Dokument & lagar (32 668 träffar)

Kallelse och föredragningslista 2019/20:71 EU-nämndens sammanträde 2020-08-14

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2019/20:71 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2020-08-14 kl. 11:30 Plats: Skandiasalen N3 Obs Entré från Mynttorget 1 Föredragningslista Fråga om medgivande till deltagande på distans Utrikes frågor Utrikesminister Ann Linde Information och samråd inför extrainsatt videomöte den 14 augusti 2020 ev.Övriga

2020-08-14

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1891 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Svar på fråga 2019/20:1891 av Markus Wiechel SD Försvarsmaktens deltagande i Pride Markus Wiechel har frågat mig om jag avser att ta något initiativ med anledning av att Försvarsmakten deltar i Pride. Försvarsmaktens engagemang och deltagande i Pride är en fråga för myndigheten att avgöra. Stockholm den 13 augusti 2020 Peter

Svarsdatum: 2020-08-13 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1891 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1889 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Fi2020/03271/OU Finansdepartementet Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1889 av Saila Quicklund M Åtgärder för en ordnad spelmarknad Saila Quicklund har frågat mig vilka konkreta åtgärder som jag avser att vidta för att upprätthålla ordning och reda på spelmarknaden och för att intentionerna med den nya spellagen uppnås.

Svarsdatum: 2020-08-13 Frågeställare: Saila Quicklund (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1889 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 90 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1886 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Svar på fråga 2019/20:1886 av Hans Wallmark M Säkerhetslagarna i Hongkong Hans Wallmark har frågat mig om jag och regeringen avser, tillsammans med resten av medlemsstaterna i EU eller med andra likatänkande partner, vidta åtgärder för att tydligt markera mot Folkrepubliken Kina och de säkerhetslagar som införts i Hongkong.

Svarsdatum: 2020-08-13 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1886 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1885 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Svar på fråga 2019/20:1885 av Sara Gille SD Rysslands kränkning av andra länders luftrum Sara Gille har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen har vidtagit och vilka åtgärder som planeras i syfte att förhindra att Ryssland kränker Sveriges territorium. Försvarsmakten ska i enlighet med förordning 2007:1266 med instruktion

Svarsdatum: 2020-08-13 Frågeställare: Sara Gille (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1885 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S) (docx, 82 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1884 besvarad av Statsrådet Hans Dahlgren (S)

SB2020/00896/EU-kansliet Statsrådsberedningen EU-ministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1884 av Markus Wiechel SDVeto i EU:s budgetförhandlingar Markus Wiechel SD har frågat statsministern vad som skulle krävas för att statsministern skulle använda sig av vetorätten vid budgetförhandlingar och hur det kan motiveras

Svarsdatum: 2020-08-13 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1884 besvarad av Statsrådet Hans Dahlgren (S) (docx, 77 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1883 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

UD2020/ Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1883 av Sara Gille SD Försvunna flickor och kvinnor i Peru Sara Gille har frågat mig på vilket sätt jag och regeringen arbetar för att hjälpa de utsatta flickorna och kvinnorna i Peru. Arbetet för kvinnors och flickors fulla åtnjutande

Svarsdatum: 2020-08-13 Frågeställare: Sara Gille (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1883 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1882 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1882 av Sara Gille SD om Yttrandefriheten i Turkiet Sara Gille har frågat mig vad jag och regeringen ämnar göra för att påverka yttrandefrihetens negativa utveckling i Turkiet. Regeringen ser med oro på utvecklingen i Turkiet. Det gäller inte

Svarsdatum: 2020-08-13 Frågeställare: Sara Gille (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1882 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1881 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

UD2020/ Utrikesdepartementet Minister n för internationellt utvecklingssamarbete Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1881 av Hans Wallmark M Utvärdering av den nya strategin för Palestina Hans Wallmark har frågat mig hur jag och regeringen avser utvärdera och följa upp den nya strategin för Palestina som antogs i

