Dokument & lagar (11 858 träffar)

Interpellation 2020/21:193 av Hans Rothenberg (M)

Interpellation 2020/21:193 Förhandlingar om frihandelsavtalet TTIP av Hans Rothenberg M till Statsrådet Anna Hallberg S I spåren av covid-19 har bnp sjunkit i alla länder utom Kina och världshandeln har utvecklats i ett lugnare tempo. Många länder inom EU brottas med sina egna ekonomier och tvingas till ökad skuldsättning.

Inlämnad: 2020-11-27 Besvarare: Statsrådet Anna Hallberg (S)

Interpellation 2020/21:193 av Hans Rothenberg (M) (pdf, 90 kB)

Interpellation 2020/21:192 av Thomas Morell (SD)

Interpellation 2020/21:192 Hot mot förtroendevalda av Thomas Morell SD till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S För en tid sedan cirkulerade två videoklipp i sociala medier där det uttalades hot om krig mot svenska statenKriget skulle utkämpas med vapenmakt. Det uttalades också hot om att gripa enskilda

Inlämnad: 2020-11-26 Svarsdatum: 2020-12-11 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2020/21:192 av Thomas Morell (SD) (pdf, 87 kB)

Interpellation 2020/21:191 av Jessica Rosencrantz (M)

Interpellation 2020/21:191 Åtgärder mot nedskräpning av Jessica Rosencrantz M till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP Nedskräpning är ett stort och synligt problem som föder mer nedskräpning och i förlängningen bidrar till minskad trivsel och ökad otrygghet i människors närområden. Pandemin har lockat ut svenskar

Inlämnad: 2020-11-25 Svarsdatum: 2021-01-29 Besvarare: Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Interpellation 2020/21:191 av Jessica Rosencrantz (M) (pdf, 105 kB)

Interpellation 2020/21:190 av Joar Forssell (L)

Interpellation 2020/21:190 EU:s taxonomi för hållbarhet av Joar Forssell L till Statsrådet Per Bolund MP Arbetet med EU:s taxonomi för hållbara ekonomiska aktiviteter fortsätter. Kommissionen presenterade den 20 november sitt utkast till den delegerade akt som ska ange kriterierna för när olika aktiviteter ska anses hållbara.

Inlämnad: 2020-11-24 Svarsdatum: 2020-12-08 Besvarare: Statsrådet Per Bolund (MP)

Interpellation 2020/21:190 av Joar Forssell (L) (pdf, 103 kB)

Interpellation 2020/21:189 av Kjell Jansson (M)

Interpellation 2020/21:189 Förstärkning av Tullverket av Kjell Jansson M till Finansminister Magdalena Andersson S Andelen stölder och inbrott som begås av utländska stöldligor har ökat kraftigt. Utländska brottsligor har blivit ett allvarligt problem i dagens Sverige, och Tullverket behöver både mer personal och större

Inlämnad: 2020-11-25 Svarsdatum: 2020-12-11 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2020/21:189 av Kjell Jansson (M) (pdf, 86 kB)

Interpellation 2020/21:188 av Sofia Westergren (M)

Interpellation 2020/21:188 Problem kring samordningsnummer av Sofia Westergren M till Finansminister Magdalena Andersson S Syftet med samordningsnummer är att kunna identifiera personer i Sverige som inte har ett personnummer. Det är Skatteverket som ger ut samordningsnummer efter begäran. Begäran kan göras av myndigheter

Inlämnad: 2020-11-25 Svarsdatum: 2020-12-11 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2020/21:188 av Sofia Westergren (M) (pdf, 89 kB)

Interpellation 2020/21:187 av Helena Bouveng (M)

Interpellation 2020/21:187 Problem med klädskatten av Helena Bouveng M till Finansminister Magdalena Andersson S Regeringen har för avsikt att gå fram med en ny skatt på kläder och skor. Skatten kommer att slå hårt mot jobb och företag i ett redan mycket svårt läge för handeln och hela ekonomin och försämrar konkurrenskraften

