Dokument & lagar (1 997 träffar)

Redogörelse 2020/21:RJ1

Redogörelse till riksdagen 2020/21:RJ1 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds årsredovisning 2020 Till riksdagen Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond överlämnar i enlighet med sina stadgar härmed årsredovisning och förvaltningsberättelse för 2020. Stockholm den 25 februari 2021 På Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds

Sista motionsdag: 2021-03-17

Redogörelse 2020/21:RJ1 (pdf, 858 kB)

Redogörelse 2020/21:RS4

Redogörelse till riksdagen 2020/21:RS4 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till riksdagsstyrelsen Redogörelsens huvudsakliga innehåll I redogörelsen redovisar riksdagsstyrelsen för riksdagen vilka åtgärder styrelsen har vidtagit med anledning av de riksdagsskrivelser som riksdagen har överlämnat till

Sista motionsdag: 2021-03-12

Redogörelse 2020/21:RS4 (pdf, 173 kB)

Redogörelse 2020/21:RS3

Redogörelse till riksdagen 2020/21:RS3 Redogörelse för verksamheten inom Interparlamentariska unionen IPU och den svenska delegationens arbete under 2020 Redogörelsens huvudsakliga innehåll Riksdagsstyrelsen överlämnar härmed i enlighet med 10 lagen 2011:745 med instruktion för Riksdagsförvaltningen redogörelsen för

Sista motionsdag: 2021-03-12

Redogörelse 2020/21:RS3 (pdf, 385 kB)

Redogörelse 2020/21:RS1

Redogörelse till riksdagen 2020/21:RS1 Riksdagsförvaltningens årsredovisning för verksamhetsåret 2020 Riksdagsstyrelsen har vid sitt sammanträde den 22 februari 2021 beslutat om Riksdagsförvaltningens årsredovisning för verksamhetsåret 2020. Andreas Norlén M Erik Ezelius S Annelie Karlsson S talman ordförande Tobias Billström

Sista motionsdag: 2021-03-10

Redogörelse 2020/21:RS1 (pdf, 1824 kB)

Redogörelse 2020/21:RR1

Redogörelse till riksdagen 2020/21:RR1 Riksrevisionens årsredovisning för 2020 Till riksdagen Riksrevisionen överlämnar härmed Riksrevisionens årsredovisning för 2020. Årsredovisningen beslutades den 19 februari 2021 av Helena Lindberg. Stockholm den 19 februari 2021 Helena Lindberg riksrevisor 1 2020/21:RR1 Innehållsförteckning

Sista motionsdag: 2021-03-10

Redogörelse 2020/21:RR1 (pdf, 1200 kB)

Redogörelse 2020/21:NSÖ1

Redogörelse till riksdagen 2020/21:NSÖ1 Verksamhetsredogörelse för Nämnden för prövning av statsråds och vissa andra befattningshavares övergångsrestriktioner 2020 Till riksdagen Nämnden ska enligt 11 lagen 2018:677 med instruktion för Nämnden för prövning av statsråds och vissa andra befattningshavares övergångsrestriktioner

Sista motionsdag: 2021-03-10

Redogörelse 2020/21:NSÖ1 (pdf, 135 kB)

Redogörelse 2020/21:Europol1

Redogörelse till riksdagen 2020/21:Europol1 Redogörelse för verksamheten inom den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol och den svenska delegationens arbete under 2020 Till riksdagen Delegationen till den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol överlämnar härmed redogörelsen för sin verksamhet

Sista motionsdag: 2021-03-10

Redogörelse 2020/21:Europol1 (pdf, 241 kB)

Redogörelse 2020/21:PN1

Redogörelse till riksdagen 2020/21:PN1 Verksamhetsredogörelse för Partibidragsnämnden 2020 Till riksdagen Partibidragsnämnden ska enligt 13 lagen 2013:353 med instruktion för nämnden senast den 22 februari varje år lämna en redogörelse för sin verksamhet under det senaste kalenderåret till riksdagen. I redogörelsen

Sista motionsdag: 2021-03-10

Redogörelse 2020/21:PN1 (pdf, 195 kB)

Redogörelse 2020/21:VPN1

Redogörelse till riksdagen 2020/21:VPN1 Verksamhetsredogörelse för Valprövningsnämnden 2020 Till riksdagen Valprövningsnämnden ska enligt 13 lagen 2012:880 med instruktion för Valprövningsnämnden senast den 22 februari varje år lämna en redogörelse till riksdagen för sin verksamhet under det senaste kalenderåret. I

Sista motionsdag: 2021-03-10

Redogörelse 2020/21:VPN1 (pdf, 243 kB)

Framställning 2020/21:RB2

Framställning till riksdagen 2020/21:RB2 Riksbanksfullmäktiges förslag till vinstdisposition 2020 med mera Sammanfattning I fullmäktiges verksamhetsberättelse för 2020 redovisas övergripande vilka ärenden som behandlades vid fullmäktiges sammanträden nio tillfällen under året och vilken information som fullmäktige då


Utskottsberedning: 2020/21:FiU23
Sista motionsdag: 2021-03-10

Framställning 2020/21:RB2 (pdf, 278 kB)

