utser en ny generaldirektör för Försvarsmakten. Jag delar uppfattningen att

Svarsdatum: 2021-03-03 Frågeställare: Hanna Gunnarsson (V)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1954 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S) (docx, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1953 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S)

N2021/00647 Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2021/20:1953 och 2021/20:1966 av Ann-Sofie Alm M Stöd till livsmedelsproducenter och Miljö- och klimatmålen och livsmedelsstrategin Ann-Sofie Alm har frågat finansministern Magdalena Andersson vilka åtgärder avses att vidtas för att de

Svarsdatum: 2021-03-03 Frågeställare: Ann-Sofie Alm (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1953 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1952 besvarad av Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

Svar på fråga 2020/21:1952 av Ann-Christine From Utterstedt SD Funktionsnedsattas matchning mot arbetsmarknaden Ann-Christine From Utterstedt har frågat mig hur jag avser att agera för att säkerställa att inrikes födda funktionsnedsattas situation får en rättvis utvärdering och matchning mot arbetsmarknaden så att de lättare

Svarsdatum: 2021-03-03 Frågeställare: Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1952 besvarad av Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) (docx, 89 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1951 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2021/01817 Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:1951 av Ann-Christine From Utterstedt SD Ökning av suicid bland unga flickor Ann-Christine From Utterstedt har frågat mig hur jag avser att agera för att intensifiera arbetet med att minska antalet suicidfall så att riksdagens nollvision

Svarsdatum: 2021-03-03 Frågeställare: Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1951 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1950 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Svar på fråga 2020/21:1950 av Ann-Christine From Utterstedt SD Långtidscovid Ann-Christine From Utterstedt har frågat mig hur Socialstyrelsen ska kunna utreda hur många individer som drabbats av långtidscovid. Jag vill börja med att förtydliga att Socialstyrelsen har möjlighet att samla in data om personer med postcovid,

Svarsdatum: 2021-03-03 Frågeställare: Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1950 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1949 besvarad av Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

A2021/ 00477/A Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:1949 av Ann-Christine From Utterstedt SD Handläggningstider inom arbetslöshetsförsäkringen Ann-Christine From Utterstedt har frågat mig hur jag avser att agera för att underlätta situationen för individer som tvingas ansöka om arbetslöshetsersättning och avsevärt korta

Svarsdatum: 2021-03-03 Frågeställare: Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1949 besvarad av Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1948 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Svar på fråga 2020/21:1948 av Boriana Åberg M Regeringens respektive regionernas ansvar för vaccineringen Boriana Åberg har frågat mig om jag delar kritik som framförts mot regionernas vaccineringsarbete och i så fall, vilka fakta ligger till grund för ställningstagandet att det är regionerna, och inte staten, som inte

Svarsdatum: 2021-03-03 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1948 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 82 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1947 besvarad av Statsrådet Åsa Lindhagen (MP)

Fi2021/00911 Finansdepartementet Finansmarknadsminister och biträdande finansminister Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:1947 av Jörgen Berglund M Konstnärlig utsmyckning för Fortifikationsverkets fastigheter Jörgen Berglund har frågat mig om jag avser att agera på något sätt för att åstadkomma en förändring som

Svarsdatum: 2021-03-03 Frågeställare: Jörgen Berglund (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1947 besvarad av Statsrådet Åsa Lindhagen (MP) (docx, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1946 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

N2021/00619 Näringsdepartementet Näringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:1946 av Björn Söder SD Swedavias utredning om Bromma flygplats Björn Söder har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder så att Swedavias utredning om Bromma flygplats i sin helhet delges riksdagens trafikutskott. Swedavia

Svarsdatum: 2021-03-03 Frågeställare: Björn Söder (SD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1946 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S) (docx, 85 kB)