Dokument & lagar (1 898 träffar)

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM104 KOM(2007) 303 slutlig

Regeringskansliet Faktapromemoria 2006/07:FPM104 Tidsdelat boende Justitiedepartementet 2007-07-13 Dokumentbeteckning KOM2007 303 slutlig Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om konsumentskydd vid vissa aspekter av tidsdelat boende, långfristiga semesterprodukter, återförsäljning och byte. Sammanfattning

2007-07-18

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM104 KOM(2007) 303 slutlig (doc, 80 kB)

EU-nämndens dokument 2005/06:81B

EU-nämndens verksamhet riksmötet 2005/06 DOCPROPERTY Status if Nej Ja PRINTDATE yyyy-MM-dd HH.mm 2000-08-11 16.42 EU-nämndens arbetsområde Regeringens informations- och samrådsskyldighet gentemot riksdagen i EU-frågor är inskriven i regeringsformen genom beslut som trädde i kraft den 1 januari 2003 SFS 2002:903Närmare

2006-10-18

Kallelse och föredragningslista 2005/06:46 EU-nämndens sammanträde 2006-10-02

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2005/06:46 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2006-10-02 kl. 09.00 Plats: EU-nämndens sessionssal RÖ9-54 Föredragningslista 1. Rättsliga och inrikes frågor rättsliga frågor Statssekreterare Dan Eliasson Återrapport från ministerrådsmöte den 24 juli 2006 Återrapport

2006-10-02

Kallelse och föredragningslista 2005/06:46_3FDK EU-nämndens sammanträde 2006-10-02

EU-nämnden REVIDERAD KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA OCH UTSKICK 2 2005/06:46 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2006-10-02 kl. 09.00 Plats: EU-nämndens sessionssal RÖ9-54 Föredragningslista 1. Rättsliga och inrikes frågor rättsliga frågor Statssekreterare Dan Eliasson Återrapport från ministerrådsmöte den 24


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Utskottsmöte 2005/06:34

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2005/06:34 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:34 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Utrikesdepartementet återrapporterar från RIF-möten den 1-2 juni, 24 juli och från det informella mötet den 21-22 september samt informerar inför det

2006-09-28 11:00:00

Kallelse och föredragningslista 2005/06:45_3B95 EU-nämndens sammanträde 2006-09-22

EU-nämnden REVIDERAD KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA OCH UTSKICK 2 2005/06:45 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2006-09-22 kl. 10.00 Plats: EU-nämndens sessionssal RÖ9-54 Föredragningslista 1. Konkurrenskraft inre marknad Statssekreterare Sven-Eric Söder Återrapport från ministerrådsmöte den 29 och 30 maj 2006


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Kallelse och föredragningslista 2005/06:45 EU-nämndens sammanträde 2006-09-22

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2005/06:45 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2006-09-22 kl. 10.00 Plats: EU-nämndens sessionssal RÖ9-54 Föredragningslista 1. Konkurrenskraft inre marknad Statssekreterare Sven-Eric Söder Återrapport från ministerrådsmöte den 29 och 30 maj 2006 Återrapport från informellt

2006-09-22

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM118 KOM(2006)324

Regeringskansliet Faktapromemoria 2005/06:FPM118 Europeiska investeringsbankens externa utlåning 2007-2013 Finansdepartementet 2006-09-19 Dokumentbeteckning KOM2006324 Förslag till rådets beslut om beviljande av en gemenskapsgaranti till Europeiska investeringsbanken mot förluster vid lån till och garantier för

2006-09-19

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM118 KOM(2006)324 (doc, 75 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM117 KOM(2006)382, SEK(2006)925, SEK(2006)926

Regeringskansliet Faktapromemoria 2005/06:FPM117 Förordning om roaming i mobilnät Näringsdepartementet 2006-09-13 Dokumentbeteckning KOM2006382 Europaparlamentets och rådets förordning om roaming i allmänna mobilnät i gemenskapen och om ändring av direktiv 2002/21/EG om ett gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät

2006-09-13

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM117 KOM(2006)382, SEK(2006)925, SEK(2006)926 (doc, 84 kB)

Kallelse och föredragningslista 2005/06:44_31LI EU-nämndens sammanträde 2006-09-08

EU-nämnden Utskick 2 2005/06:44 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2006-09-08 kl. 10.00 Plats: EU-nämndens sessionssal RÖ9-54