Svarsdatum: 2020-08-13 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1881 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1880 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2019/2020:1880 av Mikael Larsson C Postlagen och utdelning av post och tidningar Mikael Larsson har frågat mig om jag är beredd att ge Post- och telestyrelsen PTS i uppdrag att pausa pilotstudien av varannandagsutdelning av post till dess en utredning och direktiv är presenterade. Det är viktigt för regeringen

Svarsdatum: 2020-08-13 Frågeställare: Mikael Larsson (C)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1880 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1879 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

UD2020/ Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1879 av Markus Wiechel SD Spänningen mellan Azerbajdzjan och Armenien Markus Wiechel har frågat mig om jag kommer att ta några initiativ för att minska risken för ett fullskaligt krig eller för att på annat sätt bistå Armenien i rådande

Svarsdatum: 2020-08-13 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1879 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1878 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

N2020/019 72 BI Näringsdepartementet Näringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1878 av Lars Hjälmered M Regeringens coronasamordnare Lars Hjälmered har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta med anledning av samordnarens arbete gällande coronavirusets effekter på näringslivet. Regeringens fokus

Svarsdatum: 2020-08-13 Frågeställare: Lars Hjälmered (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1878 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1895 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2020/06225/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1895 av Markus Wiechel SD Vårdskulden Markus Wiechel har frågat mig om jag avser att ta initiativ till att skicka patienter utomlands i syfte att snabbare beta av vårdskulden, och vilka andra åtgärder jag avser att vidta för att

Svarsdatum: 2020-08-12 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1895 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1893 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2020/06208/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1893 av Markus Wiechel SD Regeringens coronastrategi Markus Wiechel har frågat mig om vilka omständigheter som ligger till grund för mitt ställningstagande att coronastragein är lyckad. Det är i dagsläget för tidigt att utvärdera

Svarsdatum: 2020-08-12 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1893 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1890 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2020/06206/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1890 av Markus Wiechel SD Sjukhusmaten för cancerpatienter Markus Wiechel SD har frågat mig om jag kommer att ta några initiativ för att säkerställa att cancerpatienter inom sjukvården framöver ska få mat som är bra att äta för

Svarsdatum: 2020-08-12 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1890 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1887 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2020/ 06198/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1887 av Alexandra Anstrell M Coronaviruset och utlandssemestrar Alexandra Anstrell har frågat mig hur jag och regeringen ställer oss till att införa karantän för utlandsresenärer som inte har antikroppar och som återkommer till

Svarsdatum: 2020-08-12 Frågeställare: Alexandra Anstrell (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1887 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1877 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

M2020/ 01199/Nm Miljödepartementet Miljö- och klimatministern samt vice statsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1877 av Alexandra Anstrell M Förslag om nya bestämmelser för hästhållning Alexandra Anstrell har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder med anledning av förslaget i Övergödningsutredningens

Svarsdatum: 2020-08-12 Frågeställare: Alexandra Anstrell (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1877 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1876 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

UD2020/ Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1876 av Björn Söder SD Anställning vid det tyska utrikesministeriet Björn Söder har frågat mig om jag avser att ta upp frågan om anställningen av en medarbetare vid det tyska utrikesministeriet med min tyska kollega. Antisemitism är en

Svarsdatum: 2020-08-12 Frågeställare: Björn Söder (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1876 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1875 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1875 av Amineh Kakabaveh Fängslade kvinnoaktivister i Iran Amineh Kakbaveh har frågat mig om jag tänker verka för att Sverige som enskilt land och i EU och FN av den iranska regimen kräver att Zeynab Jalalian, Narges Mohammadi, Nasrin Sotoudeh

Svarsdatum: 2020-08-12 Frågeställare: Amineh Kakabaveh (-)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1875 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 95 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1874 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1874 av Amineh Kakabaveh Den fängslade svensk-iranske läkaren Ahmadreza Djalali Amineh Kakabaveh har frågat mig om jag kommer ta initiativ till att Sverige driver på för att kravet på Ahmadreza Djalalis frigivande framförs till Irans regering.

Svarsdatum: 2020-08-12 Frågeställare: Amineh Kakabaveh (-)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1874 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 85 kB)