Dokument & lagar (1 211 träffar)

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM169 KOM (2012) 366

FPM201112169 Regeringskansliet Faktapromemoria 2011/12:FPM169 Mobilisering av utvecklingsfinansiering Utrikesdepartementet 2012-08-13 Dokumentbeteckning KOM 2012 366 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén Förbättra EU:s stöd till

2012-08-14

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM169 KOM (2012) 366 (doc, 92 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM168 KOM(2012) 388

FPM201112168 Regeringskansliet Faktapromemoria 2011/12:FPM168 Ändrat förslag till förordning om den fleråriga budgetramen 2014-2020 Finansdepartementet, Statsrådsberedningen 2012-08-10 Dokumentbeteckning KOM2012 388 Ändrat förslag till rådets förordning om den fleråriga budgetramen för 2014-2020 Sammanfattning

2012-08-10

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM168 KOM(2012) 388 (doc, 63 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM167 KOM (2012) 335 slutlig

FPM201112167 Regeringskansliet Faktapromemoria 2011/12:FPM167 Förordning om ekonomiskt ansvar i samband med tvistlösning vid tvistlösningsorgan Utrikesdepartementet 2012-07-26 Dokumentbeteckning KOM 2012 335 slutlig Förordning om upprättande av en ram för hanteringen av det ekonomiska ansvaret i samband med tvistlösning

2012-07-26

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM166 KOM (2012) 341 slutlig

FPM201112166 Regeringskansliet Faktapromemoria 2011/12:FPM166 En europeisk strategi för viktig möjliggörande teknik: mot tillväxt och jobb Näringsdepartementet 2012-07-24 Dokumentbeteckning KOM 2012 341 slutlig Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

2012-07-24

Kallelse och föredragningslista 2011/12:45 EU-nämndens sammanträde 2012-07-20

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2011/12:45 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2012-07-20 kl. 10:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Allmänna frågor Statsrådet Birgitta Ohlsson Återrapport från möte i rådet den 26 juni Information och samråd inför möte i rådet den 24 juli Utrikes frågor

2012-07-20

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM165 KOM (2012) 280/3

FPM201112165 Regeringskansliet Faktapromemoria 2011/12:FPM165 Krishanteringsdirektivet Finansdepartementet 2012-07-20 Dokumentbeteckning KOM 2012 280/3 Europarlamentets och Rådets direktiv upprättande en ram för rekonstruktion och avveckling av kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av rådets direktiv

2012-07-20

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM165 KOM (2012) 280/3 (doc, 109 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM164 KOM (2012) 292 slutlig

FPM201112164 Regeringskansliet Faktapromemoria 2011/12:FPM164 Kommissionens rapport om tillämpningen av förordningen om ömsesidigt erkännande på varuområdet Utrikesdepartementet 2012-07-19 Dokumentbeteckning KOM 2012 292 slutlig Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet Första rapporten om tillämpningen

2012-07-19

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM164 KOM (2012) 292 slutlig (doc, 66 kB)

Kallelse och föredragningslista 2011/12:44 EU-nämndens sammanträde 2012-07-13

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2011/12:44 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2012-07-13 kl. 10:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Jordbruk och fiske Landsbygdsminister Eskil Erlandsson Återrapport från möte i rådet den 18 juni Information och samråd inför möte i rådet den 16 juli Justering

2012-07-13

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM163 KOM(2012) 254

FPM201112163 Regeringskansliet Faktapromemoria 2011/12:FPM163 Förslag om ändringar i Eurodacförordningen och om brottsbekämpande myndigheters åtkomst till Eurodac Justitiedepartementet 2012-07-12 Dokumentbeteckning KOM2012 254 Ändrat förslag om Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Eurodac för

2012-07-12

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM163 KOM(2012) 254 (doc, 92 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM162 KOM(2012) 238 slutlig

FPM201112162 Regeringskansliet Faktapromemoria 2011/12:FPM162 Förordning om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner Näringsdepartementet 2012-07-06 Dokumentbeteckning KOM2012 238 slutlig Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om elektronisk identifiering och

2012-07-06

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM162 KOM(2012) 238 slutlig (doc, 89 kB)