Inlämnad: 2020-11-25 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2020/21:187 av Helena Bouveng (M) (pdf, 77 kB)

Interpellation 2020/21:186 av Niklas Wykman (M)

Interpellation 2020/21:186 Skatteförslagens sysselsättningseffekter av Niklas Wykman M till Finansminister Magdalena Andersson S Arbetslösheten i Sverige är allvarligt hög. Pandemin har bidragit till att Sveriges höga arbetslöshet före krisen har ökat kraftigt under 2020. I budgeten för 2021 redogör regeringen för bland

Inlämnad: 2020-11-25 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2020/21:186 av Niklas Wykman (M) (pdf, 89 kB)

Interpellation 2020/21:185 av Boriana Åberg (M)

Interpellation 2020/21:185 Folkbokföringens tillförlitlighet av Boriana Åberg M till Finansminister Magdalena Andersson S Sverige har en tradition av en väl fungerande folkbokföring som går tillbaka ända till 1600-talet. Uppgiften hanterades på den tiden av kyrkan men har på senare år överförts till Skatteverket. Det

Inlämnad: 2020-11-25 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2020/21:185 av Boriana Åberg (M) (pdf, 86 kB)

Interpellation 2020/21:184 av Thomas Morell (SD)

Interpellation 2020/21:184 Det ökade antalet skjutningar i samhället av Thomas Morell SD till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Den 16 november larmas polisen ut till en misstänkt skjutning mot en buss i Borås. Det är inte första gången bussar blir beskjutna, och utvecklingen är oroande. Jag har tidigare

Inlämnad: 2020-11-25 Svarsdatum: 2020-12-11 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2020/21:184 av Thomas Morell (SD) (pdf, 89 kB)

Interpellation 2020/21:183 av Johan Hultberg (M)

Interpellation 2020/21:183 Arbetsmarknaden i Strömstad av Johan Hultberg M till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark S Coronapandemin slår hårt mot svensk ekonomi överlag, men ingen kommun är så hårt drabbad som Strömstad. Konsultbolaget WSP publicerade i våras rapporten Coronakrisen och besöksnäringen Rapporten gick

Inlämnad: 2020-11-25 Svarsdatum: 2020-12-08 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

Interpellation 2020/21:183 av Johan Hultberg (M) (pdf, 115 kB)

Interpellation 2020/21:182 av Jessica Rosencrantz (M)

Interpellation 2020/21:182 Fossilfri el och bioenergi som hållbara investeringar i EU av Jessica Rosencrantz M till Statsrådet Per Bolund MP EU:s taxonomiförordning är ett regelverk för att medlemsländerna gemensamt på EU-nivå ska klassificera vilka investeringar som är hållbara. Regelverket kommer att få stor påverkan

Inlämnad: 2020-11-25 Svarsdatum: 2020-12-08 Besvarare: Statsrådet Per Bolund (MP)

Interpellation 2020/21:182 av Jessica Rosencrantz (M) (pdf, 88 kB)

Interpellation 2020/21:181 av Johan Hultberg (M)

Interpellation 2020/21:181 Bättre tillgång till läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende av Johan Hultberg M till Socialminister Lena Hallengren S Sverige har en alarmerande hög narkotikarelaterad dödlighet. Till Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk EMCDDA rapporterar vi en narkotikarelaterad

Inlämnad: 2020-11-25 Svarsdatum: 2020-12-08 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Interpellation 2020/21:181 av Johan Hultberg (M) (pdf, 89 kB)

Interpellation 2020/21:180 av Johan Hultberg (M)

Interpellation 2020/21:180 Överförskrivning och missbruk av narkotikaklassade läkemedel av Johan Hultberg M till Socialminister Lena Hallengren S En inkörsport till beroendeproblem kan vara läkarförskrivna narkotikaklassade läkemedel. Vad som kan börja som smärtstillande behandling efter en olycka eller operation kan

