Dokument & lagar (83 321 träffar)

Kallelse och föredragningslista 2020/21:3 EU-nämndens sammanträde 2020-09-23

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2020/21:3 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2020-09-23 kl. 14:00 Plats: Obs Andrakammarsalen

2020-09-23

Kallelse och föredragningslista 2020/21:2 EU-nämndens sammanträde 2020-09-18

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista samt utskick 3 2020/21:2 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2020-09-18 kl. 9:00: Plats: Skandiasalen N3 Obs Entré från Mynttorget 1

2020-09-18

Betänkande 2020/21:SfU10


Beredning: 2020-11-10 Justering: 2020-11-19

Betänkande 2020/21:SfU9


Beredning: 2020-11-10 Justering: 2020-11-19

Betänkande 2020/21:SfU8


Beredning: 2020-10-01 Justering: 2020-11-05

Betänkande 2020/21:SfU7


Beredning: 2020-10-13 Justering: 2020-11-05

Betänkande 2020/21:MJU3


Beredning: 2020-10-20 Justering: 2020-11-19

Betänkande 2020/21:FiU7

Bifall till framställningen

Förslagspunkter: 4
Justering: 2020-09-17 Debatt: 2020-09-23 Beslut: 2020-09-23

Betänkande 2020/21:FiU7 (pdf, 180 kB)

Betänkande 2020/21:SoU1


Beredning: 2020-11-05 Justering: 2020-12-10

Betänkande 2020/21:MJU4


Beredning: 2020-11-03 Justering: 2020-11-24

Betänkande 2020/21:UbU4

Bifall till utskottets initiativ med tillkännagivande till regeringen om att regeringen omgående tillsätter en oberoende utredning för att se över det underlag och de metoder som användes i Sveriges del av PISA 2018 och hur dessa påverkade resultatet.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2020-09-10 Debatt: 2020-09-30 Beslut: 2020-09-30

Betänkande 2020/21:UbU4 (pdf, 463 kB)

Betänkande 2020/21:UbU3

Skrivelsen läggs till handlingarna. Delvis bifall till motionerna 2019/20:3621 yrkande 1, 2019/20:3622, 2019/20:3623 yrkande 5, 2019/20:3626 yrkande 1 och 2019/20:3627 med tillkännagivande till regeringen om att regeringen ska följa de rekommendationer som Riksrevisionen lämnar till regeringen i granskningsrapporten. Bifall till motion 2019/20:3621 yrkande 2 och delvis bifall till motion 2019/20:3626 yrkande 3 med tillkännagivande till regeringen om att regeringen ska se över möjligheten att införa ett nationellt frånvaroregister. Avslag på övriga motioner.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 2
Justering: 2020-09-10 Debatt: 2020-09-30 Beslut: 2020-09-30

Betänkande 2020/21:UbU3 (pdf, 222 kB)

Betänkande 2020/21:NU10


Beredning: 2020-11-19 Justering: 2020-12-10

Betänkande 2020/21:FiU32


Justering: 2020-09-22 Debatt: 2020-09-23 Beslut: 2020-09-23

Kallelse och föredragningslista 2020/21:1 EU-nämndens sammanträde 2020-09-11

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2020/21:1 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2020-09-11 kl. 9:00: Plats: Skandiasalen N3 Obs Entré från Mynttorget 1 Föredragningslista Fråga om medgivande till deltagande på distans Konkurrenskraft  Inre marknad och industri Statsrådet Anna Hallberg

2020-09-11

Betänkande 2020/21:SkU6


Beredning: 2020-10-01 Justering: 2020-10-15 Debatt: 2020-10-21 Beslut: 2020-10-21

Betänkande 2020/21:SkU5


Beredning: 2020-10-01 Justering: 2020-10-15

Betänkande 2020/21:SkU4


Beredning: 2020-10-01 Justering: 2020-10-15 Debatt: 2020-10-21 Beslut: 2020-10-21