Kallelse och föredragningslista 2011/12:43 EU-nämndens sammanträde 2012-07-05

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2011/12:43 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2012-07-05 kl. 10:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Ekonomiska och finansiella frågor Statsrådet Peter Norman Återrapport från möte i rådet den 22 juni Information och samråd inför möte i rådet den 10 juli Justering

2012-07-05

Kallelse och föredragningslista 2011/12:42 EU-nämndens sammanträde 2012-07-02

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2011/12:42 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2012-07-02 kl. 10:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Europeiska rådet Statsminister Fredrik Reinfeldt Återrapport från möte i Europeiska rådet den 28-29 juni ev.Övrigt Anm.Nästa sammanträde äger rum torsdagen

2012-07-02

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM161 KOM(2012) 226 slutlig

FPM201112161 Regeringskansliet Faktapromemoria 2011/12:FPM161 Meddelande om de nationella strategierna för integrering av romer Arbetsmarknadsdepartementet 2012-07-02 Dokumentbeteckning KOM2012 226 slutlig Nationella strategier för integrering av romer: ett första steg i genomförandet av EU-ramen Sammanfattning

2012-07-02

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM161 KOM(2012) 226 slutlig (doc, 63 kB)

Kallelse och föredragningslista 2011/12:41 EU-nämndens sammanträde 2012-06-27

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2011/12:41 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2012-06-27 kl. 13:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Europeiska rådet Statsminister Fredrik Reinfeldt Information och samråd inför möte i Europeiska rådet den 28-29 juni ev.Övrigt Anm.Nästa sammanträde äger

2012-06-27

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM160 KOM (2012) 225

FPM201112160 Regeringskansliet Faktapromemoria 2011/12:FPM160 Strategi för konsumentpolitiken i EU Justitiedepartementet 2012-06-25 Dokumentbeteckning KOM 2012 225 Meddelande från Kommissionen till Europaparlamentet, Rådet, Ekonomiska och Sociala Kommittén samt Regionkommittén En strategi för konsumentpolitiken

2012-06-26

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM160 KOM (2012) 225 (doc, 66 kB)

Omröstning 2011/12:MJU24p9 Utredning om skatt på kadmium m.m.

Votering: betänkande 2011/12:MJU24 Miljö-klimat- och energiinsatser inom jordbruket, förslagspunkt 9 Utredning om skatt på kadmium m.m. Riksdagen avslår motion 2011/12:MJ11 av Kew Nordqvist och Helena Leander båda MP yrkande 3. Datum: 2012-06-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 9 MP, V Parti

2012-06-20

Omröstning 2011/12:MJU24p1 Ett rikt odlingslandskap och biologisk mångfald

Votering: betänkande 2011/12:MJU24 Miljö-klimat- och energiinsatser inom jordbruket, förslagspunkt 1 Ett rikt odlingslandskap och biologisk mångfald Riksdagen avslår motion 2011/12:MJ9 av Matilda Ernkrans m.fl. S yrkande 2. Datum: 2012-06-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S, V Parti Ja

2012-06-20

Omröstning 2011/12:MJU24p3 Handlingsprogram för minskad klimatpåverkan från livsmedelskedjan

Votering: betänkande 2011/12:MJU24 Miljö-klimat- och energiinsatser inom jordbruket, förslagspunkt 3 Handlingsprogram för minskad klimatpåverkan från livsmedelskedjan Riksdagen avslår motion 2011/12:MJ10 av Jens Holm m.fl. VDatum: 2012-06-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 S, MP, V Parti

2012-06-20

Omröstning 2011/12:FöU9p1 Försvarslogistikens utformning

Votering: betänkande 2011/12:FöU9 Försvarets logistik, förslagspunkt 1 Försvarslogistikens utformning Riksdagen bemyndigar regeringen att besluta om försvarslogistikverksamhetens framtida utformning i enlighet med den inriktning som regeringen redogör för i propositionen. Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:86

2012-06-20

Omröstning 2011/12:FiU20p1 Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken

Votering: betänkande 2011/12:FiU20 Riktlinjer för den ekonomiska politiken, förslagspunkt 1 Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken Riksdagen godkänner regeringens förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken. Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:100 punkt 1 och

2012-06-20