Planerat tekniskt arbete

Under torsdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på riksdagens webbplats som innebär att det kan uppstå vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation@riksdagen.se.

Dokument & lagar (1 860 träffar)

Motion 2012/13:N16 av Kent Persson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:N16 av Kent Persson m.fl. V med anledning av prop. 2012/13:157 Anmälan enligt tjänstedirektivet av förslag till vissa kommunala föreskrifter V049 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör anslå medel


Utskottsberedning: 2013/14:NU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:N16 av Kent Persson m.fl. (V) (doc, 56 kB)

Motion 2012/13:N15 av Jennie Nilsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:N15 av Jennie Nilsson m.fl. S med anledning av skr. 2012/13:154 Strategiskt tillväxtarbete för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning en sammanfattning av Nationell strategisk rapport för Sverige 2012 S12011 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2013/14:NU4
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2012/13:N15 av Jennie Nilsson m.fl. (S) (doc, 69 kB)

Motion 2012/13:A22 av Mattias Karlsson (SD)

Förslag till riksdagsbeslut 1.Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att arbetsmarknadspolitiska åtgärder ska ges på lika villkor oavsett födelseland. 2.Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om företagande och sysselsättning som instrument


Utskottsberedning: 2012/13:AU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:A22 av Mattias Karlsson (SD) (pdf, 110 kB)

Motion 2012/13:N14 av Jonas Eriksson m.fl. (MP, V)

Förslag till riksdagsbeslut 1.Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att driva frågan om en 50-årig skyddstid inom ramen för direktiven om skyddstid för upphovsrätt och vissa närstående rättigheter. 2.Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2012/13:NU21
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2012/13:N14 av Jonas Eriksson m.fl. (MP, V) (pdf, 103 kB)

Motion 2012/13:N13 av Jennie Nilsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:N13 av Jennie Nilsson m.fl. S med anledning av prop. 2012/13:141 Förbättrade möjligheter till licensiering av upphovsrätt S12010 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att stärka kulturskapares avtalsställning genom


Utskottsberedning: 2012/13:NU21
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:N13 av Jennie Nilsson m.fl. (S) (doc, 56 kB)

Motion 2012/13:A21 av Ylva Johansson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:A21 av Ylva Johansson m.fl. S med anledning av prop. 2012/13:143 Effektivare sanktioner för arbetsmiljö- och arbetstidsreglerna S15006 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Arbetsmiljöverket även i fortsättningen


Utskottsberedning: 2012/13:AU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:A21 av Ylva Johansson m.fl. (S) (doc, 63 kB)

Motion 2012/13:A20 av Ali Esbati m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:A20 av Ali Esbati m.fl. V med anledning av prop. 2012/13:143 Effektivare sanktioner för arbetsmiljö- och arbetstidsreglerna V036 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att möjligheten för Arbetsmiljöverket att meddela


Utskottsberedning: 2012/13:AU11
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2012/13:A20 av Ali Esbati m.fl. (V) (doc, 72 kB)

Motion 2012/13:N12 av Jennie Nilsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:N12 av Jennie Nilsson m.fl. S med anledning av skr. 2012/13:142 Riksrevisionens rapport om administration i strukturfondsprojekt S12009 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att upprätthålla en tidsplan i syfte att


Utskottsberedning: 2012/13:NU22
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:N12 av Jennie Nilsson m.fl. (S) (doc, 59 kB)

Motion 2012/13:N11 av Anna Hagwall (SD)

Motion till riksdagen 2012/13:N11 av Anna Hagwall SD med anledning av prop. 2012/13:85 Naturgasfrågor SD351 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen endast kan utse en myndighet som systembalansansvarig för naturgas. Motivering För


Utskottsberedning: 2012/13:NU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:N11 av Anna Hagwall (SD) (doc, 53 kB)

Motion 2012/13:A19 av Ali Esbati m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:A19 av Ali Esbati m.fl. V med anledning av prop. 2012/13:71 Anmälningsskyldighet vid utstationering V025 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den kontaktperson som arbetsgivaren har anmält vid utstationering ska


Utskottsberedning: 2012/13:AU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:A19 av Ali Esbati m.fl. (V) (doc, 59 kB)

Motion 2012/13:A18 av Ylva Johansson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:A18 av Ylva Johansson m.fl. S med anledning av prop. 2012/13:71 Anmälningsskyldighet vid utstationering S38001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om krav på arbetsgivarrepresentant för tecknande av kollektivavtal.


