Dokument & lagar (214 träffar)

Talarlista 2007/08:20080618

Onsdagen den 18 juni 2008 60 minuter efter första sammanträdets slut: Beslut om sammanträdets hållande Arbetsplenum Votering efter debattens slut Avslutning Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 2 Försvarsutskottets betänkande FöU15 förnyad behandling Lag om signalspaning m.m. 1  Karin Enström m 3 2  Anders Karlsson

2008-06-18

Talarlista 2007/08:20080618 (doc, 137 kB) Talarlista 2007/08:20080618 (pdf, 18 kB)

Talarlista 2007/08:20080617

Tisdagen den 17 juni 2008 Kl. 09.00 Arbetsplenum ingen votering uppehåll för gruppmöten ca kl. 16.00-18.00 Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 13 Näringsutskottets betänkande NU13 Samgående mellan Posten AB och Post Danmark A/S 1  Tomas Eneroth s 12 2  Kent Persson v 10 3  Per Bolund mp 10 4  Karin Pilsäter fp

2008-06-17

Talarlista 2007/08:20080617 (doc, 194 kB) Talarlista 2007/08:20080617 (pdf, 26 kB)

Talarlista 2007/08:20080616

Måndagen den 16 juni 2008 Kl. 10.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Votering kl. 16.00 KU9, KU20 och KU21 tidigare slutdebatterade Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 14 Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU18 En skogspolitik i takt med tiden 1  Ann-Kristine Johansson s 10 2  Jacob Johnson v 10 3  Tina Ehn

2008-06-16

Talarlista 2007/08:20080616 (doc, 195 kB) Talarlista 2007/08:20080616 (pdf, 26 kB)

Talarlista 2007/08:20080612

Torsdagen den 12 juni 2008 Kl. 09.00 Votering Arbetsplenum 14.00 Frågestund 16.00 Votering Votering kl. 9.00 UU9, NU14, NU16, NU17, SkU27 och SkU31 tidigare slutdebatterade Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 10 Arbetsmarknadsutskottets betänkande AU10 Nya regler om rätt till ledighet från anställning 1  Jennie

2008-06-12

Talarlista 2007/08:20080612 (doc, 229 kB) Talarlista 2007/08:20080612 (pdf, 31 kB)

Talarlista 2007/08:20080611

Onsdagen den 11 juni 2008 Kl. 09.00 Partiledardebatt Arbetsplenum 16.00 Votering Votering kl. 16.00 TU14, MJU17 och SfU13 tidigare slutdebatterade Nr 2 Partiledardebatt Debattregler Varje talare har rätt till ett anförande på högst tio minuter. Statsministern inleder, och därefter följer partierna i storleksordning.

2008-06-11

Talarlista 2007/08:20080611 (doc, 175 kB) Talarlista 2007/08:20080611 (pdf, 26 kB)

Talarlista 2007/08:20080609

Måndagen den 9 juni 2008 Kl. 10.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Votering kl. 16.00 CU18, CU19 och SoU14 tidigare slutdebatterade Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 11 Finansutskottets betänkande FiU31 Krisberedskap i betalningssystemet 1  Ann-Charlotte Hammar Johnsson m 3 2  Agneta Gille s 6 3  Lars Elinderson

2008-06-09

Talarlista 2007/08:20080609 (doc, 191 kB) Talarlista 2007/08:20080609 (pdf, 26 kB)

Talarlista 2007/08:20080605

Torsdagen den 5 juni 2008 Kl. 12.00 Votering Arbetsplenum 14.00 Frågestund 16.00 Votering Votering kl. 12.00 SfU12, SoU11 och SoU18 tidigare slutdebatterade Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 16 Trafikutskottets betänkande TU13 Funktionell separation för bättre bredbandskonkurrens och andra IT-politiska frågor

2008-06-05

Talarlista 2007/08:20080605 (doc, 152 kB) Talarlista 2007/08:20080605 (pdf, 22 kB)

Talarlista 2007/08:20080604

Onsdagen den 4 juni 2008 Kl. 09.00 Val Arbetsplenum 16.00 Votering Votering kl. 16.00 AU7 tidigare slutdebatterad Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 9 Justitieutskottets betänkande JuU22 Sveriges antagande av rambeslut om en europeisk bevisinhämtningsorder 1  Alice Åström v 8 2  Mehmet Kaplan mp 8 3  Maryam

2008-06-04

Talarlista 2007/08:20080604 (doc, 221 kB) Talarlista 2007/08:20080604 (pdf, 28 kB)

Talarlista 2007/08:20080522

Torsdagen den 22 maj 2008 Kl. 12.00 Votering Arbetsplenum 14.00 Frågestund 16.00 Votering Votering kl. 12.00 UbU16, NU12, AU6, TU15 och TU16 tidigare slutdebatterade Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 24 Justitieutskottets betänkande JuU21 Rekrytering av domare 1  Lena Olsson v 4 2  Helena Bouveng m 6 3 

2008-05-22

Talarlista 2007/08:20080522 (doc, 155 kB) Talarlista 2007/08:20080522 (pdf, 22 kB)

Talarlista 2007/08:20080521

Onsdagen den 21 maj 2008 Kl. 09.00 Votering Arbetsplenum 16.00 Votering Votering kl. 09.00 SfU8, SfU9, SfU10 och SfU11 tidigare slutdebatterade Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 21 Justitieutskottets betänkande JuU18 Förverkande av utbyte av brottslig verksamhet 1  Lena Olsson v 4 2  Maryam Yazdanfar s 4

