Dokument & lagar (123 291 träffar)

Utskottsmöte 2019/20:21 Torsdag 2020-01-30 kl. 10:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2019/20:21 Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:21 Datum och tid: 2020-01-30 10:30 Plats: RÖ 4-43

2020-01-30 10:30:00

Utskottsmöte 2019/20:21 Tisdag 2020-01-28 kl. 11:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2019/20:21 Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:21 Datum och tid: 2020-01-28 11:00 Plats: RÖ 4-30 1. Justering av protokoll Protokoll 2019/20:20 2. Anmälningar Dnr 1056-2019/20 3. Inkomna EU-dokument Lista över inkomna EU-dokument 4. Grundsärskolans kunskapsuppdrag UbU7

2020-01-28 11:00:00

Utskottsmöte 2019/20:23 Tisdag 2020-01-28 kl. 11:00

Föredragningslista Utrikesutskottet 2019/20:23 Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:23 Datum och tid: 2020-01-28 11:00 Plats: RÖ 5-30 1. Effektivisering av beslutsfattandet inom EU:s gemensamma utrikes och säkerhetspolitik GUSP Överläggning Kabinettssekreterare Robert Rydberg, Utrikesdepartementet PM regeringens

2020-01-28 11:00:00

Utskottsmöte 2019/20:16 Tisdag 2020-01-28 kl. 11:00

Föredragningslista Socialutskottet 2019/20:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:16 Datum och tid: 2020-01-28 11:00 Plats: RÖ 4-50 1. Information från utredningen om välfärdsteknik i äldreomsorgen Särskilda utredaren Peter Larsson med medarbetare informerar om utredningen. 2. Justering av protokoll 3. Särskilt

2020-01-28 11:00:00

Utskottsmöte 2019/20:17 Tisdag 2020-01-28 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2019/20:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:17 Datum och tid: 2020-01-28 11:00 Plats: RÖ 7-26 1. Arbetet m ed EU-kommissionens vägledning avseende tillämpningen av art- och habitatdirektivet 92/43/EEG Information Statssekreterare Gunvor G Ericson Miljödepartementet

2020-01-28 11:00:00

Utskottsmöte 2019/20:17 Tisdag 2020-01-28 kl. 11:00

Föredragningslista Kulturutskottet 2019/20:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:17 Datum och tid: 2020-01-28 11:00 Plats: RÖ 7-35 1. Justering av protokoll Justering av protokollen 2019/20:15 av den 21 januari 2020 och 2019/20:16 av den 23 januari 2020 Protokoll 2019/20:15 Protokoll 2019/20:16 2. Information

2020-01-28 11:00:00

Utskottsmöte 2019/20:24 Tisdag 2020-01-28 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2019/20:24 Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:24 Datum och tid: 2020-01-28 11:00 Plats: RÖ7-08 1. Säkerhetsrutiner Information Företrädare för Riksdagsförvaltningens säkerhetsenhet 2. Justering av protokoll 3. Anmälningar 4. Hemlig dataavläsning Fråga om yttrande till

2020-01-28 11:00:00

Utskottsmöte 2019/20:16 Tisdag 2020-01-28 kl. 11:00

Föredragningslista Civilutskottet 2019/20:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:16 Datum och tid: 2020-01-28 11:00 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Associationsrätt CU11 Preliminär justering Motioner Föredragande: BE, RH 3. Hyresrätt CU9 Beredning 2 Motioner Föredragande: EH 4. En utvecklad översiktsplanering

2020-01-28 11:00:00

Utskottsmöte 2019/20:19 Tisdag 2020-01-28 kl. 11:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2019/20:19 Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:19 Datum och tid: 2020-01-28 11:00 Plats: RÖ 5-38 1. Justering av protokoll 2. R iksrevisionens rapport om diskrimineringslagens krav på lönekartläggning AU5 Fortsatt beredning Skr. 2019/20:48 och motioner Föredragande:

2020-01-28 11:00:00

Utskottsmöte 2019/20:16 Tisdag 2020-01-28 kl. 10:30

Föredragningslista Trafikutskottet 2019/20:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:16 Datum och tid: 2020-01-28 10:30 Plats: RÖ 7-23 1. Justering av protokoll Justering av protokoll 2019/20:15 2. Yrkestrafik och taxi TU6 Justering Motioner Föredragande: CF 3. Mottagande av motionsyrkanden Fråga om mottagande

2020-01-28 10:30:00

Utskottsmöte 2019/20:18 Tisdag 2020-01-28 kl. 10:30

Föredragningslista Näringsutskottet 2019/20:18 Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:18 Datum och tid: 2020-01-28 10:30 Plats: RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Elmarknadsfrågor NU10 Beredning Motioner Föredragande: FJ 3. Stöd till kommunsektorn Fråga om yttrande till finansutskottet, ev. beredning F örslaget

2020-01-28 10:30:00

Utskottsmöte 2019/20:23 Tisdag 2020-01-28 kl. 09:00

Föredragningslista Finansutskottet 2019/20:23 Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:23 Datum och tid: 2020-01-28 09:00 Plats: Förstakammaren 1. Öppen utfrågning om finansiell stabilitet Fintech och cyberhot Hur påverkas den finansiella stabiliteten Erik Thedéen, generaldirektör Finansinspektionen, Hans Lindblad,

2020-01-28 09:00:00

Svar på skriftlig fråga 2019/20:774 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2020/ 00160/TM Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:774 av Mikael Larsson C Säkra rastplatser för yrkeschaufförer Mikael Larsson har frågat mig vad jag tänker göra för att se till att de säkra rastplatserna ökar i Sverige så att alla åkerier såväl svenska som internationella

Svarsdatum: 2020-01-27 Frågeställare: Mikael Larsson (C)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:774 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:773 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2020/00159/TP Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:773 av Mikael Larsson C Tillfällig klassning av BK4-vägar Mikael Larsson har frågat mig hur jag avser att jobba för att kommunerna ska få bättre kunskap och kompetens för att tillfälligt kunna klassa upp sina vägar

Svarsdatum: 2020-01-27 Frågeställare: Mikael Larsson (C)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:773 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:772 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Svar på fråga 2019/20:772 av Mikael Larsson C Depositionsavgifter för utländska åkerier Mikael Larsson har frågat mig om jag är villig att titta på möjligheten att låta åkerier från EU-länder och länder utanför EU betala en depositionsavgift när de kommer till Sverige. Jag håller med Mikael Larsson om att det är viktigt

Svarsdatum: 2020-01-27 Frågeställare: Mikael Larsson (C)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:772 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:768 besvarad av Statsrådet Lena Micko (S)

Fi2020/ 00202 OU Finansdepartementet Civilministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:768 av Lars Hjälmered M Svågerpolitik och korruption i offentlig upphandling Lars Hjälmered har frågat mig vilka åtgärder jag har och avser att vidta för att minska korruption i upphandlingar med offentlig sektor. Det är allvarligt

Svarsdatum: 2020-01-27 Frågeställare: Lars Hjälmered (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:768 besvarad av Statsrådet Lena Micko (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:761 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2019/00130/TM Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:761 av David Josefsson M SJ:s biljettförsäljningskanaler David Josefsson har frågat mig när ett konkurrensneutralt biljettförsäljningssystem för tågresor kan införas. Den som vill resa kollektivt i hela Sverige behöver

Svarsdatum: 2020-01-27 Frågeställare: David Josefsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:761 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:740 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:740 av Boriana Åberg M Presidentvalet i Taiwan Boriana Åberg har frågat mig om jag, å den feministiska regeringens vägnar, kommer att skicka officiella gratulationer till president Tsai Ing-wen. EU, och därigenom Sverige, har från utrikestjänsten

Svarsdatum: 2020-01-27 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:740 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:736 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:736 av Hans Wallmark M Utrikesministerns närvaro i riksdagen Hans Wallmark har frågat mig om jag avser att under riksmötet 2020/21 i större utsträckning prioritera deltagande vid riksdagens frågestunder i kammaren. Som frågeställaren uttrycker

Svarsdatum: 2020-01-27 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:736 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 89 kB)

Betänkande 2019/20:UbU15


Beredning: 2020-02-06