Dokument & lagar (4 träffar)

Framställning / redogörelse 2002/03:RR13

Förslag till riksdagen 2002/03:RR13 Riksdagens revisorers förslag angående radiokommunikation för trygghet och säkerhet 2002/03 RR13 Revisorernas granskning Riksdagens revisorer har på eget initiativ granskat regeringens och olika myndigheters hantering av ärendet om ett gemensamt radiokommunikations-system för polisen,


Utskottsberedning: ---2002/03:FiU21
Riksdagsbeslut (4 förslag): 1 avslag, 3 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Framställning / redogörelse 2002/03:RR13 (doc, 265 kB)

RR2

Framställning / redogörelse 2000/01:RR2

Förslag till riksdagen 2000/01:RR2 Riksdagens revisorers förslag angående Bemyndiganden med utgångspunkt i försvaret 2000/01 RR2 Inledning Riksdagens revisorer har på eget initiativ granskat hur regeringen och För-svarsmakten hanterar och redovisar bemyndiganden i det militära försvaret. Granskningen har inriktats mot


Utskottsberedning: --2000/01:FöU1
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation

Framställning / redogörelse 2000/01:RR2 (doc, 278 kB)

Framställning / redogörelse 1999/2000:RR10

Förslag till riksdagen 1999/2000:RR10 Riksdagens revisorers förslag angående Försvars-högskolan i det nya försvaret 1999/2000 RR10 1 Inledning Revisorerna har på eget initiativ granskat hur regeringen och beställare styr Försvarshögskolan. Försvarshögskolan är en myndighet under Försvarsde-partementet. Försvarshögskolans


Utskottsberedning: -----2000/01:FöU4
Riksdagsbeslut (10 förslag): , , 5 saknar beslutsinformation

Framställning / redogörelse 1999/2000:RR10 (doc, 497 kB)

rr7

Framställning / redogörelse 1998/99:rr7

Förslag till riksdagen 1998/99:RR7 Riksdagens revisorers förslag angående anpassningen av totalförsvaret 1998/99 RR7 1 Revisorernas granskning Riksdagen har beslutat att totalförsvarets förmåga till anpassning är en av grundstenarna i den svenska försvarspolitiken prop. 1996/97:4, bet. 1996/97:FöU1, rskr. 1996/97:36Med


Utskottsberedning: ------1999/2000:FöU2
Riksdagsbeslut (12 förslag): , , 6 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Framställning / redogörelse 1998/99:rr7 (doc, 638 kB)