2008-05-21

Talarlista 2007/08:20080521 (doc, 221 kB) Talarlista 2007/08:20080521 (pdf, 28 kB)

Talarlista 2007/08:20080520

Tisdagen den 20 maj 2008 Kl. 12.00 Arbetsplenum uppehåll för gruppmöten ca kl. 16.00-18.00 15.30 Votering Votering kl. 15.30 FöU12, FöU13, MJU15, AU8, AU9 och JuU20 tidigare slutdebatterade Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 29 Finansutskottets utlåtande FiU27 Vitbok om hypotekslån 30 Finansutskottets betänkande

2008-05-20

Talarlista 2007/08:20080520 (doc, 168 kB) Talarlista 2007/08:20080520 (pdf, 24 kB)

Talarlista 2007/08:20080519

Måndagen den 19 maj 2008 Kl. 10.00 Interpellationssvar 15.00 Arbetsplenum ingen votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 25 Justitieutskottets betänkande JuU20 Godkännande av Prümrådsbeslutet 1  Maryam Yazdanfar s 10 2  Alice Åström v 10 3  Helena Leander mp 1 4  Krister Hammarbergh m 10 5  Karin Nilsson

2008-05-19

Talarlista 2007/08:20080519 (doc, 106 kB) Talarlista 2007/08:20080519 (pdf, 18 kB)

Talarlista 2007/08:20080515

Torsdagen den 15 maj 2008 Kl. 12.00 Arbetsplenum 14.00 Statsministerns frågestund 16.00 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 9 Försvarsutskottets betänkande FöU11 Multilateralt samarbete om strategiska flygtransporter 1  Peter Jonsson s 8 2  Gunilla Wahlén v 8 3  Peter Rådberg mp 8 4  Rolf Gunnarsson

2008-05-15

Talarlista 2007/08:20080515 (doc, 196 kB) Talarlista 2007/08:20080515 (pdf, 26 kB)

Talarlista 2007/08:20080514

Onsdagen den 14 maj 2008 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Votering kl. 16.00 NU11 och TU10 tidigare slutdebatterade Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 19 Konstitutionsutskottets betänkande KU22 Tillstånd att sända lokalradio 1  Per Bill m 4 0.04 0.04 20 Finansutskottets betänkande FiU26 Förändringar

2008-05-14

Talarlista 2007/08:20080514 (doc, 176 kB) Talarlista 2007/08:20080514 (pdf, 24 kB)

Framställning / redogörelse 2007/08:RRS30

1999/2000:T1 Framställning till riksdagen 2007/08:RRS30 Riksrevisionens styrelses framställning angående arbetsmarknadspolitikens förväntade effekter Sammanfattning Riksrevisionen har granskat om antaganden om arbetsmarknadspolitikens effekter på sysselsättning och arbetslöshet redovisats i de ekonomiska propositioner


Utskottsberedning: 2008/09:AU2
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 avslag
Följdmotioner: 1

Framställning / redogörelse 2007/08:RRS30 (doc, 84 kB)

Framställning / redogörelse 2007/08:RRS20

1999/2000:T1 Redogörelse till riksdagen 2007/08:RRS20 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående granskningen av årsredovisningen för staten 2007 Sammanfattning Riksrevisionens styrelse har beslutat att Riksrevisionens granskning av årsredovisningen för staten 2007 ska överlämnas till riksdagen i form av en redogörelse.

2008-05-14

Framställning / redogörelse 2007/08:RRS20 (doc, 303 kB)

Talarlista 2007/08:20080512

Måndagen den 12 maj 2008 Kl. 12.00 Aktuell debatt Interpellationssvar Nr 3 Aktuell debatt På begäran av Miljöpartiets riksdagsgrupp anordnas en aktuell debatt om de fackliga rättigheterna i EU. Debattregler Företrädare för det parti som begärt debatten, Miljöpartiet, inleder och Moderaterna företräds av arbetsmarknadsminister

2008-05-12

Talarlista 2007/08:20080512 (doc, 117 kB) Talarlista 2007/08:20080512 (pdf, 18 kB)

Talarlista 2007/08:20080508

Torsdagen den 8 maj 2008 Kl. 12.00 Arbetsplenum 14.00 Frågestund 16.00 Votering Votering kl. 16.00 SoU15, AU4 och AU5 tidigare slutdebatterade Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 8 Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU19 Miljöbalken och EG-förordningen om kemikalieregistrering 1  Carina Ohlsson s 8

2008-05-08

Talarlista 2007/08:20080508 (doc, 159 kB) Talarlista 2007/08:20080508 (pdf, 23 kB)

Talarlista 2007/08:20080507

Onsdagen den 7 maj 2008 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Votering kl. 16.00 JuSoU1, TU11 och TU12 tidigare slutdebatterade Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 17 Finansutskottets betänkande FiU29 Förlängning av övergångstiden för vissa finansieringsföretag 18 Finansutskottets betänkande FiU30 Tillåtna tillgångar

2008-05-07

Talarlista 2007/08:20080507 (doc, 194 kB) Talarlista 2007/08:20080507 (pdf, 26 kB)

Talarlista 2007/08:20080424

Torsdagen den 24 april 2008 Kl. 12.00 Arbetsplenum 14.00 Frågestund Votering efter debattens slut Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 10 Sammansatta justitie- och socialutskottets betänkande JuSoU1 Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer

2008-04-24

Talarlista 2007/08:20080424 (doc, 152 kB) Talarlista 2007/08:20080424 (pdf, 22 kB)