Framställning 2020/21:RB1

Framställning till riksdagen 2020/21:RB1 Årsredovisning för Sveriges riksbank 2020 Till riksdagen Sveriges riksbank överlämnar härmed Riksbankens årsredovisning för 2020 till riksdagen. I enlighet med 10 kap. 3 lagen 1988:1385 om Sveriges riksbank riksbankslagen innehåller årsredovisningen en förvaltningsberättelse,


Utskottsberedning: 2020/21:FiU23
Sista motionsdag: 2021-03-10

Framställning 2020/21:RB1 (pdf, 1708 kB)

Redogörelse 2020/21:RAR1

Redogörelse till riksdagen 2020/21:RAR1 Verksamhetsredogörelse för Riksdagens arvodesnämnd 2020 Till riksdagen Riksdagens arvodesnämnd ska enligt 12 lagen 2012:883 med instruktion för Riksdagens arvodesnämnd senast den 22 februari varje år lämna en redogörelse till riksdagen för sin verksamhet under det senaste kalenderåret.

Sista motionsdag: 2021-03-10

Redogörelse 2020/21:RAR1 (pdf, 219 kB)

Redogörelse 2020/21:NL1

Redogörelse till riksdagen 2020/21:NL1 Verksamhetsredogörelse för Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorn 2020 Till riksdagen Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorn ska enligt 12 lagen 2012:882 med instruktion för Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorn senast

Sista motionsdag: 2021-03-10

Redogörelse 2020/21:NL1 (pdf, 185 kB)

Redogörelse 2020/21:ÖN1

Redogörelse till riksdagen 2020/21:ÖN1 Verksamhetsredogörelse för Riksdagens överklagandenämnd 2020 Till riksdagen Riksdagens överklagandenämnd ska enligt 12 lagen 2012:884 med instruktion för Riksdagens överklagandenämnd senast den 22 februari varje år lämna en redogörelse till riksdagen för sin verksamhet under det

Sista motionsdag: 2021-02-25

Redogörelse 2020/21:ÖN1 (pdf, 100 kB)

Redogörelse 2020/21:SN1

Redogörelse till riksdagen 2020/21:SN1 Verksamhetsredogörelse för Statsrådsarvodesnämnden 2020 Till riksdagen Statsrådsarvodesnämnden ska enligt 12 lagen 2012:881 med instruktion för Statsrådsarvodesnämnden senast den 22 februari varje år lämna en redogörelse till riksdagen för sin verksamhet under det senaste kalenderåret.

Sista motionsdag: 2021-02-17

Redogörelse 2020/21:SN1 (pdf, 103 kB)

Redogörelse 2020/21:RAN1

Redogörelse till riksdagen 2020/21:RAN1 Verksamhetsredogörelse för Riksdagens ansvarsnämnd 2020 Till riksdagen Riksdagens ansvarsnämnd ska enligt 4 andra stycket lagen RFS 1980:4 1980:607 om beslutande organ i frågor om disciplinansvar m.m. beträffande arbetstagare hos riksdagen och dess myndigheter varje år lämna en

Sista motionsdag: 2021-02-17

Redogörelse 2020/21:RAN1 (pdf, 100 kB)

Redogörelse 2020/21:JO1

Justitieombudsmännens ämbetsberättelse Redogörelse 2020/21:JO1 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse ISSN 0282-0560 Tryck: Elanders Sverige AB, Vällingby 2020 2 0 2 0 2 1 J O1 Innehåll Till riksdagen.10 1. Organisation 10 2. Verksamheten 12 3. Justitieombudsmännens övergripande redovisning av sina iakttagelser

Sista motionsdag: 2020-11-25

Redogörelse 2020/21:JO1 (pdf, 5523 kB)

Framställning 2020/21:RS2

Framställning till riksdagen 2020/21:RS2 Upphävande av bestämmelse i lagen 1982:1255 om författningssamlingar för riksdagsförvaltningen, Riksbanken och Riksrevisionen Sammanfattning I framställningen föreslås att 5 lagen 1982:1255 om författningssamlingar för riksdagsförvaltningen, Riksbanken och Riksrevisionen om att


Utskottsberedning: 2020/21:KU12
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Sista motionsdag: 2020-11-02

Framställning 2020/21:RS2 (pdf, 280 kB)

Framställning 2019/20:RB6

Framställning till riksdagen 2019/20:RB6 Medgivande för Riksbanken att ge kredit till IMF Sammanfattning Riksbanken är finansiell motpart till Internationella valutafonden IMF för Sveriges räkning och tillhandahåller utländsk valuta ur valutareserven till IMF under flera olika finansieringsarrangemang. Grunden för medlemsländernas


Utskottsberedning: 2020/21:FiU31
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Sista motionsdag: 2020-09-23

Framställning 2019/20:RB6 (pdf, 241 kB)

Framställning 2019/20:RS2

Framställning till riksdagen 2019/20:RS2 Höjd åldersgräns för uttag av ålderspension Sammanfattning I framställningen föreslås en ändring i lagen 2016:1108 om ersättning till riksdagens ledamöter som innebär att åldersgränsen för att kunna ta ut ålderspension inom riksdagens pensionssystem höjs från 61 år till 62 år.


Utskottsberedning: 2020/21:KU7
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Sista motionsdag: 2020-09-23

Framställning 2019/20:RS2 (pdf, 296 kB)