Inlämnad: 2020-11-25 Svarsdatum: 2020-12-08 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Interpellation 2020/21:180 av Johan Hultberg (M) (pdf, 91 kB)

Interpellation 2020/21:179 av Jessica Thunander (V)

Interpellation 2020/21:179 Transporteffektivitet och klimatmålet 2030 av Jessica Thunander V till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S I Ny Teknik den 18 november i år publicerades artikeln Vi behöver minska trafiken för att klara klimatmålen till 2030undertecknad av tre trafikexperter från IVL Svenska Miljöinstitutet

Inlämnad: 2020-11-25 Svarsdatum: 2020-12-11 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Interpellation 2020/21:179 av Jessica Thunander (V) (pdf, 90 kB)

Interpellation 2020/21:178 av Jens Holm (V)

Interpellation 2020/21:178 Utökad fordonsvikt för lätta lastbilar av Jens Holm V till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Transportsektorn står för en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser, och i enlighet med vår klimatlag och vårt klimatramverk ska transportsektorns utsläpp minska med 70 procent till senast

Inlämnad: 2020-11-25 Svarsdatum: 2020-12-11 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Interpellation 2020/21:178 av Jens Holm (V) (pdf, 93 kB)

Interpellation 2020/21:177 av Angelika Bengtsson (SD)

Interpellation 2020/21:177 Barn och ungdomar som slutar idrotta av Angelika Bengtsson SD till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind MP Barn- och ungdomsidrotten rapporterar om en oro som växer sig allt starkare för dess överlevnad. Barn och ungdomar slutar idrotta till följd av coronapandemins effekter. Föreningslivet

Inlämnad: 2020-11-24 Svarsdatum: 2020-12-08 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Interpellation 2020/21:177 av Angelika Bengtsson (SD) (pdf, 87 kB)

Interpellation 2020/21:176 av Hans Wallmark (M)

Interpellation 2020/21:176 Folkrepubliken Kinas agerande i Hongkong av Hans Wallmark M till Utrikesminister Ann Linde S Situationen för Hongkong har kraftigt försämrats under 2020. Folkrepubliken Kinas agerande inskränker mänskliga rättigheter men utgör också ett hot mot fred och stabilitet i regionen, med globala konsekvenser

Inlämnad: 2020-11-24 Svarsdatum: 2021-01-12 Besvarare: Utrikesminister Ann Linde (S)

Interpellation 2020/21:176 av Hans Wallmark (M) (pdf, 92 kB)

Interpellation 2020/21:175 av Kristina Axén Olin (M)

Interpellation 2020/21:175 Omsättningen på rektorer av Kristina Axén Olin M till Utbildningsminister Anna Ekström S Rektorer är otroligt viktiga för att skolor ska lyckas. Enligt Skolinspektionens rapport Utan spaning ingen aning riskeras skolors utveckling, goda strukturer och gemensamma förhållningssätt av den stora

Inlämnad: 2020-11-24 Svarsdatum: 2020-12-11 Besvarare: Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Interpellation 2020/21:175 av Kristina Axén Olin (M) (pdf, 91 kB)

Interpellation 2020/21:174 av Sara Gille (SD)

Interpellation 2020/21:174 Barnets rätt till tanke-samvets- och religionsfrihet av Sara Gille SD till Statsrådet Åsa Lindhagen MP I utredningen Barnkonventionen och svensk rätt SOU 2020:63 som nyligen överlämnades till Åsa Lindhagen går det att läsa om barnets rätt till tanke-samvets- och religionsfrihet. Detta i barnkonventionens

Inlämnad: 2020-11-23 Svarsdatum: 2020-12-07 Besvarare: Statsrådet Åsa Lindhagen (MP)

Interpellation 2020/21:174 av Sara Gille (SD) (pdf, 105 kB)