Utskottsberedning: 2012/13:AU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:A18 av Ylva Johansson m.fl. (S) (doc, 59 kB)

Motion 2012/13:A17 av Mattias Karlsson (SD)

Motion till riksdagen 2012/13:A17 av Mattias Karlsson SD med anledning av prop. 2012/13:63 Utvidgad målgrupp för samhällsorientering samt ett kunskapsunderlag och en analys om integrationens tillstånd och utveckling SD296 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2012/13:AU7
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2012/13:A17 av Mattias Karlsson (SD) (doc, 76 kB)

Motion 2012/13:A15 av Christina Höj Larsen m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:A15 av Christina Höj Larsen m.fl. V med anledning av prop. 2012/13:63 Utvidgad målgrupp för samhällsorientering samt ett kunskapsunderlag och en analys om integrationens tillstånd och utveckling Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2012/13:AU7
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2012/13:A15 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) (doc, 61 kB)

Motion 2012/13:A16 av Ylva Johansson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:A16 av Ylva Johansson m.fl. S med anledning av prop. 2012/13:63 Utvidgad målgrupp för samhällsorientering samt ett kunskapsunderlag och en analys om integrationens tillstånd och utveckling S15005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2012/13:AU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:A16 av Ylva Johansson m.fl. (S) (doc, 58 kB)

Motion 2012/13:N10 av Jonas Eriksson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:N10 av Jonas Eriksson m.fl. MP med anledning av prop. 2012/13:46 Låneram för SAS AB MP019 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om en låneram till SAS AB i Riksgälden om högst 749 miljoner kronor. Riksdagen begär att regeringen återkommer med ett förslag till


Utskottsberedning: 2012/13:NU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:N10 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) (doc, 64 kB)

Motion 2012/13:N8 av Kent Persson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:N8 av Kent Persson m.fl. V med anledning av prop. 2012/13:21 Forskning och innovation för ett långsiktigt hållbart energisystem V009 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om övergripande mål för FoU. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2012/13:NU6
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2012/13:N8 av Kent Persson m.fl. (V) (doc, 73 kB)

Motion 2012/13:N7 av Lars Isovaara (SD)

Motion till riksdagen 2012/13:N7 av Lars Isovaara SD med anledning av prop. 2012/13:21 Forskning och innovation för ett långsiktigt hållbart energisystem SD178 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att forskning inom kärnkraft ska ingå som ett


Utskottsberedning: 2012/13:NU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:N7 av Lars Isovaara (SD) (doc, 57 kB)

Motion 2012/13:A12 av Christina Höj Larsen m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:A12 av Christina Höj Larsen m.fl. V med anledning av prop. 2012/13:26 Utvidgad målgrupp för etableringslagen Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ändring i 2 lagen 2010:197 om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare i enlighet med vad


Utskottsberedning: 2012/13:AU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:A12 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) (doc, 61 kB)

Motion 2012/13:A11 av Sven-Olof Sällström (SD)

Motion till riksdagen 2012/13:A11 av Sven-Olof Sällström SD med anledning av prop. 2012/13:26 Utvidgad målgrupp för etableringslagen SD6 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2012/13:26. Motivering Regeringen föreslår i propositionen att fler anhöriga till flyktingar och andra skyddsbehövande ska


Utskottsberedning: 2012/13:AU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:A11 av Sven-Olof Sällström (SD) (doc, 61 kB)

Motion 2012/13:N9 av Jennie Nilsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:N9 av Jennie Nilsson m.fl. S med anledning av prop. 2012/13:21 Forskning och innovation för ett långsiktigt hållbart energisystem S12008 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över stödet för test- och demonstrationsanläggningar


Utskottsberedning: 2012/13:NU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:N9 av Jennie Nilsson m.fl. (S) (doc, 61 kB)