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Kallelse och föredragningslista 2005/06:44 EU-nämndens sammanträde 2006-09-08

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2005/06:44 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2006-09-08 kl. 10.00 Plats: EU-nämndens sessionssal RÖ9-54 Föredragningslista 1. Allmänna frågor och yttre förbindelser Statssekreterare Hans Dahlgren och statssekreterare Lars-Olof Lindgren Återrapport från ministerrådsmöte

2006-09-08

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM116 KOM(2006) 251 slutlig

Regeringskansliet Faktapromemoria 2005/06:FPM116 En strategi för ett säkert informationssamhälle Näringsdepartementet 2006-09-06 Dokumentbeteckning KOM2006 251 slutlig Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén En strategi för ett säkert

2006-09-06

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM116 KOM(2006) 251 slutlig (doc, 95 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM115 KOM (2006) 302 slutlig

Regeringskansliet Faktapromemoria 2005/06:FPM115 EU:s handlingsplan för skog Näringsdepartementet 2006-08-28 Dokumentbeteckning KOM 2006 302 slutlig Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om en EU-handlingsplan för skog Sammanfattning Kommissionen publicerade den 15 juni 2006 ett meddelande

2006-08-28

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM115 KOM (2006) 302 slutlig (doc, 80 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM114 KOM (2006) 216, KOM (2006) 607, KOM (2006) 621

Regeringskansliet Faktapromemoria 2005/06:FPM114 Meddelande om att hejda förlusten av biologisk mångfald Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet 2006-08-25 Dokumentbeteckning KOM 2006 216 Hejda förlusten av biologisk mångfald till 2010 och om att upprätthålla ekologiska tjänster för vår välfärd KOM 2006 607 Konsekvensbeskrivning

2006-08-28

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM114 KOM (2006) 216, KOM (2006) 607, KOM (2006) 621 (doc, 78 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM113 KOM(2006)334, SEC(2006)816, SEC(2006(

Regeringskansliet Faktapromemoria 2005/06:FPM113 Översynen av EU:s regelverk för elektroniska kommunikationer Näringsdepartementet 2006-08-23 Dokumentbeteckning KOM2006334 Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om översynen av EU:s

2006-08-24

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM113 KOM(2006)334, SEC(2006)816, SEC(2006( (doc, 88 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM112 KOM (2006) 235 slutlig

Regeringskansliet Faktapromemoria 2005/06:FPM112 Program för konsumentpolitik Jordbruksdepartementet 2006-08-14 Dokumentbeteckning KOM 2006 235 slutlig Ändringsförslag till beslut av Europaparlamentet och rådet om ett program för gemenskapsåtgärder på konsumentpolitikens område 2007-2013Ursprungligt förslag: 8064/05

2006-08-15

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM112 KOM (2006) 235 slutlig (doc, 67 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM111 KOM (2006) 354

Regeringskansliet Faktapromemoria 2005/06:FPM111 Finansieringsinstrument för demokrati och mänskliga rättigheter Utrikesdepartementet 2006-07-29 Dokumentbeteckning KOM 2006 354 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett finansieringsinstrument för främjande av demokrati och mänskliga

2006-07-31

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM111 KOM (2006) 354 (doc, 75 kB)

Kallelse och föredragningslista 2005/06:42_3062 EU-nämndens sammanträde 2006-07-14

EU-nämnden Utskick 2 2005/06:42 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2006-07-14 kl. 10.00 Plats: EU-nämndens sessionssal RÖ9-54


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Kallelse och föredragningslista 2005/06:42 EU-nämndens sammanträde 2006-07-14

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2005/06:42 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2006-07-14 kl. 10.00 Plats: EU-nämndens sessionssal RÖ9-54 Föredragningslista 1. Allmänna frågor och Yttre förbindelser Utrikesminister Jan Eliasson och statssekreterare Lars-Olof Lindgren Återrapport från ministerrådsmöte

2006-07-14

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM110 KOM(2006)93 slutlig

Regeringskansliet Faktapromemoria 2005/06:FPM110 Kommissionens förslag till ändring av vapendirektivet Justitiedepartementet 2006-07-10 Dokumentbeteckning KOM200693 slutlig Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 91/477/EEG om kontroll av förvärv och innehav av vapen Sammanfattning

2006-07-11

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM110 KOM(2006)93 slutlig (doc, 72 kB)