Dokument & lagar (83 321 träffar)

Kallelse och föredragningslista 2020/21:4 EU-nämndens sammanträde 2020-09-25

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2020/21:4 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2020-09-25 kl. 09:00 Plats: Skandiasalen N3 Obs Entré från Mynttorget 1

2020-09-25

Kallelse och föredragningslista 2020/21:3 EU-nämndens sammanträde 2020-09-23

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2020/21:3 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2020-09-23 kl. 14:00 Plats: Obs Andrakammarsalen

2020-09-23

Betänkande 2020/21:UbU6


Beredning: 2020-10-15 Justering: 2020-11-12

Betänkande 2020/21:UbU2


Beredning: 2020-10-22 Justering: 2020-12-10

Betänkande 2020/21:UbU1


Beredning: 2020-10-22 Justering: 2020-12-08

Betänkande 2020/21:UU8


Beredning: 2020-10-15 Justering: 2020-11-12

Betänkande 2020/21:UU7


Beredning: 2020-10-15 Justering: 2020-11-26

Betänkande 2020/21:UU6


Beredning: 2020-11-26

Utlåtande 2020/21:UU5


Beredning: 2020-11-03 Justering: 2020-11-26

Betänkande 2020/21:UU2


Beredning: 2020-10-15 Justering: 2020-12-03

Betänkande 2020/21:UU1


Beredning: 2020-09-24 Justering: 2020-11-26

Betänkande 2020/21:UFöU3


Beredning: 2020-11-10 Justering: 2020-11-26

Betänkande 2020/21:UFöU2


Beredning: 2020-11-10 Justering: 2020-11-26

Betänkande 2020/21:TU4


Beredning: 2020-11-10 Justering: 2020-12-15

Betänkande 2020/21:TU3


Beredning: 2020-11-05 Justering: 2020-12-08

Betänkande 2020/21:FiU32

Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 3
Justering: 2020-09-22 Debatt: 2020-09-23 Beslut: 2020-09-23

Betänkande 2020/21:FiU32 (pdf, 285 kB)

Betänkande 2020/21:FiU7

Bifall till framställningen

Förslagspunkter: 4
Justering: 2020-09-22 Debatt: 2020-09-23 Beslut: 2020-09-23

Betänkande 2020/21:FiU7 (pdf, 181 kB)

Betänkande 2020/21:TU1


Beredning: 2020-10-22 Justering: 2020-12-01