Dokument & lagar (1 980 träffar)

Framställning 2020/21:RS2

Framställning till riksdagen 2020/21:RS2 Upphävande av bestämmelse i lagen 1982:1255 om författningssamlingar för riksdagsförvaltningen, Riksbanken och Riksrevisionen Sammanfattning I framställningen föreslås att 5 lagen 1982:1255 om författningssamlingar för riksdagsförvaltningen, Riksbanken och Riksrevisionen om att


Utskottsberedning: KU
Sista motionsdag: 2020-11-02

Framställning 2020/21:RS2 (pdf, 280 kB)

Framställning 2019/20:RB6

Framställning till riksdagen 2019/20:RB6 Medgivande för Riksbanken att ge kredit till IMF Sammanfattning Riksbanken är finansiell motpart till Internationella valutafonden IMF för Sveriges räkning och tillhandahåller utländsk valuta ur valutareserven till IMF under flera olika finansieringsarrangemang. Grunden för medlemsländernas


Utskottsberedning: 2020/21:FiU31
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Sista motionsdag: 2020-09-23

Framställning 2019/20:RB6 (pdf, 241 kB)

Framställning 2019/20:RS2

Framställning till riksdagen 2019/20:RS2 Höjd åldersgräns för uttag av ålderspension Sammanfattning I framställningen föreslås en ändring i lagen 2016:1108 om ersättning till riksdagens ledamöter som innebär att åldersgränsen för att kunna ta ut ålderspension inom riksdagens pensionssystem höjs från 61 år till 62 år.


Utskottsberedning: 2020/21:KU7
Sista motionsdag: 2020-09-23

Framställning 2019/20:RS2 (pdf, 296 kB)

Redogörelse 2019/20:RR5

Redogörelse till riksdagen 2019/20:RR5 Riksrevisorns årliga rapport 2020 Till riksdagen De viktigaste iakttagelserna från effektivitetsrevisionen och den årliga revisionen ska samlas i en årlig rapport enligt 12 lagen om revision av statlig verksamhet m.m. Riksrevisorn lämnar härmed den årliga rapporten 2020 som en redogörelse

Sista motionsdag: 2020-06-04

Redogörelse 2019/20:RR5 (pdf, 484 kB)

Framställning 2019/20:RB5

Framställning till riksdagen 2019/20:RB5 Medgivande för Riksbanken att ingå ett avtal om lån till Internationella valutafonden IMF Sammanfattning Riksbanken föreslår i denna framställning att riksdagen medger att Riksbanken ingår ett avtal om kredit till Internationella valutafonden IMF med ett belopp om 500 miljoner


Utskottsberedning: 2019/20:FiU57
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1 Sista motionsdag: 2020-05-27

Framställning 2019/20:RB5 (pdf, 182 kB)

Redogörelse 2019/20:RR4

Redogörelse till riksdagen 2019/20:RR4 Riksrevisionens redogörelse för granskning av Årsredovisning för staten 2019 Riksrevisionen har i enlighet med lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. granskat Årsredovisning för staten 2019. Härmed överlämnas revisionsberättelse över Årsredovisning för staten 2019

Sista motionsdag: 2020-05-06

Redogörelse 2019/20:RR4 (pdf, 1008 kB)

Redogörelse 2019/20:NR1

Redogörelse till riksdagen 2019/20:NR1 Nordiska rådets svenska delegations berättelse om verksamheten under 2019 Till riksdagen Nordiska rådets svenska delegation överlämnar härmed årsberättelse om sin verksamhet under 2019. Berättelsen innehåller en redogörelse för rådets 71:a session den 2931 oktober samt en översikt

Sista motionsdag: 2020-04-01

Redogörelse 2019/20:NR1 (pdf, 3652 kB)

Framställning 2019/20:RB3

Framställning till riksdagen 2019/20:RB3 Förslag till ändring i lagen 1988:1385 om Sveriges riksbank till stöd för samarbete med internationella organ Sammanfattning Utvecklingen av tekniska finansiella innovationer går snabbt och betalningsmarknaden i Sverige befinner sig i stark förändring. Ett tydligt tecken på det


Utskottsberedning: 2020/21:FiU7
Riksdagsbeslut (4 förslag): , 4 bifall,
Sista motionsdag: 2020-03-23

Framställning 2019/20:RB3 (pdf, 333 kB)

Redogörelse 2019/20:RR2

Redogörelse till riksdagen 2019/20:RR2 Riksrevisionens redogörelse om revisionsberättelsen över Sveriges riksbanks årsredovisning 2019 Till riksdagen Riksrevisionen har i enlighet med lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. granskat Riksbankens årsredovisning för 2019. Härmed överlämnas revisionsberättelsen

Sista motionsdag: 2020-03-20

Redogörelse 2019/20:RR2 (pdf, 1507 kB)

Redogörelse 2019/20:ER1

Redogörelse till riksdagen 2019/20:ER1 Europarådets svenska delegations redogörelse om verksamheten under 2019 Redogörelsens huvudsakliga innehåll Riksdagens delegation till Europarådets parlamentariska församling överlämnar härmed redogörelsen för sin verksamhet under 2019. Till redogörelsen bifogas en förteckning över

Följdmotioner: 1 Sista motionsdag: 2020-03-23

Redogörelse 2019/20:ER1 (pdf, 862 kB)

Redogörelse 2019/20:RR3

Redogörelse till riksdagen 2019/20:RR3 Riksrevisionens redogörelse om revisionsberättelsen över Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds årsredovisning 2019 Till riksdagen Riksrevisionen har i enlighet med lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. granskat Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds årsredovisning

Sista motionsdag: 2020-03-20

Redogörelse 2019/20:RR3 (pdf, 1464 kB)

Redogörelse 2019/20:RJ1

Redogörelse till riksdagen 2019/20:RJ1 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfondens årsredovisning 2019 Till riksdagen Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond överlämnar i enlighet med sina stadgar härmed årsredovisning och förvaltningsberättelse för 2019. Därutöver ges en översikt över den forskningsstödjande verksamheten under

Sista motionsdag: 2020-03-18

Redogörelse 2019/20:RJ1 (pdf, 777 kB)

Redogörelse 2019/20:RS4

Redogörelse till riksdagen 2019/20:RS4 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till riksdagsstyrelsen Redogörelsens huvudsakliga innehåll I redogörelsen redovisar riksdagsstyrelsen för riksdagen vilka åtgärder styrelsen har vidtagit med anledning av de riksdagsskrivelser som riksdagen har överlämnat till

Sista motionsdag: 2020-03-06

Redogörelse 2019/20:RS4 (pdf, 181 kB)

Redogörelse 2019/20:RS3

Redogörelse till riksdagen 2019/20:RS3 Redogörelse för verksamheten inom Interparlamentariska unionen IPU och den svenska delegationens arbete under 2019 Redogörelsens huvudsakliga innehåll I redogörelsen redovisas verksamheten inom Interparlamentariska unionen IPU och den svenska IPU-delegationens arbete under 2019.

Sista motionsdag: 2020-03-06

Redogörelse 2019/20:RS3 (pdf, 374 kB)

Redogörelse 2019/20:RS1

Redogörelse till riksdagen 2019/20:RS1 Riksdagsförvaltningens årsredovisning för verksamhetsåret 2019 Riksdagsstyrelsen har vid sitt sammanträde den 19 februari 2020 beslutat om Riksdagsförvaltningens årsredovisning för verksamhetsåret 2019. Andreas Norlén M Erik Ezelius S Annelie Karlsson S talman ordförande Tobias Billström

Sista motionsdag: 2020-03-06

Redogörelse 2019/20:RS1 (pdf, 1509 kB)

Redogörelse 2019/20:NSÖ1

Redogörelse till riksdagen 2019/20:NSÖ1 Verksamhetsredogörelse för Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångsrestriktioner Karensnämnden 2019 Till riksdagen Nämnden ska enligt 11 lagen 2018:677 med instruktion för Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångsrestriktioner lämna

Sista motionsdag: 2020-03-06

Redogörelse 2019/20:NSÖ1 (pdf, 136 kB)

Redogörelse 2019/20:VPN1

Redogörelse till riksdagen 2019/20:VPN1 Verksamhetsredogörelse för Valprövningsnämnden 2019 Till riksdagen Valprövningsnämnden ska enligt 13 lagen 2012:880 med instruktion för Valprövningsnämnden senast den 22 februari varje år lämna en redogörelse till riksdagen för sin verksamhet under det senaste kalenderåret. I

Sista motionsdag: 2020-03-04

Redogörelse 2019/20:VPN1 (pdf, 331 kB)

Redogörelse 2019/20:NL1

Redogörelse till riksdagen 2019/20:NL1 Verksamhetsredogörelse för Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna 2019 Till riksdagen Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna ska enligt 12 lagen 2012:882 med instruktion för Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna

Sista motionsdag: 2020-03-04

Redogörelse 2019/20:NL1 (pdf, 164 kB)

Framställning 2019/20:RB2

Framställning till riksdagen 2019/20:RB2 Riksbanksfullmäktiges förslag till vinstdisposition 2019 med mera Sammanfattning I fullmäktiges verksamhetsberättelse för 2019 redovisas övergripande vilka ärenden som behandlades vid fullmäktiges sammanträden 14 tillfällen inklusive två per capsulam under året och vilken information


Utskottsberedning: 2019/20:FiU23
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Sista motionsdag: 2020-03-04

Framställning 2019/20:RB2 (pdf, 261 kB)

Framställning 2019/20:RB1

Framställning till riksdagen 2019/20:RB1 Årsredovisning för Sveriges riksbank 2019 Till riksdagen Sveriges riksbank överlämnar härmed Riksbankens årsredovisning för 2019 till riksdagen. I enlighet med 10 kap. 3 lagen 1988:1385 om Sveriges riksbank riksbankslagen innehåller årsredovisningen en förvaltningsberättelse,


Utskottsberedning: 2019/20:FiU23
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Sista motionsdag: 2020-03-04

Framställning 2019/20:RB1 (pdf, 1926 kB)